Dr. Öğr. ÜyesiÖmer Faruk Akkaya

Eğitim ve Uzmanlık
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji