Uzm. Dr.Önder Küçük

  • İlgi Alanları
  • Disleksi
  • Dikkat eksikliği
  • Hiperaktivite
  • Otizm
  • Duygudurum bozuklukları
  • Psikoterapiler
  • Bilişsel davranışçı terapi
  • Zihin felsefesi

Eğitim ve Uzmanlık
2011 – İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
2016 – Dokuz Eylül Üniversitesi – Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanlık

Deneyim
2017 - 2019 – Tokat Dr. Cevdet Aykan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi
2018 - 2019 – Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı AD (Yarı Zamanlı)
2019 - 2020 – Manisa Şehir Hastanesi

Kurs ve Sertifikalar
İzmir Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Derneği tarafından Psikanalitik Yönelimli Psikoterapi Eğitimi (2013-2018) Analitik yönelimli Grup terapisi ( 300 saat ),  Kuramsal Eğitim (300 saat ), Anamnez Süpervizyonu (3 saat), Grup Süpervizyonu (120 saat)
Türkiye Psikiyatri Derneği Destekleyici Psikoterapi Eğitimi (2017-2020) ( Kuramsal Eğitim 110 saat, Süpervizyon 80 saat
Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Teori Eğitimi (2017-2018) Prof. Dr. Hakan Türkçapar, Prof. Dr. Paul Stallard, Dr. Vahdet Görmez (63 saat)
Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği aracılığıyla verilen Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam Boyu Versiyonu örneğinde “Yapılandırılmış Görüşme Teknikleri” kursu
Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği tarafından verilen “Bebek Ruh Sağlığı” kursu- 2013
Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği tarafından verilen “Aile Görüşme Teknikleri” kursu-2013

Mesleki Üyelikler
Türkiye Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği
Türkiye Psikiyatri Derneği
Türk Tabipleri Birliği – İzmir Tabip Odası
 

1.Küçük, Ö., Ulaş, G., Yaylacı, F., & Miral, S. (2018). Geniş Otizm Fenotipi.Current Approaches in Psychiatry/Psikiyatride Guncel Yaklasimlar,10(2).

2.Küçük, Ö., Yaylacı, F., & Erkuran, H. Ö. (2018). Oropharyngeal dysphagia induced by zuclopenthixol acetate.Klinik Psikofarmakoloji Bulteni,28, 145-145.

3. Kocakaya, H., Songur, E., Batmaz, S., Çelikbaş, Z., Küçük, Ö. (2020). Impact of metabolic syndrome and clinical features on functioning in patients with bipolar disorder: a cross-sectional study. Brazilian Journal of Psychiatry, (AHEAD).

4. Yaylacı, F., Küçük, Ö., & Erkuran, H. Ö. (2019). Delayed-Onset Toxicity in an Adolescent Case Following Attempted Suicide with an Overdose of Paliperidone Intake.Psychopharmacology bulletin,49(2), 46-51.

5.Yaylacı, F., Şahbudak, B., & Küçük, Ö. (2020). Spontaneous Ejaculation Induced with Atomoxetine.Psychopharmacology bulletin,50(1), 40-43.

6.Yaylacı, F., Küçük, Ö., & Erkuran, H. Ö. (2018). L-carnitine use as a triggerýng factor for the onset of Kleine–Levin syndrome: a case presentation.Klinik Psikofarmakoloji Bulteni,28, 267-268.

 

Çeviri

         Stahl S.M., Stahl'ın Temel Psikofarmakolojisi (Stahl’s Essential Psychopharmacology), İstanbul Tıp Kitabevleri, 4. Baskı, 2014

Poster

      OCD in the context of separation and Individualization: a case presentation Conference: 23rd World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions IACAPAP 2018, Prague.

    L-carnitine use as a triggering factor for the onset of Kleine- Levin syndrome: a case presentation Conference:0th International Congress on Psychopharmacology & 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology           

        Terrified of menstruating: a case of anorexia nervosa Conference: 23rd World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions IACAPAP 2018, Prague

Oropharyngeal dysphagia induced by zuclopenthixol acetate  Conference: 10th International Congress on Psychopharmacology & 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology

      Assessment of individual and familial factors relate to school readiness and language development of children Conference: 23rd World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions IACAPAP 2018, Prague

       Oropharyngeal dysphagia induced by zuclopenthixol acetate Conference: 10th International Congress on Psychopharmacology & 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology

 

Kongrelerde Yapılan Konuşmalar

              Mitostan Logosa Kaygı: Gılgamış Destanından Günümüze Ölüm Kaygısına Direnme Conference: 4. Psikiyatri Zirvesi & 11. Anksiyete Kongresi

           Bağımlılığın Sanat Alanındaki İzdüşümleri: Charles Baudelaire ve Hecelere Karışan Duman  Conference: 12. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi

            Çocuk ve Ergenlerde Akran Zorbalığı, Spesifik Gruplarda Akran Zorbalığı October 2018 Conference: 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi

            Current approaches in sleep disorders: Current approaches to treatment of sleep disorders in children  Conference: 11. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 7. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu

             Neurofeedback in the light of research based evidence and its use in child and adolescent psychiatry Neurofeedback and Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder  Conference: 11. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 7. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu

       Mitostan Logosa Ölüm: Ölümüne Düşünenlerden Ölmeye Hazırlananlara: İlkçağ ve Ortaçağda Ölüm  Conference: 23. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu