sat覺r aras覺

弗 Kuru ks羹r羹e Ne 襤yi Gelir? Kuru ks羹r羹k Nas覺l Ge癟er?

Latince tussis olarak isimlendirilen kuru öksürük, boaz ve hava yollar覺n覺n yabanc覺 partikül, mikrobik etkenler, s覺v覺lar veya mukus gibi maddeleri uzaklat覺rmak için oluturduu doal ve istemsiz bir reflekstir. Öksürük gelitiinde akcier içerisinden hava h覺zl覺 ve patlay覺c覺 ekilde at覺l覺r.

Bu at覺l覺m istemli veya bilinç d覺覺 olarak gerçekletirilebilir. Her ne kadar öksürük ikayeti masum bir belirti gibi görülse de baz覺 önemli hastal覺klar覺n da belirtisi olabilecei için dikkatli olunmas覺 gerekir. Öksürük ikayeti hakk覺nda öksürüe ne iyi gelir, balgaml覺 öksürüe ne iyi gelir, kuru öksürüe ne iyi gelir, en h覺zl覺 öksürük kesici nedir veya öksürük nas覺l geçer gibi sorular覺n yan覺tlar覺 için yaz覺n覺n devam覺n覺 takip edebilirsiniz.

Kuru Öksürük Nedir?

Öksürük, boaz bölgesinin mukus veya yabanc覺 irritan maddelerden ar覺nd覺r覺lmas覺 ad覺na oluturulan doal bir refleks hareketidir. Genel olarak herkes belirli zamanlarda boaz覺n覺 temizleme ihtiyac覺 içerisinde bu refleksini kullanabilir. Baz覺 bireylerde ise bu refleks oldukça s覺k meydana gelerek kiinin yaam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. 3 haftadan daha k覺sa süreli olarak ortaya ç覺kan öksürük ikayeti, akut (k覺sa süreli ve yeni balang覺çl覺) öksürük olarak isimlendirilir.

Akut öksürükte gelien öksürük ataklar覺 genellikle 2 hafta içerisinde kendiliinden gerileme eilimindedir. Öksürük ikayetinin 3-8 hafta aras覺nda sürmesi ve bu süre zarf覺n覺n sonunda gerileme göstermesi akut öksürük olarak isimlendirilir. 8 haftadan daha uzun süreli devam eden öksürük ise kronik öksürük olarak tan覺mlan覺r.

 

ks羹r羹e ne iyi gelir

Öksürük Çeitleri Nelerdir?

Öksürük kendi içerisinde oluum süresi bak覺m覺ndan alt türlere ayr覺ld覺覺 gibi meydana gelen ikayetin karakterine göre de s覺n覺fland覺r覺labilir.

Ya Öksürük

Prodüktif öksürük olarak da isimlendirilen ya öksürük, bu refleks s覺ras覺nda mukus ç覺k覺覺 ile karakterizedir. Grip ve nezle gibi s覺k görülen hastal覺klar ya öksürüe neden olabilir. Baz覺 bireylerde h覺zl覺 baz覺 bireylerde ise yava bir seyir izleme eiliminde olan ya öksürüe burun ak覺nt覺s覺, geniz ak覺nt覺s覺 ve halsizlik gibi dier semptomlar da elik edebilir.

Ya öksürüün bu ekilde isimlendirilmesinin nedeni, boaz, burun, hava yollar覺 veya akcier gibi solunum sistemini oluturan vücut k覺s覺mlar覺nda mukus üretiminin ve salg覺lanmas覺n覺n artmas覺d覺r. Boaz ve göüs bölgesinde dolgunluk hissedilmesi genellikle ya öksürük ile birlikte görülebilir. Baz覺 ya öksürük ataklar覺 s覺ras覺nda aza mukus gelmesi de ortaya ç覺kabilir.

Kuru Öksürük

Mukus içermeyen öksürük türü, kuru öksürük olarak isimlendirilir. Boaz覺n gerisinde rahats覺z edici bir his ile birlikte tetiklenen bu öksürük formu, oldukça rahats覺z edici ataklar eklinde seyredebilir. Kuru öksürüün nedenlerinin ba覺nda üst solunum yolu enfeksiyonlar覺 gelir. Kuru öksürüün kontrol alt覺na al覺nmas覺 bazen oldukça zordur. Hem yetikin hem de çocuk hastalarda enfeksiyonun iyilemesinin ard覺ndan kuru öksürük ikayeti birkaç hafta boyunca devam edebilir. Enfeksiyon hastal覺klar覺 d覺覺nda larenjit, boaz enfeksiyonu, bademcik iltihab覺, sinüzit, alerjiler ve reflü gibi durumlar da kuru öksürük nedenleri aras覺nda yer al覺r.

Covid-19 hastal覺覺 s覺ras覺nda ate ve nefes darl覺覺 ile birlikte kuru öksürük geliimi oldukça s覺k görülen ikayetlerdir. Covid-19 rahats覺zl覺覺na dair belirtileri kendinizde veya çevrenizde gözlemlemeniz halinde önerilen tedbirler dahilinde sal覺k kurulular覺na bavurarak bu durumun ortaya ç覺kar覺lmas覺na yönelik destek alman覺z önerilir.

 

 

Kuru Öksürük Neden Olur?

Öksürük refleksinin tetiklenmesine neden olabilen pek çok farkl覺 durum mevcuttur. G覺da tüketimi s覺ras覺nda besin veya s覺v覺 partiküllerinin hava yollar覺 ile temas etmesi, öksürüün en s覺k nedenidir. Bu bölgede bulunan duyusal sinir lifleri, temas ile birlikte uyar覺l覺r ve öksürük refleksini harekete geçirerek aspirasyonun önlenmesini salar. Eer aspirasyon meydana gelir ve kii besin maddeleri nedeniyle nefes alamazsa acilen Heimlich manevras覺n覺n uygulanmas覺 gerektii konusunda bilinçli olunmal覺d覺r. G覺da aspirasyonu d覺覺nda öksürük refleksini tetikleyebilecek dier çeitli durumlar da mevcuttur.

Solunum Yolu Enfeksiyonlar覺

Öksürük, bakteriyel veya viral etkenlerden kaynaklanan üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlar覺nda en s覺k görülen ikayetler aras覺ndad覺r. Grip ve nezle gibi s覺k görülen hastal覺klar, üst solunum yolu enfeksiyonlar覺na örnek tekil eder. Bronit ve zatürre gibi enfeksiyonlar ise alt solunum yolu enfeksiyonlar覺 aras覺nda yer al覺r.

Vücudun gelien enfeksiyona kar覺 oluturduu doal tepki sonucu olarak havayollar覺nda bir inflamasyon (iltihabi durum) meydana gelir. Oluan inflamasyon ile birlikte burun, a覺z ve akcier dokular覺nda mukus üretimi art覺r覺larak yabanc覺 mikroorganizmalar覺n bu mukus içerisine hapsedilmesi hedeflenir. Hem iltihaplanma hem de mukus üretimi hastalarda öksürük refleksinin tetiklenmesine neden olur. Solunum yolu enfeksiyonlar覺 genellikle 7-10 gün içerisinde gerileme eiliminde olan hastal覺klar olsa da baz覺 bireylerde zatürre gibi daha a覺r durumlara ilerleyebilecei için bu konuda dikkatli olunmas覺 önerilir.

Çevresel Alerjenler

Alerjik rinit birçok farkl覺 bireyi etkileyen bir durumdur. Bu rahats覺zl覺覺n çevresel alerjenler ile tetiklenmesi halinde genellikle öksürüün de içerisinde bulunduu grip benzeri ikayetler meydana gelir. Hem ev içi hem de d覺 çevre kaynakl覺 çeitli alerjenler mevcuttur.

Aaç ve çiçek polenleri, toz ve akarlar bu alerjenler aras覺nda yer al覺r. Alerjen özellikteki maddeler ile temas meydana gelmesi halinde normalde vücuda zararl覺 olmayan bu etkenlere ba覺覺kl覺k sistemi anormal bir yan覺t oluturur ve semptomlar覺n ortaya ç覺kmas覺na neden olur. Alerjik öksürüün meydana gelmesi halinde genellikle geniz ak覺nt覺s覺 ikayeti de belirtiler aras覺nda yer al覺r. Geniz ak覺nt覺s覺, boaz ve burnun arka k覺sm覺ndaki dokuda a覺r覺 mukus üretimi gelimesi halinde oluur. Üretilen mukus miktar覺n覺n fazla oluu, bu maddenin drenaj覺n覺 zorlat覺r覺r ve boaz bölgesinde birikimi ve geniz ak覺nt覺s覺 ikayeti ile sonuçlan覺r.

Kronik Öksürük Nedenleri Nelerdir?

Tütün kullan覺m覺 hemen her zaman kronik solunum yolu problemleri ile ilikili olmas覺 nedeniyle kronik öksürük nedenleri aras覺nda da bata gelir. Ayn覺 zamanda bu nedenle ortaya ç覺kan öksürüün kendine has bir sesi bulunur.

Kronik öksürüe neden olabilen durumlardan baz覺lar覺 unlar覺 içerir;

 • Sigara kullan覺m覺,
 • Geniz ak覺nt覺s覺,
 • Solunum yollar覺n覺 döeyen mukoza tabakas覺nda kuruluk,
 • Gastroözofageal reflü hastal覺覺,
 • Ast覺m,
 • Solunum yolu alerjileri,
 • Baz覺 ilaçlar (Örnein ACE inhibitörleri),
 • Kistik fibrozis,
 • KOAH (Kronik obstrüktif akcier hastal覺klar覺),
 • Üst solunum yolu ve yutma kaslar覺n覺n koordinasyonunu zay覺flatan parkinsonizm gibi nöromüsküler hastal覺klar,
 • Tüberküloz,
 • Akcier mantar enfeksiyonlar覺,
 • Akcier embolisi,
 • Akcier kanseri.

Alerjik Öksürük Nedir?

Alerjik öksürük, ba覺覺kl覺k sisteminin grip veya souk alg覺nl覺覺 gibi bir enfeksiyondan ziyade bir alerjene yan覺t覺ndan kaynaklanan öksürük türüdür. Kronik kuru öksürüü olan bireylerde bu durum yüksek olas覺l覺kla alerji ya da ast覺mdan kaynaklan覺yor olabilir. Alerjik öksürüe genellikle hap覺r覺k, burun t覺kan覺kl覺覺, ciltte ve gözlerde ka覺nt覺, burun ak覺nt覺s覺, göz alt覺nda mor halkalar gibi baka alerji belirtileri de elik eder.

Balgaml覺 Öksürük Nedir?

Balgaml覺 öksürük, balgam üretimi ile birlikte görülen öksürüe denir. Balgam, göüs veya boaz覺n arkas覺na bir ey s覺k覺m覺 gibi bir hisse neden olur. Akcier ve solunum yollar覺nda normal artlar alt覺nda da bir miktar mukus üretimi vard覺r.

Mukus, solunum yollar覺n覺 nemli tutmak ve akcierleri tahri edici maddelerden korumak gibi vücut için yararl覺 birçok ilevi yerine getirir. Fakat balgaml覺 öksürükte solunum sisteminde a覺r覺 bir mukus üretimi söz konusudur.

Balgaml覺 öksürük en çok souk alg覺nl覺覺, grip gibi mikroorganizmalar覺n neden olduu enfeksiyonlardan kaynaklan覺r. Bu hastal覺klar覺n seyri esnas覺nda burun ve geniz ak覺nt覺s覺 ile halsizlik gibi belirtiler hastal覺k tablosuna eklenebilir. Bu öksürük türü akut ya da kronik ekilde kendisini gösterebilir.

Dier nedenler aras覺nda;

Gece Öksürüü Nedir?

Gece vakti özellikle uykuya yak覺n zamanlarda ortaya ç覺kan öksürük, kiinin uyku düzenini etkileyebilecei için önemli bir konudur. Genellikle kuru nitelikte olan bu öksürüün kontrol alt覺na al覺nmas覺nda çeitli damlalar, nemlendiriciler, dinlenme, öksürüü tetikleyici özellik gösteren irritan maddelerden kaç覺nma, reflü hastal覺覺n覺n kontrol alt覺na al覺nmas覺 ve s覺v覺 tüketiminin artt覺r覺lmas覺 gibi çeitli uygulamalar olumlu etki gösterebilir.

Gece Öksürük Krizine Ne 襤yi Gelir? 

Gece öksürük krizine iyi gelebilecek baz覺 yöntemler aras覺nda s覺cak bir içecek içmek, özellikle ball覺 覺l覺k süt veya bitki çaylar覺 tüketmek, nemli bir oda salamak, ba覺n覺z覺 yüksek tutmak ve yatmadan önce nemlendirici bir gargara yapmak yer alabilir. Ayr覺ca, öksürüünüzü hafifletmek için doktorunuzun önerdii reçeteli veya reçetesiz öksürük ilaçlar覺n覺 kullanabilirsiniz. 

Çocuklarda Öksürük

Çocuklarda öksürük, genellikle vücudunun balgam, yabanc覺 cisim gibi solunum yollar覺nda bulunan tahri edici bir faktörden kurtulmaya çal覺t覺覺n覺n bir iaretidir. Çocuklarda s覺k görülen öksürük nedenleri aras覺nda enfeksiyon, souk alg覺nl覺覺, grip ve krup say覺labilir. Çocuklarda gelien kronik öksürük ise en s覺k olarak ast覺mdan kaynaklan覺r. Ancak geniz ak覺nt覺s覺, broniyolit ya da reflü hastal覺覺 gibi durumlar da kronik öksürük nedeni olabilir. Çocuklarda balgaml覺 öksürük solunum yollar覺na yabanc覺 cisim kaçmas覺, sigara duman覺 ya da baka tahri edici çevresel ajanlardan kaynaklanabilir.

Kuru Öksürüe Ne 襤yi Gelir?

Öksürüe iyi gelen uygulamalar çounlukla hastan覺n kendini daha iyi hissetmesini salamay覺 amaçlar. Bu yöntemler genellikle öksürüün iddetini azaltsa bile süresini k覺saltmaz. Öksürüe iyi gelen uygulamalardan baz覺lar覺 unlar覺 içerir;

 • Geniz ak覺nt覺s覺 nedeniyle ortaya ç覺kan öksürükte bol s覺v覺 tüketimi ak覺nt覺n覺n younluunu azaltarak tahri edici özelliini minimum seviyeye indirir. Yine bol s覺v覺 al覺m覺 öksürüün dier bir nedeni olan k覺 aylar覺nda mukoza membranlar覺nda geliebilecek kuruluu da önler.
 • Pastiller boaz覺n arkas覺n覺 uyuturarak öksürük refleksini azaltmaya yard覺m eder.
 • S覺cak bitki çaylar覺 içmek de boaz覺 yat覺t覺r覺r.
 • Bal, boaz bölgesini kaplayarak tahrii azalt覺r ve öksürüün yat覺mas覺na yard覺mc覺 olur.
 • S覺cak bir du, burundaki sekresyonlar覺 incelterek öksürüün hafiflemesine katk覺 salar. S覺cak du hem souk alg覺nl覺覺 hem de alerjilerden kaynaklanan öksürükte etkili olabilir.
 • Kalorifere 覺slak havlu koyarak ya da buhar makinesi ile oda havas覺n覺 nemlendirmek yard覺mc覺 olabilir.
 • Parfümler ve kokulu banyo spreyleri gibi kapal覺 alan hava kirleticilerinin kullan覺m覺ndan kaç覺nmak öksürüün kontrolüne yard覺m edebilir. Bu tür ajanlar baz覺 insanlarda kronik sinüs tahriine neden olarak, sinüslerde a覺r覺 mukus üretimi sonucunda kronik öksürüe zemin haz覺rlayabilir.

ks羹r羹k Nas覺l Ge癟er

Kuru Öksürük Nas覺l Geçer?

Boaz ar覺s覺 ve öksürük gibi belirtilerin hafifletilmesinde bal katk覺 salayabilir. 2 çay ka覺覺 bal, 覺l覺k su ve limon ile haz覺rlanan s覺cak çay öksürük ikayetinin kontrol alt覺na al覺nmas覺nda etkili olabilir. Nane yapra覺n覺n sal覺覺 olumlu yönde etkileyebilecek birçok farkl覺 özellii vard覺r. 襤çinde yer alan menthol türevi maddeler üretilen mukusun parçalanmas覺na yard覺mc覺 olarak solunum yollar覺nda temizleyici etki gösterebilir. Buharl覺 dular, s覺cak çaylar ya da pastil gibi yöntemler size yard覺mc覺 olamad覺覺nda, öksürüü hafifletmek için doktorun önerdii çeitli ilaçlara kullan覺labilir. Tedavide reçete edilebilen ilaçlardan baz覺lar覺 unlar覺 içerir;

 • Dekonjestanlar: Bu grup ilaçlar uyguland覺klar覺 bölgede yer alan kan damarlar覺 üzerinden etkilerini gösterirler. Bu damarlarda büzülmeye neden olan dekonjestanlar böylelikle çevre dokulara kan ak覺m覺n覺n azalmas覺na ve boyutlar覺n覺n küçülmesine neden olur.
 • Dekonjestan etki gösteren ilaçlar, imi burun dokusunu küçülterek ve mukus üretimini azaltarak burun t覺kan覺kl覺覺n覺n giderilmesine ve akcierlerdeki balgam覺n kurtulmas覺na yard覺mc覺 olur. Böylece a覺r覺 balgamdan kaynaklanan öksürüün kontrolünde ve nefes alman覺n rahatlat覺lmas覺nda etkilidir.
 • Balgam sökücü ilaçlar: Ekspektoran ilaçlar olarak da bilinen bu ilaç grubu, etkilerini mukus tabakas覺n覺 y覺karak gösterir. Balgam覺n at覺lmas覺n覺 kolaylat覺rarak öksürüü hafifletir.
 • Öksürük bask覺lay覺c覺lar覺 ilaçlar: Göüs ar覺s覺na yol açacak kadar iddetli öksürük durumunda dekstrometorfan gibi öksürük kesici bir ilaç önerilebilir. Bu ilaçlar覺n etki mekanizmalar覺n覺n temelinde öksürük refleksinin bask覺lanmas覺 yer al覺r.
 • Alerjik öksürükte antihistaminik grubu ilaçlar yard覺mc覺 olabilir.
 • Ast覺ma bal覺 öksürük varsa tedavide ast覺m ilaçlar覺 kullan覺l覺r.

ks羹r羹羹 Ne Keser

Kuru Öksürüü En Çabuk Ne Keser? 

Öksürüü h覺zl覺 bir ekilde kesmek için baz覺 etkili yöntemler bulunmaktad覺r. 襤lk olarak, bol miktarda su içmek, boaz覺 nemlendirerek öksürüü hafifletebilir. S覺cak bitki çaylar覺 veya 覺l覺k tuzlu su gargara yapmak da boaz tahriini azaltabilir. Bal, öksürüü hafifletmek için doal bir seçenek olabilir. Ayr覺ca, öksürük uruplar覺 veya ilaçlar覺 doktor tavsiyesi üzerine kullanabilirsiniz.

Kuru Öksürüe Ne 襤yi Gelebilir?

Kuru öksürüün en iyi tedavisi, öksürüe neden olan sorunun tespit edilip buna yönelik tedavi uygulanmas覺d覺r. Souk alg覺nl覺klar覺 söz konusu ise bunlar覺n bakteriyel kaynakl覺 olmas覺 halinde antibiyotik ilaçlardan yararlan覺labilir. Ast覺m hastalar覺nda, k覺sa vadeli atak tedavilerinde bronkodilatör ilaçlar, uzun vadeli tedavide ise kortikosteroidler reçetelendirilebilir. Reflü hastalar覺nda ise antiasitlerden yararlan覺labilir.

Bronit Öksürüüne Ne 襤yi Gelir? 

Bronit öksürüüne kar覺 rahatlama salanman覺n yollar覺 olsa da tamamen geçmesi etkin tedavi ile mümkündür. Bol miktarda su içmek, boaz覺 nemlendirir ve balgam覺n incelmesine yard覺mc覺 olabilir. Ayr覺ca, nemli hava solunum yollar覺n覺 rahatlatabilir, bu yüzden buhar inhalasyonlar覺 yapabilirsiniz. Doktor tavsiyesi üzerine öksürük uruplar覺 veya ilaçlar覺 kullanmak da öksürüünüzü hafifletebilir. Dinlenme, vücudu iyilemesi için gereken enerjiye yönlendirmenize yard覺mc覺 olabilir. Sigara içmekten kaç覺nmak ve tahri edici maddelerden uzak durmak, bronit öksürüünün iddetini azaltabilir.

iddetli Öksürüe Ne 襤yi Gelir?

iddetli öksürüün nedeni genellikle souk alg覺nl覺覺, grip, bronit, zatürre gibi solunum yolu enfeksiyonlar覺, alerjiler, ast覺m veya dier solunum rahats覺zl覺klar覺 olabilir. Tedavi, öksürüün nedenine yönelik olmal覺d覺r. Özellikle iddetli öksürük durumlar覺nda doktorunuzun tavsiyelerine uyman覺z önemlidir. Semptomlar覺 hafifletmek için öksürük uruplar覺, antihistaminikler veya bron geniletici ilaçlar kullan覺labilir. Ayr覺ca, bol s覺v覺 tüketmek, nemlendirici cihazlar kullanmak ve dinlenmek de öksürüün hafiflemesine yard覺mc覺 olabilir.

Gece Boazda G覺c覺k ve Öksürük Neden Olur?

Gece boazda g覺c覺k ve öksürük, birçok farkl覺 nedenle ortaya ç覺kabilir. Bu sorunlar genellikle gece daha belirgin hale gelebilir çünkü yatarken boazda biriken mukus ve tahri edici etkenler solunum yolunu daha fazla etkileyebilir. Bunun nedenleri aras覺nda alerjenlere maruz kalma, solunum yolu enfeksiyonlar覺, reflü hastal覺覺, alkol veya sigara kullan覺m覺, kuru hava veya alerjik reaksiyonlar yer alabilir. Ayr覺ca, ast覺m veya uyku apnesi gibi kronik solunum yolu sorunlar覺 da gece öksürüe neden olabilir.

Öksürüü Ne Keser?

Öksürüü kesen ilaçlar, öksürük tipinize ve nedenine bal覺 olarak deiebilir. Kuru öksürüü bast覺rmak için antitusif ilaçlar kullan覺labilir, bu ilaçlar öksürük refleksini bask覺lar. Ancak, öksürüün altta yatan bir sal覺k sorununun bir belirtisi olabilecei unutulmamal覺d覺r. Bu nedenle, öksürüünüzün sebebini tespit etmek ve uygun tedaviyi almak için bir sal覺k uzman覺na bavurmal覺s覺n覺z.

Bebeklerde ve Çocuklarda Öksürük Nedenleri Nelerdir?

Bebeklerin hastalanmalar覺 ve bu hastal覺klar覺n seyri esnas覺nda öksürük gibi çeitli belirtiler göstermeleri aileler aç覺s覺ndan üzüntü verici bir durumdur. Bebeklerdeki birçok rahats覺zl覺kta öksürük belirtisi oluabilir ve hem altta yatan nedenin ortaya konmas覺 hem de etkin tedavinin planlanmas覺 aç覺s覺ndan bebeklerin en yak覺n sal覺k kurulular覺nda deerlendirilmesi önerilir.

Özellikle nefes almada güçlük çekme belirtilerinin ortaya ç覺kt覺覺, nefes darl覺覺n覺n meydana geldii, 3 aydan küçük yataki bebekler için 38 derece ve üzerinde ate varl覺覺, öksürük ile birlikte bir miktar kan gelmesi, yutkunma güçlüü, az覺n tam aç覺lmas覺nda güçlük çekme ve a覺r覺 derecede büyük bademcikler gibi çeitli belirtiler bebeklerde ortaya ç覺kan öksürük ikayetinin seyrinin acil bir durum olabileceine iaret eder.

Yetikinlerde olduu gibi çocuklar覺 için de öksürük önemli bir savunma mekanizmas覺d覺r. Çocuklarda öksürük, genellikle vücudunun balgam, yabanc覺 cisim gibi solunum yollar覺nda bulunan tahri edici bir faktörden kurtulmaya çal覺t覺覺n覺n iaretidir.

Çocuklarda s覺k görülen öksürük nedenleri aras覺nda enfeksiyon, souk alg覺nl覺覺, grip ve krup say覺labilir. Öksürük ikayetine neden olan enfeksiyon hastal覺覺n覺n türüne bal覺 olarak öksürüün karakteri deikenlik gösterebilir. Baz覺 enfeksiyonlarda öksürüün sesi kaba olarak duyulurken baz覺 rahats覺zl覺klarda ise bir 覺sl覺k sesini and覺r覺r tarzda bir özellie sahip olabilir. Bomaca, bakteriler taraf覺ndan meydana gelen ve belirgin öksürük ikayeti ile seyreden bula覺c覺 bir enfeksiyon hastal覺覺d覺r. Hastal覺k etkeni bakterinin çeitli toksinlerine bal覺 olarak solunum yollar覺nda hasar ve ödem meydana gelir.

Kuru ks羹r羹e Ne 襤yi Gelir

Hamilelikte Öksürüe Ne 襤yi Gelir?

Hamilelikte öksürüe iyi gelebilecek doal çözümler aras覺nda bol su içmek, tuzlu su ile gargara yapmak, limonlu ball覺 s覺cak su içmek ve nemlendirici bir oda salamak yer alabilir. Hamilelik s覺ras覺nda ilaç kullan覺m覺 konusunda dikkatli olunmal覺 ve mutlaka doktorunuza dan覺覺lmal覺d覺r, çünkü baz覺 öksürük ilaçlar覺 hamilelik döneminde kullan覺lmamal覺d覺r. Hamilelikte herhangi bir sal覺k sorunuyla kar覺la覺ld覺覺nda, doktor tavsiyeleri ve denetimi önemlidir.

