• Uzmanlık Alanları: Tıbbi Retina, Vitreoretinal Cerrahi, Katarakt

Eğitim ve Uzmanlık 
İstanbul Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Prof.Dr. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Uzmanlık

Mesleki Üyelikler
1. American Academy Of Ophthalmology (AAO)
2. Türk Oftalmoloji Derneği (TOD)

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1.Alagöz N, Alagöz C, Yılmaz I, Yıldırım Y, Baz Ö, Altan Ç, Yazıcı AT, Taşkapılı M. Immediate Intraocular Pressure Changes Following Intravitreal D. Implant. Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics. January 2016, 32(1): 44-49.
2.Yüksel K, Pekel G, Alagöz N, Alagöz C, Baz Ö, Yazcı AT. Sılıcone Oıl Barrıer Sutures In Aphakıc Eyes Wıth Irıs Defects. Retina: June 2016 - Volume 36 - Issue 6 - p 1222–1226
3.Baz O , Kara N, Bozkurt E, Ozgurhan EB, Agca A, Yuksel K, Ozpinar Y, Demirok 
A.Photorefractive keratectomy in the correction of astigmatism using Schwind Amaris 750s laser. Int J Ophthalmol. 2013 Jun 18;6(3):356-61.
4.Yüksel K, Karaküçük Y, Özkaya A, Pekel G, Baz Ö, Alagöz C, Yazıcı AT.
Comparison of photoreceptor outer segment length in diabetic and idiopathic epiretinal membranes. Eye (Lond). 2015 Jul 17.
5.Ozkaya A, Alkin Z, Perente I, Yuksel K, Baz O, Alagoz C, Yazici AT, Demirok A.
Comparison of intravitreal b. treatment between phakic and pseudophakic neovascular age-related macular degeneration.  Nepal J Ophthalmol. 2014 Jul-Dec;6(2):145-52.
6.Yilmaz I, Altan C, Aygit ED, Alagoz C, Baz O, Ahmet S, Urvasizoglu S, Yasa D, Demirok A. Comparison of three methods of tonometry in normal subjects: Goldmann applanation tonometer, non-contact airpuff tonometer, and Tono-Pen XL. Clin Ophthalmol. 2014 Jun 7;8:1069-74
7.Agca A, Ozgürhan EB, Baz O, Bozkurt E, Ozkaya A, Yaşa D, Demirok A. Laser in situ keratomileusis in adult patients with anisometropic amblyopia. Int J Ophthalmol. 2013 Jun 18;6(3):362-9
18;6(3):362-9
8.Kara N, Baz O, Altan C, Satana B, Kurt T, Demirok A. Changes in choroidal thickness, axial length, and ocular perfusion pressure accompanying successful glaucoma filtration surgery. 
Eye (Lond). 2013 Aug;27(8):940-5
9.Kara N, Baz O, Altinkaynak H, Altan C, Demirok A.  Assessment of the anterior chamber angle in patients with nanophthalmos: an anterior segment optical coherence tomography study. 
Curr Eye Res. 2013 May;38(5):563-8.
10.Kara N, Altinkaynak H, Baz O, Goker Y.  Biomechanical evaluation of cornea in topographically normal relatives of patients with keratoconus. Cornea. 2013 Mar;32(3):262-6.
11.Altan C, Kara N, Baz O, Satana B, Demirok A, Yilmaz OF.  Corneal biomechanical properties and intraocular pressure measurement in patients with nanophthalmos.  Br J Ophthalmol. 2012 Jun;96(6):806-10.
12.Kara N, Bozkurt E, Baz O, Altinkaynak H, Dundar H, Yuksel K, Yazici AT, Demirok A, Candan
S. Corneal biomechanical properties and intraocular pressure measurement in Marfan patients. 
J Cataract Refract Surg. 2012 Feb;38(2):309-14.
13.Yazici AT, Kara N, Yüksel K, Altinkaynak H, Baz O, Bozkurt E, Demirok A. The biomechanical properties of the cornea in patients with systemic lupus erythematosus.  Eye (Lond). 2011 Aug;25(8):1005-9.


