Prof. Dr.Ömer Şentürk

  • İlgi Alanları

Eğitim ve Uzmanlık
1981 - 1988 Trabzon (1 yıl Hacettepe Tıp Fakültesi Hazırlık sınıfı) - Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
1989 - 1993 - İç Hastalıkları: Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Prof. Dr. Aytekin Oğuz ve Prof. Dr. Sait Kapıcıoğlu’nun kliniklerinde)
1997 - 2001 - Gastroenteroloji: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji

Deneyim
Endoskopik mukozal rezeksiyon (EMR)
Endoskopik submukozal diseksiyon (ESD), endoskopik ampullektomi
Endoskopik ultrasonografi
Enteroskopi
ERCP, koloanjioskopi özel ilgi ve beceri alanlarını oluşturmaktadır

Mesleki Üyelikler
Ulusal Gastroenteroloji Derneği
Ulusal derneğin akreditasyon kurulu sorumluluğu
Gastroenteroloji ulusal board sınav jüriliği
Ulusal Hepatoloji Derneği
Endoskopi Derneği
İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Derneği
Metabolik Sendrom Derneği
Aralıklarla üyelikleri olan:
American Gastroenterology Association (AGA)
European Crohn Colit Organisation (ECCO)

Yurt içi: 
Kitap: İnflamatuvar Barsak Hastalıkları (Konu ile ilgili Türkçe kitap editörlüğü ve içeriğinin büyük bölümünün yazarlığı)( Yayınlamış olduğum kitap “Ali Raif İlaç Firması” tarafından desteklendiği ve orada basıldığı için firmadan istenebilir).
Kitap bölüm yazarlığı: Yurt içi farklı kitaplarda bölüm yazarlıkları (10’un üzerinde).
Makale: Farklı dergilerde, farklı konulara ait araştırma, derleme ve olgu sunumları (100’ün üzerinde).
Ayrıca Ulusal dergilerde Editörlük (Türkiye Klinikleri), Yayın Kurulu Üyeliği.
Yurt dışı: 
Makale: İlki İç Hastalıkları asistanlığında yayımlanan (1998) 52 tane uluslar arası yayın.
Not: Bu yayınlara www.dromersenturk.com web adresinden tam metin olarak ulaşılabilir.
Kendine ait özgün bir söz (Varsa): 

“Hiçbir zaman muhatabını kendinden daha az zeki sanma!”
“Yanına aldığın kişi senden daha zeki ve becerikli olsun ki seni aptal sanmasınlar (seni de zeki kabul etsinler)”

ULUSLAR ARASI YAYINLARIM
1. Recommendation for treatment of hepatitis C virus infection.
Kaymakoğlu S, Köksal İ, Tabak F, Akarca US, Akbulut A, Akyüz F, Bodur H, Çağatay A, Dinçer D, Esen Ş, Güner R, Gürel S, Köse Ş, Şentürk Ö, Şimşek H, Yamazhan T, Yılmaz Y, Idilman R, Guidelines Study Group VH.
Turk J Gastroenterol. 2017 Dec;28(Suppl 2):94-100. 

2. Comparison of the effects of esomeprazole 40 mg, rabeprazole 20 mg, lansoprazole 30 mg, and pantoprazole 40 mg on intragastrıc pH in extensive metabolizer patients with gastroesophageal reflux disease.
Çelebi A, Aydın D, Kocaman O, Konduk BT, Şentürk Ö, Hülagü S.
Turk J Gastroenterol. 2016 Sep;27(5):408-414. 

3. A new technique for endoscopic treatment of gastric phytobezoars: fragmentation using guidewire.
Senturk O, Hulagu S, Celebi A, Korkmaz U, Duman AE, Dindar G, Bozkurt N, Yilmaz H, Ozturkler M, Can B, Batman A.
Acta Gastroenterol Belg. 2014 Dec;77(4):389-92.

4. The relationship between resistin and ghrelin levels with fibrosis in nonalcoholic fatty liver disease.
Eminler AT, Aygun C, Konduk T, Kocaman O, Senturk O, Celebi A, Gurbuz Y, Hulagu S.
J Res Med Sci. 2014 Nov;19(11):1058-61.

5. The relationship between fibrosis level and blood neutrophil to lymphocyte ratio in inactive hepatitis B carriers.
Yilmaz B, Aydin H, Can G, Şentürk Z, Üstüner B, Yilmaz H, Öztürkler M, Roach EC, Korkmaz U, Kurt M, Çelebi A, Şentürk Ö, Hülagü S.
Eur J Gastroenterol Hepatol. 2014 Dec;26(12):1325-8. 

6. Valsartan-induced acute pancreatitis.
Can B, Sali M, Batman A, Yilmaz H, Korkmaz U, Celebi A, Senturk O, Hulagu S.
Intern Med. 2014;53(7):703-5. 

7. Endoscopic submucosal dissection for colorectal laterally spreading tumors.
Hülagü S, Şentürk Ö, Korkmaz U, Şirin G, Duman AE, Dindar G, Çelebi A, Koç DÖ, Bozkurt N, Yılmaz H, Gürbüz Y, Duman D, Tarçın O.
Turk J Gastroenterol. 2013;24(6):532-40.

8. Successful endoscopic extraction of dental prosthesis trapped in the pharynx.
Duman AE, Korkmaz U, Sali M, Çelebi A, Şentürk Ö, Hülagü S.
Turk J Gastroenterol. 2013;24(4):367-8. 


9. Cirrhosis and intestinal B-cell lymphoma: two entities that are rarely associated with celiac disease.
Duman AE, Oğütmen Koç D, Korkmaz U, Tohumcu A, Celebi A, Sentürk O, Hülagü S, Erçin C.
Turk J Gastroenterol. 2013;24(2):192-4. 

10. Adalimumab-induced psoriasis in a patient with Crohn's disease.
Korkmaz U, Duman AE, Dindar G, Yilmaz H, Dursun IH, Celebi A, Senturk O, Hulagu S.
Indian J Gastroenterol. 2013 Mar;32(2):135-6. 

11. Nonresponsive celiac disease due to Strongyloides stercoralis infestation.
Korkmaz U, Duman AE, Gurkan B, Sirin G, Dindar G, Gurbuz Y, Senturk O.
Intern Med. 2012;51(8):881-3. 

12. Frequency and mutation patterns of resistance in patients with chronic hepatitis B infection treated with nucleos(t)ide analogs in add-on and switch strategies.
Sayan M, Akhan SC, Senturk O.
Hepat Mon. 2011 Oct;11(10):835-42.

13. Severe jaundice due to coexistence of Dubin-Johnson syndrome and hereditary spherocytosis: a case report.
Korkmaz U, Duman AE, Oğütmen Koç D, Gürbüz Y, Dındar G, Ensaroğlu F, Sener SY, Sentürk O, Hülagü S.
Turk J Gastroenterol. 2011 Aug;22(4):422-5.

14. Endoscopic submucosal dissection for premalignant lesions and noninvasive early gastrointestinal cancers.
Hulagu S, Senturk O, Aygun C, Kocaman O, Celebi A, Konduk T, Koc D, Sirin G, Korkmaz U, Duman AE, Bozkurt N, Dindar G, Attila T, Gurbuz Y, Tarcin O, Kalayci C.
World J Gastroenterol. 2011 Apr 7;17(13):1701-9. 

15. Thrombophilic Risk Factors in Patients With Inflammatory Bowel Disease.
Yazici A, Senturk O, Aygun C, Celebi A, Caglayan C, Hulagu S.
Gastroenterology Res. 2010 Jun;3(3):112-119. 

16. Monitoring of hepatitis B virus surface antigen escape mutations and concomitantly nucleos(t)ide analog resistance mutations in Turkish patients with chronic hepatitis B.
Sayan M, Sentürk O, Akhan SÇ, Hülagü S, Cekmen MB.
Int J Infect Dis. 2010 Sep;14 Suppl 3:e136-41.

17. Erythema Annulare Centrifugum: A Rare Skin Finding of Autoimmune Hepatitis.
Aygun C, Kocaman O, Gurbuz Y, Celebi A, Senturk O, Hulagu S.
Gastroenterology Res. 2010 Apr;3(2):96-98. 

18. The prevalence of CYP2C19 mutations in Turkish patients with dyspepsia.
Celebi A, Kocaman O, Savli H, Aygün C, Konduk BT, Sentürk O, Hülagu S.
Turk J Gastroenterol. 2009 Sep;20(3):161-4.

19. [Entecavir resistance in entecavir naive lamivudine treated chronic hepatitis B patients].
Sayan M, Hülagü S, Akhan SC, Sentürk O, Meriç M, Cekmen M.
Mikrobiyol Bul. 2009 Jul;43(3):425-32. Turkish.

20. Diffrential Diagnosis of Hepatic Hydrothorax by 99mTc Sulfur Colloid Peritoneal Scintigraphy: Two Cases.
Aygun C, Demir H, Senturk O.
Gastroenterology Res. 2009 Aug;2(4):248-252. 

21. Severe migraine attacks during treatment of chronic hepatitis C.
Kocaman O, Kocaman G, Senturk O.
Eur J Intern Med. 2009 May;20(3):e74.

22. Lower gastrointestinal bleeding, hematuria and splenic hemangiomas in Klippel-Trenaunay syndrome: a case report and literature review.
Kocaman O, Alponat A, Aygün C, Gürbüz Y, Sarisoy HT, Celebi A, Sentürk O, Hülagü S.
Turk J Gastroenterol. 2009 Mar;20(1):62-6. Review.

23. Infliximab treatment of massive upper gastrointestinal bleeding in gastroduodenal Crohn's disease.
Kocaman O, Aygün C, Konduk T, Celebi A, Sentürk O, Hülagü S.
Turk J Gastroenterol. 2008 Sep;19(3):197-8. 

24. Clinical characteristics of inflammatory bowel disease in Turkey: a multicenter epidemiologic survey.
Tozun N, Atug O, Imeryuz N, Hamzaoglu HO, Tiftikci A, Parlak E, Dagli U, Ulker A, Hulagu S, Akpinar H, Tuncer C, Suleymanlar I, Ovunc O, Hilmioglu F, Aslan S, Turkdogan K, Bahcecioglu HI, Yurdaydin C; Members of the Turkish IBD Study Group.
J Clin Gastroenterol. 2009 Jan;43(1):51-7. 

25. Esomeprazole in acute and maintenance treatment of reflux oesophagitis: a multicentre prospective study.
Atug O, Giral A, Kalayci C, Dolar E, Isitan F, Oguz D, Ovunc O, Ozgur O, Soykan I, Simsek I, Unal S, Yenice N; Turkish HEMANEX Study Group.
Adv Ther. 2008 Jun;25(6):552-66. 

26. Association of apolipoprotein E polymorphisms in patients with non-alcoholic steatohepatitis.
Sazci A, Akpinar G, Aygun C, Ergul E, Senturk O, Hulagu S.
Dig Dis Sci. 2008 Dec;53(12):3218-24.


27. Echinacea-induced severe acute hepatitis with features of cholestatic autoimmune hepatitis.
Kocaman O, Hulagu S, Senturk O.
Eur J Intern Med. 2008 Mar;19(2):148.  
 
28. Pegylated interferon treatment of acute pericarditis associated with acute hepatitis C.
Kocaman O, Aygün C, Konduk T, Celebi A, Sentürk O, Hülagü S.
Turk J Gastroenterol. 2007 Dec;18(4):268-71.

29. Evaluation of metabolic syndrome frequency and carotid artery intima-media thickness as risk factors for atherosclerosis in patients with nonalcoholic fatty liver disease.
Aygun C, Kocaman O, Sahin T, Uraz S, Eminler AT, Celebi A, Senturk O, Hulagu S.
Dig Dis Sci. 2008 May;53(5):1352-7. 

30. Role of ursodeoxycholic acid in prevention of methotrexate-induced liver toxicity.
Uraz S, Tahan V, Aygun C, Eren F, Unluguzel G, Yuksel M, Senturk O, Avsar E, Haklar G, Celikel C, Hulagu S, Tozun N.
Dig Dis Sci. 2008 Apr;53(4):1071-7. 

31. Pieces of trash bag in the stomach.
Kocaman O, Aygün C, Konduk T, Celebi A, Sentürk O, Hülagü S.
Turk J Gastroenterol. 2007 Sep;18(3):210-1. 

32. Granular cell tumor of esophagus removed with endoscopic submucosal dissection.
Hülagü S, Sentürk O, Aygün C, Gürbüz Y, Kocaman O, Celebi A, Konduk T.
Turk J Gastroenterol. 2007 Sep;18(3):188-91.

33. Prevalence and risk factors for gall bladder polyps.
Cantürk Z, Sentürk O, Cantürk NZ, Anik YA.
East Afr Med J. 2007 Jul;84(7):336-41.

34. Clindamycin-induced acute cholestatic hepatitis.
Aygun C, Kocaman O, Gurbuz Y, Senturk O, Hulagu S.
World J Gastroenterol. 2007 Oct 28;13(40):5408-10.

35. Endothelial dysfunction in Turkish patients with non-alcoholic fatty liver disease.
Senturk O, Kocaman O, Hulagu S, Sahin T, Aygun C, Konduk T, Celebi A.
Intern Med J. 2008 Mar;38(3):183-9. 

36. Adiponectin: is it a novel treatment modality to alleviate liver injury in non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD)?
Aygun C, Kocaman O, Senturk O.
Med Hypotheses. 2008;70(2):457-8.


37. Methylenetetrahydrofolate reductase gene polymorphisms in patients with nonalcoholic steatohepatitis (NASH).
Sazci A, Ergul E, Aygun C, Akpinar G, Senturk O, Hulagu S.
Cell Biochem Funct. 2008 Apr;26(3):291-6.

38. A rare gastric outlet anomaly: pyloric ostium on incissura angularis.
Uraz S, Aygün C, Konduk T, Celebi A, Sentürk O, Hülagü S.
Dig Dis Sci. 2007 Apr;52(4):1001-3. 

39. Burst of autoimmunity with the emergence of primary Sjogren syndrome, cholestatic autoimmune hepatitis and latent autoimmune diabetes of adults (LADA).
Kocaman O, Aygun C, Gurbuz Y, Cefle A, Konduk T, Senturk O, Celebi A, Hulagu S.
South Med J. 2006 Sep;99(9):1014-5. 

40. Effect of Helicobacter pylori infection on deep vein thrombosis seen in patients with Behçet's disease.
Sentürk O, Ozgür O, Hülagü OS, Cantürk NZ, Celebi A, Karakaya AT.
East Afr Med J. 2006 Jan;83(1):49-51.

41. Endothelial dysfunction in patients with ulcerative colitis.
Kocaman O, Sahin T, Aygun C, Senturk O, Hulagu S.
Inflamm Bowel Dis. 2006 Mar;12(3):166-71.

42. Serum levels of hepatoprotective peptide adiponectin in non-alcoholic fatty liver disease.
Aygun C, Senturk O, Hulagu S, Uraz S, Celebi A, Konduk T, Mutlu B, Canturk Z.
Eur J Gastroenterol Hepatol. 2006 Feb;18(2):175-80.

43. Improvement of complete blood count in patients with iron deficiency anemia and Helicobacter pylori infection after the eradication of Helicobacter pylori.
Hacihanefioglu A, Edebali F, Celebi A, Karakaya T, Senturk O, Hulagu S.
Hepatogastroenterology. 2004 Jan-Feb;51(55):313-5.

44. Effects of losartan, somatostatin and losartan plus somatostatin on portal hemodynamics and renal functions in cirrhosis.
Hülagü S, Sentürk O, Erdem A, Ozgür O, Celebi A, Karakaya AT, Seyhogullari M, Demirci A.
Hepatogastroenterology. 2002 May-Jun;49(45):783-7.

45. Effect of G-CSF on ethanol-induced hemorrhagic gastritis model in diabetes mellitus-induced rats.
Cantürk Z, Cantürk NZ, Cetinarslan B, Senturk O, Ercin C, Yenise C.
Endocr Res. 2001 Feb-May;27(1-2):191-201.

46. Prevalence and comparisons of five different diagnostic methods for Helicobacter pylori in diabetic patients.
Senturk O, Canturk Z, Cetinarslan B, Ercin C, Hulagu S, Canturk NZ.
Endocr Res. 2001 Feb-May;27(1-2):179-89.

47. Postcholecystectomy microscopic colitis: is bile acid malabsorption a triggering factor?
Gurbuz Y, Senturk O, Muezzinoğlu B.
Am J Gastroenterol. 2001 May;96(5):1655-6. 

48. Helicobacter pylori status and cell proliferation activity in chronic antral gastritis.
Gurbuz Y, Muezzinoglu B, Senturk O.
Indian J Gastroenterol. 2001 Mar-Apr;20(2):50-2.

49. Comparison of five detection methods for Helicobacter pylori.
Sentürk O, Cantürk Z, Erçin C, Cantürk NZ, Celebi A, Hulagu S, Paksoy N.
Acta Cytol. 2000 Nov-Dec;44(6):1010-4.

50. Measurement of gallbladder volume with ultrasonography in pregnant women.
Kapicioglu S, Gürbüz S, Danalioglu A, Sentürk O, Uslu M.
Can J Gastroenterol. 2000 May;14(5):403-5.

51. Action of cisapride on gallbladder contraction in patients with diabetes mellitus.
Kapicioglu S, Senturk O, Bambul N, Ilgun K.
Hepatogastroenterology. 1998 Sep-Oct;45(23):1410-4.

52. Effect of long-acting somatostatin analogue (octreotide, SMS 201-995) plus calcium channel blocker (verapamil) on gallbladder contraction.
Kapîcîoglu S, Sentürk O, Ilgün K, Ovali E.
Hepatogastroenterology. 1998 Mar-Apr;45(20):420-3.