Uzm. Dr.Ömer Kazcı

  • İlgi Alanları
  • Kas iskelet görüntüleme
  • Nöroradyoloji
  • Bilgisayarlı tomografi
  • Manyetik rezonans görüntüleme
  • Radyolojide yapay zeka uygulamaları
  • Non vasküler girişimsel işlemler
  • Vasküler girişimsel işlemler

Eğitim ve Uzmanlık
2013 - Tıp Fakültesi   Gazi Üniversitesi Lisans
2013 - Tıp Fakültesi   Gazi Üniversitesi Y. Lisans
2019 - Radyoloji Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doktora
Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve Danışman(lar)ı: En Az 10 Yıl Aktif Çalışan Bale Dansçılarının, Aynı Yaş Grubunda Normal Popülasyon İle Diz Eklem Kıkırdağının T2 Haritalama İle Karşılaştırılması – Doç. Dr. Hasan Yiğit

Deneyim
Asistan Doktor Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği 2015-2019
Uzman Doktor Ardahan Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği 2019--
Başhekim Yardımcılığı Ardahan Devlet Hastanesi  2019-2020
Başhekimlik   Ardahan Devlet Hastanesi     2020-
İdari Görevler:
Ardahan Devlet Hastanesi, Başhekim Yardımcılığı (2019-2020)
Ardahan Devlet Hastanesi Başhekimliği (2020-)

Mesleki Üyelikler
Türk Radyoloji Derneği
Türk Manyetik Rezonans Derneği
European Society of Radiology

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Kazcı, Ömer; Yigit, Hasan; Kosar, Pınar. T2 MRI Mapping of Knee Cartilage in Professinal Ballet Dancers. Medical Problems of Performing Artists, Volume 35, Number 4, 1 December 2020, Pp.221- 226 (6). http://doi.org/10.21091/mppa.2020.4031

A2. Classification of Carotid Artery Intima Media Thickness Ultrasound Images with Deep Learning Serkan Savaş.Nurettin Topaloğlu, Ömer Kazcı ,Pınar Nercis Koşar Journal of Medical Systems (2019) 43:273 https://doi.org/10.1007/s10916-0191406-2

A3. Aydin S, Tek C, Ergun E, Kazci O, Kosar PN (2019) Acute Appendicitis or Lymphoid Hyperplasia: How to Distinguish More Safely Can Assoc Radiol J. doi:10.1016/j.carj.2018.09.006

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B1. Kazcı Ömer, Tek Cihat, Yığit Hasan, Kosar Pınar. En Az 10 Yil Aktif Çalışan Bale Dansçılarının, Aynı Yaş Grubunda Normal Popülasyon İle Diz Eklem Kikirdağının T2 Haritalama Ile Karşılaştırılması. TMRD 24.Uluslararası Bilimsel Konferans

B2. Tek C, Kazcı Ö, Öztekin P, Kosar P. ‘Intraduktal Papillom Ve Sekresyon Ayırımında Superb Microvascular Imaging (Smi) Yönteminin Kullanımı’ TMRD 24.Uluslararası Bilimsel Konferans

B3. Aydin, S., Tek, C., Ergun, E., Kazci, Ö., Kosar , P. N. Acute appendicitis or lymphoid hyperplasia: how to distinguish more safely. ECR, 2018

B4. Serkan Savaş, Nurettin Topaloğlu, Ömer Kazcı ve Pınar Nercis Koşar Performance Comparison of Carotid Artery Intima Media Thickness Classification by Deep Learning Methods International Conference on HumanComputer Interaction, Optimization and Robotic Applications July 5-7, 2019, Urgup, Nevşehir, Turkey

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

C1. Gökharman, F.D., Aydın,S., Kazcı,Ö., Koşar,P.N. Vogt-Koyanagi-Harada Syndrome: a rare pathology. Ankara Eğitim ve Araştırma Hast. Dergisi, 2017

C2. Gökharman, D., Aydın,S., Kazcı,Ö., Koşar,P.N. Pediyatrik yaş grubunda insidental mrg bulgusu olarak dejeneratif disk ve vertebra hastalıkları. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2018. oi: 10.24938/kutfd.338619

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D1. Ece,B., Aydın,S., Fatihoglu, E., Kazcı, Ö., Kosar, P.N. Appendiks vermiformis lipomatozisi. TURKRAD 2015. 36.Ulusal Radyoloji Kongresi.

D2. Tek,C., Aydın,S., Yiğit, H., Ece, B., Kazcı, Ö., Koşar, P.N. İnme ile ortaya çıkan nörosarkoidoz. TURKRAD 2016. 37.Ulusal Radyoloji Kongresi.