­čĹęÔÇŹÔÜĽ´ŞĆ Obezite Ameliyat─▒ Nedir? Obezite Ameliyat─▒ Fiyatlar─▒ 2024
6698 say─▒l─▒ Ki┼čisel Verilerin Korunmas─▒ Kanunu hakk─▒nda bilgilendirmeyi okudum; randevu hat─▒rlatma ve hizmet sunumu i├žin ileti┼čim bilgilerimin kullan─▒lmas─▒na izin veriyorum.


G├╝venlik Kodu :
G├╝venlik Kodunu Giriniz:

sat─▒r aras─▒

Obezite Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Standart vücut kitle indeksi üzerinde kilolara sahip olan ki┼čilerin zay─▒flamas─▒na yard─▒mc─▒ olmak amac─▒yla yap─▒lan cerrahi müdahale obezite ameliyat─▒ denir.

Geli┼čen sa─čl─▒k teknolojileri sayesinde hastalara farkl─▒ zay─▒flama operasyonlar─▒ uygulanmaktad─▒r. Ancak ameliyat için ba┼čvuran hastalarda ilk olarak cerrahi ameliyat yap─▒lmaz. Öncelikle hastada diyet, egzersiz ve ilaç tedavisi yap─▒l─▒r.

Bu tarz zay─▒flama yöntemlerinden beklenen ba┼čar─▒ elde edilmedi─či takdirde önce gerekli tan─▒ ve tetkik i┼člemleri yap─▒larak ameliyata karar verilebilir. K─▒sacas─▒ tüm zay─▒flama tekniklerini uygulam─▒┼č fakat gerekli kilo dengesini yakalayamam─▒┼č kilolu ki┼čiler için ameliyat daha cazip bir yöntem olarak tercih edilebilir. 

Obezite Ameliyat─▒ Nedir?

Obezite Ameliyat─▒ Nedir?

Obezite ameliyat─▒ nedir, sorusu klinik olarak obezite s─▒k─▒nt─▒s─▒ ya┼čayan ve bu fazla kiloya ba─čl─▒ farkl─▒ hastal─▒klar─▒n risk faktörünü ta┼č─▒yan ki┼čilere uygulanan bir cerrahi operasyondur, ┼čeklinde özetlenebilir. T─▒p dilinde "bariatrik cerrahisi" olarak da isimlendirilen obezite ameliyat─▒, diyet ve egzersize cevap alamayan a┼č─▒r─▒ kilolu hastalar için uygulanabilir. 

Cerrahide amaç zay─▒flatarak ideal kiloya kavu┼čturmak olsa da yöntem olarak farkl─▒l─▒klar vard─▒r. Baz─▒ hastalarda yeme kapasitesinin azalt─▒lmas─▒, baz─▒ hastalarda da ba─č─▒rsak ve mideden emilen besin miktar─▒n─▒n azalt─▒lmas─▒ i┼člemi gerçekle┼čtirilir. Baz─▒ hastalarda ise bu iki yöntem ayn─▒ anda entegre edilir. 

Çocuklarda Obezite Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Çocuklarda obezite varl─▒─č─▒, gerek çevresel gerekse genetik faktörlü olabilir. Anne ya da babada obezite riskinin varl─▒─č─▒, çocukta 2-3 kat, her ikisinde var olmas─▒ durumunda ise 15 kat obezite riski ta┼č─▒r.

Ayr─▒ca annenin do─čum öncesi ve do─čum sonras─▒ ya┼čad─▒─č─▒ rahats─▒zl─▒klar, hormonal bozukluklar─▒, fiziksel aktivite yetersizli─či, kimyasallara maruz kalma, sa─čl─▒ks─▒z beslenme al─▒┼čkanl─▒klar─▒ gibi faktörler çocuklarda obezite olu┼čumuna davetiye ç─▒karabilir.

Çocuklarda obezite tan─▒s─▒ konulduktan sonra mutlaka endokrinoloji uzman─▒n─▒n kontrolünden geçmeleri gereklidir. Basit obezite durumlar─▒nda ya┼čam de─či┼čiklikleri ve sa─čl─▒kl─▒ beslenme programlar─▒yla hastal─▒─č─▒n gidi┼čat─▒ kontrol alt─▒nda tutulabilir.

Ekran kullan─▒m─▒n k─▒s─▒tlanmas─▒, fiziksel aktivitelerin uygulanmas─▒, sa─čl─▒ks─▒z besinlerden kaç─▒n─▒lmas─▒ gibi yöntemler çocuklar─▒n kilo vermesine yard─▒mc─▒d─▒r. Bariatrik obezite ameliyat─▒, çocukluk döneminde çok tercih edilecek bir yöntem de─čildir.

