Doç. Dr.Orhan Doğdu

  • İlgi Alanları

Eğitim ve Uzmanlık
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı