sat─▒r aras─▒

­čĹĘÔÇŹÔÜĽ´ŞĆ├ľn ├çapraz Ba─č Ameliyat─▒

Ön çapraz ba─č ameliyat─▒, ön çapraz ba─člarda olu┼čan hasarlar sonucunda uygulanan operasyona verilen add─▒r. Ön çapraz ba─člar, dizde bulunan eklemlerde yer al─▒r. ─░ki kemik aras─▒nda çapraz bir ┼čekilde konumlanm─▒┼čt─▒r.

─░simleri anterior çapraz ba─č─▒ ve posterior çapraz ba─č─▒d─▒r. Bu ba─člar sayesinde kondisyon sa─član─▒r ve dengeli bir ┼čekilde diz hareketleri gerçekle┼čtirilir. 

Ön Çapraz Ba─č Ameliyat─▒ Nedir?

Ön çapraz ba─č ameliyat─▒ ön çapraz ba─člar─▒n kopmas─▒ veya hasar görmesi durumunda uygulan─▒r. Bu operasyon sayesinde ön çapraz ba─člar─▒ i┼člevini tekrar kazan─▒r. Genellikle futbol, voleybol, basketbol ya da atletizm gibi yo─čun hareket içeren spor türlerinde s─▒kça kar┼č─▒la┼č─▒l─▒r. 

Ön çapraz ba─č kopmas─▒ ve zedelenmesi, bu gibi spor dallar─▒nda uzmanla┼čm─▒┼č ki┼čilerde s─▒k s─▒k rastlayaca─č─▒n─▒z sakatl─▒klardan biridir. Ön çapraz ba─č ameliyat─▒ bu gibi sakatl─▒klar─▒n ard─▒ndan dize eski fonksiyonlar─▒n─▒ tekrar kazand─▒rmak için gerçekle┼čtirilen cerrahi müdahaledir. 

Ön çapraz ba─č yaralanmalar─▒ genellikle spor müsabakalar─▒nda ve aktivitelerinde görülür. Yayg─▒n olarak sporcularda görebilece─činiz bu sakatl─▒klar, ayn─▒ zamanda dize al─▒nan ani darbeler sonucunda da olu┼čabilir.

Ani ön de─či┼čtirme ve diz dönmesi, z─▒plama sonucunda ani yer dü┼čü┼č, dize al─▒nan direkt darbe gibi kazalarda ön çapraz ba─člarda çe┼čitli hasarlar görülebilir. Bu gibi kazalar─▒n ard─▒ndan hemen yap─▒lan aktiviteye son verilmelidir. ─░lk i┼člem olarak dize ve çevresine buz torbas─▒ tutulabilir. T─▒bb─▒ müdahale gerçekle┼čtirilene kadar dizi zorlamaktan kaç─▒n─▒lmal─▒d─▒r. 

Ön Çapraz Ba─č Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?  

├ľn ├çapraz Ba─č Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?┬á┬á

Ön çapraz ba─č ameliyat─▒ kapal─▒ ameliyat olarak gerçekle┼čtirilir. Öncesinde diz üzerine iki kesik aç─▒l─▒r ve kesiklerden bir tanesine dizin içerisini görmek ad─▒na artroskopi kameras─▒ yerle┼čtirilir.

Bu kamera sayesinde kapal─▒ ameliyat s─▒ras─▒nda diz içerisi net bir ┼čekilde görülebilir. Di─čer kesik ise ameliyat s─▒ras─▒nda kullan─▒lan aletler için aç─▒l─▒r. Kamera yard─▒m─▒ ile ön çapraz ba─člar─▒n hasar─▒ da daha net bir ┼čekilde anla┼č─▒labilir.

Ba─člarda olu┼čan hasara göre ameliyat için izlenen yol de─či┼čiklik gösterebilir. Ön çapraz ba─č ameliyat─▒ nas─▒l olur sorusunu için hastan─▒n durumu, kondisyonu, doktorun de─čerlendirmeleri ve izledi─či yol de─či┼čiklik gösterir. 

Ön Çapraz Ba─č Ameliyat─▒ Kaç Saat Sürer?

Ön çapraz ba─č ameliyat─▒ kaç saat sürer sorusunun cevab─▒ ba─člar─▒n gördü─čü hasara göre de─či┼čiklik gösterebilir. Kapal─▒ olarak gerçekle┼čtirilen bu operasyon genellikle 40 dakika ile 1 saat aras─▒nda de─či┼čiklik gösterir. Bu süre ortalamad─▒r ve hastan─▒n durumuna göre uzayabilir veya k─▒salabilir.  

Ya┼čl─▒larda Ön Çapraz Ba─č Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur? 

Ya┼čl─▒lar için ameliyat biraz daha zorlay─▒c─▒ olabilir. Di─čer her operasyonda oldu─ču gibi hastan─▒n iyile┼čmesi, operasyona cevap vermesi, tedavi yöntemi ki┼čiden ki┼čiye de─či┼čiklik gösterir.

Ya┼čl─▒lar için ön çapraz ba─č ameliyat─▒ nas─▒l olur sorusunu net cevaplamak için hastan─▒n t─▒bbi geçmi┼či ve kondisyonunu bilmek önemlidir. Ön çapraz ba─č ameliyat─▒ fiyat─▒ ya┼čl─▒ hastalarda hastan─▒n durumuna göre de─či┼čiklik gösterebilir. 

Erkeklerde Ön Çapraz Ba─č Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur? 

Erkeklerde ön çapraz ba─č ameliyat─▒ için spesifik bir i┼člem yoktur. T─▒bbi müdahale s─▒ras─▒nda hastan─▒n durumuna ve hasara göre tedavi yöntemi belirlenir. Erkek ve kad─▒nlarda tedavi süreci ve ameliyat sonras─▒ süreç de─či┼čiklik gösterebilir. Bu durum kad─▒n ve erkeklerin anatomik yap─▒s─▒nda görülen farkl─▒l─▒klardan kaynakl─▒d─▒r. 

Kad─▒nlarda Ön Çapraz Ba─č Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur? 

Ön çapraz ba─č ameliyat─▒ kad─▒nlarda ayn─▒ ┼čekilde uygulan─▒r. Kad─▒nlarda ön çapraz ba─č ameliyat─▒ kaç saat sürer sorusunun cevab─▒ erkeklerle ayn─▒d─▒r. Cinsiyet operasyonun uygulanmas─▒nda belirleyici de─čildir. Kad─▒n hastan─▒n durumu ve kondisyonu ameliyat öncesi ve sonras─▒ süreçte etkilidir. 

Ön Çapraz Ba─č Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

├ľn ├çapraz Ba─č Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?┬á┬á  

Ön çapraz ba─č ameliyat─▒ için öncesinde kesikler yard─▒m─▒ ile diz içerisine kamera yerle┼čtirilir. Sonras─▒nda ise hasar─▒n durumu netle┼čtirir. Ba─člarda gerçekle┼čen hasar─▒ net bir ┼čekilde görmek oldukça önemlidir. Ön çapraz ba─č ameliyat─▒ zor mu diye endi┼če edilebilir.

Fakat zor bir operasyon de─čildir. Ön çapraz ba─č ameliyat─▒nda hastaya narkoz verilerek anestezi uygulan─▒r. Hasta tamamen uyutuldu─ču için herhangi bir a─čr─▒ veya ac─▒ hissetmez. 

Ön Çapraz Ba─č Ameliyat─▒ Riskleri Nelerdir? 

Ön çapraz ba─č ameliyat─▒ s─▒ras─▒nda olu┼čabilecek baz─▒ komplike durumlar vard─▒r. Fakat bunlar her operasyonda olan küçük risklerdir. Riskin boyutu hastan─▒n durumuna ve ba─člar─▒n hasar─▒na göre de─či┼čiklik gösterebilir.

Ön çapraz ba─č ameliyat─▒nda anestezi riskleri bulunur. Özellikle ya┼čl─▒larda hasta bünyesi anesteziyi kald─▒ramayabilir. Di─čer bir yandan, bacakta kan p─▒ht─▒lar─▒ meydana gelebilir. Ameliyat s─▒ras─▒nda ya da sonras─▒nda enfeksiyon olu┼čma riski vard─▒r.

Bu riskler ön çapraz ba─č ameliyat─▒ zor mu sorusunu ak─▒llara getirebilir. Fakat bu riskler hemen hemen her operasyonda bulunan risklerdir. 

Ön Çapraz Ba─č Ameliyat─▒ Kaç Günde ─░yile┼čir? 

Ön çapraz ba─č ameliyat─▒ sonras─▒ hastan─▒n iyile┼čme süresi de─či┼čiklik gösterir. ─░lk günlerde dizde a─čr─▒ görülebilir. Hastan─▒n normal hayat─▒na dönmesi çok uzun sürmez fakat spor faaliyetlerine tekrar ba┼člamas─▒ zaman alabilir. Tam olarak iyile┼čme genellikle 9 ay sürer. Bu süre 8 ile 12 ay aras─▒nda de─či┼čiklik gösterebilir. Fizik tedavi ve ehabilitasyon deste─či bu süreci h─▒zland─▒r─▒r. 

Ön Çapraz Ba─č Ameliyat─▒ Sonras─▒ Ne Yapmal─▒y─▒m? 

├ľn ├çapraz Ba─č Ameliyat─▒ Sonras─▒ Ne Yapmal─▒y─▒m?┬á

Ön çapraz ba─č ameliyat─▒ sonras─▒ hasta için rehabilitasyon süreci ba┼člar. Bu süreçte sab─▒rl─▒ ve istekli olmak oldukça önemlidir. Ameliyat sonras─▒nda hasta fizyoterapist e┼čli─činde diz kaslar─▒n─▒ güçlendirmelidir.

Fizyoterapi ve rehabilitasyon, ameliyattan belli bir süre sonra ba┼člar. Bir uzman e┼čli─činde do─čru egzersizler uygulanmal─▒d─▒r. Tam iyile┼čme gerçekle┼čmeden normal spor aktivitelerine dönmek ba─č üzerinde ciddi zedelenmelere ve yaralanmalar─▒n tekrar gerçekle┼čmesine sebep olabilir.

Bundan dolay─▒ tedavi sürecinde tedaviye sad─▒k kal─▒nmal─▒ ve yo─čun hareketlerden kaç─▒n─▒lmal─▒d─▒r. 

S─▒kça Sorulan Sorular

Çapraz Ba─č Kopmalar─▒ Ameliyats─▒z Tedavi Edilebilir mi?

Hastalar, ameliyat öncesi birtak─▒m endi┼čelere sahip olabilir. Bu endi┼čeler hastay─▒ ameliyats─▒z tedavi yöntemlerine itebilir. Cerrahlar, hasta için izlenecek tedavi yöntemini hasar─▒n ciddiyetine göre karar verir. Ciddi kopmalar ve zedelenmeler operasyon gerektirir. Hafif zedelenmeler de ameliyat d─▒┼č─▒nda tedaviler uygulanabilir. 

Ön Çapraz Ba─č Ameliyat─▒ndan Sonra Ne Zaman Ko┼čulur?

Ön çapraz ba─č ameliyat─▒ sonras─▒ süreç hastan─▒n bünyesine göre de─či┼čiklik gösterir. ─░yile┼čme süreci baz─▒ ki┼člerde oldukça k─▒sayken baz─▒lar─▒nki daha uzun sürebilir. Tedavi sürecinde dikkatli olmak iyile┼čme sürecini h─▒zland─▒r─▒r. Ön çapraz ba─č ameliyat─▒ sonras─▒ hasta 3 ay sonra ko┼čmaya ba┼člayabilir. Bu süre hastan─▒n durumuna göre uzayabilir. 

Ön Çapraz Ba─č Ameliyat─▒ndan Sonra H─▒zl─▒ ─░yile┼čebilmek ─░çin Ne Yap─▒labilir?

Ön çapraz ba─č ameliyat─▒ sonras─▒ daha h─▒zl─▒ iyile┼čebilmek için izlenecek baz─▒ ad─▒mlar vard─▒r. Fizyoterapist e┼čli─činde egzersizlere düzenli ve etkili devam etmek oldukça önemlidir. Fizyoterapi iyile┼čme sürecinde kritik rol oynar.

Di─čer bir yandan, sab─▒rl─▒ olmak ve mental olarak güçlü kalmak oldukça önemlidir. Ön çapraz ba─č ameliyat─▒ sonras─▒ motivasyonunuzu dü┼čürmemeniz gerekir. Ameliyat sonras─▒nda uzun bir rehabilitasyon süreci bulunur. Bu süreci sab─▒rl─▒ bir ┼čekilde geçirmek tedavinizi h─▒zland─▒r─▒r. Aceleci olmamak ve her ad─▒m─▒ dikkatlice tamamlamak gerekir. 

Ön Çapraz Ba─č Ameliyat─▒ Fiyat─▒ Ne Kadar?

Ön çapraz ba─č ameliyat─▒ fiyat─▒ genel olarak de─či┼čiklikler gösterir. Tedavinin yöntemi, operasyon s─▒ras─▒nda uygulanan i┼člemler ön çapraz ba─č ameliyat fiyat─▒ üzerinde etkilidir. Ayn─▒ zamanda ön çapraz ba─č üzerinde gerçekle┼čen hasar─▒n büyüklü─čü de fiyat üzerinde de─či┼čikli─če neden olabilir. 

Prof. Dr.
Sami S├Âk├╝c├╝
Ortopedi ve Travmatoloji
Medical Park G├Âztepe
384

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.