sat─▒r aras─▒

Omuz ekleminde yer alan k─▒k─▒rdak dokunun a┼č─▒nmas─▒, omuz kireçlenmesi sebeplerindendir. Omuz eklemi üç ana kemikten olu┼čur. Bunlar; kol iskeletinin üst k─▒sm─▒nda yer alan ve pazu kemi─či olarak da adland─▒r─▒lan humerus, gö─čüs kafesinin arkas─▒nda kolu gövdeyle ve omuz üstü köprücük kemi─čiyle birle┼čtiren yass─▒ ┼čeklindeki skapula ve yere paralel bir ┼čekilde bulunan üst köprücük kemi─či olan klavikulad─▒r. Bu kemiklerin uçlar─▒nda bulunan k─▒k─▒rdaklar eklem hareketlerini kolayla┼čt─▒rarak sürtünmeyi azalt─▒r. 

Omuz Kireçlenmesi Nedir?

Genellikle ya┼ča ba─čl─▒ olarak eklemlerde kireçlenme olu┼čabilir. Eklem kireçlenmesi, kemiklerin üzerini örten ve hareket kabiliyetini kolayla┼čt─▒rarak sürtünmeyi önleyen k─▒k─▒rdak dokunun a┼č─▒nmas─▒ ve kaybedilmesidir.

Ço─čunlukla dizlerde ve kalçada eklem kireçlenmesi ya┼čanabilir. Bununla birlikte en fazla hareket kabiliyetine sahip ve kolumuzu hareket ettirmemizi sa─člayan omuz eklemindeki kemikler aras─▒nda bulunan k─▒k─▒rda─č─▒n farkl─▒ nedenlerle zamanla a┼č─▒nmas─▒yla da kireçlenme olu┼čur. 

Eklemler ciddi ┼čekilde hasar görür, eski kaygan ve elastik yap─▒s─▒n─▒ kaybederek pürüzlü bir hal al─▒r. Omuzda kireçlenmeye ba─čl─▒ olarak ki┼činin hareketlerinde k─▒s─▒tl─▒l─▒k ve a─čr─▒ meydana gelir. Kireçlenmenin büyüklü─čüne göre tedavi yöntemleri uygulan─▒r. 

Omuz Kireçlenmesi Belirtileri Nelerdir?

Omuz kireçlenmesi belirtileri genel olarak ┼ču ┼čekilde s─▒ralanabilir:

 • Ço─čunlukla kolun hareketi ile omuzda a─čr─▒ hissedilir, olu┼čan kireçlenmeye göre a─čr─▒ ┼čiddetlenebilir. 
 • Uzun süre hareketsizlik sonras─▒ omuzda hissedilen sertlik de omuz kireçlenmesi belirtisi olabilir. 
 • Hareket k─▒s─▒tl─▒l─▒─č─▒ çekmek, kolun yukar─▒ veya yan tarafa hareketi esnas─▒nda zorluk çekmek de belirtileri aras─▒ndad─▒r. 
 • Omuz ekleminde olu┼čan ┼či┼člik, k─▒zar─▒kl─▒k ve hassasiyet de omuz kireçlenmesi belirtilerindendir.
 • Olu┼čan kireçlenmeye ba─čl─▒ olarak omuz hareketleri s─▒ras─▒nda k─▒k─▒rdakta sürtünmeden kaynakl─▒ sesli ç─▒t─▒rt─▒lar duyulabilir.

Omuz kireçlenmesinin en belirgin özelli─či a─čr─▒ olarak kar┼č─▒m─▒za ç─▒kar. Genel olarak ilk ba┼čta a─čr─▒ uzun süreli yap─▒lan a─č─▒r aktiviteler nedeniyle ortaya ç─▒karak, yap─▒lan aktivite esnas─▒nda a─čr─▒ ┼čiddeti artarken, b─▒rak─▒ld─▒─č─▒nda dinlenme esnas─▒nda azalmakta ve a─čr─▒ geçmektedir.

Ancak omuz kireçlenmesinin ilerlemi┼č vakalar─▒nda ise dinlenme esnas─▒nda a─čr─▒n─▒n devam etti─či gözlemlenmi┼čtir. Sa─č veya sol omuz kireçlenmesi belirtileri aras─▒nda ise herhangi bir farkl─▒l─▒k bulunmamaktad─▒r.

Omuz Kireçlenmesi Nedenleri Nelerdir?

Omuzda kireçlenmeye neden olan bir çok etken bulunur. Ancak ana nedeni ya┼članma olarak belirtmek yanl─▒┼č olmaz. Bununla birlikte, hastal─▒─č─▒n ortaya ç─▒kmas─▒nda rol oynayan ve k─▒k─▒rdak kayb─▒na katk─▒da bulunan faktörler a┼ča─č─▒daki ┼čekilde s─▒ralanabilir: 

 • Omuz yaralanmalar─▒
 • Enfeksiyon 
 • Travmalar 
 • Tekrarlayan omuz hareketleri ç─▒k─▒k veya kaymalar
 • Genetik yatk─▒nl─▒k
 • Omuz eklemi ile ilgili do─čumsal sorunlar
 • Obezite veya a┼č─▒r─▒ kilo
 • A┼č─▒r─▒ kullan─▒m veya mesleki zorlanma

Omuz Kireçlenmesi Çe┼čitleri Nelerdir?

 Omuz ekleminde meydana gelen kireçlenmeye artrit ad─▒ verilir ve iki çe┼čit artrit tipi vard─▒r. Bunlar:

 • Primer omuz kireçlenmesi, osteoartrit: Ya┼članma sürecine ba─čl─▒ olarak genellikle 50 ya┼č üzeri insanlarda, k─▒k─▒rdakta do─čal a┼č─▒nma ve s─▒v─▒ kayb─▒ olarak ortaya ç─▒kar. 
 • Sekonder omuz kireçlenmesi, ramotoit artrit: Omuz yaralanmalar─▒, travmalar veya t─▒bbi durumlar sonucu ortaya ç─▒kan sistemik bir inflamatuar hastal─▒kt─▒r. 

Omuz Kireçlenmesi Te┼čhisi Nas─▒l Konulur?

Omuz kireçlenmesi en belirgin özelli─či a─čr─▒ ve hareket k─▒s─▒tl─▒l─▒─č─▒d─▒r. Ancak ┼čikayetlerin ortopedik hastal─▒klar ile kar─▒┼čt─▒r─▒lmamas─▒ için öncelikle fizik muayene ve akabinde X-─▒┼č─▒nlar─▒, MR gibi görüntüleme testleri kullan─▒larak, eklemin detayl─▒ de─čerlendirilmesi neticesinde te┼čhisi yap─▒l─▒r.

Doktor, hastan─▒n t─▒bbi öyküsünü, semptomlar─▒n─▒ ve fiziksel muayene bulgular─▒n─▒ göz önünde bulundurarak gerekti─činde kan testlerinden de yard─▒m alarak te┼čhisini koyar.

Omuz Kireçlenmesi Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Omuz kireçlenmesi tedavisi için uygulanan ilk yöntemler, semptomlar─▒ azaltmaya yöneliktir. Hastan─▒n hareket k─▒s─▒tl─▒l─▒─č─▒n─▒ azaltmak ve günlük sorunlu ihtiyaçlar─▒n─▒ gidermek amac─▒yla tedavi uygulan─▒r. Eklem kireçlenmesi, k─▒k─▒rda─č─▒n zamanla a┼č─▒nmas─▒ndan kaynaklanan bir hastal─▒kt─▒r. Kireçlenme tedavi edilmezse ilerler ve bu durum tedavinin ba┼čar─▒ oran─▒n─▒ etkiler.

Omuz kireçlenmesinde uygulanan tedavi seçenekleri ┼čunlard─▒r:

 • Tedavide ilk olarak a─čr─▒ kesiciler ve anti-enflamatuar ilaçlar─▒ kullan─▒labilir, ancak ilaçlar─▒n yeterli gelmemesi durumunda eklem içi steroid enjeksiyonlar─▒ daha etkili bir seçenek olarak uygulanabilir.
 • Fizik tedavi kliniklerince haz─▒rlanan, omuz kaslar─▒n─▒ güçlendirmeye ve hareketlili─či art─▒rmaya yönelik egzersiz programlar─▒ yap─▒labilir.
 • Omuzu desteklemeye ve korumaya yönelik ask─▒lar veya kay─▒┼člar kullan─▒labilir.
 • Belirtilen tedavilere cevap vermeyen ┼čiddetli durumlardaki hastalara örne─čin, eklem yerinin temizlenmesi veya tamamen de─či┼čtirilmesi gibi cerrahi müdahaleler yap─▒labilir. Cerrahi müdahalelerden sonra da eklem hareketlerine yönelik ve omuz çevresini güçlendirecek egzersiz programlar─▒ haz─▒rlanarak tedavinin desteklenmesi gerekmektedir.

Ortopedi uzman─▒ taraf─▒ndan hastan─▒n semptomlar─▒ ve ki┼čisel ihtiyaçlar─▒na göre haz─▒rlanacak omuz kireçlenmesi tedavisi uygulanmal─▒d─▒r.  

Omuz Kireçlenmesi Hakk─▒nda S─▒kça Sorulan Sorular

Omuz Kireçlenmesi Vücutta Hangi Bölgeleri Etkiler?

Omuz kireçlenmesinin en belirgin belirtileri a─čr─▒ ve hareket sorunlar─▒d─▒r. Genellikle a─čr─▒, omuzun üst k─▒sm─▒nda ba┼člar, s─▒rt, kol ve boyunda hissedilir; kolun hareketleriyle de artarak hastan─▒n hayat kalitesini zorla┼čt─▒r─▒r. Tedaviye zaman─▒nda ba┼članmamas─▒ omuz eklemindeki kemiklerin deforme olmas─▒na sebep olabilir.

Omuz Kireçlenmesi Nas─▒l Geçer?

Omuz kireçlenmesi, omuz eklemindeki k─▒k─▒rdak dokunun a┼č─▒nmas─▒na ba─čl─▒ olarak olu┼čan bir durumdur ve ki┼činin hareketlerini k─▒s─▒tlayarak a─čr─▒ya neden olur. Tedavi ┼čekli hasar─▒n büyüklü─čüne göre a─č─▒zdan al─▒nan a─čr─▒ kesici ilaçlar, fizik tedavisi, yeterli gelmedi─či durumlarda eklem içine yap─▒lacak steroid enjeksiyonlar─▒ ve gerekti─činde cerrahi müdahale uygulamalar─▒ ile tedavi yap─▒lmaktad─▒r. 

Omuz Kireçlenmesinde Uygulanan Tedavi Ne Kadar Sürer?

Omuz kireçlenmesinde uygulanan tedavi süresi, kireçlenmenin yaratt─▒─č─▒ hasara ve uygulanan tedavinin hastay─▒ iyile┼čtirme sürecine ba─čl─▒ olarak de─či┼čir. Tedavi genellikle cerrahi olmayan yöntemlerle ba┼člar, uygulanan fizik tedavi süresi 4-6 hafta kadard─▒r. Fizik tedavi ayr─▒ca ilaç tedavisi ve egzersizlerle desteklenir. Tedaviyi aksatmamak iyile┼čme süreci için oldukça önemlidir. Cerrahi müdahalelerde iyile┼čme süreci daha uzundur.  

Omuzda Kireçlenme Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Omuz kireçlenmesi tedavi edilmezse, semptomlar ilerleyerek omuz eklemindeki deformasyonlar artabilir. A─čr─▒n─▒n ┼čiddeti ve hareket k─▒s─▒tl─▒l─▒─č─▒ artaca─č─▒ndan ki┼či günlük hayat─▒n─▒ idame ettirmede zorluklar ya┼čayabilir ve ya┼čam kalitesi olumsuz yönde etkilenebilir. Omuzu hareket ettiren kas grubunun yap─▒┼čma bölgelerinde y─▒rt─▒lma, y─▒pranan k─▒k─▒rdaklar sebebiyle sürtünen eklemler ┼čiddetli a─čr─▒ ve i┼člev kayb─▒na yol açabilir.

Omuz Kireçlenmesine S─▒cak m─▒ ─░yi Gelir So─čuk mu?

Tüm eklem kireçlenmelerinde oldu─ču gibi omuz kireçlenmesinde de hastalar─▒n s─▒cak ve so─čuk uygulamalardan fayda sa─člad─▒─č─▒ görülmektedir. Genellikle omuz kireçlenmesinin ani ba┼člayan a─čr─▒, iltihaplanma, ┼či┼člik ve k─▒zar─▒kl─▒k durumlar─▒nda so─čuk kompres önerilmekte iken, kronik a─čr─▒ ve kas gerginli─činde s─▒cak uygulamalar─▒n etkili oldu─ču bilinmektedir. Ancak ki┼čilerin a─čr─▒ e┼či─činin farkl─▒ oldu─ču gibi a─čr─▒ya kar┼č─▒ verilecek tepkinin de ki┼čiden ki┼čiye farkl─▒l─▒k gösterece─či a┼čikard─▒r. Yap─▒lacak s─▒cak-so─čuk uygulamadan hangisinin dahi iyi geldi─činin hasta olan ki┼či taraf─▒ndan denenerek belirlenmesi as─▒l oland─▒r. 

Omuz Kireçlenmesi Olanlar Nelere Dikkat Etmeli? 

Omuz kireçlenmesi olanlar─▒n dikkat etmesi gereken hususlar ┼ču ┼čekilde özetlenebilir:

 • Günlük aktivitelerde omuzu a┼č─▒r─▒ zorlayan hareketlerden kaç─▒n─▒lmak
 • Doktor taraf─▒ndan belirlenen fizik tedavi program─▒na düzenli olarak uymak 
 • Kilo kontrolü ve sa─čl─▒kl─▒ bir ya┼čam sürmek için beslenmeye dikkat etmek
 • Doktor taraf─▒ndan verilen ilaçlar─▒n düzenli olarak al─▒nmas─▒ 
 • Eklemlere binen yükü azaltt─▒─č─▒ için yüzmek gibi sportif aktiviteler yapmak 

Sonuç olarak, uygulanacak tedavinin uzman doktor taraf─▒ndan planlanmas─▒, tedavinin eksiksiz ve düzenli bir ┼čekilde uygulanmas─▒ tedavinin ba┼čar─▒s─▒ için çok önemli ve gereklidir.  Omuz kireçlenmesi problemi ya┼čayanlar─▒n ya┼čam kalitesini art─▒rmalar─▒ için bu ayr─▒nt─▒lar oldukça önemlidir. 

Do├ž. Dr.
Haluk Çabuk
Ortopedi ve Travmatoloji
─░stinye ├ťniversitesi Hastanesi Bah├že┼čehir
1689

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.