Op. Dr. Onur Serin

  • Uzmanlık Alanları: Laparoskopik üroloji, Perkütan nefrolitotomi, Fleksibl Üreterorenoskopi

Eğitim ve Uzmanlık
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Fakültesi
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilimdalı - Uzmanlık 

Deneyim
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Siirt Devlet Hastanesi