Dr. Öğr. ÜyesiOğuz Gürler

  • İlgi Alanları

Eğitim ve Uzmanlık
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Dokuz Eylül Üniversitesi İç Hastalıkları - Uzmanlık, Romatoloji - Uzmanlık

 

 

Uluslararasi Dergilerde 15 adet yayın
Uluslararasi Kongre ve sempozyumlarda yayinlanmis 50'ye yakin poster,bildiri.
Ulusal Kongrelerde ve sempozyumlarda yayinlanmis 50'ye yakin poster.bildiri ve sözlü sunum.
Ulusal Romatoloji konrelerinde 2 adet 1.lik 1 adet 2.lik ödülü
İç hastalıkları Uzmanlık Tezi: Türkiye'de Gut Hastalığı Prevelansı
Romatoloji Tezi: Sklerodelmali Hastalarda Vücut Kompozisyonu