Prof. Dr.Oğuzhan Özdemir

  • İlgi Alanları
  • Tanısal onkoloji
  • Girişimsel onkoloji
  • Biyopsi
  • Periferik vasküler girişimler
  • Periferik embolizasyon işlemleri
  • Santral venöz girişimler
  • Endovenöz varis tedavileri
  • Miyom embolizasyonu

Eğitim ve Uzmanlık
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Deneyim
GOP Tıp Fakültesi Yrd. Doç. (2004-2005), RTEÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. (2014-2018)
Doçentlik: 2018
KAÜ, Radyoloji AD, Bölüm Bşk (2019-2020)
VM Medical Park Ankara Hastanesi (2020-)

Kurs ve Sertifikalar
Girişimsel Radyoloji Eğitimi (KTÜ-2010-2012, KTÜ-2014-2016)
Girişimsel Radyoloji Diploması (2016)
TÜRKRAD Yeterlilik Sertifikası (2016)
Avrupa Radyoloji Bordu-EDIR (2017)
Eğitici Eğitimi Sertifikası (2018)

Uluslararası Makaleler

A. SSCI, SCI, SCI‐ Expanded veya AHCI Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanmış  Özgün Araştırma Makalesi

1. Assessment of breast mass morphology with diffusion-weighted MRI: Beyond apparent diffusion coefficient. Kul S, Metin Y, Kul M, Metin N, Eyuboglu I, Ozdemir O. J Magn Reson Imaging. 2018 May 7. doi:10.1002/jmri.26175.

 

2. METİN YAVUZ,ORHAN METİN NURGÜL,ÖZDEMİR OĞUZHAN,TAŞÇI FİLİZ,KUL SİBEL (2019).  The role of low keV virtual monochromatic imaging in increasing theconspicuity of primary breast cancer in dual-energy spectral thoracic CT examination for staging purposes.  Acta Radiologica, Doi: 10.1177/0284185119858040 (Yayın No: 5641047)

 

3. Contribution of diffusion-weighted imaging to conventional MRI for detection of haemorrhagic infarction in ovary torsion. Özdemir O, Metin Y, Metin NO, Küpeli A. BMC Med Imaging. 2017 Nov 22;17(1):56. doi: 10.1186/s12880-017-0232-6.

 

4. Added value of diffusion-weighted MR imaging to non-enhanced CT in the evaluation of acute abdominopelvic pain. Oğuzhan Özdemir, Yavuz Metin, Filiz Taşçı, Nurgül Orhan Metin, Özlem Bilir, Özcan Yavaşi, Ali Küpeli. Biomedical Research 2017; 28 (17): 7735-7743.

5. Contribution of Diffusion-Weighted Magnetic Resonance Imaging in the Follow-Up of Uncomplicated Acute Appendicitis: Initial Results. Oguzhan Ozdemir, Nurgul Orhan Metin, Yavuz Metin, Suleyman Kalcan, Ali Kupeli. Iran J Radiol. doi: 10.5812/iranjradiol.56033.

6. Added Value of Diffusion-Weighted MR Imaging to Non-Enhanced CT in the Evaluation of Acute Appendicitis. Oguzhan Ozdemir, Yavuz Metin, Nurgul Orhan Metin, Ozlem Bilir, Ozcan Yavasi, Ali Kupeli. Iran J Radiol. doi: 10.5812/iranjradiol.14181.

7. Second-Line Modified FOLFOX6 Regimen in The Patients with Metastatic Esophagus Cancer. Koca D, Ozdemir O, Demir D, Akdeniz H, Kurt M. Hepatogastroenterology. 2015 Jun;62(140):902-6.

8. Changes in the attitudes and behavior of relatives of breast cancer patients concerning cancer prevention and screening. Koca D, Ozdemir O, Akdeniz H, Unal OU, Yilmaz U. Asian Pac J Cancer Prev. 2013;14(10):5693-7.

