sat─▒r aras─▒

Omfaloselli bebeklerin do─čumu nas─▒l yap─▒lmal─▒d─▒r?

Bebekler anne karn─▒nda geli┼čirken bir süre iç organlar─▒n büyümesi bebe─čin vücudunun d─▒┼č─▒nda devam eder. Uygun zaman geldi─činde iç organlar bebe─čin vücudu içine girer. Çok az say─▒da bebekte bu süreç normal ┼čekilde ilerlemez yani iç organlar kar─▒n duvar─▒ d─▒┼č─▒nda kal─▒r. Bu durum omfalosel olarak tan─▒mlan─▒r ve bu ┼čekilde do─čan bebekler için de omfaloselli dünyaya gelme tan─▒m─▒ kullan─▒l─▒r. Omfalosel bazen kalp sorunlar─▒ ve kromozomal anomaliler gibi farkl─▒ problemler ile birlikte görülebilir. 

Omfalosel durumunda bazen kar─▒n organlar─▒n─▒n tamam─▒ bazen de bir k─▒sm─▒ vücut d─▒┼č─▒nda olur. Anormal geli┼čim sonucunda kar─▒n bo┼člu─ču da normal boyuta ula┼čmayabilir. Daha ciddi olan tablolarda organ çevresindeki kesenin y─▒rt─▒lmas─▒ enfeksiyona da neden olabilir, organ s─▒k─▒┼čmas─▒ gibi durumlarda da kan ak─▒┼č─▒ problemleri neticesinde organ zarar görebilir.  

Omfalosel Nedir?

Omfalosel Nedir?

Omfalosel nedir t─▒p dilinde nas─▒l tan─▒mlan─▒r denirse kar─▒n duvar─▒ kusuru olarak ifade edilebilir. Do─čumsal kar─▒n kusurunda aç─▒k kalan kar─▒n duvar─▒ ile birlikte kar─▒n içindeki organlar amniyon kesesiyle örtülü ┼čekilde durur. 

Bebe─čin normal geli┼čiminde, hamileli─čin yakla┼č─▒k 6. haftas─▒ ve 10. haftas─▒ aras─▒nda bebe─čin ba─č─▒rsaklar─▒ uzar ve göbek kordonuna boyunca itilir. Ortalama 11. haftada ise ba─č─▒rsaklar geri çekilir. Bu noktada ba─č─▒rsaklar─▒n anormal bir biçimde tekrar geri dönmemesi durumu ya┼čan─▒rsa, buna omfalosel denir. Omfaloselde bazen ba─č─▒rsaklar─▒n yan─▒nda farkl─▒ iç organlar da kar─▒n d─▒┼č─▒na ç─▒kar.        

Omfalosel, hamilelik kontrollerinde ortalama 9.hafta ve sonras─▒nda, ultrasonda ço─ču zaman kendini gösterir. Te┼čhis sonras─▒ hemen tedaviye ba┼članmas─▒ gerekir çünkü gecikme kar─▒n d─▒┼č─▒nda olu┼čan anormal durumu örten kesenin sertle┼čmesine ve tedavinin zorla┼čmas─▒na neden olur. 

Omfalosel Nedenleri Nelerdir?

Omfalosel nedir ve nedenleri nelerdir sorular─▒n─▒n cevaplar─▒n─▒ iyi anlamak önlem almay─▒ kolayla┼čt─▒r─▒r. Hamilelik öncesi ve hamilelikte sa─čl─▒k konusunda dikkatli olmak birçok sorunu ba┼čtan önleyebilir. Do─čumsal bir anomali olan omfaloselin sebebi net olarak bilinmemektedir. Ara┼čt─▒rmalar baz─▒ risk faktörlerini tan─▒mlad─▒─č─▒ için vurgulanan konularda dikkatli olmak önemlidir.  

Omfalosel risk faktörleri ┼čöyle s─▒ralanabilir;

 • Genetik sebepler
 • Anne aday─▒n─▒n çok fazla alkol ve sigara tüketmesi
 • Hamilelik öncesi kad─▒n─▒n a┼č─▒r─▒ kilolu ya da obez olmas─▒
 • Gebelik süresince kullan─▒lan baz─▒ ilaçlar

Omfalosel Belirtileri Nelerdir?

 • Omfaloselli bebek d─▒┼č görünü┼čüyle di─čer bebeklerden hemen ay─▒rt edilir. Bebekte kar─▒n üstünde iç organlar─▒n ve göbek kordonunun oldu─ču saydam kese gibi bir yap─▒ vard─▒r. 
 • Sadece ba─č─▒rsak kar─▒n d─▒┼č─▒nda olabildi─či gibi bazen mide, dalak, karaci─čer gibi farkl─▒ iç organlar da kar─▒n d─▒┼č─▒na ç─▒km─▒┼č olabilir. 
 • Genellikle kar─▒n içi hacmi küçüktür. 
 • Ba─č─▒rsaklar─▒n ve bazen farkl─▒ iç organlar─▒n da kar─▒n d─▒┼č─▒nda olmas─▒ bebekte sindirim sorunlar─▒na yol açabilir. 
 • Kar─▒n bölgesinde kusurlu alanda cilt renginde farkl─▒l─▒k olabilir. 
 • Omfaloselli bebeklerde zay─▒f akci─čer geli┼čimi, yiyecekleri i┼člemede yava┼č kalan ba─č─▒rsaklar, kalp malformasyonlar─▒, Beckwith-Wiedeman Sendromu (büyük dil, yüksek insülin ve dü┼čük kan ┼čekeri) ve kromozom anormallikleri görülebilir. 

