Doç. Dr.Olcay Güler

  • İlgi Alanları
  • Artroplasti
  • Di protezi cerrahisi
  • Menisküs nakli
  • Omuz artroskopisi
  • Kalça eklemi cerrahisi
  • Ayak bileği cerrahisi
  • Travma cerrahisi
  • Omuz protezi cerrahisi

Eğitim ve Uzmanlık
1995 - 2001 - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
2001 - 2006 - İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı - Uzmanlık
Doçentlik: Nisan 2016

Deneyim
2006-2007:Gümüşsuyu Asker Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği(Yedek Subay)
2007-2009: Şanlıurfa Ceylanpınar Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği(Mecburi hizmet)
20019-2012: Özel Nisa Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
2012-Nisan 2016: Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı(Yardımcı Doçent Doktor)
Nisan 2016-Nisan 2017: Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı(Doçent Doktor)
Nisan 2017-Halen:Bahçelievler Medicalpark Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Mesleki Üyelikler
1- Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği(TOTBİD)
2- Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği(TOTDER)
3- Ekstremite Rekonstriksiyonu ve İlizarov Yöntemleri Uygulama, Geliştirme  Derneği
4- Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahi Derneği(TUSYAD)
5-  Kalça ve Diz Artroplasti Derneği
6- Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi(TOTEK)
7- Türk Omurga Derneği
8- TOTBİD Travma Subesi

Ödüller
Güler O, Çarkcı E, Çerci MH, Gümüşsuyu G, Öztürk Ç.Turnikesiz yapılan diz artroplastisinde sabit doz ile hasta kilosuna göre uygulanan intravenöz traneksemik uygulanması arasında kan kaybı ve tranfüzyon miktarının arasında fark var mıdır? 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Artroplasti  Dalında En İyi Poster Bildiri, 24 - 29 Ekim 2017,
Güler Olcay, Mutlu Serhat, İşyar Mehmet, Mutlu Harun, Çerçi Mehmet Halis, Mahiroğulları Mahir. Hasta Pozisyonu Humerus Suprakondiller Kırık Cerrahi Tedavisinde Önemli midir? 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi  Pediatrik Ortopedi Dalında En İyi Poster Bildiri
Yılmaz Murat, Güler Olcay,  Uğraş Ali Akın, Bayram Erhan,  Malkoç Melih, Sever Cem. Adölasan idiopatik skolyoz hastalarında cerrahi sonrası frontal ve sagital profil değişimi.25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Omurga Dalında En İyi Poster Bildiri
Mehmet İşyar, İbrahim Yılmaz,  Bülent Bilir, Olcay Güler, Selami Çakmak, Mahir Mahiroğulları. Osteoartritik Kondrositler Nöronal Nitrik Oksit Sentaz Enzim İnhibisyonu Sayesinde İyileştirilebilir mi?  15. Ortopedi Ve Travmatoloji Istanbul Bulusması En İyi Sözlü Bildiri Ödülü,  Türk Ortopedi VeTravmatoloji Dernegi(TOTDER), 2015