9. The effects of increased intraabdominal pressure on testicular blood flow, oxidative stress markers, and morphology. Imamoğlu M, Cay A, Unsal MA, Aydin S, Ozdemir O, Karahan C, Sari A, Sarihan H. J Pediatr Surg. 2006 Jun;41(6):1118-24.

10. Bloody nipple discharge in children: possible etiologies and selection of appropriate therapy. Imamoglu M, Cay A, Reis A, Ozdemir O, Sapan L, Sarihan H. Pediatr Surg Int. 2006 Feb;22(2):158-63.

11. Congenital paraesophageal hiatal hernia: pitfalls in the diagnosis and treatment. Imamoğlu M, Cay A, Koşucu P, Ozdemir O, Orhan F, Sapan L, Sarihan H. J Pediatr Surg. 2005 Jul;40(7):1128-33.

12. Pneumatoceles in postpneumonic empyema: an algorithmic approach. Imamoğlu M, Cay A, Koşucu P, Ozdemir O, Cobanoğlu U, Orhan F, Akyol A, Sarihan H. J Pediatr Surg. 2005 Jul;40(7):1111-7.

13. Low-dose MDCT and virtual bronchoscopy in pediatric patients with foreign body aspiration. Koşucu P, Ahmetoğlu A, Koramaz I, Orhan F, Ozdemir O, Dinç H, Okten A, Gümele HR. AJR Am J Roentgenol. 2004 Dec;183(6):1771-7.

14. Paravesical abscess as an unusual late complication of inguinal hernia repair in children. Imamoglu M, Cay A, Sarihan H, Ahmetoglu A, Ozdemir O. J Urol. 2004 Mar;171(3):1268-70.

15. Multi-slice computed tomography urography after diuretic injection in children with urinary tract dilatation. Koşucu P, Ahmetoğlu A, Imamoğlu M, Cay A, Ozdemir O, Dinç H, Koşucu M, Sari A, Saruhan H, Gümele HR. Acta Radiol. 2004 Feb;45(1):95-101.

16. Gallbladder dyskinesia: a cause of chronic abdominal pain in children. Cay A, Imamoğlu M, Koşucu P, Odemiş E, Sarihan H, Ozdemir O. Eur J Pediatr Surg. 2003 Oct;13(5):302-6.

B. Uluslararası Alan İndeksleri Tarafından Taranan (1a da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) Dergilerde Yayımlanmış Özgün Araştırma Makalesi

1. Contribution of diffusion-weighted MR imaging in follow-up of inflammatory appendiceal mass: Preliminary results and review of the literature. Özdemir O, Metin Y, Metin NO, Küpeli A, Kalcan S, Taşçı F. Eur J Radiol Open. 2016 Aug 12;3:207-15. doi: 10.1016/j.ejro.2016.08.005.

2. Computed tomography evaluation of cavitary necrosis in complicated childhood pneumonia. Koşucu P1, Ahmetoğlu A, Cay A, Imamoğlu M, Ozdemir O, Dinç H, Sarihan H, Gümele HR. Australas Radiol. 2004 Sep;48(3):318-23.

C. 1A Kapsamındaki Dergilerde Yayımlanan Olgu Sunumu

1. Nonoperative treatment of traumatic pancreatic duct disruption in children with an endoscopically placed stent. Cay A, Imamoglu M, Bektas O, Ozdemir O, Arslan M, Sarihan H. J Pediatr Surg. 2005 Dec;40(12):e9-12.

2. Two cases of pyometrocolpos due to distal vaginal atresia. Imamoğlu M, Cay A, Sarihan H, Koşucu P, Ozdemir O. Pediatr Surg Int. 2005 Mar;21(3):217-9. Epub 2004 Dec 16.

3. Mesenteric involvement in neurofibromatosis type 1: CT and MRI findings in two cases. Koşucu P, Ahmetoĝlu A, Cobanoĝlu U, Dinç H, Ozdemir O, Gümele HR. Abdom Imaging. 2003 Nov-Dec;28(6):822-6.

D. Uluslararası Alan İndeksleri Tarafından Taranan (1a da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) Dergilerde Yayımlanmış Olgu Sunumları

1. Granular cell tumor of the urinary bladder. Bedir R, Yılmaz R, Özdemir O, Uzun H. Turkish Journal of  Urology. Sep;43(3):383-385. doi: 10.5152/tud.2017.44538.

2. Gastric adenomyoma determined incidentallyduring sleeve gastrectomy: A case report. BEDİR R., Yılmaz R., KALCAN S., ÖZDEMİR O. Journal of Clinical and Analytical Medicine 2017 (In Press).

 

 

2. Ulusal Makaleler

A. ULAKBİM Tarafından Taranan Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmış  Özgün Araştırma Makalesi

 

1. Atabay Doğukan,Çakır İsmet Miraç,OĞUZ ŞÜKRÜ,ÖZDEMİR OĞUZHAN,Bulut Eser,DİNÇ HASAN (2019).  Endovasküler yolla tedavi edilmiş serebral anevrizmaların orta-uzundönem takibi. Ortadoğu Tıp Dergisi, Doi: doi.org/10.21601/ortadogutipdergisi.431000 (Kontrol No: 5055388)

 

2. Akut Karın Ağrısında Difüzyon Ağırlıklı MR Görüntüleme: Bilgisayarlı Tomografi Öncesi Difüzyon Ağırlıklı Görüntülemenin Tanısal Etkinliğini Araştıran 720 Olgulu Prospektif Çalışma. Oğuzhan Özdemir, Yavuz Metin, Nurgül Orhan Metin, Özlem Bilir, Özcan Yavaşi, Ali Küpeli. Fırat Tıp Dergisi/Firat Med J 2017; 22(3): 118-125.

3. Abdominopelvik Ağrı: 137 Olgunun Prospektif Çalışması. Oğuzhan Özdemir, Yavuz Metin, Nurgül Orhan Metin. Kafkas J Med Sci 2017; 7(1):29–34. doi: 10.5505/kjms.2017.22043.

4. Oksaliplatin-Temelli Rejim Altında Progresyon Gösteren Metastatik Kolorektal Kanserli Hastalarda Modifiye Folfiri-Bevasizumab Rejimi. Doğan Koca, Davut Demir, Oğuzhan Özdemir, Hüseyin Akdeniz, Mehmet Kurt. Kafkas J Med Sci 2017; 7(1):53–59. doi: 10.5505/kjms.2017.49932.

5. Komplike olmuş çocukluk çağı pnömonisinde akciğer röntgenogramı ve thoraks bilgisayarlı tomografi bulguları. Polat Koşucu, Ali Ahmetoğlu, Ali Çay, Mustafa İmamoğlu, Oğuzhan Özdemir, Ahmet Sarı, Haluk Saruhan, Halit Reşit Gümele. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni. 2003;7:3.

B. 2A Kapsamındaki Dergilerde Yayımlanan Olgu Sunumları

1. Tunika Vajinalis Metastazı ile Prezante Olan Okkult Hepatoid Tip Mide Kanseri: Olgu Sunumu. Yavuz Metin, Nurgül Orhan Metin, Oğuzhan Özdemir, Hakkı Uzun, Recep Bedir. Kafkas J Med Sci. 2017; 7(2): 162-165 | DOI: 10.5505/kjms.2017.93753.

2. Granular cell tumor of the urinary bladder. Bedir R, Yılmaz R, Özdemir O, Uzun H. Turk J Urol. 2017 Sep;43(3):383-385. doi: 10.5152/tud.2017.44538.

3. Complete response to bevacizumab plus irinotecan in patients with rapidly progressive GBM: Cases report and literature review. Oguz Ozel, Mehmet Kurt, Oguzhan Ozdemir, Jale Bayram, Huseyin Akdeniz, Dogan Koca. Journal of Oncological Science 2 (2016) 87e94. doi.org/10.1016/j.jons.2016.07.009.

