Uzm. Dr.Önder Limon

  • İlgi Alanları
Eğitim ve Uzmanlık
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi / Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp ABD - Doktora
 
 
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
A1. Kara PH, Unluer EE, Limon O, Berk NV, Yavasi O, Kayayurt K, Uzun B. Comparison of ultrasonographic methods as a marker of blood loss. Am J Emerg Med. 2012 Jun;30(5):821-6.
A2. Unlüer EE, Yaka E, Akhan G, Limon O, Kara PH, Yavaşi O, Vandenberk N, Nazli YE, Kutluk K. Ability of Emergency Physicians to Detect Early Ischemic Changes of Acute Ischemic Stroke on Cranial Computed Tomography. Med Princ Pract. 2012 May 31
A3. Kayayurt K, Akoglu H, Limon O, Ergene AO, Yavasi O, Bayata S, Berk NV, Unluer EE. Comparison of existing syncope rules and newly proposed anatolian syncope rule to predict short-term serious outcomes after syncope in the Turkish population. Int J Emerg Med. 2012 Apr 20;5:17.
A4. Limon O, Unluer EE, Unay FC , Oyar O, Sener A. An unusual cause of death: Spontaneous urinary bladder perforation . American Journal of Emergency Medicine . DOI information 10.1016/j.ajem.2011.10.030; 2011 (Basım aşamasında)
A5. Bayram B, Limon O. An Unusual Cause Of Stroke: Internal Carotid Artery Occlusion As A Complication Of Ovarian Hyperstimulation Syndrome Hong Kong Journal of Emergency Medicine Manucsript No: 11/089; 2011 (Basım aşamasında)
A6 Oray NC, Bayram B, Yanturali S, Limon O, Suner S. A potential pitfall in the diagnosis of renal colic: renal infarction The American Journal of Emergency Medicine Volume 27, Issue 6, July 2009, Pages 750.e7-750.e9
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda Sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
B1. Oray NÇ, Bayram B, Yanturalı S, Limon Ö, Suner S. "Acil serviste renal kolik tuzağı; renal infarkt, iki olgu sunumuı", 1st Eurasian Congress on Emergency Medine & 4th Turkish Emergency Medicine Congress., Kasım 2008, Antalya, Türkiye. Kongre Bildiri Özet Kitabı sf226 (sözlü bildiri).
C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
C1. Limon O, Oray NC, Bayram B, Atilla R Acute Epiploic Appendicitis: A Diagnostic Dilemma Turkish Journal of Emergency Medicine Tr J Emerg Med 2012;12(3):140-143 doi: 10.5505/1304.7361.2012.70188
C2. Akay S, Limon O. Metformin-induced Lactic Acidosis in Type 2 Diabetes Mellitus Patient with Chronic Renal Failure Presenting with Altered Consciousness. JAEM 2012;11;133-4
D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
D1. Önder Limon, Neşe Çolak Oray, Rıdvan Atilla, Gülsüm Limon, Özgür Doylan. Acil serviste yatak başı H-FABP kardiyak izlemi 3 saate indirebilirmi? 29 Ekim- 1 Kasım 2009, 5. Türkiye Acil Tıp Kongresi. Antalya ( Sözel Bildiri)
D2. Önder Limon, Neşe Çolak Oray, Gülçim Saraçoğlu, Hakan Topaçoğlu Yalnızca Duş Almak Hipotermi Yapar Mı? 29 Ekim- 1 Kasım 2009, 5. Türkiye Acil Tıp Kongresi. Antalya
D3. Başak Bayram, Önder Limon. Overyan Hiperstimülasyon Sendromu ve Major Serebral İnfarkt 29 Ekim- 1 Kasım 2009, 5. Türkiye Acil Tıp Kongresi. Antalya
D4. Birdal Güllüpınar, Sercan Bıçakçı, İpek Duygu, Önder Limon, Hakan Topaçoğlu
D5. Önder Limon, Neşe Çolak Oray, Başak Bayram, Rıdvan Atilla. Zor Tanı: Akut Epiploik Apendisit "3 Olgu" 29 Ekim- 1 Kasım 2009, 5. Türkiye Acil Tıp Kongresi. Antalya
D6. Eyüp Sabri Uçan, Ali Osman Saatçi, Onur Turan, Tuğba Gümüş, Önder Limon Gözdibi Bakısında Yağ Globüllerinin Görüldüğü ARDS Tablosu Gösteren Eğitici Bir Yağ Embolisi Olgusu, Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi 8-12 Nisan 2009 Antalya, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı ePS034
D7. Bozkurt S, Türkçüer İ, Limon Ö, Arslan Ed, Oray Nç. "Hemodiyaliz Tedavisi Altındaki KBY Hastasında Non Travmatik Renal Hematom," Acil Tıp Kongresi, 6-9 Eylül, İstanbul, Kongre Bildiri Özet Kitabı, s64, 2006.
E. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölüm çevirileri
E1. Önder Limon. "Özel Bakım Gereken Çocuklar: Teknolojiye Bağımlı Çocuk" APLS, The Pediatric Emergency Medicine Resource 4. Baskı Çeviri Editörü: Doç Dr. Durgül Özdemir, Sayfa: 592-610;Veri Medikal Yayıncılık; 2010; ISBN 9786054431007
F. Davetli konuşmacı ve eğitimci olarak katıldığı bilimsel toplantılar
F1. ATR 2011, 1. Acil Tıp'ta Radyoloji Sempozyumu.. 9-11 Eylül 2011, Çeşme "Batın USG odası eğitmeni"
F2. TATD III. Acil Tıp Asistan Sempozyumu, 13-15 Haziran 2008, Eskişehir "Acil Tıp'ta Profesyonel ve Kişisel Gelişim" sunumu
G. Katıldığı kurslar
G1. I. Acil Ultrasonografi Uygulayıcı Kursu, 06-08 Ocak 2010; İzmir
G2. APLS: The Pediatric Emergency Medicine Course, DEÜTF, 21-22 Mayıs 2009, İzmir
G3. İlk Yardım Eğitmeni Sertifika Kursu, 28-30 Kasım 2008; Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
G4. I. Tıpta Tez Yönetimi Kursu, 21 Haziran 2008, Ege Üniversitesi,İzmir
G5. Afet Hekimliği Kursu, 29 Kasım 2006, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
G6. Tıpta uzmanlık öğrencisi oryantasyon programı, 07 Şubat 2005, DEÜTF, İzmir