Uzm. Dr. Onur Cengiz

  • Uzmanlık Alanları: Mide hastalıkları, Viral hepatitler, Gastroözofageal reflü hastalığı, Endoskopi, Kolonoskopi, Karaciğer hastalıkları, Çölyak Hastalığında Otoantikorlar,, Sindirim sistemi kanser taramaları
Eğitim ve Uzmanlık
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği - Uzmanlık
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Gastroenteroloji - Yan Dal Uzmanlık
Uzmanlık Tezleri
Dahiliye Polikliniğine başvuran hastalarda metabolik sendrom prevalansı
Yan Dal Uzmanlık Tezi: Hp tedavisinde standart tedavinin etkinliği ve etkileyen faktörler