Geli┼čimini tamamlam─▒┼č, di─čer yöntemlerden ba┼čar─▒ elde edememi┼č çocuklar için detayl─▒ çocuk endokrinoloji uzmanlar─▒n─▒n karar─▒yla yap─▒labilir. Robotik cerrahisi, hassaya direkt müdahale yap─▒lmad─▒─č─▒ için çocuk obezite tedavisinde tercih edilecek bir t─▒bbi tekniktir.

Kad─▒nlarda Obezite Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Kad─▒nlarda Obezite Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Obezite ameliyat─▒, metabolik kilo yak─▒m─▒ aç─▒s─▒ndan zorluk ya┼čayan kad─▒nlar için alternatif bir tekniktir. Üstelik kad─▒nlarda obezite cerrahisi, erkeklere nazaran daha kolayd─▒r. Çünkü kad─▒nlar genel manada kalçadan erkekler ise göbek bölgesinden ya─član─▒r.

Göbek alt─▒ ya─članman─▒n en yo─ču bölgesi oldu─ču için ve ya─č oran─▒ daha homojen da─č─▒ld─▒─č─▒ için ameliyat alan─▒ teknik olarak daha kolay hale gelebilmektedir. 

Obezitenin kad─▒nlarda ileri ya┼člara do─čru jinekolojik ve meme kanseri gibi ciddi hastal─▒klara yol açabilmektedir. Dolay─▒s─▒yla hasta kilo yak─▒m─▒ konusunda zorlan─▒yorsa ve vücut kitle indeksinin çok üzerinde kilolar─▒ bulunuyorsa obezite tedavisi konusunda çok geç kalmamal─▒d─▒r. 

Erken müdahale, komplike hastal─▒klar─▒n olu┼čma riskini azaltacak ve hastan─▒n ya┼čam kalitesini artt─▒racakt─▒r. Özellikle hamile kalma ve cinsel hayat konusunda önünde bu obezite engeli bulanan kad─▒nlar, tedaviyi geciktirmeden ba┼člamal─▒d─▒rlar. Obezite cerrahisi sonras─▒ do─čum verimlili─či ve cinsel aktivite ba┼čar─▒s─▒ da do─črudan yükselmektedir. 

Erkeklerde Obezite Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Obezite ameliyat─▒, erkeklerde kad─▒nlara k─▒yasla daha zor ve u─čra┼čt─▒r─▒c─▒ geçer. Çünkü erkeklerin ya─č dengesi, kad─▒nlar gibi homojen de─čildir. Bacaklar ve kollar, normale yak─▒n olsa da vücudun üst k─▒sm─▒ yani göbek çevresi ya─članman─▒n en çok yo─čunla┼čt─▒─č─▒ bölgedir. Bu durumda ameliyat─▒n daha u─čra┼čt─▒r─▒c─▒ geçmesine neden olabilir. 

Ya─članma üst bölgede topland─▒─č─▒ için erkeklerde kalp-damar hastalar─▒ olu┼čma riski de fazlad─▒r. Bariatrik cerrahisinde zorlu geçen ameliyat i┼člemlerinin ard─▒ndan bazen inatç─▒ ya─člar kalabilir. Bu ya─člardan kurtulmak için liposuction tekni─činden faydalan─▒labilir. 

Ya┼čl─▒larda Obezite Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Obezite ameliyat─▒, ya┼čl─▒ grup hastalarda biraz riskli olabilir. Ameliyat s─▒ras─▒nda hastaya narkoz verildi─či için hastalar─▒n bu narkozun etkisini atlatabilmesi zorludur. Ayr─▒ca baz─▒ rahats─▒zl─▒klar ve hastal─▒klar da ameliyata mani olabilir.

Endokrinoloji uzman─▒, ya┼čl─▒ hastalar─▒n mevcut sa─čl─▒k durumuna ve ya┼čam öyküsüne ba─čl─▒ olarak ameliyat karar─▒n─▒ al─▒r. Hastal─▒─č─▒n te┼čhisi için birtak─▒m kan testleri yap─▒l─▒r. Kalp ritmi, kalp-damar t─▒kan─▒kl─▒─č─▒, ┼čeker ve tansiyon hastal─▒klar─▒n─▒n varl─▒─č─▒ cerrahi müdahalede belirleyici etkendir.

