Doç. Dr.Orhan Doğdu

  • İlgi Alanları
  • Koroner anjiyografi
  • Stent
  • Periferik anjiografi
  • Karotis
  • Ritim bozukluğu
  • Ablasyon
  • Kalp pili
  • Ekokardiyografi

Eğitim ve Uzmanlık
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı