­čĄ░­čĆ╝ Obezite Ameliyat─▒ | Obezite Cerrahisi | Obezite Tedavisi Fiyatlar─▒ 2024
6698 say─▒l─▒ Ki┼čisel Verilerin Korunmas─▒ Kanunu hakk─▒nda bilgilendirmeyi okudum; randevu hat─▒rlatma ve hizmet sunumu i├žin ileti┼čim bilgilerimin kullan─▒lmas─▒na izin veriyorum.


G├╝venlik Kodu :
G├╝venlik Kodunu Giriniz:

sat─▒r aras─▒

­čĄ░­čĆ╝ Obezite Ameliyat─▒ | Obezite Cerrahisi | Obezite Tedavisi Fiyatlar─▒ 2024
V├╝cut Kitle ─░ndeksi Hesaplama

Modern ça─č─▒n en s─▒k görülen hastal─▒klar─▒ndan biri olan obezite, vücutta olu┼čturdu─ču problemlerin yan─▒nda akut veya kronik birçok ölümcül hastal─▒k türünün geli┼čiminde rol oynamas─▒ sebebiyle ciddi bir sa─čl─▒k sorunudur. Estetik anlamda istenmeyen bir görünüme neden olmas─▒, bunun yan─▒nda psikolojik bozukluklar─▒ da beraberinde getirmesine ek olarak akut veya kronik çok say─▒da hastal─▒k aç─▒s─▒ndan da obezite bir risk faktörüdür. Bu nedenle sa─čl─▒─č─▒n─▒ korumak isteyen tüm bireylerin ideal kilolar─▒n─▒ korumas─▒, obezite sorunu ya┼čayan hastalar─▒n ise hekim ve diyetisyen öncülü─čünde ideal kilolar─▒na obezite tedavisi (obezite cerrahisi) ile ula┼čmalar─▒ gerekir.

Obezite, günlük al─▒nan enerjinin harcanan enerjiden fazla olmas─▒yla artan─▒n ya─č olarak depolanmas─▒d─▒r. Di─čer bir tan─▒mla obezite vücutta ya─č kütlesinin ya─čs─▒z kütleye oranla çok fazla artm─▒┼č olmas─▒ durumudur. Bu ┼čekilde vücutta artan ya─člar genellikle baz─▒ uzuvlarda depolanabilece─či gibi ileri evrede iç organlarda da ya─članmaya sebep olabilir. Obezite, Dünya Sa─čl─▒k Örgütü (WHO) taraf─▒ndan en riskli 10 hastal─▒k içerisinde say─▒lmaktad─▒r.

Vücut sa─čl─▒─č─▒n─▒ bozacak kadar a┼č─▒r─▒ ya─članma nedeniyle al─▒nan kilolar obeziteye neden olabilir. Sa─čl─▒ks─▒z beslenme, hareketsizlik, genetik yatk─▒nl─▒k gibi faktörler obezitenin ba┼čl─▒ca nedenleridir. Fazla kilolardan kurtulmak için t─▒bbi yard─▒m almak gerekebilir. Obezite tedavisinde hedef, kaliteli bir ya┼čam sürebilecek kiloya ula┼čmak olmal─▒d─▒r. Obezite tedavisinde uygulanan yöntemler ve obezite cerrahisi hakk─▒nda detayl─▒ bilgiye yaz─▒m─▒z─▒n devam─▒nda ula┼čabilirsiniz.

Obezite Ameliyat─▒ Nedir?

Obezite, özellikle kar─▒n çevresi ve iç organlar─▒n ya─članmas─▒ ile çe┼čitli sa─čl─▒k problemlerinin temelini olu┼čturur. Damarlardaki ya─članman─▒n artmas─▒yla kalp ve damar hastal─▒klar─▒ndan olan yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, damar t─▒kan─▒kl─▒─č─▒, kalp krizi, inme riski artar. Ayn─▒ zamanda metabolik hastal─▒klardan olan tip 2 diyabet, karaci─čer hastal─▒klar─▒, uyku apnesi gibi problemlere sebep olabilir. A┼č─▒r─▒ kilo rahat nefes almay─▒ önleyebilir. Bu yüzden olu┼čan nefes darl─▒─č─▒ ast─▒m gibi çe┼čitli akci─čer hastal─▒klar─▒na ve vücudun bütün hücrelerinin yeteri kadar oksijenlenememesine sebep olabilir. ─░leri evrede hormonlar─▒ etkileyerek kad─▒n ve erkeklerde infertiliteye (k─▒s─▒rl─▒k) sebep olabilir. Ayr─▒ca yap─▒lan baz─▒ çal─▒┼čmalar obezitenin kansere sebep olabilece─čini göstermi┼čtir. Obezite, son dönemlerde çok fazla insanda görülen bir sa─čl─▒k problemidir. 

Obezite hastalar─▒, zay─▒flamak için çaba gösterse bile bazen kendi uygulad─▒klar─▒ yöntemlerle ba┼čar─▒l─▒ olamazlar. Genetik yatk─▒nl─▒k varsa, vücut yap─▒s─▒ kilo almaya müsaitse ve bebeklikten gelen yanl─▒┼č beslenme al─▒┼čkanl─▒klar─▒ varsa obeziteden kurtulmak zordur. Fazla kilolardan kurtulmak için uzman deste─či ile tedavi görmek do─čru bir seçenektir. Obezite tedavisi çok yönlü bir tedavidir. Farkl─▒ bran┼člardan uzmanlar─▒n (doktor, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist) bir araya gelerek tedaviye katk─▒ sa─člamas─▒ gerekir.

Tedavi sayesinde obezitenin neden oldu─ču hastal─▒klar─▒n ve ölüm riskinin önüne geçilir. Obezite tedavisinde birçok seçenek vard─▒r. Hangi obezite tedavi yönteminin uygulanmas─▒ gerekti─čine, hasta muayenesi ve tetkikleri sonucunda farkl─▒ bran┼člardan uzmanlar─▒n olu┼čturdu─ču ekip karar verir. Obezite tan─▒s─▒ için kullan─▒lan esas yöntem Vücut Kitle ─░ndeksi (BMI) ölçümüdür. Bu de─čer, kilonun boy uzunlu─čunun karesine bölünmesi ile ortaya ç─▒kar. Ç─▒kan de─čerler Dünya Sa─čl─▒k Örgütü taraf─▒ndan belirlenen skalaya göre s─▒n─▒fland─▒r─▒l─▒r.

Obezite tedavisinde cerrahi olmayan ba┼čl─▒ca yöntemler aras─▒nda diyet, egzersiz, davran─▒┼č de─či┼čikli─či ve ilaç tedavisi gelir. Mide botoksu da bir çe┼čit kilo verme yöntemidir. Bu yöntemlerle çözülemeyen obezite problemi için cerrahi yöntemlere ba┼čvurulur. Obezite cerrahisi ise kendi içerisinde k─▒s─▒tlay─▒c─▒ ve emilim bozucu ameliyatlar olarak iki ana gruba ayr─▒l─▒r.

Obezite Tedavisi ve Obezite Cerrahisi Nedir?

Genel manada obezite; insan vücudunda ya─č kütlesi miktar─▒n─▒n kemik, kas ve su gibi di─čer bile┼čenleri içeren ya─čs─▒z kütleye göre a┼č─▒r─▒ miktarda artm─▒┼č olmas─▒ durumudur. Di─čer bir tan─▒mla obezite, vücut kütlesinin boy uzunlu─čuna göre çok daha fazla olmas─▒ olarak belirtilebilir. Ya─č dokusundaki a┼č─▒r─▒ art─▒┼č, insülin direnci ve diyabet (┼čeker hastal─▒─č─▒) gibi kronik hastal─▒klar─▒n birço─čunda birincil nedenler aras─▒nda yer al─▒r. Obezite hastal─▒─č─▒ zay─▒flama diyetleri ve diyeti destekleyen baz─▒ uygulamalar ile önüne geçilebilen, tedavisi mümkün bir hastal─▒kt─▒r. Bununla birlikte ileri düzeyde ┼či┼čmanl─▒─č─▒n görüldü─čü ciddi obezite hastalar─▒nda, özellikle de ciddi komplikasyon geli┼čme riski yüksek oldu─čunda hekim önerileri do─črultusunda tüp mide, mide küçültme, gastrik bypass gibi obezite cerrahisi uygulamalar─▒ ile de tedavi gerçekle┼čtirilebilir. Bu yöntemler bariatrik cerrahi uygulamalar─▒ olarak da adland─▒r─▒labilir.

Obezite belirtileri nelerdir?

Obezite hastal─▒─č─▒n─▒n en temel belirtisi vücutta a┼č─▒r─▒ düzeyde ya─č dokusu birikimidir. Fakat olu┼čan fazla kilolar obezitenin görsel sorunlar─▒n─▒n yan─▒ s─▒ra birtak─▒m sa─čl─▒k sorunlar─▒n─▒ da beraberinde getirebilir. Obeziteye ba─čl─▒ olarak ortaya ç─▒kan sorun ve belirtilerin aras─▒nda ┼čunlar yer al─▒r:

 • Terleme
 • Çabuk yorulma
 • Nefes darl─▒─č─▒
 • Horlama ve uyku apnesi
 • Cilt sorunlar─▒
 • S─▒rt ve eklem a─čr─▒lar─▒
 • Psikolojik sorunlar ve benlik sayg─▒s─▒nda azalma
 • Nefes almakta zorlanma
 • Hareket etmekte zorlanma
 • Gece rahat uyuyamama, uyku apnesi
 • Çabuk yorulma
 • Eklem ve s─▒rt a─čr─▒s─▒, s─▒kl─▒kla bacak a─čr─▒lar─▒
 • A┼č─▒r─▒ terleme
 • Cilt problemleri
 • Psikolojik s─▒k─▒nt─▒lar, depresyon
 • Sosyal problemler

Tüm bu sorunlar─▒n olu┼čumunun önlenmesi ve obeziteye ba─čl─▒ olu┼čabilecek kronik hastal─▒klar─▒n engellenmesi aç─▒s─▒ndan fazla kilo sorunu bulunan bireylerin obezite boyutuna ula┼čmadan önce zay─▒flamas─▒ ve ideal kilolar─▒n─▒ korumaya özen göstermeleri gerekmektedir. Bu obezite belirtileri fazla kilonun vücutta olu┼čturdu─ču tepkilerdir. Bu durum tedavi edilmedi─činde çe┼čitli sa─čl─▒k problemlerine sebep olabilir. Tedavi konusunda acele edilmeli, ihmal edilmemelidir.

Obezite Hesaplama

Ki┼čilerde obezitenin varl─▒─č─▒ çe┼čitli hesaplamalar ile anla┼č─▒labilir. Bu hesaplamalardan ilki vücut kitle indeksi olarak adland─▒r─▒l─▒r. Vücut kitle indeksi hesaplamas─▒nda; ki┼činin kilogram cinsinden kilosu metre cinsinden boyunun karesine bölünerek elde edilir. Ortaya ç─▒kan vücut kitle indeksi de─čeri 30 ve üzerinde bir de─čer ise ki┼či obez kabul edilir. 

Hesaplamalardan bir di─čeri ise bel çevresi ölçümüdür. Bel çevresinin ölçümü pek çok hastal─▒─č─▒n temelini olu┼čturan iç organlar─▒n ya─članmas─▒ olarak tan─▒mlanabilen kar─▒n çevresi ya─članmas─▒n─▒n hesaplanmas─▒d─▒r. Kad─▒nlarda bel çevresi 88 cm; erkeklerde ise 102 cm ve üzerinde bir de─čerde olmas─▒ obezite olarak tan─▒mlanabilir. 

Obezite hesaplama için bir ba┼čka veri ise bel-kalça oran─▒ d─▒r. Kad─▒n ve erkeklerde farkl─▒ olan bu de─čer bel ve kalça çevresi ya─članmas─▒n─▒n santimetre cinsinden ölçülerek birbirine oranlanmas─▒ ile elde edilir. Kad─▒nlarda bu de─čer 0,9; erkeklerde ise 1 ve üzerinde olmas─▒ obezite olarak tan─▒mlanabilir.

Obezitede bu de─čerler genel tan─▒ için kullan─▒lan bir de─čerlendirmedir. Bu de─čerlere ki┼čiler kendileri ölçerek ula┼čabilirler. Ki┼čide fazla kilo ve obezite durumu varsa en yak─▒n sa─čl─▒k kurulu┼čuna giderek alan─▒nda uzman doktor ve beslenme uzman─▒nda gerekli tedaviyi almal─▒d─▒r. Çünkü obezite tedavi edilmedi─činde ölüme kadar gidecek pek çok tehlikeli hastal─▒─ča zemin olu┼čturabilir.

Obezite Hesaplama

Obezite nedenleri nelerdir?

Obezitenin en temel nedeni besinlerle birlikte vücuda al─▒nan enerjinin metabolizma ve fiziksel aktivitelerle birlikte harcanan enerjiden fazla olmas─▒ ve buna ba─čl─▒ olarak artan enerjinin ya─č ┼čeklinde depolanmas─▒d─▒r. Bu durum gereksinimin üzerinde enerji al─▒m─▒n─▒n belirli bir süre boyunca devam etmesi ile olu┼čur. Zay─▒fl─▒k, ┼či┼čmanl─▒k ve obezite vücut kitle indeksi (VK─░) olarak adland─▒r─▒lan bir yöntemle de─čerlendirilir. Obezite hastalar─▒, bir tür obezite testi olarak da dü┼čünülebilecek olan vücut kitle indeksinin 30 ve üzerinde ç─▒kt─▒─č─▒ hastalard─▒r. Beden kütle indeksi (BK─░) olarak da isimlendirilen bu de─čer, vücut kütlesinin kilogram cinsinden ölçüsünün boyun metre cinsinden ölçüsünün karesine bölünmesi ile hesaplan─▒r. Dünya Sa─čl─▒k Örgütü taraf─▒ndan belirlenmi┼č s─▒n─▒flama gere─čince obezite hesaplama için de kullan─▒lan vücut kitle indeksine (VK─░) göre ┼ču ┼čekilde s─▒n─▒fland─▒r─▒l─▒r:

Obezite

 • 18.5 alt─▒nda -- Az kilolu
 • 18.5 - 24.9 -- Normal Kilo
 • 25.0 - 29.9 -- Fazla Kilo
 • 30.0 - 39.9 -- Obez
 • 40.5'in üzeri -- Morbid (ciddi)
 • 50 ve üstü -- Süper Obez olarak belirlenmi┼čtir.

Obeziteye yol açan enerji fazlal─▒─č─▒ sa─čl─▒ks─▒z veya dengesiz beslenmeye ba─čl─▒ olarak olu┼čabilece─či gibi baz─▒ genetik yatk─▒nl─▒klar da obezite hastal─▒─č─▒n─▒n temelini olu┼čturabilir. Bunun yan─▒ s─▒ra hormonal bozukluklar, tiroid hastal─▒klar─▒, baz─▒ ilaçlar─▒n kullan─▒m─▒ gibi durumlar da obezite nedenleri aras─▒nda yer alabilir.

Obezite hastal─▒─č─▒n─▒n ortaya ç─▒kmas─▒nda pek çok sebep vard─▒r. Bu sebepler ┼ču ┼čekilde s─▒ralanabilir;

 • Genetik faktörler obeziteye sebep olabilir.
 • Hormon dengesizli─či durumunda, özellikle açl─▒k tokluk sinyallerini veren hormonlarda aksakl─▒k olmas─▒ obeziteye sebebiyet verebilir. Çünkü tokluk sinyalini veren hormon i┼člevini tam olarak yerine getiremezse ki┼či doydu─čunu hissetmez ve yemeye devam edebilir. Di─čer yandan açl─▒k hormonu sürekli aktif kal─▒rsa ne kadar besin tüketilirse tüketilsin ki┼či açl─▒k sinyali almaya devam ederse yemek yemeye devam edebilir.
 • Sa─čl─▒ks─▒z ve dengesiz beslenme tarz─▒nda da vücut a┼č─▒r─▒ ya─član─▒r. Genellikle fast food tarz─▒ k─▒zartma a─č─▒rl─▒kl─▒ besinlerin s─▒kl─▒kla tüketilmesi h─▒zl─▒ kilo almaya te┼čvik eder.
 • Porsiyon kontrolü olmadan tüketimde sa─čl─▒kl─▒ yiyecekler yer alsa bile fazlas─▒ ya─č olarak depoland─▒─č─▒ndan kilo art─▒┼č─▒na sebep olabilir.
 • Obezitede en önemli nedenlerden birisi de fiziksel aktivite azl─▒─č─▒d─▒r. Çünkü al─▒nan enerjinin ayn─▒ oranda yak─▒lmas─▒ gerekir. Fiziksel aktivitenin de yetersiz oldu─ču durumda bu enerji vücutta ya─č olarak depolan─▒r.
 • Kullan─▒lan baz─▒ ilaçlar─▒n yan etkileri de çe┼čitli hormonlar─▒ veya ki┼činin i┼čtah mekanizmas─▒n─▒ etkileyebilir. Bu durumda kilo art─▒┼č─▒ meydana gelir.

Obezite çocuklardan gençlere, yeti┼čkinlerden ya┼čl─▒lara kadar her ya┼č grubunda görülebilir. Her geçen gün artan bu hastal─▒k fiziksel görünümde çe┼čitli s─▒k─▒nt─▒lar olu┼čturdu─ču gibi ayn─▒ zamanda ba┼čka sa─čl─▒k problemlerinin de temelini olu┼čturur. Yukar─▒daki nedenlerin tamam─▒ obezitenin olu┼čumunda birer ad─▒md─▒r. Kilo art─▒┼č─▒ normalden fazla artmaya ba┼člad─▒─č─▒nda ki┼či obez olmadan önlem al─▒nmal─▒d─▒r.

Obezite

Obezitenin yol açt─▒─č─▒ hastal─▒klar nelerdir?

Diyabet-─░nsülin Direnci

Obeziteye ba─čl─▒ olarak en s─▒k geli┼čen kronik hastal─▒klardan bir tanesi, halk aras─▒nda ┼čeker hastal─▒─č─▒ olarak bilinen diyabet hastal─▒─č─▒d─▒r. ─░nsanlarda ya─č dokusunun a┼č─▒r─▒ miktarda artmas─▒, vücuttaki hücrelerin insülin hormonuna kar┼č─▒ olan duyarl─▒l─▒─č─▒n─▒ azalt─▒r ve bu durum insülin direnci olarak adland─▒r─▒lan sa─čl─▒k sorununa neden olur. Kandaki ┼čeker, insüline kar┼č─▒ duyars─▒zla┼čm─▒┼č olan hücrelerin içerisine al─▒namad─▒─č─▒ndan kan ┼čekerinde yükseklik gözlenir. Söz konusu durum, Tip-2 diyabetin geli┼čmesinde etkili olan sorundur. Tip-2 diyabet, ┼čeker hastal─▒─č─▒n─▒n en yayg─▒n türüdür ve obezite hastalar─▒n─▒n birço─čunda insülin direnci görülür. Prediyabet (diyabet öncesi) olarak isimlendirilen ve diyabetin henüz tam olarak geli┼čmemi┼č oldu─ču ba┼člang─▒ç seviyesindeki hastalarda insülin direnci gözlenir. Zay─▒flama diyeti veya obezite cerrahisi gibi tedavi yöntemleriyle obezite durumunun ortadan kald─▒r─▒lmas─▒, prediyabet dönemindeki hastalarda insülin direncinin azalt─▒larak diyabet hastal─▒─č─▒n─▒n olu┼čmadan önlenebilmesi aç─▒s─▒ndan çok önemlidir.

Hipertansiyon

Ülkemizde ve dünya genelinde yayg─▒n ┼čekilde görülen hipertansiyon hastal─▒─č─▒, obezite hastalar─▒nda normal kilodaki bireylere oranla yakla┼č─▒k olarak 3 kat daha fazla görülür. Obez bireylerde hipertansiyonun ortaya ç─▒k─▒┼č sebepleri aras─▒nda ya─č dokusundaki art─▒┼č, buna ba─čl─▒ olarak a┼č─▒r─▒ insülin üretimi (hiperinsülinemi) ve insülin direnci, damar ve hücre yap─▒lar─▒nda bozulmalar gibi pek çok faktör yer al─▒r. Dolay─▒s─▒yla obezite hastalar─▒n─▒n ideal kilolar─▒na ula┼čt─▒r─▒lmas─▒, hipertansiyonun önlenmesi veya ilerleyi┼činin engellenmesi aç─▒s─▒ndan oldukça etkilidir.

Obezite Belirtileri Nelerdir

Koroner Arter Hastal─▒─č─▒

Obez bireylerde özellikle kar─▒nda olu┼čan a┼č─▒r─▒ ya─članma, kalbin üzerinde bask─▒ olu┼čturarak çal─▒┼čmas─▒n─▒ olumsuz etkileyebilir. Bunun yan─▒ s─▒ra obeziteye ba─čl─▒ olarak geli┼čen insülin direncinin sonucunda kan ┼čekeri yükselerek damar çeperlerinde yap─▒sal bozulmalara yol açabilir, bu da kardiyovasküler hastal─▒klar─▒n temelini olu┼čturabilir. Tüm bunlardan kaynakl─▒ olarak obezite hastalar─▒nda kalp ve damar hastal─▒klar─▒n─▒n görülme olas─▒l─▒─č─▒ sa─čl─▒kl─▒ ki┼čilere oranla oldukça yükselir. Obezitenin mümkün oldu─čunca erken tedavi edilmesi ise bu hastal─▒klar─▒n önlenebilmesi aç─▒s─▒ndan önem ta┼č─▒r.

Safra Kesesi Hastal─▒klar─▒

Obezite hastalar─▒, ço─čunlukla kandaki kolesterol de─čerleri yüksek olan bireylerdir. Safra kesesinde üretilen safra s─▒v─▒s─▒n─▒n içeri─činde de bulunan kolesterolün kandaki de─čerinin normalin üzerine ç─▒kmas─▒ safra kalitesinin bozulmas─▒na, bu da safra kesesinde ta┼č olu┼čumuna neden olur. Bu nedenle safra kesesinde ta┼č ve safra kanallar─▒nda t─▒kan─▒kl─▒k gibi olumsuzluklarla seyreden safra kesesi hastal─▒klar─▒ obezite ile do─črudan ili┼čkilidir.

Felç (─░nme)

Obezitenin risk faktörü olarak de─čerlendirildi─či sa─čl─▒k sorunlar─▒ndan bir di─čeri de halk dilinde inme olarak da bilinen felç durumudur. Vücudun bir bölümündeki kaslar─▒n istemli ┼čekilde hareket ettirilmesi yetene─činin herhangi bir nedenle kaybedilmesi felç olarak adland─▒r─▒lan durumdur. Obezite hastalar─▒nda damarlarda olu┼čan yap─▒sal bozulmalar ve tansiyon yüksekli─či riskinin artmas─▒ gibi sebeplerle miyokard infarktüsü (kalp krizi) ve beyin kanamas─▒ gibi ciddi akut komplikasyonlar─▒n görülme s─▒kl─▒─č─▒ önemli ölçüde yükselir.

Uyku Apnesi

Obezite hastalar─▒nda damak ve küçük dil bölgesinde sarkma ve büyüme, solunum yollar─▒nda darla┼čma ve nefes darl─▒─č─▒ s─▒kl─▒kla görülür. Uyku s─▒ras─▒nda yatar pozisyonda olan vücutta kar─▒n bölgesinin olu┼čturdu─ču a─č─▒rl─▒ktan kaynakl─▒ olarak solunum yolunda daralma söz konusu olur. Olu┼čan bu komplikasyonlar─▒n sonucunda ki┼čide uykudayken belirli bir süre için nefes al─▒p vermenin durmas─▒ ile karakterize bir sa─čl─▒k sorunu olan uyku apnesi ortaya ç─▒kar.

Ast─▒m

Ya┼čam kalitesini ciddi ölçüde dü┼čüren hastal─▒klardan biri olan ast─▒m, obez bireylerde normal kilodaki bireylere oranla çok daha a─č─▒r seyreder. Hastalarda ast─▒m ataklar─▒ kilodaki art─▒┼ča ba─čl─▒ olarak çok daha s─▒k görülebilir ve hastal─▒─č─▒n kontrol alt─▒nda tutulmas─▒ zorla┼č─▒r. Dolay─▒s─▒yla obeziteyle bir arada seyreden ast─▒m hastal─▒─č─▒n─▒n tedavisinde ba┼čar─▒ oran─▒n─▒n yükseltilebilmesi aç─▒s─▒ndan kilo kontrolünün sa─članmas─▒ önemlidir.

Psikolojik Problemler

Yol açt─▒─č─▒ t─▒bbi komplikasyonlar─▒n yan─▒ s─▒ra estetik anlamda da olumsuzluklar ya┼čayan obezite hastalar─▒, toplum içerisinde ho┼č görülmeme veya d─▒┼članma gibi sorunlar da ya┼čar. Bu durum hastalarda depresyon, özgüven eksikli─či, obsesif kompülsif bozukluk gibi birtak─▒m psikolojik sorunlar─▒n görülme olas─▒l─▒─č─▒ yükselir. Bu hastalarda geli┼čen psikolojik problemler ve bunlar─▒n yol açt─▒─č─▒ sorunlar kilo kontrolünün sa─članarak bireylerin ideal kilolar─▒na ula┼čt─▒r─▒lmas─▒ ile minimuma indirilebilir.

Yukar─▒da da belirtildi─či ┼čekilde obezite, insan ya┼čam─▒n─▒ büyük ölçüde etkileyen ve birçok hastal─▒─č─▒n olu┼čumunda birincil risk faktörü olarak rol oynayan, bu nedenle mutlaka tedavi edilmesi gereken bir sa─čl─▒k sorunudur. Obezlerde mortalite (ölüm) oran─▒, diyete dayanan zay─▒flama yöntemleri ile tedavi sürecini kald─▒rabilecek durumda oldu─čunda zay─▒flama, diyetisyen taraf─▒ndan ki┼čiye özgü ┼čekilde haz─▒rlanm─▒┼č bir beslenme plan─▒ ile programl─▒ olarak gerçekle┼čtirilmelidir. Fakat obezite çok ileri düzeyde ve ya┼čam─▒ tehdit edecek boyutta ciddi komplikasyonlara yol açm─▒┼č ise obezite cerrahisi ┼čeklinde adland─▒r─▒lan birtak─▒m tedavi yöntemlerine ba┼čvurulmas─▒ gerekebilir. Gastrik bypass, tüp mide ameliyat─▒, mide küçültme ameliyat─▒ gibi bu yöntemlerin nas─▒l ve hangi durumlarda uygulanaca─č─▒na obezite cerrahisi uzman─▒ taraf─▒ndan yap─▒lan detayl─▒ muayene ─▒┼č─▒─č─▒nda karar verilmelidir.

Morbid obezitede tedavi yakla┼č─▒m─▒ nas─▒ld─▒r?

A┼č─▒r─▒ ve hastal─▒k derecesinde ┼či┼čmanl─▒─č─▒n (morbid obezite) görülme s─▒kl─▒─č─▒ de─či┼čen ya┼čam tarz─▒ ve beslenme al─▒┼čkanl─▒klar─▒na ba─čl─▒ olarak son y─▒llarda önemli ölçüde artm─▒┼čt─▒r. Öyleki özellikle ABD ve ─░ngiltere ba┼čta olmak üzere geli┼čmi┼č ülkelerin nüfuslar─▒n─▒n üçte biri obezite derdinden muzdariptir. Obezite; genel kan─▒n─▒n aksine sadece fazla kilo demek de─čildir. Özellikle morbid obezite tip 2 diyabet, kalp ve damar hastal─▒klar─▒, eklem sorunlar─▒, uyku apnesi, psikolojik sorunlar, dermatolojik sorunlar gibi pek çok ek klinik soruna ortam haz─▒rlar. Obezite hastalar─▒nda yaln─▒zca deri alt─▒ ya─č dokusunda kitlesel art─▒┼č olmaz, organlar─▒n tamam─▒nda ya─članma (karaci─čer ya─članmas─▒ gibi) ve çevredeki ya─čl─▒ dokularda art─▒┼č gerçekle┼čir.

Bunun yan─▒ s─▒ra halk aras─▒nda çok fazla bilinmemesine kar┼č─▒n obezite, kansere yakalanma riskini de artt─▒r─▒r. Yap─▒lan baz─▒ çal─▒┼čmalarda morbid obez gebelerde, obezite ameliyat─▒ sonras─▒ zay─▒flayarak gebe kalanlara k─▒yasla anneye ve bebe─če ait sorunlar─▒n çok daha fazla oranda ya┼čand─▒─č─▒ gösterilmi┼čtir. Her bir ek sorunun hem hastaya hem de toplam ekonomiye yükü de oldukça fazlad─▒r. Örne─čin diyabet geli┼čen bir hastada ek olarak pek çok ilaç kullanmak, tetkik yapt─▒rmak, diyabetin ek olarak getirdi─či klinik sorunlarla u─čra┼čmak ve çok daha fazla say─▒da doktor müracaat─▒ yapmak gerekecektir.

Obezite nedir

Obezite cerrahisi (Obezite tedavisi) nedir ve hangi hastalara uygulan─▒r?

Günümüzde ciddi komplikasyon geli┼čtirme olas─▒l─▒─č─▒ yüksek olan morbid obezite hastalar─▒nda bu durumun cerrahi yöntemlerle tedavisi mümkündür. Bunun yan─▒ s─▒ra cerrahi tedavi, günümüz ko┼čullar─▒nda en radikal ve en iyi sonuç veren tedavi seçene─čidir. Morbid obez hastalar─▒n ço─ču diyet ve egzersiz programlar─▒yla bir süreli─čine kilo verse de ba┼čar─▒ oran─▒ dü┼čük (%3) ve yeniden kilo alma riski yüksektir. Cerrahi tedavi uygulanan hastalarda ise metabolizma de─či┼čir, özellikle tüp mide ameliyat─▒ sonras─▒ çok ciddi i┼čtah kayb─▒ olur, mide hacmi çok küçük oldu─čundan da yeme olay─▒ k─▒s─▒tlan─▒r. Bu gibi nedenlerle cerrahi tedaviler ile t─▒bbi tedavi yöntemlerinin ba┼čar─▒ aç─▒s─▒ndan kar┼č─▒la┼čt─▒r─▒lmalar─▒ çok mümkün de─čildir. Fakat yine de bu uygulaman─▒n neticede bir ameliyat ve ciddi bir karar oldu─ču göz önünde bulunduruldu─čunda uygun profildeki hastalarda ilk tedavi yakla┼č─▒m─▒ daima diyet ve spor olmal─▒d─▒r. Hastalar─▒m─▒z─▒n ço─ču defalarca denemi┼č; ancak ba┼čar─▒l─▒ olamad─▒─č─▒ için bize ba┼čvuran hastalardan olu┼čmaktad─▒r.

Morbid obezite hastalar─▒nda cerrahi operasyonlar, multidisipliner yakla┼č─▒mla gerçekle┼čtirilmesi gereken giri┼čimlerdir. Hastalar─▒n endokrinoloji uzman─▒, diyetisyen ve gerekti─činde psikolog taraf─▒ndan da de─čerlendirilmesi gerekir. Özellikle ameliyat öncesi hastalar─▒n hormonal bir sorunlar─▒n─▒n olup olmad─▒─č─▒ ve ameliyata uygunluklar─▒ endokrinolog taraf─▒ndan mutlaka de─čerlendirilmelidir. Yine ameliyat öncesi midede olas─▒ ba┼čka bir patolojinin tespiti aç─▒s─▒ndan mutlaka endoskopi de yap─▒lmal─▒d─▒r. Hastalar operasyondan önce, operasyon sonras─▒ dönemde ne ┼čekilde beslenecekleri konusunda diyetisyenler taraf─▒ndan detayl─▒ olarak bilgilendirilmelidir. Özellikle ilk birkaç ay beslenme düzeni ve metabolizman─▒n yeni duruma uyumu aç─▒s─▒ndan bu takip çok önemlidir. Buna ek olarak ameliyat öncesinde hastalar psikolojik durumlar─▒ aç─▒s─▒ndan psikiyatrik incelemeye tabi tutulabilir. Ciddi psikiyatrik hastal─▒klar─▒ bulunan, alkol veya ilaç ba─č─▒ml─▒l─▒─č─▒ olan bireyler ile operasyona ili┼čkin detaylar─▒ kavrayamayacak durumda olan hastalar─▒n morbid obezite ameliyat─▒ olmalar─▒ uygun de─čildir. Morbid obezite ameliyat─▒ olacak ki┼čilerde mümkünse aile içi destek de tam olmal─▒d─▒r. Evdeki yemek düzeninden ameliyat sürecine kadar tüm a┼čamalarda aileden gelen motivasyon ve onay─▒n varl─▒─č─▒, en az hastan─▒n karar─▒ kadar önemlidir.

Morbid obezite ameliyatlar─▒ genelde k─▒s─▒tlay─▒c─▒ uygulamalar, emilimin bozulmas─▒na yönelik uygulamalar ya da her ikisinin kombinasyonu ┼čeklindedir.  Ba┼čka bir engel yoksa tüm ameliyatlar laparoskopik, yani kapal─▒ yöntem ile yap─▒l─▒r.

Obezite Cerrahisi

Obezite cerrahisi uygulamalar─▒ nelerdir?

 • Tüp Mide Ameliyat─▒ (Sleeve Gastrektomi)

Tüp mide ameliyat─▒, tüm midenin yakla┼č─▒k %75-80'inin ç─▒kar─▒lmas─▒ ile gerçekle┼čtirilen bir operasyondur. Operasyon sonras─▒nda geride kalan midenin ┼čeklinin tüpe benzemesi nedeniyle uygulama bu ismi alm─▒┼čt─▒r. Midenin büyük bölümü cerrahi olarak ç─▒kar─▒ld─▒─č─▒ ve geride 50-100 ml bir hacim kald─▒─č─▒ için tüketilen besin miktar─▒ s─▒n─▒rland─▒r─▒l─▒r. Buradan anla┼č─▒laca─č─▒ üzere tüp mide ameliyat─▒ k─▒s─▒tlay─▒c─▒ tipte bir ameliyatt─▒r ve besin al─▒m─▒n─▒ azaltarak kilo vermeyi sa─člar. Bu ameliyatta ç─▒kar─▒lan mide bölümünden (Fundus) salg─▒lanan i┼čtah hormonu (Ghrelin) i┼člem sonras─▒nda azald─▒─č─▒ için hastalarda ciddi anlamda i┼čtah azalmas─▒ olur. Ameliyat sonras─▒nda hastalar─▒n eski i┼čtahlar─▒na geri dönmemeleri ba┼čar─▒y─▒ artt─▒ran ciddi bir avantajd─▒r.

Tüp mide ameliyat─▒n─▒n diyabet ve hipertansiyon üzerine etkisi de oldukça yüksektir. Özellikle yaln─▒zca a─č─▒zdan ilaçla tedavi gören diyabetikler ve hipertansif hastalar─▒n kulland─▒─č─▒ ilaçlara ço─čunlukla gerek kalmaz. Bu olumlu etki hastalarda ameliyat─▒n hemen ard─▒ndan ba┼člar.