Obezite Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Obezite Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Obezite ameliyat─▒ nas─▒ld─▒r, sorusunda öncelikle genel anestezi uygulamas─▒ yap─▒l─▒r. Hastan─▒n öncelikle dahiliye, radyoloji uzman─▒ ve psikolog taraf─▒ndan gerekli incelemeleri tamamlan─▒r.

Hasta, cerrahi operasyondan birkaç gün öncesi hastaneye yatar ve gerekli ilaçlar verilmeye ba┼član─▒r. Ard─▒ndan kalifiye sa─čl─▒k ekipleri ve alan─▒nda uzman doktor kadrosu taraf─▒ndan ameliyata geçilir. 

Mide küçültme ameliyat─▒, kapal─▒ laparoskopik cerrahi i┼člemle gerçekle┼čtirilir. Özel aletlerle midenin yakla┼č─▒k %70-%80'i al─▒n─▒r. Ameliyat esnas─▒ kadar ameliyat sonras─▒ da önemli ve riskli bir süreci kapsar. Ameliyattan yakla┼č─▒k 24 saat sonra s─▒z─▒nt─▒ kontrolü yap─▒l─▒r. 

Mide balonu, mide içerisine yerle┼čtirilerek fazla g─▒da al─▒m─▒n─▒ engelleyen uygulamalardan birisidir. Bu yöntem, endoskop yard─▒m─▒yla mide içerisine s─▒v─▒ ve hava dolu bir balon anesteziyle yerle┼čtirilir. Tüp mide ise midenin %80-90'─▒ ç─▒kart─▒larak kalori al─▒m─▒ azalt─▒l─▒r. Gastrik Bypass ise mideyi iyi parçaya ay─▒rarak besinlerin emilimini k─▒s─▒tlayan bir tekniktir. 

Obezite ameliyat─▒ kaç saat sürer sorusu için cerrahi i┼člemi 45 dakika 1 saat aras─▒ bir sürede tamamland─▒─č─▒n─▒ söylemek mümkün.Ameliyat öncesini de dahil edersek bu süre 2 saati bulabilir. K─▒sacas─▒ obezite ameliyat─▒ kaç saat sürer sorusu, ameliyat öncesi ve ameliyat esnas─▒ olmak üzere belirli haz─▒rl─▒k a┼čamalar─▒n─▒ kapsayan 2 saatlik bir süreç olarak cevaplanabilir.

Obezite Ameliyat─▒ Riskleri Nelerdir?

Obezite ameliyat─▒ riskli mi sorusu hastalar taraf─▒ndan s─▒kl─▒kla ara┼čt─▒r─▒lan bir merak konusudur. Her cerrahi i┼člemde oldu─ču gibi tüp mide küçültme ameliyat─▒n─▒n da birtak─▒m riskleri bulunmaktad─▒r.

Hasta, doktor önerilerine ve ilaç reçetesine uydu─ču takdirde bu komplikasyonlar ve olas─▒ ┼čikayetler tolere edilebilir. Obezite ameliyat─▒ riskli mi? sorusunun belli ba┼čl─▒ cevaplar─▒ ┼čöyle s─▒ralanabilir;

  • Kan─▒n p─▒ht─▒la┼čmas─▒
  • Ba─č─▒rsak ┼čikayetleri 
  • Solunum ve akci─čer problemleri 
  • Anesteziye hassasiyet gösterme
  • A┼č─▒r─▒ kanama
  • Enfeksiyon kapma
  • H─▒zl─▒ kiloya ba─čl─▒ ishal olu┼čumu
  • Deri sarkmas─▒ ve deri fazlal─▒─č─▒

Obezite Ameliyat─▒ Sonras─▒ Ne Yapmal─▒y─▒m?

Obezite ameliyat─▒ sonras─▒ mutlaka doktorun uyar─▒lar─▒ dikkate al─▒nmal─▒d─▒r. Hasta ameliyattan sonra 1-2 gün hastanede mü┼čahede alt─▒nda tutulur. Ameliyat diki┼člerinin zarar görmemesi ve mikrop kapmamas─▒ için mutlaka do─čru zamanda do─čru ┼čekilde pansuman yap─▒lmal─▒d─▒r.

Hekimin önerdi─či beslenme program─▒na uyulmal─▒, birkaç gün istirahat ettikten sonra yava┼č tempolu hareket edilebilir. Su tüketimi kesinlikle aksat─▒lmamal─▒d─▒r. ─░lk 15 gün sadece s─▒v─▒ diyet uygulan─▒r. Ard─▒ndan 15 gün süre s─▒v─▒ püreli besinler tüketilmelidir. 4. haftadan sonra da kat─▒ g─▒dalara a┼čamal─▒ olarak geçilmelidir. 

