Op. Dr.Oğuz Uğur

  • İlgi Alanları
  • Periferik damar hastalığı
  • Varis
  • Koroner arter
  • Kalp kapak cerrahisi
  • Aort cerrahisi
  • Diyabetik ayak

Varis çağımızın en büyük sorunlarından birisi olup hayat kalitesini bozmakta ve estetik açıdan da rahatsız edici olmaktadır. Erken dönemde basit bir muayene ve değerlendirme ile tanısı hızlıca konulabilmektedir. Kapalı yöntem (Radyofrekans, EVLA ve glue ablasyon) ile kolayca tedavi edilebilmekte olup estetik varis uygulamaları ile cilt lezyonları tamamen ortadan kaldırılabilmektedir.

Damar tıkanıklığı hem atar damarlarda hem de toplar damarlarda son yıllarda sık görülmektedir. Kalp Damar cerrahları tarafında değerlendirilen hastaların cerrahi ameliyatlarının yanında angiografi altında girişimsel tedavileri başarı ile yapılmakta olup hem tıkanıklıklar kolayca düzeltilebilmekte hem de kısa zamanda normal hayata dönmek mümkün olmaktadır.

Eğitim ve Uzmanlık
2005 - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi – Tıp eğitimi
2012 - Dr. Siyami Ersek GKDC Eğitim Hastanesi – Uzmanlık

Deneyim
2018 - 2020 Aksaray Üniverisitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi
2015 - 2016: Somali Mogadisu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi  Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı (6 ay Geçici Görev)
2014 - 2018: Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı
2012 - 2014: Muş Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı
2007 - 2012: Dr. Siyami Ersek GKDC Eğitim Hastanesi – Kalp Damar Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi
2006 - 2007 :Van Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Pratisyen Hekim
2005 - 2006 :Van Başkale Devlet Hastanesi Pratisyen Hekim

Kurs ve Sertifikalar
16 Kasım 2018 - Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası
3 November 2016 -TSCVS and EVC Venous workshop.
3 - 6 Kasım 2016 - Kardiyovaskuler Cerrahide Girişimsel Teknikler.
Muş 2013 - Kan Transfüzyonu Ve Klinik Kullanımı Eğitimi, Sağlık Bakanlığı,
15 -16 Mart 2013 - Endovasküler Girişimler : Temel Beceriler ve Prensipler Kursu

Mesleki Üyelikler
Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği
Ulusal Vaskuler Cerrahi Derneği
Fleboloji Derneği
İstanbul Tabip Odası Üyesi

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

- Uğur O, Karakas AÖ. Femoral Artery Injuries Due to Gunshot Injury in Somalia CivilWar Continues. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci. 2017;29(3):61-5

- Uğur O, Kalender M, Gökmengil H, Bingöl H. Does combined antegrade and selective coronary graft cardioplegia reduce conduction defects in right coronary artery occluded patients? Journal of Surgery and Medicine , 2 (1) , 1-5 . DOI: 10.28982/josam.368728

- Dumantepe M, Uyar I, Teymen B, Uğur O, Enç Y Improvements in pulmonary artery pressure and right ventricular function after ultrasound-accelerated catheter-directed thrombolysis for the treatment of pulmonary embolism. J Card Surg, 2014 Jul;29(4):455-63. ·

- S Özkan, R Demirtunç, F Özdemir, O Uğur, AY Balcı, M Kızılay, Ü Vural, The effects of the metabolic syndrome on coronary artery bypass grafting surgery.Cardiovascular journal of Africa 28 (1), 48-52.

- Arslan O, Adademir T, Elibol A,Uğur O, Aydın E, Kalender M, Boyacıoğlu K, Aydemir NA. Comparison of the Mid-term Results of Pulmonary Valve-sparing Strategy and Transannular Patch Repair in Tetralogy of Fallot. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2013; 10 (4): 352–356S

- Özkan S, Kayataş K, Demirtunç R, Uğur O, Özdemir F, Balcı AY. Koroner arter bypass graft yapılan tip 2 diyabetik hastalarda postoperatif dönemde intensif insulin tedavisi. haydarpaşa numune eğitim ve araştırma hastanesi tıp dergisi, 2014;54(3)

- Gültekin, MZ , Yüksel, S , Alagöz, E , Özsoy, Ş , Avcı, A , Güleç, M , Uğur, O . (2018). Ratlarda Opioidlerin ve Non-Steroidal Anti-Enflamatuvar İlaçların Kırık İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 4 (2) , 933-947 . DOI: 10.30569/adiyamansaglik.444022

- Gültekin, Mz , Alagöz, E, Yüksel, S , , Özsoy, Ş , Avcı, A , Güleç, M , Uğur, O . (2018). Rivaroksaban ve farklı antikoagülanların kırık kaynaması üzerine etkilerinin bir rat modelinde karşılaştırılması. Adıyaman Üni. Sağlık Bilimleri Derg, 2016; 2(3):310-322.

- Gültekin, MZ; Uğur, O. Fibula fraktürüne bağlı gelişen pulmoner emboli tedavisinde trombolitik uygulamasına bağlı kompartman sendromu. Adıyaman Üni. Sağlık Bilimleri Derg, 2018; 4(ö):9-13

- Aydemir NA, Uğur O, Arslan Ö, Altın HF, Karaçi AR, Yekeler İ. - Pediatrik Kalp Cerrahisi Sonrası Postoperatif Strese Bağlı Herpes Zoster Enfeksiyonu(Herpes Zoster Infection Due to Postoperative Stress After A Pediatric Heart Surgery: Case Report). Turkiye Klinikleri (J Cardiovasc Sci) 2012;24(1):68-70

- Kalender M, Baysal AN, Uğur O, Gokmengil H. Spontaneous left iliac vein rupture—case report Acta Angiologica 22 (1), 20-22

- Ilhan E, Altin F, Uğur O, Özkara S, Kayacioglu I, Aydemir NA, Tayyareci G. An unusual presentation of pericardial cyst: recurrent syncope in a young patient. Cardiol J. 2012;19(2):188-91.

- Kalender M, Baysal AN, Dagli M, Gokmengil H, Uğur O.Management of a Rare Complication of Abdominal Aortic Repair: Aorto-Enteric Fistula Ann Cardiol Cardiovasc Med. 2017; 1 (1) 100

Kongre Sunumları

- 25 European Stroke Conference 2016. Kalender M, Baysal AN, Uğur O, Gokmengil H, Durgut K. Effect of gender on short term outcome of carotid endarterectomy.P219

- 25 European Stroke Conference 2016. Kalender M, Uğur O, Baysal AN, Gokmengil H, Durgut. Short term outcomes of endarterectomy to asymptomatic extracranial carotid artery disease.O131

- Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Ulusal Kongresi 2016.Dağlı M, Yılmaz İS, Şahsıvar MO,Gökmengil H, Ecevit AN, Beyazpınar DS, Uğur O, Baysal AN, Durgut K. Her iki iliofemoral ven trombozunda rotasyonel trombektomi kateteri ile tedavi gerekli mi?. SS06

- Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Ulusal Kongresi 2016. Kalender M, Baysal AN, Uğur O, Gokmengil H.Sol ana iliyak ven rüptürü: vaka bildirimi. EP327

- Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Ulusal Kongresi 2016. Uğur O , Durgut K. İç savaşın devam ettiği Somali’de ateşli silah yaralanmasına bağlı femoral arter yaralanmaları; 6 aylık deneyim. EP283

- Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Ulusal Kongresi 2016. Kalender M, Baysal AN, Uğur O, Gokmengil H,Durgut K. Effect of gender on short term outcome of carotid endarterectomy.EP278

- Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 18.Ulusal Kongresi .Kayacıoğlu İ, Uğur O,Özdemir F,Şensöz Y, Balcı AY,Yekeler İ. Oral varfarin kullanımına bağlı INR yüksekliğinin protrombin kompleks konsantresi(PCC) uygulanarak ivedilikle düşürülmesi. P30

- Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Ulusal Kongresi 2014. Uğur O, Özdemir F, Şensöz Y, Tuygun AK, Yekeler İ.Behçet hastalığında nadir bir tutulum olan asendan aort anevrizması ; olgu sunumu. P36

- Geleneksel İç Hastalıkları Günleri  2014. Özkan S, Özdemir F, Uğur O, Kızılay M, Vural Ü, Yekeler İ. Koroner arter bypass greft yapılan hastalarda metabolik sendrom bileşenlerinin incelenmesi. P086

- Geleneksel İç Hastalıkları Günleri  2014. Özkan S, Özdemir F, Uğur O, Kızılay M, Vural Ü, Yekeler İ. Preoperatif hemoglobin A1C ve matobolik sendromun koroner arter bypass greft cerrahisine etkisi. P018

- Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi 2010. Aydemir NA,  Uğur O, Altın HF,Karaçi AR, …Büyük arter transpozisyonlarında senning operasyonu;cerrahi tecrübemiz ve sonuçlarımız. S057

- Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi 2010. Aydemir NA,  Altın HF,Karaçi AR,Uğur O… İzole total anormal venöz dönüş anomalilerinde tamir sonuçları. S053