 • Mide Bypass─▒ (Roux-en-y gastric bypass)

Midenin yemek borusundan hemen sonraki çok küçük bir k─▒sm─▒ geride kalacak ┼čekilde büyük bir k─▒sm─▒n─▒n bypass edilmesi ┼čeklinde gerçekle┼čtirilen operasyondur. Bu uygulamada mide k─▒sm─▒na tekni─če uygun ┼čekilde ince ba─č─▒rsak getirilerek dikilir. Dolay─▒s─▒yla hem mide hacmi küçülür hem de ba─č─▒rsaklar─▒n bir bölümü devre d─▒┼č─▒ b─▒rak─▒lm─▒┼č olur. Sonuçta hem tüketilen yiyeceklerin miktar─▒ az olur hem de emilimi etkilenmi┼č olur. Bu yöntemle özellikle insülin ba─č─▒ml─▒s─▒ diyabetiklerin kan ┼čekeri kontrolü de daha etkili bir ┼čekilde düzenlenir.

Hangi yöntemin uygulanaca─č─▒ nas─▒l belirlenir?

Günümüz ko┼čullar─▒nda bak─▒ld─▒─č─▒nda sonuçlar aç─▒s─▒ndan iki operasyon tekni─činin aras─▒nda büyük farkl─▒l─▒klar olmad─▒─č─▒ görülmektedir. Tüp mide ameliyat─▒ daha fizyolojik bir yöntem olup komplikasyon ve operasyona ba─čl─▒ mortalite gibi aç─▒lardan da daha dü┼čük oranlara sahiptir. Tüp mide ameliyat─▒n─▒n uygulanma süresi daha k─▒sa, cerrah aç─▒s─▒ndan da uygulanmas─▒ daha kolayd─▒r. Her iki teknik sonras─▒nda da ameliyattan 3-4 y─▒l sonra hastalar─▒n bir k─▒sm─▒nda yeniden kilo alma durumu söz konusu olabilir. E─čer teknik tüp mide ameliyat─▒ ise bu hastalara resleeve (yeniden tüp mide) ameliyat─▒ ya da mide bypass─▒ ameliyat─▒ yap─▒labilir. E─čer hasta daha önceden gastrik bypass geçirmi┼čse, yeniden kilo alma durumunda ikinci bir cerrahi tedavi ┼čans─▒ yoktur. Burada bilinmesi gereken nokta tercih edilecek operasyon tekni─činden hekim taraf─▒ndan yap─▒lacak muayene ve tetkikler sonucunda hastaya özgü olarak belirlenmesi gerekti─čidir.

Obezite cerrahisi (Obezite tedavisi) komplikasyonlar─▒ nelerdir?

Hem tüp mide hem de gastrik bypass tekni─činde ameliyat─▒n en önemli komplikasyonlar─▒ kaçak ve kanamad─▒r. Günümüzde geli┼čen modern teknikler ve deneyim ile bunlar─▒n oranlar─▒ önemli ölçüde dü┼čmü┼č ve tedavi etme yetisi artm─▒┼čt─▒r. Her iki teknik de minimal invaziv tekniklerle (laparoskopik, robotik) uygulan─▒r. Bu da hastalar─▒n ameliyat sonras─▒ normal hayata h─▒zla dönmelerine olanak sa─člarken a─čr─▒ ve yara yeri komplikasyon oranlar─▒n─▒ dü┼čürür. Bariatrik cerrahi ┼čeklinde de adland─▒r─▒lan bu operasyonlar, endikasyonu bulunan uygun profildeki çocukluk dönemi hastalar─▒nda ve ergenlerde de güvenle uygulanabilir. Ergenli─če morbid obez giren çocuklar─▒n %75’inin ileride de morbid obez oldu─ču bilinmektedir.

Cerrahi gerektirmeyen mide balonu uygulamas─▒ nedir?

Mide balonu silikondan yap─▒lm─▒┼č ve ┼či┼čirilebilir bir t─▒bbi malzemedir. Endoskopik yolla mide içine bu balonun yerle┼čtirilip ┼či┼čirilmesi ┼čeklinde gerçekle┼čtirilen operasyon, mide balonu tekni─či olarak adland─▒r─▒l─▒r. Böylece midede doluluk yaratan bir hacim olu┼čturularak tokluk hissinin elde edilmesi amaçlan─▒r. Alt─▒ ay sonra balon, mideden kolayl─▒kla ç─▒kar─▒labilir. Uygulama yakla┼č─▒k 20 dakikal─▒k bir süre gerektirir. Cerrahi bir giri┼čim de─čildir ve s─▒kl─▒kla cerrahi operasyon dü┼čünmeyen hastalarda uygulan─▒r. Buna ek olarak süper morbid obez (VK─░=50-60) hastas─▒ olan olgularda 10 kg gibi bir kilo kayb─▒ elde edilerek karaci─čer volümünü küçültmek, böylelikle cerrahiyi kolayla┼čt─▒rmak amac─▒yla da tercih edilebilir.

E─čer siz de bir obezite hastas─▒ iseniz veya vücut kitle indeksinizi hesaplad─▒─č─▒n─▒zda 30 ve üzerinde oldu─čunu tespit ediyorsan─▒z, bir sa─čl─▒k kurulu┼čuna ba┼čvurarak hem rutin kontrollerinizi yapt─▒rabilir hem de hekiminizle birlikte tedavi seçeneklerini de─čerlendirebilirsiniz. Hekiminizin muayene ve tetkikler sonucunda verece─či öneriler do─črultusunda tedavi sürecinizi bir an önce ba┼člatarak obeziteden ve yol açabilece─či komplikasyonlardan korunabilirsiniz.

Obezite Tedavisi

Obezite tedavisi temelde yeterli ve dengeli beslenme ve ya┼čam tarz─▒ de─či┼čiklikleri ile mümkündür. Ancak öncesinde obeziteye sebep olan faktör bulunup tedavi edilmelidir. Sonras─▒nda beslenme en önemli ad─▒mlardan birisidir. Bu aç─▒dan fast food tarz─▒ yiyecekler, basit ┼čeker, beyaz un, paketli g─▒dalardan uzak durulmal─▒d─▒r. Günlük sebze ve meyve a─č─▒rl─▒kl─▒ bir beslenme ┼čekli benimsenmelidir. ─░┼členmi┼č un ve bu unlardan yap─▒lan yiyecekler yerine tah─▒llardan zengin olanlar tercih edilmelidir. Kaliteli protein içeri─či günlük sofralarda yer almal─▒, kuru baklagillerden zengin tabaklar olu┼čturulmal─▒d─▒r. Bunlara ek olarak yeterli su tüketimi de obezitenin tedavisinde önemli bir ad─▒md─▒r. Bir beslenme uzman─▒n─▒n önerisi ile olu┼čturulan bu beslenme ve porsiyon plan─▒ ile düzenli fiziksel aktivite birlikte götürüldü─čünde sa─čl─▒kl─▒ zay─▒flama yöntemleri uygulanabilir, obezite tedavi edilebilir. Obezitenin beslenme ve ya┼čam tarz─▒ de─či┼čiklikleri ile tedavi edilemedi─či durumlarda obezite cerrahisi ile tedavi mümkündür.

Morbid Obez

Morbid obez, vücut kitle indeksininin 40 ve üzeri oldu─ču ki┼čilerdir. Morbid obezite, vücut için çok riskli bir durum olarak tan─▒mlanmaktad─▒r. Çünkü vücutta ya─članma ve bu ya─članman─▒n sebep oldu─ču hastal─▒klar hayati risk ta┼č─▒r.

Obezite Ameliyat─▒

Obezite ameliyat─▒, obezitenin tedavi seçeneklerinden birisidir. Bu ameliyat─▒n gerçekle┼čtirilebilmesi için ki┼činin morbid obez s─▒n─▒f─▒nda yani vücut kitle indeksinin 40 ve üzerinde olmas─▒ gerekir. Obezite cerrahisi, multidisipliner bir yakla┼č─▒m gerektirir. Ameliyat öncesinde doktor, ki┼činin tüm tahlil ve tetkiklerini de─čerlendirir. Ameliyat sonras─▒nda psikolog ve beslenme uzman─▒n─▒n deste─či önemlidir. Ki┼činin ameliyattan sonra beslenme ┼čekli uzun bir süre çok hassas ölçülerde olmal─▒d─▒r. Bu aç─▒dan ki┼činin hem fiziksel hem de mental olarak desteklenmesi önemlidir.

Obezite ameliyatlar─▒, beslenme ve ya┼čam tarz─▒ de─či┼čiklikleri ile tedavi ba┼čar─▒s─▒ dü┼čük olan ve genellikle morbid obezite s─▒n─▒f─▒ndaki ki┼čilere uygulan─▒r. Di─čer yandan a┼č─▒r─▒ sigara ve alkol tüketen, ameliyata engel bir durumu olan ki┼čilerde obezite cerrahisi uygulanmaz.

Obezite tüm dünyay─▒ etkileyen ve her geçen gün artmaya devam eden bir hastal─▒kt─▒r. Ayn─▒ zamanda vücutta pek çok mekanizmay─▒ etkilemesi itibariyle pek çok hastal─▒k için zemin olu┼čturur. ─░leri evrede kanser, kalp krizi gibi ya┼čam─▒ tehdit eden problemler de ortaya ç─▒kabilir. Bu ba─člamda obezite mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastal─▒kt─▒r. Medical Park Hastaneleri obezitenin tedavisinde alan─▒nda uzman doktor ve beslenme uzmanlar─▒ ile bu alanda profesyonel bir hizmet vermektedir.

Obezite Tedavi Yöntemleri

Obezite tedavisinde kullan─▒lan çe┼čitli yöntemler vard─▒r. Hangi yöntemin kullan─▒laca─č─▒na hastan─▒n genel durumu ve istekleri karar verir. Obezite tedavisinde hayat ┼čartlar─▒n─▒ de─či┼čtirmenin rolü büyüktür. Diyet ve egzersizle birlikte düzenli bir ya┼čama kavu┼čan vücut daha sa─čl─▒kl─▒ olur. Diyetisyen yard─▒m─▒yla kötü beslenme al─▒┼čkanl─▒klar─▒ndan uzakla┼čmak mümkündür. Egzersiz ve sporu hayat─▒na dahil eden bireyler, daha dinç bir vücuda sahip olabilirler. Fizyoterapist yönlendirmesi ile do─čru egzersiz ve hareketleri yapmak sa─čl─▒k için önemlidir. Ki┼čiler, psikolog deste─čiyle kilo almaya neden olan yanl─▒┼č al─▒┼čkanl─▒klardan uzak durabilir. Bunlara ek olarak ilaç tedavisiyle obeziteye çözüm bulmak mümkün olabilir. Ancak ilaçlar─▒n fazla yan etkisi nedeniyle çok tercih edilen bir yöntem de─čildir.

obezite tedavisi

Diyet Tedavisi

Obezitede beslenme tedavisinde amaç Vücut Kitle ─░ndeksi (BMI) de─čerinin uygun düzeye indirilmesidir. Düzenli beslenme ve diyetlerle zay─▒flama sa─članabilir. Her bireyin ya┼č, cinsiyet, aktivite durumu, genetik özelliklerine uygun olan ideal bir kilosu vard─▒r. Her ki┼čiye özgü diyet tedavisi farkl─▒d─▒r. Bu nedenle diyetisyenin önerileri do─črultusunda diyet yapmak en sa─čl─▒kl─▒ olan─▒d─▒r. Ki┼činin almas─▒ gereken günlük enerji, protein ve ya─č miktar─▒ belirlenir. Beslenme program─▒ yap─▒ld─▒ktan sonra diyetisyen kontrolü ile bu programa uymak gerekir. ─░nsanlar─▒n çevrelerinden ya da medyadan duyduklar─▒ çe┼čitli diyet yöntemlerini uygulamas─▒ do─čru de─čildir. Bu diyetler ki┼čiye özgü de─čildir. Obeziteye faydas─▒ olmayaca─č─▒ gibi vücut sa─čl─▒─č─▒ için de zararl─▒ olabilir.

Egzersiz Tedavisi

Egzersiz sayesinde vücut enerji atar. Ki┼čiye özgü do─čru egzersiz programlar─▒ sayesinde sa─čl─▒k bir ┼čekilde kilo verilir. Ayr─▒ca fiziksel aktivite kaslar─▒ geli┼čtirerek ki┼činin daha güçlü, kuvvetli, zinde ve enerjik olmas─▒n─▒ sa─člar. Yanl─▒┼č ve a─č─▒r yap─▒lan sporlar─▒n vücuda yarardan çok zarar─▒ olabilir. Bu yüzden egzersiz plan─▒ yaparken bir uzman deste─či almak ve fizyoterapist taraf─▒ndan de─čerlendirilmek önemlidir.

Davran─▒┼č De─či┼čikli─či Tedavisi

Davran─▒┼č de─či┼čikli─či tedavisiyle, ki┼čiyi yemeye yönlendiren sebepler uzak durmak hedefleniyor. Olumsuz durumlarda asl─▒nda aç olmamas─▒na ra─čmen kendini aç hissederek yeme─če yönelen ki┼čiler, bu davran─▒┼č─▒n do─čru olmad─▒─č─▒ konusunda bilinçlenebilir. Sosyal destek ile olumlu davran─▒┼člar peki┼čtirilerek ya┼čam biçimi haline gelmesi sa─član─▒r.

─░laç Tedavisi

Obezite tedavisinde ba┼čvurulan çe┼čitli ilaç tedavileri vard─▒r. Ancak bu ilaçlar─▒n yan etkileri çok fazlad─▒r. Bu nedenle zorunda kalmad─▒kça ilaçlara yönelmemek gerekir. E─čer ilaç kullanmak gerekiyorsa, bunu doktor kontrolünde yapmak çok önemlidir. Çevreden veya medya üzerinden pazarlamas─▒ yap─▒lan, zay─▒flama için sat─▒lan ürünleri kullanmak do─čru de─čildir. Bu ürünler, insan sa─čl─▒─č─▒ aç─▒s─▒ndan geri dönülmez sonuçlara yol açabilirler.

Cerrahi Tedavi

Obezite tedavisinde ba┼čvurulan ileri tedavi yöntemi cerrahi tedavidir. Di─čer tedavi yöntemlerinin fayda etmedi─či veya fayda etmeyece─či dü┼čünülüyorsa bu yönteme ba┼čvurulabilir. Cerrahi tedavi yöntemleri çok çe┼čitlidir. Bütün yöntemler kapal─▒ (laparoskopik) teknikle uygulan─▒r. Modern t─▒bb─▒n geli┼čmesiyle birlikte yeni yöntemler ortaya ç─▒kmaktad─▒r. Obezitenin cerrahi tedavisinde uygulanan ameliyatlar, alan─▒nda uzman cerrahlar taraf─▒ndan gerçekle┼čtirilmelidir.

obezite tedavisi nedir

Obezite Cerrahisi Yöntemleri

Obezite tedavisinde ilk seçenek cerrahi ameliyat de─čildir. Ancak diyet, egzersiz gibi yöntemlerin ba┼čar─▒ sa─člamad─▒─č─▒ durumlarda cerrahi tedavilere ba┼čvurulabilir. Özelliklerine ve uygulama yöntemlerine göre k─▒s─▒tlay─▒c─▒ ve emilim bozucu ameliyatlar olarak iki gruba ayr─▒l─▒r.

K─▒s─▒tlay─▒c─▒ Ameliyatlar

 • Mide Kelepçesi (Gastrik Bant) Ameliyat─▒: Bu yöntemde hastan─▒n midesinin giri┼čine yak─▒n bölgesine istendi─či zaman ┼či┼čirilebilen bir halka tak─▒l─▒r. Bu halka sayesinde mide kum saati ┼čekli ald─▒─č─▒ için ki┼či fazla g─▒da tüketemez. S─▒v─▒ ve yumu┼čak g─▒dalarla beslenme sa─član─▒r. Deri alt─▒na yerle┼čtirilen ince bir boru yard─▒m─▒yla halkan─▒n geni┼čletilip daralt─▒lmas─▒ sa─članabilir. Ancak baz─▒ ki┼čiler de yemek yemeyi azaltmad─▒─č─▒ için yemekler midenin üst k─▒sm─▒nda birikir ve yemek borusu geni┼člemesi ortaya ç─▒kabilir. Ayr─▒ca, halka çok fazla geni┼čletilip daralt─▒l─▒rsa mide yüzeyinde hasar olu┼čabilir. Nispeten kolay ve geri dönü┼čebilen bir yöntem oldu─ču için çok tercih edilir.
 • Tüp Mide Ameliyat─▒ (Sleeve Gastrektomi): Çok s─▒k uygulanan bir yöntem olan tüp mide ameliyat─▒ ile midenin bir k─▒sm─▒ ç─▒kart─▒larak midenin küçülmesi sa─član─▒r. Küçülen mide tüp ┼čekline getirilir. Ayr─▒ca midenin ameliyat ile ç─▒kar─▒lan bölgesinden salg─▒lanan Ghrelin adl─▒ hormonun yoklu─ču sayesinde i┼čtahta azalma görülür. Ameliyattan sonra normal beslenme düzenine geçebilmek için birkaç hafta gerekir.
 • Mide Katlama Ameliyat─▒ (Sleeve Gastrik Plikasyon): Midenin belirli noktalar─▒nda delik aç─▒l─▒r. Bu deliklerin kenarlar─▒ mide üstüne katlanarak dikilir. Böylece midenin hacmi azalt─▒lm─▒┼č olur. Azalan mide hacmi sayesinde h─▒zl─▒ kilo verme sa─član─▒r.
 • Mide Balonu: Mide içerisine s─▒v─▒ ya da hava içerikli balon yerle┼čtirilir. Bu balon sayesinde mide içeri─či küçültülerek besin al─▒m─▒ azalt─▒l─▒r. Ancak balonun mide içerisinde alt─▒ aydan uzun kalmas─▒ balonda sönme, enfeksiyon gibi olumsuz durumlara yol açabilir. Bu nedenle hastan─▒n doktor taraf─▒ndan takibi önemlidir.obezite

Emilim Bozucu Ameliyatlar

 • Gastrik By-pass (Atlatma) Ameliyat─▒: Gastrik by-pass, mide küçültme ameliyat─▒ yöntemlerinden biridir. Bu operasyonda mide küçültülür. Küçültülen mide, ba─č─▒rsa─č─▒n bir k─▒sm─▒ atlanarak ba─č─▒rsa─ča ba─član─▒r. Safra yollar─▒ da daha a┼ča─č─▒dan ba─č─▒rsak ile birle┼čtirilir. Böylece ba─č─▒rsa─č─▒n atlanan k─▒sm─▒ boyunca besinlerin sindirilmesi engellenmi┼č olur. Besinler daha az sindirilerek vücuttan at─▒l─▒r ve kilo al─▒m─▒ azalm─▒┼č olur. Ancak ba─č─▒rsa─č─▒n atlanan k─▒sm─▒, vitaminlerin vücuda girdi─či bölge oldu─ču için hastalarda vitamin eksikli─či görülebilir. Hastalara vitamin takviyesi vermek gerekebilir.
 • Mini Gastrik By-pass Ameliyat─▒: Gastrik by-pass ameliyat─▒n─▒n daha basit bir versiyonudur. Bir çe┼čit mide küçültme ameliyat─▒ yöntemidir. Küçültülen mide, ba─č─▒rsa─č─▒n iki metrelik k─▒sm─▒ atlanarak daha a┼ča─č─▒dan ba─č─▒rsakla birle┼čtirilir. Bu sayede besinlerin emilimi azalt─▒l─▒r.
 • Duodenal Switch Ameliyat─▒: Bu operasyonda mide, küçültülerek ba─č─▒rsak gibi tüp haline getirilir. Tüp haline getirilen mide, daha a┼ča─č─▒dan ba─č─▒rsa─ča ba─članarak devaml─▒l─▒k sa─član─▒r. Bu sayede bireyin besin al─▒m─▒ k─▒s─▒tlan─▒r ve besin sindirimi azal─▒r. Hasta, vitamin deste─čine ihtiyaç duyar.

Obezitenin cerrahi yöntemleriyle oldukça ba┼čar─▒l─▒ sonuçlar elde edilebilir. Ancak cerrahi ameliyatlar tek ba┼č─▒na yeterli de─čildir. Hastan─▒n diyetine, egzersizlerine ve al─▒┼čkanl─▒klar─▒na dikkat etmesi gerekir. Düzenli bir ya┼čam ┼čekline sahip olmayan ki┼čilerin cerrahi yöntemlerle ba┼čar─▒l─▒ sonuç elde etmesi mümkün de─čildir. Obezite tedavisi bir ekip i┼čidir. Siz de kilo probleminiz oldu─čunu dü┼čünüyorsan─▒z vakit kaybetmeden uzman bir doktora ba┼čvurunuz.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Aziz Kemal Emek
Genel Cerrahi
Medical Park Antalya
169562

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.