sat─▒r aras─▒

Odaklanma sorunu, ki┼činin yapmakla sorumlu oldu─ču faaliyetlerine ve i┼čine yeterli dikkati vermeme durumudur. Odaklanma sorunu hemen hemen her ya┼č grubunda görülen yayg─▒n bir rahats─▒zl─▒kt─▒r Modern dünyadaki uyaranlar─▒n yo─čun art─▒┼č─▒, gündelik ya┼čamdaki ko┼ču┼čturmacalar insan zihnini olumsuz etkileyebilmektedir.

Uyaranlar ki┼činin zihnine ayn─▒ anda çok yönlü yükleme yapar. Bu çok yönlü yüklemeler ortak bir amaca, hedefe hizmet etmedi─či için bireyin alg─▒sal dünyas─▒n─▒n dengesini bozar ve birtak─▒m i┼člevsel bozukluklar gibi rahats─▒zl─▒klara neden olabilir. 

Odaklanma sorunu ya┼čayan biri herhangi bir konuyu detaylar─▒yla anlamakta, edindi─či bilgileri i┼čleyerek onlardan faydalanmakta zorlanabilir. Konsantrasyonunu kaybetti─či için kendisinden beklenilen basit bir faaliyeti bile yürütemeyebilir. Bu olumsuz etkiler ki┼činin hayat kalitesini, verimlili─čini önemli ölçüde dü┼čürür. 

Odaklanma sorunu ya┼čayan birey kendi hayat─▒na ve hedeflerine adapte olamaz. A┼č─▒r─▒ d─▒┼č veya iç uyaranlara maruz kald─▒─č─▒ için hiçbir ┼čey yapmad─▒─č─▒ halde kendisini çok yorgun, bitkin ve halsiz hissedebilir.

Odaklanma sorunu fizyolojik ya da psikolojik olarak ortaya ç─▒kabilir. Ayn─▒ zamanda kaotik ya┼čam tarz─▒ da buna neden olabilecek önemli bir faktördür. Odaklanma sorunu, ilerleyebilen bir tür rahats─▒zl─▒kt─▒r. Erken müdahaleler her rahats─▒zl─▒kta oldu─ču gibi odaklanma sorunu için de önemlidir. 

Odaklanma Sorunu Nedir? 

─░nsan beyni dikkatini yo─čunla┼čt─▒rma özelli─či sayesinde birçok i┼či ve faaliyeti ba┼čar─▒yla yönetebilme özelli─čine sahiptir. Ancak odaklanma sorunu ya┼čayan ki┼čiler, ayn─▒ performans─▒ göstermekte zorluk ya┼čar.

Odaklanma sorunu birçok nedene ba─čl─▒ olarak ortaya ç─▒kabilir. Duygusal olarak y─▒prat─▒c─▒ bir olayla yüzle┼čen bir ki┼činin bu olaydan ba┼čka bir konuya dikkatini verememesi gayet do─čald─▒r asl─▒nda.

Psikolojik etki yüzünden dikkatini o anki duygu yo─čunlu─čundan uzakla┼čt─▒ramayan ki┼či etraf─▒nda olup bitenleri göremeyebilir, konu┼čulanlar─▒ dinleyemeyebilir. Ancak bu durum genellikle bir süre sonra duygular─▒n yo─čunlu─čunun azalmas─▒yla geçer, ki┼či normal odaklanma seviyesine kavu┼čur. 

Odaklanma sorunu bazen d─▒┼č etkenlerden kaynaklan─▒r. Örne─čin ki┼činin oturdu─ču apartman dairesinin üst kat─▒nda yap─▒lan tadilattan dolay─▒ ç─▒kan gürültüler odaklanma sorununa neden olabilir. Ki┼či rahats─▒z edici derecede gürültüye maruz kald─▒─č─▒ için dikkatini kendi faaliyetlerine vermekte zorluk ya┼čayabilir.

Ancak bu durum gürültü kesildi─či zaman do─čal olarak sonlan─▒r. Ki┼či normal odaklanma seviyesine kavu┼čur. 

Odaklanma sorunu bu gibi durumlarda ki┼činin hayat─▒n─▒n geneline yans─▒maz. Buradaki kritik ayr─▒m, ya┼čan─▒lan odaklanma sorununun miktar─▒d─▒r. Herkes zaman zaman birtak─▒m etkenlerden dolay─▒ dikkatini i┼čine ya da o an ilgilenmesi gereken konuya veremeyebilir. Ama bunu bir süre sonra a┼čarak adaptasyon sa─člayabilir. Odaklanma sorunu ya┼čayan ki┼či da─č─▒n─▒k zihin etkisiyle odaklanma problemi etkisini kendi ba┼č─▒na a┼čmakta güçlük ya┼čar. 

Odaklanma sorunu ileri düzeylerde ciddi rahats─▒zl─▒klara yol açabilir. Günlük ya┼čam kalitesini ve i┼č performans─▒n─▒ olumsuz etkileyen önemli bir sorundur. Alan─▒nda uzman bir hekimden destek al─▒narak uygun bir tedavi yöntemiyle bu sorunun üstesinden gelinebilir. 

Odaklanma Sorunu Belirtileri Nelerdir?

Odaklanma sorunu belirtileri ki┼činin ya┼č─▒na, yapt─▒─č─▒ i┼čin kriterlerine ve ya┼čam tarz─▒na ba─čl─▒ olarak farkl─▒l─▒klar gösterebilir. Ama genel anlamda odaklanma problemi ya┼čand─▒─č─▒nda görülen belirtiler ┼ču ┼čekilde s─▒ralanabilir: 

 • Ki┼či yak─▒n zamanlarda yapt─▒─č─▒ ┼čeyleri unutmaya ba┼člar.
 • Haf─▒zas─▒ bulan─▒kla┼č─▒r, unutkanl─▒k belirginle┼čir. 
 • Dikkati kolayca da─č─▒l─▒r. Belirli bir konuya odaklanmakta güçlük ya┼čar. 
 • Zaman alg─▒s─▒n─▒ s─▒k s─▒k yitirir. Hangi günde, hangi saat aral─▒─č─▒nda oldu─čuna bile adaptasyon sa─člayamayabilir. 
 • Günün büyük bölümünde iç dünyas─▒na dalarak orada adeta kaybolur. 
 • ─░ç ve d─▒┼č uyaranlar─▒n etkisiyle sürekli tetiklendi─či için stresli olur. 
 • Hayat─▒n─▒n kontrolünü sa─člamaya yetecek dikkati toparlayamad─▒─č─▒ için kayg─▒lan─▒r.  
 • Hayat─▒na adaptasyonunu kaybetti─činden dolay─▒ umutsuzluk hissine kap─▒l─▒r. 
 • Uyku düzeni bozulur. 
 • Verimlili─či dü┼čtü─čü için özgüven eksikli─či ya┼čar. 
 • Dü┼čüncelerini toparlamakta güçlük çeker. 
 • Hareketsiz oturmakta zorlan─▒r. Sürekli hareket etme ihtiyac─▒ duyar. 
 • ─░ç ve d─▒┼č uyaranlar─▒n etkisiyle kendini huzursuz hisseder. 
 • Karar vermekte güçlük ya┼čar. 
 • E┼čyalar─▒n─▒ s─▒k s─▒k kaybeder. 
 • Karma┼č─▒k i┼člemler gerektiren görevleri yerine getiremez.
 • S─▒k s─▒k dikkatsizlikten kaynakl─▒ basit hatalar yapar. 

Odaklanma Sorunu Neden Olur? 

Odaklanma sorunu ya┼č gruplar─▒na, insanlar─▒n gündelik ya┼čam tarzlar─▒na göre farkl─▒ nedenlere ba─čl─▒ olabilir. Ayr─▒ca odaklanma sorunu psikolojik veya nörolojik bir rahats─▒zl─▒ktan da kaynaklanabilir. Odaklanma problemi uzman bir hekimden yard─▒m al─▒narak uygun bir tedavi yöntemiyle çözüme kavu┼čturulabilecek bir sorundur. 

Odaklanma sorunu çocuklarda, ö─črenim hayatlar─▒n─▒ ve geli┼čimsel periyodlar─▒n─▒ olumsuz etkileyecek düzeyde ba┼čka ciddi sorunlara yol açabilir. Odaklanma sorunu çocuklarda, çevresel veya psikolojik nedenlere ba─čl─▒ olarak ortaya ç─▒kabilir.

Yap─▒lan bilimsel ara┼čt─▒rmalar a┼č─▒r─▒ strese maruz kalan çocuklar─▒n ya┼č─▒tlar─▒na oranla daha fazla odaklanma sorunu ya┼čad─▒klar─▒n─▒ göstermektedir. Bunun yan─▒ s─▒ra düzenli beslenme de önemli etkenler aras─▒nda yer al─▒r. 

Ergenlerde odaklanma sorunu, hormonal ve fiziksel de─či┼čiklerden kaynaklanabilece─či gibi birçok farkl─▒ faktöre ba─čl─▒ olarak da odaklanma sorunu ya┼čanabilir. E─čitim hayat─▒nda ve sosyal ya┼čam─▒nda odaklanma problemi çe┼čitli s─▒k─▒nt─▒lara neden olabilir. Ergenlerde odaklanma sorunu anksiyete ve depresyon gibi psikolojik rahats─▒zl─▒klara yol açabilir. 

