Dr. Öğr. ÜyesiOğuzhan Demirel

 • İlgi Alanları
 • Rinoplasti
 • Meme estetiği
 • Karın germe
 • Liposuction
 • Yüze yağ enjeksiyonu
 • Çene implantı
 • Yüz germe
 • Bariatrik cerrahi

Eğitim ve Uzmanlık
2001-2004 Fevziye Mektepleri Vakfı  Nişantaşı Işık Ortaokulu
2004-2007 Bİlfen Üsküdar Fen Lisesi
2007 -2013 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi--Tıp eğitimi
2014 - 2019 SBÜ İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Uzmanlık

Deneyim
4-7 Kasım 2015 - Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği ,37. Ulusal Kurultayı , Ankara
8 Mayıs 2015 - Plastik Cerrahide Hücresel Tedavi Uygulamaları ve Uygulama Sırları. S.B.Ü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi , İstanbul
20-29 Mayıs 2015 - 9.DeneyHayvanlarıKullanımSertifikasıEğitimKursu,S.B.Ü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi , İstanbul
17-20 Eylül 2015 - 9th The Balkan Association of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery ,Yunanistan
15-17 Ocak 2017 - 1.Plastik CerrahiAsistanTemelEğitimOkulu, Antalya
14-15 Ocak 2017 - EstetikPlastikCerrahiDerneği 21.UlusalKongresi, İstanbul
19-20 Mayıs 2017 - 14.Cerrahpaşa PlastikCerrahiGünleri “RinoplastideStandartveYeniTeknikler “İstanbul
24-27 Ağustos 2017 - 9th European Plastic  Surgery Research Council, Romanya
11-14 Ekim 2017 - TürkPlastikRekonstrüktifveEstetikCerrahiDerneği,39. UlusalKurultayı,Antalya
24-25 Kasım 2017 - Karma RinoplastiKursu, İstanbul
8-10 Aralık 2017 - The Rhinoplasty Sociecty of Europe Live Surgery    Course ,İstanbul
10-11 Şubat 2018 - RinoplastiCanlıCerrahiKursu ,İstanbul
1- 7 Nisan 2018 - 11. PlastikCerrahiAsistanOkulu, Antalya
28 Nisan 2018 - The Internatıonal Society for Stem Cell Applications, İstanbul

Mesleki Üyelikler
Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1.Demirel O,  Atesci MS.  Preservation Rhinoplasty: Assessment of Anatomical Safe Boundries on Computed Tomography J Craniofacial Surg. 2021

A2. Demirel O. Forehead Contouring as an Adjunct to Rhinoplasty: Evaluation of the Effect on Facial Appearance, Personal Traits and Patient Satisfaction [published online ahead of print, 2021 Apr 2]. Aesthetic Plast Surg. 2021;10.1007/s00266-021-02236-0. doi:10.1007/s00266-021-02236-0

A3. Demirel O, Aköz Saydam F. Assessment of the Causes of Differences in Centrifugation Protocols as a Fat-Processing Technique: A Systematic Literature Review [published online ahead of print, 2020 Oct 13]. Aesthetic Plast Surg. 2020;10.1007/s00266-020-01999-2. doi:10.1007/s00266-020-01999-2

A4. Basat SO, Surmeli M, Demirel O, Ceran F, Saydam FA, Basaran K. Assessment of the Relationship Between Clinicophysiologic and Magnetic Resonance Imaging Findings of the Temporomandibular Disorder Patients. J Craniofac Surg. 2016;27(8):1946-1950. doi:10.1097/SCS.0000000000003017

A5. Basat, Salih , Ceran, Fatih , Uscetin, Ilker , Akan, Ismail , Demirel, Oguzhan ,Bozkurt, Mehmet. (2016). Unilateral gynecomastia: The assessment of 23 patients. Archives of Clinical and Experimental Surgery (ACES). 5. 1. 10.5455/aces.20160127010538.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

 1. . Temporomandibular Disorders: Anamnestic And Clinical Evaluation With Mri Assessments S. O. Basat, O. Demirel, F.A.Saydam, K. BasaranThe Balkan Association of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery .17-20 Eylül 2015, Yunanistan,Selanik
 2. Management of non-healing complex wounds in patients with  autoimmune disorders and rare seen diseases via bone marrow aspirate  concantrate.Demirel O, Güvercin E, AközSaydam F, İlker B, Bozkurt M. 9th European Plastic  Surgery Research Council, 24–27 Ağustos 2017 Romanya,Bükreş
 3. .Efficiency of fibrocell and bone marrow or adipose- derived stromal vascular fraction on severe pathologic scar formation in burn. Güvercin E, Demirel O, AközSaydamF,İlker B, Bozkurt M.9th European Plastic  Surgery Research Council, 24–27 Ağustos 2017 Romanya,Bükreş

 

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

C1. Demirel, Oguzhan,  Atesci, MustafaSerdar. (2021). Sphenoidal process of septal cartilage: Useful autologous graft option in revision rhinoplasty. Turkish Journal of Plastic Surgery. 29. 17. 10.4103/tjps.tjps_83_20.

 

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. TemporomandibulerBozukluklar: AnamnezveKlinikselDeğerlendirmenin MRI İle KorelasyonuSalihOnurBasat, OğuzhanDemirel, FundaAkozSaydam, İbrahim KaracaBasaran, FatihCeran, ÇağatayÖnerTürkPlastikRekonstrüktifveEstetikCerrahiDerneği ,37. UlusalKurultayı ,4-7 KASIM 2015,Ankara
 2. .YanıkSkarıTedavisindeKanülileYağEnjeksiyonu .BarışÇin, OğuzhanDemirel, FatihCeran, SalihOnurBasat, Mehmet Bozkurt, FundaAközSaydam, İbrahim KaracaBasaranTürkPlastikRekonstrüktifveEstetikCerrahiDerneği ,37. UlusalKurultayı ,4-7 Kasim 2015,Ankara

