Organ Nakli

Oluşturma Tarihi: 25.04.2017 01:45 Güncelleme Tarihi: 25.04.2017 01:45

Organ Nakli

Organ Nakli Merkezlerimiz, teknolojik alt yapı ve deneyimli kadro ile hasta ve organ sağ kalımı yüksek yetişkin ve pediatrik hastalarda böbrek, karaciğer ve pankreas nakilleriyle hizmet vermektedir.

Tüm yaş gruplarında canlı/kadavra vericili böbrek nakli, canlı/kadavra vericili karaciğer nakli ve kadavra vericili pankreas nakilleri başarıyla gerçekleştirilmektedir.

Merkezlerimizde konusunda deneyimli organ nakli cerrahları, yetişkin ve çocuk nefroloji uzmanları, yetişkin ve çocuk gastroenteroloji uzmanları ve organ nakli koordinatörleri görev almaktadır. Ayrıca yetişkin ve çocuk hastalara ameliyat sonrası ve ihtiyaç duyulduğunda ayrı yoğun bakım şartlarında hizmet verilmektedir.

Gastroenteroloji kliniğinde EUS, ERCP ve radyoloji kliniğinde girişimsel işlemler başta olmak üzere nakil sonrası ihtiyaç duyulan tüm ileri düzey işlemler, konusunda deneyimli hekimler tarafından yapılmaktadır.

Son dönem organ yetmezliğinin en iyi tedavisi organ naklidir. Nakil olmuş hastalar için de en önemli beklenti, nakil edilen organların uzun süre fonksiyon göstermesidir. Bu amaçla ameliyattan sonra takip ve yaşam tarzı değişiklikleri önem göstermektedir.

Tekrar yaşam şansı yakalanan bu süreçte başta kullanılan ilaçların etkileri olmak üzere oluşabilecek sorunların erken teşhisi için sıkı bir yakın takip gerekmektedir.

Organ Nakli

Hangi organ ve dokuların nakli yapılmaktadır?

Günümüzde böbrek, karaciğer, kalp, akciğer, pankreas, ince bağırsak ile kemik iliği, kornea ve kemik en çok nakledilen organ ve dokulardır.

Organ nakli kimlerden yapılır?

Nakil ameliyatlarında kullanılan organların bir kısmı canlıdan (genellikle 4. dereceye kadar akrabalardan) veya vefat eden kişilerden (kadavra) sağlanmaktadır. Örneğin kafa travması nedeniyle beyin ölümü gerçekleşmiş bir kişinin sağlam kornea ve böbrekleri alınıp, görmeyen insanlara ya da diyalize giren kronik böbrek hastalarına nakledilebilir. Kadavranın sağlıklı karaciğeri de karaciğer sirozu ya da akut karaciğer yetmezliği nedeniyle nakil olması elzem olan hastalara nakledilebilir.

Kimlere nakil yapılır?

Son dönem kalp, karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sadece organ nakli ile mümkündür. Rakamsal olarak yaş konusunda bir sınırlama yoktur. Önemli olan kişinin genel sağlık durumu ve kronik sağlık sorunu olup olmadığıdır. Bu koşul sağlanmışa bağışlanan her yaş grubundaki kişinin organları kullanılır. Hasta nakil merkezine geldiğinde detaylı bir incelemeye alınır. Nakil konusu multidisipliner katılımlı organ nakli konseyinde tartışılır ve nakil yapılıp yapılmayacağına karar verilir. Bilinenin aksine nakle uygun olmayan hasta sayısı çok azdır. Şeker hastaları, B ve C hepatiti (sarılık) olan hastalarda da böbrek nakli olabilir. Canlı vericili hastalarda doku uyumsuzluğunun nakil kararında bir etkisi yoktur. Yine bazı hastaların vericisi olmasına rağmen, kan grubu uyumsuzluğu veya immünolojik testlerin uyumsuzluğu nedeniyle naklin yapılamadığı durumlarda çapraz nakil (kan grubu uygun başka bir çiftle eşleştirme) yöntemi ile bu sorun ortadan kaldırılabilir.

Organ nakli iyi bir tedavi yöntemi midir?

Organ nakli mucizevi bir tedavidir. Hastaların yaşam süresi uzar, yaşam kalitesi artar ve hayata tekrar tutunurlar.

Organ nakli dini açıdan uygun mudur?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, organ bağışını insanın insana yapabileceği en büyük yardım olarak tanımlamış ve 6.3.1980 tarih 396 sayılı kararı ile organ naklinin caiz olduğunu bildirmiştir.

Bu içeriğin geliştirilmesinde Medical Park Yayın Kurulu katkı sağlamıştır. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.


Hekimlerimiz
Filtreleyin: