Uzm. Dr. Orhan Dalkılıç

  • Uzmanlık Alanları: Alerji, Yoğun bakım, Akciğer kanseri, Astım, Bronşit, Pnömoni, Zatürre, Plorezi, Sarkoidoz, Pnomotorax, Pulmoner Emboli, Uyku bozuklukları
Eğitim ve Uzmanlık
19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
S.B. Heybeliada Sanatoryumu Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştıma Hastanesi - Uzmanlık

A. Uluslar Arası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler(1 adet):

A1. Yurteri G, Saraç S, Dalkılıç O, Ofluoğlu H, Demiröz Ö.F. Features of Pulmonary Tuberculosis in Patients With Diabetes Mellitus: A Comparative Study. Turkish Respiratory Journal. April 2004, Volume 5, Number 1, Page(s) 05-08

 

B. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler( 4 adet):

B1. Dalkılıç O. Yurteri G. Saraç S. Özkarafakılı A. Demiroz ÖF, Sarkoidozda Sandart Pa grafi ve BT ile evrelemenin karşılaştırılması ve Sarkoidoz olgularımızın demografik özellikleri. Heybeliada Tıp Bülteni. 2002 Cilt 8 Sayı 3, s 34-37

 

B2. Dalkılıç O. Yurteri G. Saraç S. Ofluoğlu H, Sarkoidozda Solunum fonksiyon testleri ile hastalığın evresi arasında bir korelasyon var mı?. Heybeliada Tıp Bülteni. 2002 Cilt 8 Sayı 3, s 27-29.

 

B3. Özkarafakılı A. Dalkılıç O. Saraç S., Yurteri G., Demiroz ÖF., Kıral H., Arman B. Etyolojik faktörlerin dekortikasyon zamanlamasına etkisi. Heybeliada Tıp Bülteni. 2003 Cilt 9 Sayı 3, s 31-35.

 

B4. Dalkılıç O. KOAH ' ın epidemiyolojisi. Klinik Aktüel Tıp dergisi. Ağustos 2006, Cilt 11 Sayı 9, S 5-8

C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler ( 6 adet):

C1. Karamustafaoğlu M., Yurteri G., Aksöz İ., Dalkılıç O. Poland sendromu( bir olgu nedeniyle). TÜSAD 25. ulusal kongresi(poster sunumu) 1999.

C2. Yurteri G, Saraç S, Dalkılıç O, Ofluoğlu H, Demiröz Ö.F. Diyabetik ve diyabetik olmayan akciğer tüberkülozlu olguların klinik özelliklerinin karşılaştırılması. Toraks Derneği 4. yıllık kongresi bildiri özetleri(Poster Sunumu). Toraks Dergisi cilt 2, ek 1,s113,Nisan 2001.

C3. Özkarafakılı A. Dalkılıç O. Saraç S., Yurteri G., Demiroz ÖF., Kıral H., Arman B. Etyolojik faktörlerin dekortikasyon zamanlamasına etkisi(Sözel sunum). Toraks Derneği 5. yıllık kongresi bildiri özetleri kitabı; Toraks Dergisi cilt 3, ek 1,s 66, Nisan 2002.

C4. Dalkılıç O, Kayhan S. Difteri-Tetanos(DT) aşısı yerine yanlışlıkla i.m. BCG aşısı yapılan 40çocuğun 1 yıllık izlem sonuçları. Toraks Derneği 7. yıllık kongresi bildiri özetleri(Poster Sunumu 475). Mayıs 2004.

C5. Dalkılıç O., Furuncuoğlu Y., Apuhan T. Uyku testi yapılan olgularımızın demografik özellikleri ve test sonuçlarının değerlendirilmesi. TUTD 8. Ulusal uyku ve bozuklukları kongresi( sözlü bildiri) Ekim 2007.

C6. Gözüküçük R., Abcı İ., Korkmaz M., Uyanık BS., Dalkılıç O. Albendazol' e bağlı bir toksik hepatit olgusu. KLİMİK 14. Türk klinik mikrobiyoloji ve infeksiyon hastalıkları kongresi(poster sunumu). Mart 2009.

D. Olgu sunumları( 2 adet):

1. Özaslan H., Dalkılıç O. Afacan İ. Odabaşı Ş. Morgagni Hernisi: Olgu sunumu. SSK Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Dergisi. 2003 Cilt 1, No 1, 51-54.

2: Dalkılıç O., Özaslan H. Bir olgu nedeniyle pulmoner emboli ve tanı yöntemleri. Hospital Dergisi. 2006, s: 26-29

 

E. Kitap bölümü ( 1 adet ) :

1. Dalkılıç O. Gebelik ve Göğüs Hastalıkları. Sağlıklı Hamilelik Kitabı. s72-92

 

F. Katıldığı Araştırmalar( 2 adet)

1. TÜPEG çalışması(devam ediyor),

2. Hastanın semptom değişkenliğiyle ilgili algısı. PACO; Ağır KOAH hastalarıyla düzenlenen kesit çalışması. 2008

 

G. Tanıtım, diğer dergi ve medya yazılarından bazıları:

  1.Dalkılıç O. İradenizi kullanın, sigarayı bırakın. İstanbul Sanayi Odası; sanayi dergisi.     Kasım 2010. s: 76-77

  2. Dalkılıç O.,  Apuhan T. Uyku Bozuklukları Merkezi, Hospital.

  3-Yanlış klima kullanımı hasta ediyor. Oto Yaşam Dergisi, 2006

  4-Sigarasız yaşam mümkün, Milliyet,2012

  5-Kış Hastalıkları, BEA TV, 2012

  6-Mevsim geçişlerinde KOAH riskleri, Seninle dergisi, 2012

  7-Çağın Hastalığı; Kapalı bina sendromu, Güneş, 2010

  8-Acaba Astım mıyım?, Yeni Şafak 2012

  9-Karbonmonoksit; sessiz ve bilerek gelen ölüm; basın bülteni, 2011

10-Bahar yorgunluğu deyip geçmeyin, Hürriyet, Çoruh postası, 2008

11-Evcil hayvanlara karşı allerjiniz mi var?

12-Polen deyip geçmeyin, Yeni Şafak, 2007

13- Her 4 evin birinde astımlı var.

14-Allerjiden kurtulmanın püf noktaları. Sabah, Günaydın, 2006

15- Bir vahşetin anatomisi, Sigara,

 

H. Aldığı Sertifikalar

1. TUTD; Temel Uyku Tıbbı Kursu Sertifikası; Ocak 2008

2. TUTD; İleri Uyku Kursu Sertifikası; Mart 2008

3. UYKUDER; 3. Polisomnografi sertifika programı; Kasım 2010

4. TORAKS; Uyku Bozuklukları Kurs Sertifikası(teorik+ pratik); 2010

 

I. Katıldığı Ulusal-Uluslararası Kongreler/Kongre kursu:

1. 14. ERS kongresi; Glasgow/ İngiltere, 2004

2. TÜSAD 25. Ulusal Kongresi, İstanbul, Haziran 1999

3. TORAKS; 3. Bahar Toplantısı, İstanbul, Nisan 1999

   -Kurs: Bilimsel araştırmalarda protokol geliştirme ve bilimsel makale yazımı.

4. TORAKS; 5. Yıllık Kongresi, Antalya, Nisan 2002

5. TORAKS; 6. Yıllık Kongresi, Antalya, Nisan 2003

   -Kurs: Astım ve Rhinit tedavisi kursu.

  6. TORAKS; 7. Yıllık Kongresi, Antalya, 2004

  7. TORAKS; 8. Yıllık Kongresi, Antalya, Mayıs 2005

      -Kurs: Göğüs Hastalıkları hekimleri için temel iç hastalıkları kursu.

  8. TUTD: 7. Ulusal uyku ve bozuklukları kongresi, Bodrum, Ekim 2006

      -Kurs: Polisomnografi kursu.

  9. TUTD: 9. Ulusal uyku tıbbı kongresi, Kuşadası, Kasım 2008

10. TUTD: 10. Ulusal uyku tıbbı kongresi, Antalya, Aralık 2009

11. TORAKS; 12. Yıllık Kongresi, Antalya, Nisan 2009

12. TORAKS; 13. Yıllık Kongresi, İstanbul, Mayıs 2010

13. TORAKS; 14. Yıllık Kongresi, Antalya, Nisan 2011

14. TORAKS; 15. Yıllık Kongresi, Antalya, Nisan 2012

15. TÜSAD; Solunum 2012, 34. Ulusal Kongresi. Çeşme, Ekim 2012

 

J. Katıldığı kurs, sempozyum ve seminerler:

  1. Allerji-Astım sempozyumu. 1998

  2. Çocuk ve erişkinde tüberküloz sempozyumu. 1999

  3. TÜSAD 25. Ulusal kongresi; Solunum yolu allerjik hastalıklar kursu, İstanbul, 1999

  4. TÜSAD 25. Ulusal kongresi; Özel bronkoskopik girişimler kursu, İstanbul, 1999

  5. Toraks Radyolojisi Derneği; Toraksın uygulamalı BT anatomisi kursu, Ocak 1999

  6. Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Kursu, 1 ay. İstanbul Üniversitesi Tıp fakültesi. 2001.

  7. Cerrahpaşa tıp eğitimleri; Allerjiler sempozyumu, İstanbul, Mart 2001

  8. 6. Bilimsel toraks radyolojisi toplantısı. İstanbul, Haziran 2001

  9. TUSAD; Akciğer hastalıkları tedavisinde yenilikler sempozyumu, Konya, Mart 2004

10. Cerrahpaşa tıp eğitimleri; Solunum Fonksiyon Testleri Kursu. Aralık 2005

11. World Asthma Meeting, June, 2007

12. TORAKS; NIMV endikasyonları ve uygulaması kursu. Haziran 2008

13. Türk Toraks Derneği; Mesleki Gelişim Kursu; İstanbul. Ocak 2011

14. TUTDER; 5. İleri uyku teknisyen kursları; Hisar Hospital, Şubat 2011

15. TÜSAD; KOAH günleri, İstanbul, Mart 2012

16. TÜSAD; Astım ve Allerjide Tanı Testleri Kursu; Süreyyapaşa, Mayıs 2012

 

K. Aldığı Ödüller;

1- İKAV: Deprem Yardım ödülü, 1999

2- Hisar Hospital: 5. yıl çalışma onur ödülü.2010

3- TUTDER: Kongre katkısı teşekkür plaketi.2012

L. Kurs/ Kongre Oturum Başkanlıkları ve Sunumlar:

1-TUTDER: Uyku teknisyenliği kursu; 2 kez Oturum Başkanlığı,

2-Sunu; Uyku ile ilgili tanımlar ve sınıflandırılması.

3-Sunu: PSG, elektrotlar, sensörler, hastanın hazırlanması

 

M. Verdiği Seminer, Kurs ve Konferanslarlardan bazıları;

1- Hasta Memnuniyeti; Hisar Hospital, 2007

2- Pre ve Post-Operatif Akciğer sorunları, Hisar Hospital, 2007

3- Uyku Bozuklukları ve tedavisi, Hisar Hospital. 2008

4- Uyku Laboratuvarı ve kullanım alanları, Hisar Hospital, 2007

5- Her şeyin başı sağlık, Almanya, 2008

6- Astım ve tedavisi, Hisar Hospital, Hemşirelik eğitimi. 2010

7- Sigara ve Sağlık, Tukcell Kurumsal Bina Personeli.