Dr. Öğr. ÜyesiOğuz Tokat

  • İlgi Alanları
Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon ABD
George Hospital - Londra
1-Özcan B, Tokat O: Spinal Anestezi Sonrasında Ani Ses Kaybı (Olgu Sunumu) Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. Dergisi, Sayı:3 ,Yıl:15,1988
2-Özyurt G,Uçkunkaya N, Tokat O : İntratekal Baclofen'le Tetanoz Tedavisi.Türk Anestezi ve Reanimasyon Cem. Mecmuası, 17:68-70,1989
3-Özyurt G,Yanık İ,Tokat O, Uçkunkaya N: Pediatrik Bilgisayarlı Tomografi Uygulamalarında İ.V. "Nembutal" Anestezisi.Türk Anest. ve Rean. Cem. Mecmuası,18: 165-167,1990