Yeti┼čkinlerde odaklanma sorunu, pek çok farkl─▒ nedene ba─čl─▒ olarak ortaya ç─▒kabilir. Odaklanma sorunu neden olur, sorusuna yeti┼čkinlerin ya┼čam al─▒┼čkanl─▒klar─▒na bak─▒larak yan─▒t verilebilir. Düzensiz beslenme, a┼č─▒r─▒ strese maruz kalma, uyku düzeninde bozukluk ve baz─▒ genetik faktörler odaklanma sorunu ya┼čanmas─▒nda etkili olabilir. 

Ayr─▒ca içinde bulundu─čumuz ça─č─▒n h─▒zla geli┼čen teknolojik aletlerin tüm hayat─▒m─▒z─▒n merkezine yerle┼čmesine ba─čl─▒ olarak da yeti┼čkinlerde odaklanma sorunu ya┼čanabilir. Özellikle i┼člerini bilgisayarla yapan ki┼čilerin s─▒k s─▒k odaklanma sorunu ya┼čamalar─▒n─▒n alt─▒nda yatan nedenlerden biri internet ortam─▒ndaki uyaranlar─▒n yo─čunlu─ču olarak gösterilebilir. 

Dikkat da─č─▒n─▒kl─▒─č─▒n─▒n en tipik özelliklerinden biri da─č─▒n─▒k zihindir. Yap─▒lan baz─▒ bilimsel ara┼čt─▒rmalar sonucunda teknolojik geli┼čmelerin insanl─▒─ča büyük katk─▒ sa─člad─▒─č─▒ gibi birçok yönden de olumsuz etkisi oldu─ču ortaya ç─▒km─▒┼čt─▒r.

Sosyal medya bildirimleri, saat alarm─▒, ça─čr─▒ bildirimleri gibi sürekli ve devaml─▒ olarak ki┼čiyi uyaran sinyaller yollayarak ki┼činin mental disiplinini bozabilir. Tüm sahip oldu─čumuz yetenekler gibi odaklanma yetene─či de körelebilir. Bu tarz sorunlara ba─čl─▒ olarak ortaya ç─▒kan odaklanma problemi ya┼čamsal al─▒┼čkanl─▒klar de─či┼čtirilerek düzeltilebilir.  

Odaklanma Sorunu Nas─▒l Çözülür?  

Odaklanma sorunu, her ya┼č grubunda farkl─▒ etkilere neden olsa da tüm insanlar için önemli bir rahats─▒zl─▒kt─▒r. Odaklanma sorunu nas─▒l çözülür, sorusuna ya┼č gruplar─▒na göre farkl─▒ yan─▒tlar verilebilir.

Odaklanma sorunu çocuklarda, baz─▒ düzenlemelere yer verilerek çözülebilir. Örne─čin çocu─čun ders çal─▒┼čt─▒─č─▒ masan─▒n üstünde dikkatin da─č─▒tabilecek farkl─▒ materyallerin bulundurulmamas─▒ önemli olabilir. Çal─▒┼čt─▒─č─▒ odan─▒n ko┼čullar─▒ çal─▒┼čmas─▒na uygun olacak ┼čekilde ayarlanabilir. 

Zeka geli┼čtirici oyunlar, çocuklar─▒n konsantrasyonunu sa─člamaya yöneliktir. Bu tür oyunlar sayesinde çocuklarda odaklanma sorunu çözülebilir. Çocuklarda uyku düzeni birçok konuda önemli oldu─ču gibi odaklanma sorunu konusu için de önemlidir. Ayn─▒ ┼čekilde düzenli beslenme de çocuklar─▒n geli┼čimini etkileyen faktörlerden biridir.

Çocuklar─▒n konsantrasyonuna fayda sa─člayacak bir di─čer etken arkada┼člar─▒yla sosyalle┼čmesidir. Çocuklar─▒n ya┼č─▒tlar─▒yla zaman geçirmesi sa─članarak odaklanma sorunu ya┼čamas─▒n─▒n önüne geçilebilir. 

Ergenlerde odaklanma sorunu baz─▒ gündelik ya┼čam al─▒┼čkanl─▒klar─▒n─▒ düzenleyerek çözülebilir. Yap─▒lan birçok bilimsel ara┼čt─▒rma sa─čl─▒kl─▒ beslenmenin odaklanmay─▒ direk etkileyen bir faktör oldu─čunu ortaya koyar. Ayn─▒ ┼čekilde uyku düzeni de konsantrasyon sa─člama konusunda önemli bir etkendir. Dikkat da─č─▒n─▒kl─▒─č─▒ ya┼čayan ergenler zaman yönetimi konusunda kendilerini geli┼čtirecekleri e─čitimlere kat─▒labilirler. 

Yeti┼čkinlerde odaklanma sorunu ya┼čam tarzlar─▒ndaki gündelik al─▒┼čkanl─▒klar─▒n─▒ ve baz─▒ faaliyetlerini de─či┼čtirerek çözüme kavu┼čturulabilir. Bu tarz odaklanma sorunu ya┼čayan yeti┼čkin, internet ortam─▒nda kendisine baz─▒ k─▒s─▒tlamalar getirerek, teknolojik aletlerden yay─▒lan uyaranlar─▒n etkisini azaltma yoluna gidebilir.

Yap─▒lan bilimsel ara┼čt─▒rmalar spor aktivitelerinin dikkat da─č─▒n─▒kl─▒─č─▒ sorununun önüne geçmekte etkili bir rol oynad─▒─č─▒n─▒ göstermektedir. Odaklanma sorunu ya┼čayan bir yeti┼čkin, ya┼čam tarz─▒na düzenli sportif aktiviteler ekleyerek odaklanma sorununu çözebilir.   

Odaklanma Sorunu için Ne Yap─▒lmal─▒? 

Odaklanma sorunu, birçok nedene ba─čl─▒ olarak ortaya ç─▒kabilir. Odaklanma sorunu nas─▒l çözülür konusunda detayl─▒ ara┼čt─▒rma yap─▒lmas─▒ faydal─▒ olur. Öncelikle ki┼činin odaklanma sorununu ya┼čamas─▒na neden olan ana sebebi bulmas─▒ gerekir. Alan─▒nda uzmanla┼čm─▒┼č bir hekimden destek al─▒nmas─▒ büyük fayda sa─člayabilir. Odaklanma sorunu, günümüzde çok yayg─▒n olarak ya┼čanan bir rahats─▒zl─▒k oldu─ču için farkl─▒ türde alternatif mücadele yöntemleri geli┼čtirilmi┼čtir.

Tedavi yöntemlerinden baz─▒lar─▒n─▒ ┼ču ┼čekilde s─▒ralayabiliriz: 

 • Bili┼čsel terapi 
 • Meditasyon
 • teknikleri 
 • Grup terapisi

Odaklanma Sorunu Hangi Bölüm Bakar? 

Odaklanma sorunu nörolojik veya psikolojik nedenlere ba─čl─▒ olarak ortaya ç─▒kabilir. O yüzden hem nöroloji bölümü hem de psikoloji bölümü bakar. Alan─▒nda uzmanla┼čan doktor ki┼činin rahats─▒zl─▒klar─▒na göre hangi bölüme gitmesi gerekti─či konusunda da yönlendirir.  

Odaklanma Sorunu Testi

Odaklanma sorunu testi, psikolog ya da nörolog taraf─▒ndan yap─▒lan bir testtir. Odaklanma sorunu testi, odaklanma sorunu derecesini belirlemek için kullan─▒l─▒r. Çe┼čitli ┼čekillerde yöntemlerle uygulanabilir.

Odaklanma sorunu testi, ki┼činin dikkat da─č─▒n─▒kl─▒─č─▒ seviyesini ölçer. Haf─▒zas─▒n─▒n nas─▒l çal─▒┼čt─▒─č─▒n─▒ belirler. Ki┼činin bilgilerini ne kadar h─▒zl─▒ ve do─čru kullanabildi─čini ölçmeye yarar. Bu test sonuçlar─▒na göre ki┼činin odaklanma sorunu seviyesi belirlenerek ona göre uygun tedavi yöntemi uygulanabilir.

S─▒kça Sorulan Sorular

Dikkat eksikli─či hiperaktivite bozuklu─ču hastal─▒─č─▒ için hangi bölüme gitmeliyiz? 

Dikkat eksi─či hiperaktivite bozuklu─čuna nöroloji bölümü bakar. Bir nörologdan randevu alabilirsiniz. 

Odaklanma sorunu engellenebilir mi? 

Nörolojik rahats─▒zl─▒klara ba─čl─▒ olan odaklanma sorunlar─▒yla psikolojik etkenlere ba─čl─▒ olan odaklanma sorunlar─▒ farkl─▒l─▒klar içerir. Nörolojik rahats─▒zl─▒klara ba─čl─▒ odaklanma sorununu engellemek güçle┼čebilir. Bunun için odaklanma sorunu testine girilerek odaklanma sorunu seviyesi tespit edildikten sonra bu sorunla do─čru bir mücadele yöntemi seçmek önemli olacakt─▒r. 

Odaklanma sorunu genetik mi? 

Odaklanma sorunu genetik nedenlere ba─čl─▒ olarak da ortaya ç─▒kabilen bir rahats─▒zl─▒kt─▒r. Bunun belirlenebilmesi için alan─▒nda uzmanla┼čm─▒┼č bir uzman taraf─▒ndan de─čerlendirme yap─▒lmas─▒ gerekir.  

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

2302

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.