Prof. Dr.Ömer Faruk Akıncı

Eğitim ve Uzmanlık
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Dicle Üniversitesi tıp Fakültesi Genel Cerrahi - Uzmanlık
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi – Doçent
Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi – Profesör

 

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.

   

1.       Atak I, Ozbagriacik M, Akinci OF, Bildik N, Subasi IE, Ozdemir M, Ayta NI. Active gas aspiration to reduce pain after laparoscopic cholecystectomy. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2011 Apr;21(2): 98-100.

2.       Karaoglanoglu M, Akinci OF,  Ulukanlıugil M, Metin MR,Bozkurt MS, Gözaydın L, ZiylanSZ.. Hidatik kist viabilitesi: Kız veziküllerdeki skoleksler üzerine skolosidal ajanların etkisi. Turkish Journal of Medical Sciences - 2011 41(6):1001-1006

3.       Akinci OF,  Karaoglanoglu M, Bozkurt M S, Gözaydın L, ZiylanS Z. In vitro efficacy of different chemical substances on hydatid cyst components. Turk J Med Sci. 2011; 41 (1): 17-23.

4.       Oztürk A, Necati T, Akinci OF. Gastric necrosis due to type II paraesophageal hernia in obese patient with gastric band: rescue sleeve gastrectomy. Surg Obes Relat Dis. 2010 Aug 13.

5.       Oztürk A, Akinci OF, Kurt M. Small intestinal obstruction due to self-deflated free intragastric balloon. Surg Obes Relat Dis. 2010 Sep-Oct;6(5):569-71.

6.       Oztürk, A; Kaya, C; Akıncı, Ö.F; Uçmaklı, E. A Rare but Important Cause for Appendicitis: Actinomyces. The American Surgeon, Volume 76, Number 7, July 2010 , pp. E88-E89(2).

7.       Akinci OF, Kurt M, Terzi A, Atak I, Subasi IE, Akbilgic O. Natal cleft deeper in patients with pilonidal sinus: implications for choice of surgical procedure. Dıseases of the Colon & Rectum. Volume 52: 5 (2009).

8.       Terzi A, Coskun A, Yildiz F, Coban S, Akinci OF. Anovestibular fistula with imperforate anus in two adults. Ann Saudi Med. 2008 Nov-Dec;28(6):472-4.

9.       Akinci OF, Coskun A, Ozgonul A, Terzi A. Surgical treatment of complicated pilonidal disease; limited separate elliptical excision with primary closure. Colorectal Disease. 2006;8:704-9.

10.    Akinci OF.  Limited separate ellyptical excision for complicated pilonidal disease.
Colorectal Disease. 2005;7(4):424-5.

11.    Karaoglanoglu M, Akinci OF. Effects of chemical agents on hydatid cyst membranes - Reply  American Journal of Roentgenology 184 (3): 1026-1026, 2005.

12.    Aksoy N, Akinci OF. Mucin macromolecules in normal, adenomatous, and carsinomatous colon: evidence for the neotransformation. Macromolecular Bioscience. 4; 483-496, 2004.

13.    Karaoglanoglu M, Akinci OF, Bozkurt S, Gözaydın L,  Ziylan SZ.  The effects of sodium hypochlorite, hydrogen peroxide, some scolocides and chemical soluents on the hydatid cyst membrane, daughter cysts and pericyst, American Journal of Roentgenology. 2004 Aug;183(2):465-9.

14.    Duzgun SA, Bozer M, Coskun A, San I, Uzunkoy A, Akinci OF, Canbeyli B. A simplified laparoscopic technique of enteral acces in cancer patient. Hepatogastroenterology ,49: 1002-1005, 2002.

15.    Coskun A, Duzgun SA, Bozer M, Akinci OF, Uzunkoy A.The Modified technique for correction of gynecomastia. European Journal of Surgery , 167: 822-824, 2001.

16.    Uzunkoy A, Coskun A, Akinci OF. The value of preemptive analgesia in the treatment of postoperative pain after laparoscopic cholecystectomy. European Surgical Research, 33: 39-41, 2001.

17.    Akinci OF, Coskun A, Uzunköy A. Simple and effective surgical treatment for pilonidal sinus: Asymmetric excision and primary closure using suction drain and subcuticuler skin closure. Diseases of the Colon & Rectum, 43;701-707, 2000.

