Uzm. Dr.Osman Aksoy

  • Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji
  • Medical Park Trabzon Yıldızlı
  • İlgi Alanları: Hepatit A, Hepatit B Tedavisi, Hepatit C Tedavisi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Brusellozis, Tifo, Dizanteri, Menenjit, Grip, Erişkin Bağışıklama, Kemik-Eklem Enfeksiyonları, Yumuşak doku enfeksiyonları, İdrar Yolu Enfeksiyonu, Akciğer Enfeksiyonları, Zatürre, Hastane enfeksiyonları, Akılcı antibiyotik kullanımı, Tüberküloz, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Nedeni Bilinmeyen Ateş, Seyahat Enfeksiyonları, Zoonotik Hastalıklar, Mantar Enfeksiyonları
1. Aksoy O, Parlak E, Parlak M, Aksoy H. Serum β Defensin-2 Levels and their Relationship with Clinical Course and Prognosis ın Patients with Crimean-Congo Hemorrhagic Fever. Med Princ Pract. 2015 Nov 5.
2. Özkurt Z, Kadanali A, Erol S, Aksoy O, Parlak M. Dermatologic Lesions of Crimean Congo Hemorrhagic Fever. ICCIAD, Bakü, Azerbaycan, 2009
3. Akar Karakoç, Osman Aksoy, Nezahat Kurt, Hülya Aksoy. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Olan Hastalarda PON Ve ARE Aktiviteleri. 24. Ulusal Biyokimya Kongresi, Konya 2012
4. Esra GÜLTEKİN, M. Hamidullah UYANIK, Ayşe ALBAYRAK, Osman AKSOY, Ahmet AYYILDIZ. Bruselloz Tanısında Kullanılan Çeşitli Serolojik Yöntemlerin Karşılaştırılması. TMC Dergisi 42(4):142-147, 2012
5. KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞ HASTALARINDA SERUM β DEFENSİN-2 DÜZEYLERİNİN KLİNİK VE PROGNOZ İLE İLİŞKİSİ, 2012 Uzmanlık Tezi