Omfalosel Te┼čhisi Nas─▒l Konur?

Omfalosel te┼čhisi çok büyük oranda hamilelik esnas─▒nda konabilir. Gebelik boyunca gerekli kontrollerin yap─▒lmamas─▒ gibi sebeplerle omfalosel te┼čhisi konamam─▒┼čsa, do─čumla birlikte bebe─čin görünümüyle hemen te┼čhis konulabilir. 

Rutin gebelik kontrollerinde ultrasonda omfalosel te┼čhisi konabilmesi olas─▒d─▒r. Kan testlerinde de genelde baz─▒ de─čerler anormal ç─▒kar. 

Omfalosel te┼čhisi konuldu─čunda bebekte farkl─▒ sorunlar olma ihtimali de bulundu─čundan kardiyolojik kontrol gibi farkl─▒ tetkikler de gerekebilir. 

Hamilelik s─▒ras─▒nda omfalosel te┼čhisi konuldu─čunda, do─čum sonras─▒ hemen tedavi sürecinin ba┼člamas─▒ ve bebe─če cerrahi müdahalede bulunulmas─▒ gerekebilir. Bu yüzden uygun hastanede do─čumun gerçekle┼čmesi elzemdir. 

Omfalosel Tedavisi Nas─▒l Olur?

Omfalosel tedavisi, kar─▒n bölgesindeki kusurlu durumun yo─čunlu─čuna ve geli┼čen ek sorunlara göre ┼čekillenir. Bazen sadece onar─▒m yeterli olurken bazen çok a┼čamal─▒ cerrahi müdahale gerekebilir. Ameliyatlar─▒n süresi yap─▒lan i┼člemlere göre de─či┼čmekle birlikte ortalama 1-3 saat aras─▒d─▒r. 

Tedavi a┼čamalar─▒ ┼čöyle s─▒ralanabilir;

 • Cerrahi Onar─▒m: Do─čumdan hemen sonra bebe─čin kar─▒n d─▒┼č─▒na ç─▒kan organlar─▒ kar─▒n bo┼člu─čuna yerle┼čtirilir ve kar─▒n uygun ┼čekilde kapat─▒l─▒r. 
 • A┼čamal─▒ Cerrahi Müdahale: E─čer kar─▒n d─▒┼č─▒nda sadece ba─č─▒rsak varsa cerrahi onar─▒m daha basit yap─▒l─▒r. Ancak birçok farkl─▒ organ─▒n kar─▒n d─▒┼č─▒nda oldu─ču durumlarda daha karma┼č─▒k, a┼čamal─▒ cerrahi müdahale gerekebilir. Tek seferde organlar─▒n kar─▒n bo┼člu─čuna yerle┼čtirilmesi için kar─▒n içi hacmi uygun olmayabilir ve solunumda zorlanma riski aç─▒s─▒ndan da a┼čamal─▒ müdahale daha sa─čl─▒kl─▒ olabilir. 
 • Destek Tedavi Yöntemleri: Baz─▒ omfalosel vakalar─▒nda solunum zorlu─ču, beslenme problemleri gibi sorunlar olu┼čabilir. Bu tip durumlarda yo─čun bak─▒m ünitesinde destekleyici tedavi yöntemlerine ba┼čvurulur. 

Omfalosel Ameliyat─▒ Sonras─▒ Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Omfalosel Ameliyat─▒ Sonras─▒ Nelere Dikkat Etmek Gerekir

Omfalosel tedavisi gören bebeklerin bak─▒m─▒ çok önemlidir. Ameliyat sonras─▒ yara iyile┼čmesi döneminde tüm organlar─▒n bütünsel sa─čl─▒─č─▒ aç─▒s─▒ndan doktorun tüm uyar─▒na dikkatle uymak gerekir. 

Omfalosel ameliyat─▒ sonras─▒ süreç ad─▒m ad─▒m ┼čöyle özetlenebilir;

 • Özellikle ciddi omfalosel vakalar─▒nda ameliyattan sonra bebek yo─čun bak─▒ma al─▒n─▒r. Kalp, solunum ve sindirim sorunlar─▒n─▒ çözmek için ek tedavi yöntemlerine ba┼čvurulur. 
 • Bebekte ameliyat sonras─▒ olu┼čabilen beslenme zorlu─ču, ba─č─▒rsak t─▒kan─▒kl─▒─č─▒, reflü gibi sorunlar izlenir ve destekleyici tedaviler yap─▒l─▒r. 
 • Bebe─čin akci─čer ve solunum sa─čl─▒─č─▒n─▒n normale dönmesi hastanede kalma süresini de─či┼čtiren en önemli konulardan biridir. 
 • Kas─▒k f─▒t─▒─č─▒ varsa cerrahi onar─▒m uygun zamanda gerçekle┼čtirilir. 
 • Tam a─č─▒zdan beslenme olana kadar ve destek tedaviler bitene kadar bebek yenido─čan yo─čun bak─▒m ünitesinde tutulur.
 • A─č─▒rl─▒─č─▒ ve genel sa─čl─▒k durumuna göre bebek ameliyat sonras─▒ ortalama 3-15 gün aral─▒─č─▒nda taburcu edilebilir.

S─▒kça Sorulan Sorular

Omfalosel gastro┼čizis fark─▒ nedir?

Omfalosel ve gastro┼čizis iki farkl─▒ rahats─▒zl─▒kt─▒r. Birbiri ile kar─▒┼čt─▒r─▒lmalar─▒n─▒n sebebi ikisinin de bebeklerde kar─▒n duvar─▒nda olu┼čan hasarla ilgili olmas─▒d─▒r. ─░ki durumda da bebe─čin ba─č─▒rsaklar─▒ kar─▒n duvar─▒ d─▒┼č─▒ndad─▒r. Gastro┼čiziste kar─▒n duvar─▒ kapal─▒ olur, ba─č─▒rsaklar fetusla plasenta aras─▒nda ba─člant─▒ sa─člayan umblikal kord isimli yap─▒n─▒n ufak bir aç─▒kl─▒─č─▒ndan d─▒┼čar─▒ ç─▒km─▒┼č durumda olur. Gastro┼čiziste gebelik sürecinde bebe─čin ba─č─▒rsaklar─▒ bebek geli┼čiminde fetüsü destekleyen amnion s─▒v─▒yla temas eder. Omfaloselde ise kar─▒n duvar─▒nda aç─▒kl─▒k vard─▒r ve hasarl─▒ durum amnion keseyle sar─▒l─▒ vaziyettedir. 

Omfaloselli bebeklerin do─čumu nas─▒l yap─▒lmal─▒d─▒r?

Omfaloselli bebeklerin do─čumu kar─▒n duvar─▒ndaki hasara ve hasar sonuçlar─▒na göre normal do─čum ya da sezaryen ┼čeklinde olabilir. Kar─▒n duvar─▒ndan d─▒┼ča ta┼čan iç organlar içinde karaci─čerin olmad─▒─č─▒ durumlarda vajinal do─čum tercih edilebilir. Ancak ço─ču vakada organlar─▒ kontrollü ┼čekilde koruyabilmek ad─▒na sezaryen do─čum tavsiye edilir. Omfaloselli bebeklerin do─čumu zorlay─▒c─▒ olabilece─či ve do─čum sonras─▒ bebe─če cerrahi müdahale gerekece─či için seçilecek hastanenin donan─▒ml─▒ olmas─▒ önemlidir.  

Omfalosel ile hangi bölüm ilgilenir?

Omfalosel bir do─čumsal anormalliktir. Gerekli tedavinin yap─▒lmas─▒ için çocuk cerrahisi ya da pediatrik cerrahi bölümlerine ba┼čvurulabilir. Özellikle te┼čhis ve tedavi sürecini planlama a┼čamas─▒nda ço─čunlukla çocuk cerrahlar─▒ görev al─▒r. 

Omfaloselli do─čan bebekler nas─▒l beslenir?

Omfaloselli bebeklerin ba─č─▒rsaklar─▒ olmas─▒ gerekti─či gibi kar─▒n içinde yerle┼čmedi─či için çe┼čitli sindirim problemleri ya┼čanmas─▒ da olas─▒d─▒r. Farkl─▒ iç organlar da kar─▒n d─▒┼č─▒ndaysa ameliyatla tek seferde düzelme mümkün olamayabilir ve belli aral─▒klarla organlar─▒n kademeli olarak kar─▒n içine yerle┼čtirilmesi gerekebilir. 

Tüm süreç boyunca bebek yemek yemeye ve büyümeye devam eder. Beslenme ┼čekli bebe─čin durumuna göre ┼čekillenir. Bebek eve gitmeye haz─▒r oldu─čunda büyük ihtimalle normal ┼čekilde yemek yer hale gelir. Kalp veya akci─čer sorunlar─▒ gibi ba┼čka komplikasyonlar varsa bir süre beslenme tüpüne ihtiyaç duyulabilir ancak ço─ču bebe─čin bu yard─▒ma ihtiyac─▒ olmaz.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Dr.
Adem Kara
├çocuk Sa─čl─▒─č─▒ ve Hastal─▒klar─▒
VM Medical Park Maltepe
687

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.