Öksürük Ne Kadar Sürer?

Öksürük, solunum yollar覺nda tahri veya enfeksiyon olduunda ortaya ç覺kan bir savunma mekanizmas覺d覺r. Öksürük süresi, öksürüün nedenine ve iddetine bal覺 olarak deiebilir. Akut öksürük genellikle 2 ila 3 hafta içinde kendiliinden geçerken, kronik öksürük 8 haftadan daha uzun sürer. Ancak, öksürük süresi kiiden kiiye deiebilir ve bazen daha uzun sürebilir.

Akut Öksürük Nedir?

Akut öksürük, genellikle souk alg覺nl覺覺, grip veya solunum yolu enfeksiyonlar覺 gibi k覺sa süreli hastal覺klar覺n bir belirtisi olarak ortaya ç覺kar. Bu tür öksürük genellikle 2 ila 3 hafta içinde kendiliinden geçer. Akut öksürüün nedeni genellikle viral enfeksiyonlard覺r ve genellikle ate, burun ak覺nt覺s覺 ve boaz ar覺s覺 gibi dier semptomlarla birlikte görülür. Tedavi genellikle semptomatik olarak yap覺l覺r ve dinlenme, bol s覺v覺 tüketimi ve öksürük kesici ilaçlar önerilebilir.

Kronik Öksürük Nas覺l Geçer?

Kronik öksürük, 8 haftadan daha uzun süren bir öksürük olarak tan覺mlan覺r. Kronik öksürüün birçok nedeni olabilir, bunlar aras覺nda sigara içmek, ast覺m, alerjik reaksiyonlar, reflü, kronik bronit ve baz覺 ilaçlar覺n yan etkileri yer al覺r. Kronik öksürük, altta yatan nedenin tedavi edilmesiyle genellikle düzelir. Öksürüün nedenine bal覺 olarak, tedavi yöntemleri aras覺nda ilaçlar, alerji tedavisi, reflü tedavisi, sigaray覺 b覺rakma ve yaam tarz覺 deiiklikleri yer alabilir.

Öksürük Bula覺c覺 m覺?

Öksürük, birçok solunum yolu enfeksiyonunun belirtisi olduu için bula覺c覺 olabilir. Öksürük s覺ras覺nda havaya yay覺lan damlac覺klar, enfekte olmu bir kiiden sal覺kl覺 bir kiiye geçebilir ve enfeksiyonun yay覺lmas覺na neden olabilir. Bu nedenle, öksüren bir kiiyle yak覺n temas halinde olmak veya ayn覺 havay覺 solumak, enfeksiyon riskini art覺rabilir. Öksürük bula覺c覺 olabilir, ancak bulama riskini azaltmak için hijyen kurallar覺na uymak, elleri s覺k s覺k y覺kamak, a覺z ve burunu örtmek gibi önlemler almak önemlidir.

En h覺zl覺 Öksürük Kesici Yöntem Nedir?

En h覺zl覺 öksürük kesici yöntemler aras覺nda baz覺 bitkisel ve doal tedavi yöntemleri bulunmaktad覺r. Bu yöntemler aras覺nda bal tüketmek, zencefil kullanmak, probiyotik almak, ananas tüketmek ve nane kullanmak yer alabilir. Bal覺n öksürüü yat覺t覺r覺c覺 etkisi olduu bilinmektedir. Zencefilin ise öksürüü hafifletici özellikleri bulunmaktad覺r. Probiyotikler ba覺覺kl覺k sistemini güçlendirerek öksürüü azaltabilir. Ananas覺n içerdii bromelain enzimi ise öksürüü hafifletebilir.

Nane ise boaz覺 rahatlatarak öksürüü azaltabilir Bunun yan覺 s覺ra, 覺hlamur, bademli portakal suyu gibi doal içecekler de öksürüü hafifletmeye yard覺mc覺 olabilir.

Kuru Öksürük Nas覺l Geçer?

Kuru öksürük, balgam olmadan ortaya ç覺kan bir öksürük türüdür. Kuru öksürüü hafifletmek için baz覺 doal yöntemler deneyebilirsiniz. Öncelikle, bol miktarda s覺v覺 tüketmek önemlidir. S覺cak içecekler, bitki çaylar覺 ve su, boaz覺 nemlendirerek kuru öksürüü hafifletebilir. Ayr覺ca, bal覺n öksürüü yat覺t覺r覺c覺 etkisi olduu bilinmektedir. Bir çay ka覺覺 bal覺 s覺cak suya kar覺t覺rarak içebilir veya dorudan tüketebilirsiniz. Bunun yan覺 s覺ra, nemli bir ortamda bulunmak da kuru öksürüü azaltabilir. Souk buhar inhalasyonu da boaz覺 nemlendirebilir ve öksürüü hafifletebilir.

Alerjik Öksürüe Ne 襤yi Gelir?

Alerjik öksürük, alerjenlere maruz kald覺覺n覺zda ortaya ç覺kan bir öksürük türüdür. Öncelikle, alerjenlerden mümkün olduunca kaç覺nmak önemlidir. Evde hava temizleyicileri kullanarak havadaki alerjenleri azaltabilirsiniz. Alerjik öksürüü hafifletmek ve kontrol alt覺na almak için ayr覺ca; alerjenleri azaltma, antihistaminikler,  burun spreyleri ve immünoterapi kullan覺labilir.

Cierden Gelen Öksürüe Ne 襤yi Gelir?

Cierden gelen öksürük, genellikle altta yatan ciddi bir solunum sistemi sorununun belirtisi olabilir. Bu tür öksürükler, kronik bronit, ast覺m, pnömoni, akcier enfeksiyonlar覺 veya dier ciddi sal覺k sorunlar覺n覺n bir sonucu olabilir. Cierden gelen öksürüü hafifletmek için baz覺 yöntemler deneyebilirsiniz. Öncelikle, sigara içiyorsan覺z sigaray覺 b覺rakmak önemlidir. Sigara içmek, cierleri tahri edebilir ve öksürüü art覺rabilir. Nemli bir ortamda bulunmak da cierleri rahatlatabilir ve öksürüü hafifletebilir. Ayr覺ca, bol miktarda s覺v覺 tüketmek de önemlidir. S覺cak içecekler, bitki çaylar覺 ve su, cierleri nemlendirerek öksürüü hafifletebilir.

襤natç覺 Öksürüe Ne 襤yi Gelir?

襤natç覺 öksürük, uzun süreli ve geçmeyen bir öksürüü ifade eder. 襤natç覺 öksürüün nedenleri aras覺nda kronik bronit, reflü hastal覺覺, alerjiler, ast覺m veya sinüs enfeksiyonlar覺 bulunabilir. öksürüü hafifletmek için, önerilen tedavi plan覺na sad覺k kalmak ve doktorunuzun tavsiyelerini takip etmek önemlidir.

Öksürük urubu Ne Zaman Kullan覺l覺r?

Öksürük urubu, öksürüün semptomatik rahatlat覺lmas覺 için kullan覺lan ilaçlard覺r. Bu uruplar öksürüün iddetini hafifletebilir ve rahatlaman覺za yard覺mc覺 olabilir. Öksürük uruplar覺, genellikle kuru öksürük ve balgamla birlikte gelen öksürük semptomlar覺n覺 hafifletmek için kullan覺l覺r. Ancak, öksürük uruplar覺n覺 kullanmadan önce dikkate alman覺z gereken baz覺 önemli faktörler vard覺r. Özellikle altta yatan nedenin bir t覺bbi sorun olabileceini unutmamak önemlidir.

Doktor tavsiyesi olmadan reçetesiz öksürük uruplar覺 kullanmadan önce, öksürüünüzün nedenini tespit etmek ve uygun tedaviyi almak için bir sal覺k profesyoneli ile iletiime geçmelisiniz.

Evde Öksürüe Ne 襤yi Gelir?

Evde doal yöntemlerle öksürük tedavisi yapmak mümkündür. Öksürüün nedenine bal覺 olarak, aa覺daki doal yöntemlerden baz覺lar覺 etkili olabilir:

 • Bol s覺v覺 tüketimi: S覺cak içecekler, bitki çaylar覺, su ve çorba gibi s覺v覺lar, boaz覺 rahatlatabilir ve öksürüü hafifletebilir.
 • Bal: Bal, öksürüü yat覺t覺r覺c覺 etkisiyle bilinir. Bir çay ka覺覺 bal覺 s覺cak suya kar覺t覺rarak içebilir veya dorudan tüketebilirsiniz.
 • Zencefil: Zencefil, öksürüü hafifletici ve boaz覺 rahatlat覺c覺 özelliklere sahiptir. Zencefil çay覺 veya taze zencefil dilimleri tüketebilirsiniz.
 • Nane: Nane, öksürüü yat覺t覺r覺c覺 etkisiyle bilinir. Nane çay覺 veya nane yapraklar覺n覺 kaynar suya ekleyerek buhar覺n覺 soluyabilirsiniz.
 • S覺cak buhar inhalasyonu: S覺cak su dolu bir kab覺n üzerine eilerek buhar覺n覺 soluyabilirsiniz. Bu, boaz覺 rahatlatabilir ve öksürüü hafifletebilir.
 • Tuzlu su gargaras覺: Bir bardak 覺l覺k suya yar覺m çay ka覺覺 tuz ekleyerek gargara yapabilirsiniz. Bu, boazdaki tahrii azaltabilir ve öksürüü hafifletebilir.

Bu doal yöntemler öksürüü hafifletebilir, ancak öksürüünüz uzun süredir devam ediyorsa veya iddetliyse, bir doktora dan覺man覺z önemlidir.

Ne Zaman Bir Sal覺k Kuruluundan Destek Al覺nmal覺

Viral enfeksiyon kaynakl覺 öksürüklerde ba覺覺kl覺k sisteminin desteklenmesi öksürük ikayetinin giderilmesi için oldukça önemlidir. Gerekli durumlarda ise kiinin bu ikayetinin kontrol alt覺na al覺nmas覺n覺 salayacak çeitli ilaçlar覺n kullan覺m覺na bavurulabilir.

Öksürük ikayetinin kontrol alt覺na al覺nmas覺 ancak bu durumu tetikleyen sebebin tespit edilmesi ile mümkündür. Bu nedenle ani balang覺çl覺, kronik veya sizi rahats覺z eden öksürük ikayetiniz mevcut olduunda sal覺k kurulular覺na bavurarak hekimlerden destek alman覺z önerilir.

Öksürük Hakk覺nda S覺k Sorulan Sorular

Geçmeyen öksürük neden olur? 

Öksürük 2 haftadan uzun sürmüse, u nedenlerden kaynakl覺 olabilir; solunum yolu enfeksiyonlar覺, alerji, reflü, ast覺m, kronik obstrüktif akcier hastal覺覺 (KOAH), tüberküloz, kanser ve baz覺 kullan覺lan ilaçlar覺n yan etki yapmas覺.

Geçmeyen öksürük nas覺l geçer?

Yeterince dinlenmek ve bol s覺v覺 tüketmek öksürüün geçmesine yard覺mc覺 olabilir. Bunun d覺覺nda altta yatan nedene göre doktorun önerdii ilaçlarla tedavi edilebilir.

Geçmeyen öksürüe ne iyi gelir?

S覺cak bitki çaylar覺 içmek özellikle 覺hlamur çay覺, boaz tahriini azaltmaya yard覺mc覺 olur. Udi hindi ya覺n覺 içmek, bal tüketmek, boaz bölgesini s覺cak tutmak da öksürüe iyi gelir.

Bebeklerde öksürük nas覺l geçer?

Bebeklerde öksürük, yeterli uyku ve s覺v覺 tüketimiyle kendiliinden geçebilir.

Bebeklerde öksürüe ne iyi gelir?

Bebei anne sütü ve su ile beslemek, bebein yeterince dinlenmesi, bebek odas覺n覺n nemli kalmas覺 için hava nemlendirici yerletirmek, boaz覺n kurumas覺n覺 önler ve öksürüe iyi gelir. Öksürük 2 hafta içerisinde geçmezse ve farkl覺 semptomlarla devam ediyorsa bir hekime dan覺mal覺s覺n覺z.

Balgaml覺 öksürüe ne iyi gelir?

Bol s覺v覺 tüketmek, öksürük uruplar覺 ve doktorun önerisiyle balgam söktürücü kullanmak boaz覺 rahatlatabilir. Bunun d覺覺nda evde yapabileceiniz baz覺 öneriler; tuzlu su ile gargara yapmak, zencefil ve hatmi çay覺 içmek ve ananas tüketmek balgam覺n parçalanmas覺na yard覺mc覺 olabilir.

Pekmez öksürüe iyi gelir mi?

Pekmez, geleneksel olarak öksürüün hafifletilmesi için kullan覺lan bir doal yöntem olarak kabul edilir. Pekmez, bal ve benzeri doal uruplar gibi, öksürüü yat覺t覺rabilir ve boaz覺 rahatlatabilir. 襤çeriindeki doal ekerler ve baz覺 mineraller, boaz tahriini azaltabilir. Ancak, pekmez veya dier doal uruplar覺 kullanmadan önce bir doktora dan覺man覺z önemlidir. 

Faranjit öksürüüne ne iyi gelir?

Faranjit öksürüünün tedavisinde, dinlenme, bol su içme, tuzlu su gargaras覺 yapma, nemlendirici kullanma ve boaz pastilleri veya öksürük uruplar覺 gibi semptomlar覺 hafifletecek ilaçlar kullanma gibi yöntemler önerilir. Genellikle faranjit viral bir enfeksiyon kaynakl覺 olduundan, antibiyotikler genellikle etkili olmaz. Ancak, semptomlar iddetli hale gelirse veya bakteriyel bir enfeksiyon söz konusu ise, doktorunuzun önerdii antibiyotikleri kullanman覺z gerekebilir. Ayr覺ca, sigara içiyorsan覺z, sigaray覺 b覺rakman覺z da tedavi sürecini olumlu yönde etkileyebilir ve faranjitin iyileme sürecini h覺zland覺rabilir.

Boulacak gibi öksürük tedavisi nas覺l olur?

Boulacak gibi öksürük ciddi bir hastal覺覺n belirtisi olabilir. Öncelikle bir hekime dan覺覺lmal覺 ve altta yatan nedene göre tedaviye balan覺l覺r. Öksürük; yiyecek, içecek veya bir cisimin tak覺lmas覺ndan kaynakl覺ysa ç覺kar覺lmas覺 için t覺bbi müdahale gerekir ve acil servise bavurmal覺s覺n覺z. 

Balgaml覺 ks羹r羹e Ne 襤yi Gelir

H覺r覺lt覺l覺 öksürük neden olur?

H覺r覺lt覺l覺 öksürük, solunum yollar覺nda t覺kan覺kl覺k veya daralma nedeniyle oluabilir. H覺r覺lt覺l覺 öksürüün en yayg覺n nedenleri; ast覺m, bronit, zatürre, reflü ve solunum yolu hastal覺klar覺 olabilir. 

Öksürüe iyi gelen çaylar nelerdir?

Öksürüe iyi gelen çaylar; 覺hlamur çay覺, zencefil çay覺, ada çay覺. Bu çaylar覺 2 su barda覺 kaynar suda demleyerek tüketebilirsiniz. 

En ok Okunan Sal覺k Rehberi Yaz覺lar覺m覺z

Sosyal Medya Hesaplar覺m覺z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Hakan G繹癟men
Kulak Burun Boaz
襤stinye niversitesi Hastanesi Bah癟eehir
4446191

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.