18.    Uzunköy A, Akinci OF, Coşkun A, Aslan O, Kocyigit A. Effect of antiadhessive agents on the healing of intestinal anastomosis. Diseases of the Colon & Rectum, 43: 370-375, 2000.

19.    Uzunkoy A, Coskun A, Akinci OF, Koçyigit A. Systemic stress responses laparoscopic hernia repair. European Journal of Surgery, 166; 467-471, 2000.

20.    Akinci OF, Bozer M, Uzunköy A, Düzgün ŞA, Coşkun A,. Incidence and etiological foctors of pilonidal sinus among turkısh soldiers. European Journal of Surgery 165:339-342, 1999.

21.    Akinci OF, Düzgün ŞA, Bozer M, Coşkun A, Uzunköy A. Modified posterior preperitoneal mesh hernioplasty for repair of inguinal hernia. European Journal of Surgery 165:500-501, 1999.

22.    Yılmaz N, Uzunköy A, Akinci OF, Coşkun A, Eren Z. Two cases of ascariasis with different presenting symtoms. Archieves of Hellenic Medicine 16(6), 607-608. 1999.

23.    Uzunkoy A, Coskun A, Akinci OF. The application of local analgesia before and after surgery in laparoscopic cholecystechtomy. Dolor 14; 287-289, 1999.

24.    Taçyıldız İH, Akinci OF, Yılmaz G, Akgün Y, Öztürk A, Şen T, Keleş C. The effectiveness of tube gastroduodenostomy in primary repair of duodenal injuries. European Journal of Emergency Surgery and Intensive Care 22(2):66-69, 1999.

25.    Taçyıldız İH, Akinci OF, Öztürk A, Arslan Y, Aban N. The management strategy and factors effecting mortality with major abdominal vascular injuries. European Journal of Emergency Surgery and Intensive Care 22(2):61-65, 1999.

26.    Taçyıldız İH, Akinci OF, Baç B, Keleş C. The effectiveness of surgical treatment methods in blunt liver injuries. European Journal of Emergency Surgery and Intensive Care 22(2):84-89, 1999.

27.    Akinci OF, Taçyıldız İH, Boylu Ş, Yılmaz G. Necrotizing cholecystitis and gallbladder perforations: an analysis of 18 cases. European Journal of Emergency Surgery and Intensive Care 21(2):63-65, 1998.

28.    Taçyıldız İH, Akinci OF, Aban N, Öztürk A, Arslan Y, Akgün Y. The factors effecting mortality in penetrating abdominal trauma: evaluation of 703 cases. European Journal of Emergency Surgery and Intensive Care 21(2):86-89, 1998.

29.     Taçyıldız İH, Akinci OF, Aban N, Akgün Y. The effectiveness of surgical treatment procedures in sigmoid colon volvulus: Analysis of 105 cases. European Journal of Emergency Surgery and Intensive Care 21(3):136-139, 1998.

7.2.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

1.     Öztürk A, Zuhal Yananlı, Cengiz Kaya, Hakan Bozkurtoğlu, Necati Tan, Akıncı OF. Conversion From Laparoscopic to Open Cholecystectomy. XVII National Conference on Surgery. Varna, 2012

2.     Öztürk A, Hakan Bozkurtoğlu, Orhan Şahin, Cengiz Kaya, Necati Tan, Zuhal Yananlı, Akıncı OF.  Hemorrahage After Laparoscopic Cholecystectomy.  XVII National Conference on Surgery. Varna, 2012

3.     Öztürk A, Kaya C, Bozkurtoğlu H, Zuhal Yananlı, Akıncı OF. The Effect of Inguinal Hernia Repair on Sexual Functions: A Preliminary Study. XVI. Annual Meeting of the Europa Society of Surgery. Istanbul, 2012

4.     Çalışkan M, Özbağrıaçık M, Güven A, Malyalı D, Akıncı OF, Güven Ş, Yıldız K, Timur Ç, Kaygusuz A, Kuş M. Splenectomy and cholecystectomy in thalassemia. 4. Internatıonal Thalassemia Summerschool. Antalya 2006.

5.     Uzunköy A, Coşkun A, Akıncı ÖF. The application of local anaesthesia before and after surgery in laparoscopic cholecystectomy. 18th Annual ESRA Congress, İstanbul, 1999.

6.     Coşkun A, Uzunköy A, Akıncı ÖF. The efficiay of local glycerol trinitrate application on anal pressures and anal fissure pain. 18th Annual ESRA Congress, İstanbul, 1999.

7.     Yılmaz N, Uzunköy A, Akıncı ÖF, Nazlıgül Y, Coşkun A, Eren Z. Two different gastrointestinal ascariasis cases. II. Uluslararası Gastroenteroloji Kongresi. Almatı, Kazakistan,1998.

 

7.3.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 

1.     Dev kolon polibine bağlı kolokolik invaginasyon ve obstrüksiyon: Bir olgu. Öztürk A,  Akyüz H,  Akıncı ÖF. Yeni Tıp Dergisi - 2012 29(1):50-52

1. 

2.

Kolesistektomi yapılan hastalarda safra kültürünün mikrobiyolojik analizi. Öztürk A, Bozkurtoğlu H, Kaya C, Tan N, Çaşkurlu H, Akıncı ÖF.Yeni Tıp Dergisi - 2012 29(1):43-46

2.    

3.     Yücel M, Çalışkan M, Özpek A, Subaşı İ E, Şişik A, Erdem H, Tekeşin K, Akıncı ÖF. Alimoğlu O. Karına Penetre Delici Kesici Alet Yaralanmalarında Selektif Yaklaşımın Değerlendirilmesi. Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, Yıl: 2009, Cilt: 7, Sayı: 1-2-3, Sayfa: 36-40

4.     Akıncı ÖF, Kurt MD, Şanlıkan F, Atak İ. Omental Torsion in a Patient Interested in Tae-Kwon-Do: A Case Report. Ümraniye Tıp Dergisi 2008;1:10-12

5.     Düzgün ŞA, Coşkun A, Bozer M, Karaoğlanoğlu M, Uzunköy A, Akıncı ÖF, Canbeyli B. Laparoskopik kolesistektomi sonrası trokar yeri hernileri. Laparoskopik Endoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi; 8 (3): 87-90, 2001.

6.     Coşkun A, Akıncı ÖF, Bozer M, Uzunöy A, Düzgün ŞA, Fakıbaba A. Laparoskopik kolesistektominin komplikasyonları: oluş mekanizmaları ve önleme yolları. Laparoskopik Endoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi; 7: 78-84, 2000.

7.     Coşkun A, Uzunköy A, Akıncı ÖF. Gliserol trinitrat ile yapılan medikal sfinkterotominin akut ve kronik anal fissürlerde tedavi edici etkinliği. Ulusal Cerrahi Dergisi; 176-181, 2000.

8.     Uzunköy A, Coşkun A, Nazlıgül Y, Karaoğlanoğlu M, Akıncı ÖF. Soliter tiroid nodüllerinin tedavisinde levatiroksin supresyon tedavisi. Çağdaş Cerrahi Dergisi; 14: 8-10, 2000.

9.     Akıncı ÖF, Uzunköy A, Coşkun A. İnguinal hernilerin onarımında gerilimsiz bir yöntem: Posterior yaklaşımla preperitoneal alana mesh yerleştirilmesi. Ulusal Cerrahi Dergisi 15(2):114-119,1999.

10. Uzunköy A, Akıncı ÖF, Coşkun A, Koçyiğit A, Ganidağlı S. Laparoskopik ve açık abdominal operasyonlarda travmaya metabolik ve endokrin yanıt. Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi 6:44-50, 1999.

11. Uzunköy A, Karaoğlanoğlu M, Öztürk A, Coşkun A , Akıncı ÖF. Laparoskopik kolesistektomi sonrası değişikliklerin ultrasonografik değerlendirmesi. Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi. 1999;6:36-39.

12. Coşkun A, Akıncı ÖF, Uzunköy A, Karaoğlanoğlu M, Düzgün ŞA, Bozer M. Tıkanma sarılıklarında cerrahi tedavi sonuçları: 42 vakanın analizi. Optimal Tıp Dergisi 1999;12:87-91.

13. Coşkun A, Uzunköy A, Akıncı ÖF, Ulukanlıgil M. Antimikrobial proflaksinin mukozal ve lümeniçi kolonik mikroflora üzerine etkisi. Ulusal Cerrahi Dergisi 15(2):85-90, 1999.

14. Coşkun A, Uzunköy A, Akıncı ÖF, Özardalı İ, Karaoğlanoğlu. Fonksiyon göstermeyen dev bir retroperitoneal paraganglioma. Çağdaş Cerrahi Dergisi 1999; 13: 137-139.