Obezite cerrahisinde sonraki 1 y─▒ll─▒k süreçte, beslenme al─▒┼čkanlar─▒n─▒n de─či┼čmesine paralel olarak hastan─▒n vitamin, çinko, demir ve mineral de─čerlerinde dalgalanmalar görülebilir. Bu kan de─čerlerinin normale ula┼čmas─▒ için hekim kontrolünde multivitamin kullan─▒m─▒na ba┼članabilir.

Obezite Ameliyat─▒ Kaç Günde ─░yile┼čir?

Obezite Ameliyat─▒ Ka├ž G├╝nde ─░yile┼čir?

Obezite cerrahisinden 2 hafta sonra hasta normal rutin hayat─▒na dönü┼č yapabilir, i┼č hayat─▒na ba┼člayabilir. Ancak tam iyile┼čme 1 ay─▒ bulabilmektedir. Dolay─▒s─▒yla bu süreçte a─č─▒r aktivite gerektiren i┼člerden kaç─▒n─▒lmal─▒, yava┼č tempolu yürüyü┼čler yap─▒lmal─▒d─▒r.

Ayr─▒ca hekimin önerdi─či beslenme programlar─▒na mutlaka uyulmal─▒d─▒r. Hasta 1-2 günlük hastanede yat─▒┼č yapt─▒ktan sonra taburcu edilir. Ancak ayl─▒k hekim rutinlerini aksatmamal─▒, zamanla egzersiz programlar─▒yla kilo dengesi korunmaya çal─▒┼č─▒lmal─▒d─▒r.

S─▒kça Sorulan Sorular

Obezite Ameliyat─▒ Sonras─▒ Hamile Kal─▒nabilir mi?

Hasta, obezite cerrahisini hamile kalmak amac─▒yla tercih ediyorsa öncelikle jinekolog ve endokrinoloji uzman─▒ i┼čbirli─činde bir tedavi süreci planlanmal─▒d─▒r. Yap─▒lan ara┼čt─▒rmalara göre obezite ameliyat─▒ sonras─▒ fazla kilolar─▒ndan kurtulan hastalar─▒n ilk 1 y─▒ll─▒k süreçte kendili─činden do─čal yollarla hamile kald─▒─č─▒ tespit edilmi┼čtir. E─čer normal birliktelik sonucu gebelik olu┼čmuyorsa alternatif olarak tüp bebek tedavisi dü┼čünülebilir.

Obezite Ameliyat─▒ Sonras─▒ Geri Kilo Al─▒n─▒r m─▒?

E─čer hasta obezite tedavisi sonucu fazla kilolar─▒ndan kurtulmu┼č┼ča, bu normal kilo dengesini korumak için mutlaka doktor önerilerine ve egzersiz programlar─▒na uymal─▒d─▒r. Aksi takdirde cerrahi müdahale sonras─▒ sa─čl─▒ks─▒z beslenmeye ve hareketsiz ya┼čama devam etmek, insan metabolizmas─▒na ba─čl─▒ olarak kilo al─▒m─▒na sebebiyet verebilir.

Obezite Ameliyat─▒ Sonras─▒ Saçlar Dökülür mü?

Hastan─▒n ameliyat sonras─▒ de─či┼čen beslenme al─▒┼čkanlar─▒, kan de─čerlerindeki dü┼čü┼čler nedeniyle saç dökülmesine neden olabilir. Bu durumu ya┼čamamak için ameliyattan belirli bir süre sonra kan testleri analiz edilmeli, eksik de─čerler için vitamin takviyesi al─▒nmal─▒d─▒r.

Obezite Ameliyat─▒ Kaç Kilo Üzeri için Uygundur?

Obezite ameliyat─▒ nas─▒ld─▒r, sorusunun ara┼čt─▒ran hastalar, kaç kilo üzerinin obeziye dahil oldu─čunu da merak ederler. Toplumumuzda 30 beden kitle endeksine sahip olan ki┼čiler obezite hastas─▒ olarak nitelendirilirler. Ancak obezitede kendi içinde farkl─▒ basamaklara ayr─▒l─▒r. 30-35 kg/m2 1. seviye obezite, 35-40 kg/m2 2.obezite, 40 ve üzeri kg/m2 3. seviye obeziteyi i┼čaret eder. Hastan─▒n ya┼č─▒na, sa─čl─▒k durumuna ve bu obezite seviyelerine uygun bir cerrahi operasyon planlamas─▒ yap─▒l─▒r.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Bar─▒┼č Bayraktar
Genel Cerrahi
Medical Park Gebze
720

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.