Uzm. Dr.Ömer Çiftçi

  • İlgi Alanları
  • Doğuştan kalp hastalıklarında görüntüleme
  • Kateterizasyon
  • Ritim bozuklukları tanı tedavisi

Eğitimi
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2005
Ankara Üniversitesi Çocuk sağlığı ve Hastalıkları, 2011
Ankara Üniversitesi Çocuk Kardiyolojisi, 2015

Yabancı Dil
İngilizce
İsveçce
Kürtçe
Arapça

Üyelikler
Türk Tabipler Birliği
Türk pediatri derneği
Türk pediatrik kardiyoloji 
KVC derneği
Avrupa pediatrik
Kardiyoloji derneği (AEPC)
PACES
Socialstyrelsen