15. Uzunköy A, Özardalı İ, Karaoğlanoğlu M, Coşkun A, Akıncı ÖF. Meme kitlelerinde ultrasonografi eşliğinde ince iğne aspirasyon biopsisinin tanı değeri. Meme Hastalıkları Dergisi, 1999; 6: 61-65.

16. Uzunköy A, Özardalı İ, Koçyiğit A, Coşkun A, Akıncı ÖF. Hepatektomi yapılan ratlarda ranitidin, famotidin ve omeprazolün karaciğer rejenerasyonu üzerine etkisi. Ulusal Cerrahi Dergisi 15(3):143-148, 1999.

17. Coşkun A, Uzunköy A, Akıncı ÖF, Aslan O, Bitiren M, Koçyiğit A. Kolonoskopi öncesi barsak hazırlık yöntemlerinin kan kimyası ve kolon mukozası üzerine etkileri. Ulusal Cerrahi Dergisi 15(1):38-43, 1999.

18. Uzunköy A, Akıncı ÖF, Coşkun A. Karın içi yapışıklıklar: Oluşum mekanizması ve önleme yöntemleri. Cerrahi Tıp Arşivi, 3; 141-149, 1998

19. Akıncı ÖF, Vural H, Arslan O, Bitiren M, Özardalı İ, Uzunköy A, Coşkun A. Tek doz selenyum ve C vitamininin metilazoksimetanol ile kolorektal mukozada oluşan nükleotoksik değişiklikler üzerine etkisi. Ulusal Cerrahi Dergisi 14(4):259-263, 1998.

20. Akıncı ÖF, Coşkun A, Uzunköy A. Elektif abdominal cerrahide nazogastrik sonda kullanımı. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi 8(1):11-14, 1998.

21. Uzunköy A, Arslan O, Akıncı ÖF, Coşkun A. Karın içi yapışıklıkları önlemek için kullanılan maddelerin etkilerinin karşılaştırılması. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi 8(2): 49-54, 1998.

22. Akıncı ÖF, Düzgün ŞA, Coşkun A, Uzunköy A, Bozer M. Gastrointestinal ve bilier sistem anastomozlarında kontinü tek kat dikiş tekniği. Ulusal Cerrahi Dergisi 14(2):123-127, 1998.

23. Uzunköy A, Akıncı ÖF, Coşkun A, Karaoğlanoğlu M, Erdoğan M. Şüpheli kasık fıtıklarında ve orijini bilinmeyen kasık ağrılarında herniografinin tanı değeri. Ulusal Cerrahi Dergisi 14(3):196-200, 1998.

24. Uzunköy A, Karaoğlanoğlu M, Akıncı ÖF, Coşkun A, Düzgün ŞA, Bozer M. Laparoskopik kolesistektominin zorluk derecesinin preoperatif ultrasonografi ile tahmini. Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi 5:77-82, 1998.

25. Akıncı ÖF, Coşkun A, Uzunköy A. Laparoskopik abdominal cerrahinin alt ve üst extremite transkutan oksijen saturasyonları üzerine etkisi. Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi 5:149-152, 1998.

26. Uzunköy A, Akıncı ÖF, Coşkun A, Karaoğlanoğlu M, Erdoğan M. Akut apandisit tanısının desteklenmesinde ultrasonografinin rolü. Ulusal Travma Dergisi 4(3):202-205, 1998.

27. Uzunköy A, Özardalı İ, Coşkun A, Akıncı ÖF, Bitiren M. Laparoskopik kolesistektomi esnasında karına düşen taşlar gerçekten zararsız mı. Çağdaş Cerrahi Dergisi 12:146-149, 1998.

28. Coşkun A, Akıncı ÖF, Uzunköy A, Yeni E. Türkiye’de kadavradan organ teminindeki güçlükler ve çözüm önerileri.  Diyaliz, Transplantasyon ve Yanık 9(3):28-33, 1998.

29. Akıncı ÖF, Uzunköy A, Taçyıldız İH, Bozer M, Düzgün ŞA, Coşkun A. Abdominal basıncın bir göstergesi olarak mesane içi basınç ölçümü. Ulusal Cerrahi Dergisi 13(5):329-332, 1997.

30. Akıncı ÖF, Bozer M, Uzunköy A, Coşkun A, Düzgün ŞA. Laparoskopik cerrahide öğrenme sürecinin komplikasyonlarla ilişkisi. Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi 4:219-222, 1997.

31. Akıncı ÖF, Bozer M, Coşkun A, Düzgün ŞA, Uzunköy A. Laparoskopik cerrahide enstrümanter komplikasyonlar.  Endoskopik-Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi 4:55-57, 1997.

32. Akıncı ÖF, Düzgün ŞA, Bozer M., Uzunköy A, Coşkun A. Abdominal kompartman sendromu. Çağdaş Cerrahi Dergisi 11:53-55, 1997.

33. Akıncı ÖF,  Bozer M, Düzgün ŞA, Uzunköy A, Coşkun A. Beslenme alışkanlıkları ve kolorektal kanserler.  Yeni Tıp Dergisi 14(4):225-227, 1997.

34. Boylu Ş, Akıncı ÖF, Taçyıldız İ.H, Yılmaz G. İzole diafragma yaralanmaları. Çağdaş Cerrahi Dergisi 10(1):41-44,1996.

35. Akıncı ÖF, Bozer M, Düzgün ŞA. Pilonidal sinüs: Tanı ve tedavide doğru ve yanlışlar. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi 6:188-190, 1996.

36. Boylu Ş, Taçyıldız İH,  Akıncı ÖF, Yılmaz G. İleosigmoidal kilitlenme. Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi 2:56-58, 1994.

37. Baç B, Boylu Ş, Akıncı ÖF, Taçyıldız İH. Dalak yaralanmalarında splenorafi. Çağdaş Cerrahi Dergisi 8:214-217, 1994.

38. Boylu Ş, Taçyıldız İH, Akbaba S, Akıncı ÖF, Kurt S. Lateral internal sfinkterotominin etkinliği. Dicle Tıp Dergisi 21(3):59-65, 1994.

39. Boylu Ş, Taçyıldız İH, Aban N, Akıncı ÖF.  Abdominal duvar defektlerinin prostetik materyalle onarımı. Dicle Tıp Dergisi 21(2): 67-73, 1994.

40. Boylu Ş, Baç B, N. Aban, Akgün Y, Taçyıldız İH, Akıncı ÖF, Keleş C. Laparoskopik kolesistektomide ilk 50 olgunun analizi. Dicle Tıp Dergisi 21(2):61-66, 1994.

41. Boylu Ş, Taçyıldız İH,  Akıncı ÖF , Yılmaz G. Dalak kisthidatikleri. Dicle Tıp Dergisi 21(2): 75-80, 1994.

42. Boylu Ş, Akıncı ÖF, Taçyıldız İH, Yılmaz G. An adult bochdalek hernia with gastric and colonic incarseration: Treated by using prolen mesh. Dicle Tıp Dergisi 21(3):185-188, 1994.

 

7.4 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1.       Çalışkan M, Kabak İ, Acar A, Arıdoğan M, Akıncı ÖF. Kliniğimizde uygulanan bilateral total tiroidektomi vakalarının incelenmesi. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniði. Endokrinolojide Diyalog  2008; 4: (Özel Sayı). 320-347.

2.       Akıncı ÖF, Erkan Ünal, Sertaç Yazar,  Abdullah Özgönül.  Akut Karın Ağrısında Tanı Kesinleşmeden Narkotik Analjezik Kullanımı; İlk Sonuçlar, Ulusal Cerrahi Kongresi 2004.

3.       Akıncı ÖF, Teoman Toprak, Murat Öz, Ali Coşkun, Tıpta Uzmanlık Sınavlarında Sorulan 494 Genel Cerrahi Sorusunun Analizi, Ulusal Cerrahi Kongresi, 2004.

4.       Akıncı ÖF, Teoman Toprak, Serdar Boztekin. Tıpta Uzmanlık Sınavlarında Sık Sorulan Genel Cerrahi Soruları Ve Bunların Çekirdek Eğitim Program Taslağıyla Uygunluğu, Ulusal Cerrahi Kongresi 2004.

5.       Akıncı ÖF, Kemal Erkan Ünal, Ali Coşkun, Teoman Toprak. Akut karın ağrısında tanı kesinleşmeden narkotik analjezik kullanımı; Bir anket çalışması, Ulusal Cerrahi Kongresi 2004.

6.       Ali Coşkun, Akıncı ÖF, Orhan Demirtaş, Ercan Yeni, Toplumun Değişik Kesimlerinin Transplantasyonla İlgili Bazı Konulara Bakış Açıları, Ulusal Cerrahi Kongresi 2004.

7.       Gözaydın L, Karaoğlanoğlu M, Akıncı ÖF, Ziylan SZ. Akut karında US ve BT'nin diyagnostik ve terapötik impakt değeri: ön sonuçlar, Turkrad 2004.

8.       Karaoğlanoğlu M, Akıncı ÖF, Ulukanlıgil M, Gözaydın L., Ziylan SZ. Skolosidal ajanların kız veziküllerdeki skolekslerin viabilitesi üzerindeki etkileri, Turkrad 2004.

9.       Akıncı ÖF, Teoman Toprak, Ali Coşkun, Abdullah Özgönül, İki Farklı Bakış Açısıyla Hasta Hakları, Ulusal Cerrahi Kongresi 2004.

10.    Akıncı ÖF, Karaoglanoglu M. Karaciğer Kist Hidatiklerinin Perkutan Drenajından Sonra Görülen “Abdominal Rahatsızlık”: İki Olgu, 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Türkrad 2003,

11.    Karaoglanoglu M, Akıncı ÖF, Bozkurt S, Gözaydın L,  Ziylan SZ.  Sodyum Hipoklorit, Hidrojen Peroksit Ve Bazı Skolosidal Ve Kimyasal Solventlerin Hidatik Kist Membranı, Kız Vezikül Ve Perikist Üzerine Etkileri, 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Türkrad 2003,

12.    Karaoglanoglu M, Akıncı ÖF, Bozkurt S, Deniz S, Karatas G, Coskun A, Ziylan SZ. Bazı Farmakolojik Ve Kimyasal Ajanların Kist Hidatik Membran Bütünlüğü Üzerine Etkileri, 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Türkrad 2003

13.    Karaoglanoglu M, Akıncı ÖF, Bozkurt S, Özgönül A, Gözaydın L,  Ziylan SZ. Laparoskopik kolesistektomi sırasında alt extremitelerde oluşan vasküler akım değişikliklerinin Doppler US ile incelenmesi. 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Türkrad 2003

14.    Bölükbaş C, Karaoglanoglu M, Bölükbaş F, Yazgan P, Dolgun E, Gözaydın L, Akıncı ÖF. Dekompanze kronik karaciğer hastalıklı bir olguda perkütan psoas apse drenajı. 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Türkrad 2003

15.    Akıncı ÖF, Abdullah Özgönül, Mustafa Karaoğlanoğlu, Sedat Bozkurt, Serdar Boztekin, Şeyhmus Deniz, Ali Uzunköy. Non Travmatik Kolorektal Perforasyonlar: 4 Olgu. 1. Çukurova Koloproktoloji Sempozyum ve Kursu, 2003

16.    Ali Coşkun, Erkan Ünal, Abdullah Özgönül, Akıncı ÖF, Ali Uzunköy, Mustafa Karaoğlanoğlu, Bahattin Canbeyli. Tek Planda Fistülotomi Küretaj Operasyonunun Perianal Fistüllerde Geç Dönem Sonuçları, 1. Çukurova Koloproktoloji Sempozyum ve Kursu, 2003

17.    Akıncı ÖF, Teoman Toprak, Mehmet Demirci, Abdullah Özgönül, Ali Coşkun, Bahattin Canbeyli. Total Rektal Prolapsus Tedavisinde Modifiye Notaras Girişiminin Etkinliği, 1. Çukurova Koloproktoloji Sempozyum ve Kursu,  2003.

18.    Uzunköy A, Boztekin S, Demirtaş O, Özgönül A, Akıncı ÖF, Coşkun A. Kolon kanserli olgularda klinik deneyimlerimiz. , 1. Çukurova Koloproktoloji Sempozyum ve Kursu,  2003.

19.    Uzunköy A, Akıncı ÖF, Bölükbaş F, Bölükbaş C, Canbeyli B. İlk Kolonoskopi Deneyimlerimiz. , 1. Çukurova Koloproktoloji Sempozyum ve Kursu,  2003.

20.    Coşkun A, Düzgün ŞA, Akıncı ÖF, Uzunköy A, Ünal KE, Canbeyli B. İleri evre jinekomastinin cerrahi tedavisinde “süperior pediküllü konsantrik sirküler insizyon” tekniği. 18. Bölgesel Cerrahi Kongresi 2001,

21.    Coşkun A, Düzgün ŞA, Akıncı ÖF, Uzunköy A, Özgönül A, Canbeyli B. Jinekomastinin cerrahi tedavisinde kullanılan insizyon çeşidinin komplikasyonlarla ilişkisi. 18. Bölgesel Cerrahi Kongresi 2001.

22.    Düzgün ŞA, Toprak T, Özgönül A, Coşkun A, Akıncı ÖF, Uzunköy A, Canbeyli B. Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonları: Üç olgu nedeniyle konunun irdelenmesi. 18. Bölgesel Cerrahi Kongresi 2001.

23.    Düzgün ŞA, Uzunköy A, Coşkun A, Akıncı ÖF, Beşirov E, Canbeyli B. Sorularla bölümlenmiş ders anlatma tekniği: Teorik ders anlatımında yeni bir yaklaşım. 2. Tıp Eğitimi Kongresi, 2001.

24.     Uzunköy A, Coşkun A, Akıncı ÖF, Özardalı İ, Karaoğlanoğlu M. Meme kitlelerinin tanısında ultrasonografi eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 1999.

25.    Uzunköy A, Coşkun A, Akıncı ÖF, Özardalı İ, Vural H. Parsiyel hepatektomi yapılan ratlarda octreotidin karaciğer rejenerasyonu üzerine etkisi. III.Ulusal Hepatoloji Kongresi, 1999.

26.    Coşkun A, Uzunköy A, Akıncı ÖF, Karaoğlanoğlu M. Tıkanma sarılıklarında cerrahi tedavi sonuçları: 42 vakanın analizi.  III. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 1999.

27.    Uzunköy A, Coşkun A, Akıncı ÖF, Karaoğlanoğlu M. Tiroid nodüllerinde supresyon tedavisi. 15. Bölgesel Cerrahi Kongresi, 1999.

28.     Coşkun A, Uzunköy A, Akıncı ÖF, Özardalı İ, Vural H, Canbeyli B. Sodyum fosfat ve polietilen glikol’ün kolon duvarında oluşturduğu oksidatif hasar yönünden karşılaştırması. VIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 1999.

29.     Coşkun A, Akıncı ÖF, Uzunköy A, Nazlıgül Y, Bitiren M, Canbeyli B. Kolon tutulumu gösteren bir tüberküloz olgusu. VIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 1999.

30.    Uzunköy A, Harma M, Harma M, Coşkun A, Akıncı ÖF. Bilateral ektopik meme. Şişli Etfal Hastanesi 100. Yıl etkinlikleri, 1999.

31.    Uzunköy A, Bitiren M, Coşkun A, Akıncı ÖF. Nevüs ön tanısı almış  bir soliter anjiokeratoma olgusu. Şişli Etfal Hastanesi 100. Yıl etkinlikleri 1999.

32.    Ganidağlı S, Demirbilek S, Uzunköy A, Akıncı ÖF, Coşkun A. Postoperatif analjezide Tradamol ve Petidin etkileri. XXXIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 1999.

33.     Coşkun A, Uzunköy A, Akıncı ÖF, Arslan O, Koçyiğit A, Bitiren M. Kolonoskopi öncesi barsak hazırlık yöntemlerinin kan kimyası ve kolon mukozası üzerine etkileri. Ulusal Cerrahi Kongresi, 1998.

34.     Uzunköy A, Karaoğlanoğlu M, Öztürk A, Coşkun A, Akıncı ÖF. Laparoskopik kolesistektomi sonrası değişikliklerin ultrasonografik değerlendirmesi. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. 1998.

35.     Karaoğlanoğlu M, Uzunköy A, Öztürk A, Coşkun A, Akıncı ÖF. Şüpheli kasık fıtıklarında helikal BT herniografi. Ulusal Radyoloji Kongresi, 1998.

36.    Akıncı ÖF,  Uzunköy A, Coşkun A, Ganidağlı S. Karın içi basınç artışı ile alt ekstremite transkutan oksijen saturasyonu arasındaki ilişki. Ulusal Cerrahi Kongresi,1998.

37.    Coşkun A, Akıncı ÖF,  Uzunköy A. Pilonidal sinüs tedavisinde asimetrik eksizyon-primer kapama yöntemi. Ulusal Cerrahi Kongresi, 1998.

38.    Akıncı ÖF, Vural H, Coşkun A, Uzunköy A, Arslan O, Bitiren M. Metilazoksimetanol ile oluşan histopatolojik ve biyokimyasal değişiklikler üzerine tek doz selenyum ve C vitamininin etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi, 1998.

39.    Uzunköy A, Akıncı ÖF, Coşkun A, Arslan O, Koçyiğit A. Karıniçi yapışıklıkları önlemede kullanılan maddelerin barsak anastomoz iyileşmesi üzerine etkileri. Ulusal Cerrahi Kongresi, 1998.

40.    Taçyıldız İH, Arslan Y, Akıncı ÖF, Çeldir A, Ketani A, Keleş C. Pringle manevrasında oluşan karaciğer parankim hasarının önlenmesinde topikal hipotermi, sistemik steroid ve PAF antagonisti uygulamasının etkinliği. Ulusal Cerrahi Kongresi, 1998.

41.    Akıncı ÖF, Bozer M, Düzgün ŞA, Uzunköy A, Coşkun A, Karaoğlanoğlu M, Erdoğan M. Bir travmatik diafragma hernisinin laparoskopik olarak onarımı. III. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1997.

42.    Akıncı ÖF, Bozer M, Düzgün ŞA, Uzunköy A, Coşkun A. Posterior preperitoneal mesh hernioplasti: Yeni bir yaklaşım.14. Bölgesel Cerrahi kongresi,1997 .

43.    Akıncı ÖF, Bozer M, Düzgün ŞA, Uzunköy A, Coşkun A. Pilonidal sinüs oluşumuna yol açan etyolojik faktörler: Epidemiyolojik bir çalışma.14.Bölgesel Cerrahi kongresi,1997 .

44.     Düzgün ŞA, Akıncı ÖF, Bozer M, Uzunköy A, Coşkun A. Bir dalak kist hidatiğinin parsiyel splenektomi ile tedavisi.14.Bölgesel Cerrahi Kongresi,1997.

45.     Düzgün ŞA, Akıncı ÖF, Bozer M,  Uzunköy A, Coşkun A. Gastrointestinal  anastomozlarda vicril ile tek tabaka ekstramukozal kontinü dikiş tekniği. 14. Bölgesel Cerrahi Kongresi. 1997.

46.     Uzunköy A, Karaoğlanoğlu M, Akıncı ÖF, Düzgün ŞA, Bozer M, Coşkun A. Laparoskopik kolesistektominin zorluk derecesinin belirlenmesinde abdominal ultrasonografi.  III.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi,1997.

47.     Düzgün ŞA, Akıncı ÖF, Uzunköy A, Coşkun A, Bozer M. Zor kolesistektomiler için bir teknik detay. III.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1997.

48.     Baç B, Akgün Y, Akıncı ÖF,  İbiş N. Meme kitlelerinde iğne aspirasyon biyopsisi. XII. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Türk Dünyası Tıp Bilimleri Kongresi, 1994.

49.     Baç B, Boylu Ş, Akıncı ÖF,  Taçyıldız İH. Dalak yaralanmalarında splenorafi. XII. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Türk Dünyası Tıp Bilimleri Kongresi, 1994.

50.    Baç B, Akıncı ÖF, Yılmaz G, Çeldir A. Tiroid nodüllerinde iğne biyopsisi sonuçlarımız. Ulusal Cerrahi Kongresi,1994.

51.    Akıncı ÖF, Baç B, Bozdağ AD, İbiş N. İzole diafragma yaralanmaları. Ulusal Cerrahi Kongresi,1994.

52.    Aban N, Altunkılıç H, Taçyıldız İH, Akıncı ÖF. Peptik ulcus perforasyonlarında definitif tedavi. Ulusal Cerrahi Kongresi,1992.

53.    Aban N, Koru A, Akıncı ÖF, İbiş N. Peptik ülser kanamalarında cerrahi tedavi. Ulusal Cerrahi Kongresi,1992.

Diğer yayınlar

Kitap bölümleri:

1.       Akıncı ÖF, Beyaztaş İ. Anorektal Bölgenin Acil Hastalıkları. İn: Bozdemir N, Kara İH. Birinci Basamakta Tanı ve Tedavi. Nobel Kitabevi. Adana 2010.

2.       Akıncı ÖF. Komplike pilonidal sinüslerin cerrahi tedavisinde sınırlı ayrı eksizyonlar. İn: Tezel E, Anadol Z. Pilonidal Hastalığın Cerrahi Tedavisi. MN Medikal and Nobel. Ankara 2009.