Ulusal hakemli  dergilerde yayımlanan makaleler
1.Ökkeş Baz, İhsan Yılmaz, Cengiz Alagöz, Ali Demircan, İrfan Perente, Abdullah Özkaya, Muhittin Taşkapılı. Proliferatif Tip 2 İdiyopatik Jukstafoveal Telenjiektazi Tedavisinde İntravitreal B. Etkinliği. TJO. 2017; 47(3): 144-148
2.Ökkeş BAZ, İhsan YILMAZ, Cengiz ALAGÖZ, Ahmet TaylanYAZICI, Abdullah ÖZKAYA, Muhittin TAŞKAPILI. Kronik Santral Seröz Koryoretinopati Tedavisinde Eşik Altı Micropulse Sarı Lazerin (577 nm) Kısa Dönem Etkinliği. Journal of Retina-Vitreous 2017 , Vol 26 , Num 2
3.Zeynep Alkin, Abdullah Ozkaya, Sibel Ahmet, Okkes Baz, Mesut Togac, Irfan Perente, Muhittin Taskapili. Photodynamic Therapy and B. Combination for Polypoidal Choroidal Vasculopathy Refractory to Intravitreal Ranibizumab. Beyoglu Eye J 2016; 1: 10–14  
4.Cengiz Alagöz, Yusuf Yıldırım, Murat Kocamaz, Ökkeş Baz, Uğur Çiçek, Burcu Çelik, Halil İbrahim Demirkale, Ahmet Taylan Yazıcı, and Muhittin Taşkapılı. The Efficacy of Intravitreal B. in Vitreous Hemorrhage of Diabetic Subjects. Turk J Ophthalmol. 2016 Oct; 46(5): 221–225.
5.Kemal Yüksel, Ökkeş Baz, Uğur Çelik, Umut Herdem, Cengiz Alagöz, Engin Bilge Özgürhan,
Ahmet Taylan Yazıcı,  Ahmet DemirokDiyabetik traksiyonel retina dekolmanlı olgularda 23-gauge pars plana vitrektomi cerrahisi sonuçları Journal of Clinical and Experimental Investigations 2015;6(1):27-32
6.Necip Kara, Ökkeş Baz, Çiğdem Altan, Banu Şatana, Kemal Yüksel, Ercüment Bozkurt,
Ahmet Demirok, Ömer Faruk Yılmaz. Fakik ve Psödofakik Gözlerde Selektif Laser Trabeküloplastinin Etkinliği ve Güvenliği. Glo-Kat 2011;6:49-52
7. Kara Necip, Baz Ökkeş, Bozkurt Ercüment, Yazıcı Ahmet Taylan, Demirok Ahmet, Yılmaz
Ömer Faruk. Pterjiumlu Hastalarda Oküler Cevap Analizörü İle Ölçülen Korneal Biyomekanik Özelliklerin Değerlendirilmesi. Turk J Ophthalmol 2011; 41: 94-7
8. Hasan Altınkaynak, Necip Kara, Ökkeş Baz, Yonca Çağatay Çelik,Ercüment Bozkurt, Ahmet Taylan Yazıcı, Ahmet Demirok. Romatoid Artritli Hastalarda Oküler Cevap Analizörü İle Ölçülen Korneal Biyomekanik Özelliklerin Değerlendirilmesi. Turk J Ophthalmol 2011; 41: 167-70
9. Necip KARA, Hasan Altinkaynak, Ökkeş Baz, Hüseyin Dündar, Kemal Yüksel, Ahmet
Demirok. Sağlıklı Olgularda Korneal Biyomekanik Özellikler ve Optik Sinir Başı Parametreleri Arasındaki İlişki. Glo-Kat 2011;6:215-218
10.Engin Bilge ÖZGÜRHAN, Hasan ALTINKAYNAK Ercüment BOZKURT Aydın YILDIRIM, Ali DEMIRCAN, Necip KARA, Ökkeş BAZ, Ahmet DEMIROK.   Konjonktival Otogreftli Nüks Pterjium Eksizyon Cerrahisinde Sütür ve Fibrin Yapıştırıcı Metodlarının Karşılaştırılması. MN Ophthalmology
11. Banu Şatana, Can Kocasaraç, Çiğdem Altan, Ökkeş Baz, Berna Başarır, Yaşar Küçüksümer, Ahmet Demirok    Trabekülektomi sonrası erken dönem yüksek göz içi basıncında lazer sütür lizisin etkinliği  TJO. 2013; 43(2): 91-93
12. Banu Şatana, Ökkeş Baz, Çiğdem Altan, Berna Başarır, Işıl Paşaoğlu, Ercüment Bozkurt, Ahmet Demirok Filtran Cerrahi Sonrası Gelişen Enkapsüle Bleblere Yaklaşım
TJO 43; 3: 2013
13. Necip Kara, Kemal Yüksel, Hasan Altınkaynak, Hüseyin Dündar, Ökkeş Baz, Turgay Satıcı, Tuğba Kurt, Ahmet Demirok.    Arka Kapsül Kesafeti Bulunan Olgularda Stratus Optic Kohorens Tomografi Görüntü Kalitesinin ve Makula Kalınlığının Değerlendirilmesi.  
Ret-Vit 2011:19(3): 185-189