Uzm. Dr.Okan Ufuk İpek

Eğitim ve Uzmanlık
2003 - 2009 - Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi 
2009 - 2015 - Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi - Uzmanlık

Deneyim
Orhangazi Devlet Hastanesi’nde acil tıp doktorluğu (2009)
Iğdır Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü (2015-2017)
Kendi özel muayenehanesinde hizmet vermiştir (2017-2018)

Kurs ve Sertifikalar
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesindeki 2009-2015 yılları arasında süren ihtisası içerisinde aşağıdaki kurum içi eğitimleri tamamladı:
Genel Psikiyatri Kliniği: Doç. Dr. Erhan Kurt’un şefliğinde yataklı servis hasta tedavisi, ayaktan hasta izlem ve tedavileri, elektro-konvulzif tedavi(EKT), psikotik hasta tedavi ve takibi, akut psikiyatrik durumların yönetimi.
Nevroz Kliniği: Cinsel işlev bozukluğu terapileri, anksiyete bozukluklarında bilişsel-davranışçı terapiler, evlilik terapisi, aile terapisi.
Ergen Psikiyatri Kliniği: Ergen psikiyatri hastalarının yaş grubuna özgü tanısal değerlendirmesi, tedavi ve izlemi.
Çocuk Psikiyatrisi Kliniği: Çocuk hastaların tanısal değerlendirme ve tedavisi
Adli Psikiyatri Kliniği: Adli psikiyatri vakalarının değerlendirilmesi ve izlemi
AMATEM birimi: Ayaktan ve yatarak madde ve alkol bağımlılığı tedavisi.
Psikiyatri asistanlığı süresince Dr. Kaasım Fatih Yavuz ile birlikte bilişsel davranışçı psikoterapiler ve üstbilişsel süreçler üzerine araştırmalarda bulundu. Yurtiçi ve yurtdışı kongrelere yazılı ve sözlü araştırmalarıyla katıldı. Prof.Dr. Hakan Türkçapar’ın verdiği Bilişsel Davranışçı Terapi teorik eğitimini tamamladı. Sonrasında Dr. Kaasım Fatih Yavuz’un eğiticiliği ve süpervizyonu ile Kabul ve Kararlılık Terapisi(ACT) prensiplerini benimsemek suretiyle hastalarına faydalı olmaya çalıştı. Kabul ve Kararlılık Terapisi konusunda kendini geliştirmek adına yurt içi ve yurt dışında çeşitli kongrelere, eğitim kamplarına ve workshoplara katıldı.

Mesleki Üyelikler
Türkiye Psikiyatri Derneği
ACBS(Association for Contextual Behavioral Science)