4. The importance of early diagnose in acute mesenteric occlusion. Yoldaş Ömer, Özdemir Oguzhan, Yoldaş Suna, Kuralay Erkan. Izm Unıv Med J 2014; 3:27-29

5. Vagal Paraganglioma: Olgu Sunumu. Erkan Kuralay, Yaşar Karaca, Tahsin Kaya, Suna Yoldaş, Oğuzhan Özdemir. Damar Cer Derg 2011;20(3).

6. Kronik bir baş ağrısı nedeni olarak mastoid kemiğin invaziv kolesterol kisti. İbrahim Aladağ, Ahmet Eyibilen, Mehmet Güven, Doğan Köseoğlu, Nurperi Onuk Filiz, Oğuzhan Özdemir. KBB-Forum 2005;4(4).

 

3. Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardaki Bölümler:

1. Radyoloji Soruları, Bölüm adı: (Periferik Girişimsel Radyoloji, Konu 2) (2019). ÖZDEMİR OĞUZHAN,  Dünya Tıp Kitapevi, Editör: Mert Köroğlu, Mehmet Soytürk, Basım sayısı: 1, ISBN: 978-605-9615-33-4, Türkçe (Ders Kitabı), (Yayın No: 6430634)

 

4. Uluslararası Bilimsel Toplantıda Sunulan ve Bilim Alanına Katkı Sağlayan

Sözlü Bildiri

1. The positive effects of bariatric surgery on non-alcoholic fatty liver disease: evaluatingthe changes in the liver fat fraction and liver dimensions by using ideal IQ sequences. Metin Y, NO Nurgül, Özdemir O, Kadıoğlu ME, BÇ Eda, Kalcan S, Çolakoğlu. ESGAR 2018.

2. The possitive effects of bariatric surgery on NAFLD at early postoperative period: proof with ideal IQ sequences obtained by 3.0 Tesla MRI. Metin Y, Orhan Metin N., Kalcan S., Özdemir O, Çolakoğlu M.K. ECR 2018.

3.  Contribution of diffusion-weighted MRI to conventional MRI in ovarian torsion: a prospective study for the detection of haemorrhagic infarction. ECR 2017. O. Ozdemir, Y. Metin, N. Orhan Metin, M. E. KADIOĞLU, E. Zengin, Ö. Şahin. DOI: 10.1594/ecr2017/B-1096.

4. Contribution of diffusion-weighted MR imaging to non-enhanced CT in evaluation of acute abdominopelvic pain. O. Ozdemir, Y. Metin, N. Orhan Metin, Ö. Yavaşi, Ö. Bilir, S. Kalcan. ECR 2016.

5. Is it enough to evaluate the acute intestinal ischemia due to intestinal carcinoid tumor with only portal venous phase contrast-enhanced CT imaging at emergency department? Yavuz Metin, Nurgül Orhan Metin, Özcan Yavaşi, Oğuzhan Özdemir. ACEM 2017.

 

5. Ulusal Bilimsel Toplantıda Sunulan ve Bilim Alanına Katkı Sağlayan Sözlü

Bildiri

1. Metastaz Taraması Amacıyla Çekilen Toraks Dual Enerji Spektral Bilgisayarlı Tomografi ile Meme Kanserinin Görüntülenebilirliğinin Arttırılması. Yavuz Metin, Nurgül Orhan Metin, Oğuzhan Özdemir, Filiz Taşçı, Ömür Ballı, Gülden Ballı. TÜRKRAD 2017. Seçilmiş bildiri.

2. Yüksek risk nedeni ile opere edilemeyen akut kolesistitli olgularda perkütan kolesistostomi ile palyatif tedavi: 118 olgunun retrospektif çalışması. Oğuzhan Özdemir. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı 2017.