YURTİÇİ POSTER BİLDİRİLERİ

 1. 4. DereceDorsal ParmakYanığıVakasında Abdominal FlepModifikasyonununKullanımı İdris Ersin, KaracaBaşaran, OğuzhanDemirel, FundaAköz. 4. DERECE TürkPlastikRekonstrüktifveEstetikCerrahiDerneği ,36. UlusalKurultayı ,28 Ekim-1kasim 2014,İstanbul
 2. GuyonKanalında Ganglion KistiVe Ulnar SinirKompresyonu  .Muzaffer Kurt, OğuzhanDemirel, ÇağatayÖner, SalihOnurBasat ,TürkPlastikRekonstrüktifveEstetikCerrahiDerneği ,37. UlusalKurultayı ,4-7 Kasim 2015,Ankara
 3. YüzlerceSaçmaTanesininÜstesindenGelebilirMisiniz?: HavalıTüfek İle El YaralanmasıOlgusuOğuzhanDemirel, SalihOnurBasat, FundaAkozSaydam, İbrahim KaracaBasaran, ÖzgürPilancıTürkPlastikRekonstrüktifveEstetikCerrahiDerneği ,37. UlusalKurultayı ,4-7 Kasim 2015,Ankara
 4. ParmakUcuCanavarı:Çıt-Çıt Pres MakinesiOğuzhanDemirel, SalihOnurBasat, FundaAkozSaydam, İbrahim KaracaBasaran, ÖzgürPilancıTürkPlastikRekonstrüktifveEstetikCerrahiDerneği ,37. UlusalKurultayı ,4-7 KASIM 2015,Ankara
 5. Metal KorkulukYaralanmalarındanKorkmalıMıyız?: Nadir Görülen El YaralanmaNedeniOğuzhanDemirel, SalihOnurBasat, ÖzgürPilancı, AsumanÖzel, Muzaffer Kurt TürkPlastikRekonstrüktifveEstetikCerrahiDerneği ,37. UlusalKurultayı ,4-7 Kasim 2015,Ankara
 6. BağcılarEğitimveAraştırmaHastanesiPlastikRekonstrtuktifveEstetikCerrahiKliniğiAcilServisinde 2015 YılıRamazanAyıveVakaÖzelliklerininAraştırılmasıOğuzhanDemirel, SalihOnurBasat, FundaAkozSaydam, ÖzgürPilancıTürkPlastikRekonstrüktifveEstetikCerrahiDerneği ,37. UlusalKurultayı ,4-7 Kasim 2015,Ankara
 7. Unilateral JinekomastiyeYaklaşımveKlinikDeneyimlerimizOğuzhanDemirel, SalihOnurBasat, FatihCeran, İbrahim KaracaBşaran, FundaAkozSaydamTürkPlastikRekonstrüktifveEstetikCerrahiDerneği ,37. UlusalKurultayı ,4-7 Kasim 2015,Ankara
 8. DiyabetikYaraÜlseriolanHastalarda BMAC veAdipozKökenliMezenkimalKökHücreUygulamalarıBarışÇin, OğuzhanDemirel, SalihOnurBasat, FundaAközSaydam, KaracaBasaran, EmreGüvercin, Murat Sarıcı, Mehmet Bozkurt TürkPlastikRekonstrüktifveEstetikCerrahiDerneği ,37. UlusalKurultayı ,4-7 KASIM 2015,Ankara
 9. Greft-YaraErimeSendromundaNegatifBasınçlıYaraTedavisi: HızlıveEtkiliBirFikirMuzaffer Kurt, OğuzhanDemirel, AslıDatlı, İbrahim KaracaBaşaran, FundaAközSaydamTürkPlastikRekonstrüktifveEstetikCerrahiDerneği ,37. UlusalKurultayı ,4-7 Kasim 2015,Ankara
 10. AkutYanıkYaralanmalarındaEkHastalıklarınYaraİyileşmesiveHastanedeKalışSüresiÜzerineEtkileriFundaAközSaydam, AslıDatlı, SalihOnurBasat, KaracaBaşaran, ÖzgürPilancı, OğuzhanDemirel, Mehmet Bozkurt TürkPlastikRekonstrüktifveEstetikCerrahiDerneği ,37. UlusalKurultayı ,4-7 Kasim 2015,Ankara
 11. Bel AğrısıYanıkAğrısı İle Sonuçlanırsa?: Nadir BirYanıkOlgusuOğuzhanDemirel, ÖzgürPilancı, FundaSaydam, SalihOnurBasat, Muzaffer Kurt TürkPlastikRekonstrüktifveEstetikCerrahiDerneği ,37. UlusalKurultayı ,4-7 KASIM 2015,Ankara
 12. BeklenmedikGeceYarısıHastası: CevizAğacıYaprağı İle YanıkOlgusuOğuzhanDemirel, SalihOnurBasat, FundaAkozSaydam, ÖzgürPilancı, AsumanÖzelTürkPlastikRekonstrüktifveEstetikCerrahiDerneği ,37. UlusalKurultayı ,4-7 Kasim 2015,Ankara
 13. HipertrofikYanıkSkarlarındaOtologYağEnjeksiyonunAvantajlarıveKlinikSonuçlarıAsumanÖzel, OğuzhanDemirel, SalihOnurBasat, FatihCeran, Mehmet Bozkurt TürkPlastikRekonstrüktifveEstetikCerrahiDerneği ,37. UlusalKurultayı ,4-7 Kasim 2015,Ankara
 14. Septal, KostalveAurikulerKıkırdakGreftlerininKıyılmışve Blok FormlarınınHistopatolojikAnaliziFundaAközSaydam, OğuzhanDemirel,SalihOnurBasat, DenizFilinte, KaracaBaşaran,MehmetSürmeli.TürkPlastikRekonstrüktifveEstetikCerrahiDerneği ,38. Ulusal Kurultayı,27-30 Ekim 2016,Antalya
 15. YanıkSonrasıBoyunKontraktülerininAçılmasındaAsellüler Dermal Matrix(Matriderm) in EtkinliğiveFonksiyonelSonuçlarıOğuzhanDemirel, Bilgehanİlker, Mehmet Bozkurt,CanUslu, TevfikBalıkçıTürkPlastikRekonstrüktifveEstetikCerrahiDerneği ,39. Ulusal Kurultayı,11-14 Ekim 2017,Antalya
 16. YanıkSonrası Web KontrakatürlerininAçılmasıKullanışlıBirYöntem: Raket El TasarımıOğuzhanDemirel, Bilgehanİlker, Can Uslu,TevfikBalıkçı, Mehmet BozkurtTürkPlastikRekonstrüktifveEstetikCerrahiDerneği ,39. Ulusal Kurultayı,11-14 Ekim 2017,Antalya
 17. Yüzde Sweet SendromunaBağlıGörülenNekrotizanFasiit, Nadir BirOlguBilgehanİlker, TevfikBalıkçı, OğuzhanDemirel, Can Uslu, BurakErgün Tatar, Mehmet BozkurtTürkPlastikRekonstrüktifveEstetikCerrahiDerneği ,40. Ulusal Kurultayı,17-21 Ekim 2018,Antalya
 18. Tip 1-2 KollajeninEpitelizasyonÜzerineEtkisiPerçinCaşkan, Mehmet Bozkurt, Ayla Metin,OğuzhanDemirelTürkPlastikRekonstrüktifveEstetikCerrahiDerneği ,40. Ulusal Kurultayı,17-21 Ekim 2018,Antalya

 

 

YURTDIŞI POSTERLER

 1. Can You Overcome Hundreds Of Pellets: A Case Report Of Hand InjurybyAirguno.Demirel, S. O. Basat, F.A. Saydam, K.Basaran, O.Pilancithe Balkan Association Of Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery .17-20 Eylül 2015, Yunanistan,Selanik
 2. Fingertip Monster: Snap Fastener Press Machine S.O.Basat, O. Demirel, F. A. Saydam, K. Basaran, C.Onerthe Balkan Association Of Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery .17-20 Eylül 2015, Yunanistan,Selanik
 3. Unexpected Midnight Patient: Burn With Walnut Tree LeavesO. Demirel, A. Ozel, B. Cin, O.Pilancithe Balkan Association Of Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery .17-20 Eylül 2015, Yunanistan,Selanik
 4. The Effect of Preexisting Comorbidities on Wound Healing and Length of Hospitalization in Acute Burn İnjury. Saydam F, Datlı S, Basat S, Basaran K, Pilancı O, Demirel O, Bozkurt M. 16th European Burn Association Congrees 16-19 September 2015 Hannover Almanya
 5. Advantages and Clinical outcomes of Autologus Fat Lipofilling as Trearment Modality of Hipertrophic Burn Scars Acute Burn İnjury. Ozel A, Demirel O, Basat O, Basaran K, AkkozSaylan F, PilancıO, Bozkurt M. 16th European Burn Association Congrees 16-19 September 2015 Hannover Almanya
 6. The Effect of Preexisting Comorbidities on Wound Healing and Length of Hospitalization in Acute Burn İnjury. Saydam F, Datlı S, Basat S, Basaran K, Pilancı O, Demirel O, Bozkurt M. 16th European Burn Association Congrees 16-19 September 2015 Hannover Almanya
 7. A Modified Abdominal Flap Design For Wound Covarege In Multiple Digital Burn Injuryİdris Ersin, KaracaBaşaran, OğuzhanDemirel, FundaAköz.16th European Burn Association Congrees 16-19 September 2015 Hannover  Almanya
 8. Bone Marrow Aspirate Concentrate (BMAC) Effectivity: Management Of Cutaneous Manifestations In Autoımmune Disorders Bilgehanİlker, OguzhanDemirel, PerçinKarakol , BurakErgün Tatar , Can Uslu, TevfikBalıkçı ,Mehmet BozkurtThe European Wound Management Association (EWMA),9-11 Mayıs,Polonya,Krakow