Dr. Öğr. ÜyesiOsman Anıl Savaş

  • İlgi Alanları
  • ERCP
  • Gastrointestinal cerrahi
  • Mide cerrahisi
  • Kolonoskopi
  • Rektum kanseri
  • Anal fissür
  • Reflü
  • Karaciğer cerrahisi

Eğitim ve Uzmanlık
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD - Uzmanlık
Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kurs ve Sertifikalar
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 2011 Genel Cerrahi Kliniği Endoskopi Sertifikası
İstanbul Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı 2011,2013 Klinik Araştırmalar Etik Kurul Eğitim Sertifikası

Mesleki Üyelikler
Türk Cerrahi Derneği
Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
Endokrin Cerrahisi Derneği
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği

 

Tuzun S,Cakir M ,Savas A,Gur U,Gundogdu Gokcen Duodenal Duplication Cyst Extending in to the posterior mediastinum İnternational Journal of Surgery Case Reports 10(2015) 252-255

2.M. Çakır, S. Tüzün ,A. Savaş,Y. Tosyalı Two Pseudotumor cases mimicking liver malignant tumor Turkish Journal of Surgery 10.5152/UCD.2015.2912

 

Bunyamin Gurbulak , Sinan Uzman , Esin Kabul Gurbulak , Yasar Gokhan Gul ,Mehmet            Toptas ,Sevim Baltali  and Osman Anil Savas Cardiopulmonary Safety of Propofol Versus Midazolam/Meperidine Sedation for Colonoscopy: A Prospective, Randomized, Double-Blinded Study Iranian Red Crescent Medical Journal. 2014 November; 16(11): e19329 , DOI:10.5812/ircmj.19329

 

M. Z. Üçüncü, E. K. Gürbulak , B. Gürbulak , O. A. Savas,B. Özütürk , A. C. Dural , A. Haslak   Relationship between atrophic gastritis, gastric intestinal metaplasia Helicobacter pylori on endoscopic screening of upper gastrointestinal tract and a brief review of the literatüre Endoscopic screening of upper gastrointestinal tract for gastric mucosal disorders European Surg ACA Acta Chirurgica Austriaca DOI 10.1007/s10353-015-0378-9

5.Cakir M, Tuzun S, Karsidag T, Savas O A, Yegen .G Primary extrahepatic bile duct lymphoma mimicking Klatskin’s tumor, dramatic response to chemotherapy İnternational Journal of Surgery Case Reports 8(2015) 147-149

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve kongre kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 

.Savaş OA, Karşıdağ T, Tuzun S, Karahasanoğlu R, Mutlu A. Superıor Mesenteric Artery (Wilkie's) Syndrome: a case report. XVI. Annual Meeting of the European Society of Surgery, Novomber 22-24, 2012, Istanbul, Turkey.(Poster)

M.C.Kzılkaya,F.Erozgen,O.A.Savas,A.Kocakusak,S.Tuzun,M.Akinci,R.Kaplan Open Abdomen After Relaparotomies  14 th Europan Congress of Trauma and Emergency Surgery May 4-7 ,2013 lyon ,France

Kocakusak A, Kizilkaya  MC, Erozgen F, Akinci M, Savas OA Is miscellaneous, idiopathic and spontaneous free perforations of the small intestine a rising beast ?  16th  Europan Congress of Trauma and Emergency Surgery May 10-12 ,2015

F. Erozgen, M.C. Kizilkaya, O.A. Savas,  A. Kocakusak, G. Citlak   Indications of open            drainage in breast abscess Europan Congress of  Trauma and Emergency Surgery May 10-12 ,2015,Amsterdam

M.C. Kizilkaya, A. Kocakusak, O.A. Savas, F. Erozgen, S. Pedük     Occult bladder cancer in incarcerated inguinal hernia  Europan Congress of  Trauma and Emergency Surgery May 10-12 ,2015 2,16 Amsterdam

 

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makaleler:

 

.Hüsnü Aydın, Adil Koyuncu, Osman Anıl Savaş,Ahmet Kocakuşak,İshak Sefa Tüzün .Kusma şikayeti ile başvuran hastada intestinal bezoar. Haseki Tıp Bülteni 2014;52:4(Olgu Sunumu)

Sefa Tüzün , Mikail Çakır,Osman Anıl Savaş ,Cihad tatar Hepatoselüler Karsinom-Karaciğer rezeksiyonları Haseki Tıp Bülteni 2015;53:1-9(derleme)

Mikail Çakır,Osman Anıl Savaş,Sefa Tüzün,Cihad Tatar İnkarsere Femoral Hernilerde Anterior Yaklaşımla Preperitoneal Mesh Yerleştirilmesi (23 Hastalık Deneyimimiz).Haseki Tıp Bülteni 2015 :53:3 s:196-198

Osman Anıl Savaş,Mikail Çakır,İshak Sefa Tüzün Mekanik İkterli Hastalarda MRKP ile ERKP Bulgularının Karşılaştırılması Haseki Tıp Bülteni DOI:10.4274/haseki.1689(Özgün araştırma)

 

Osman Anıl Savaş , Muhammed Zübeyr Üçüncü, Bahri Özer , Bünyamin Gürbulak,İshak Sefa Tüzün, Ekrem Ferlengez,Zeynep Zehra Keklikkıran ,Adil Koyuncu Kolelitiazisli Hastalarda Hepatosteatoz Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi Safra Taşı ve Hepastosteatoz Haseki Tıp Bülteni 2015:53:3 s:237-240

İshak Sefa Tuzun,Mikail Çakır,Ekrem Ferlengez,Osman Anıl Savaş İleum Duplikasyonu Zemininde Gelişmiş Adenokarsinom:Olgu Sunumu Haseki Tıp Bülteni 2015:53:3 s:246-247

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve kongre kitabında (Proceedings)  basılan bildiriler:

 

.E.Balık,M.Keskin,A.Savaş,K.Hünerli,T.Bulut,Y.Büyükuncu,A.Akyüz,S.Yamaner, D.Buğra Minimal İnvaziv Cerrahi ve Rektum Kanseri:160 Olgu ile Erken ve Geç Dönem Sonuçlarımız Ulusal Cerrahi kongresi ,28-31 Mayıs ,Antalya 2008

Osman Gözkün,Osman Anıl Savaş,Umut Barbaros,Yeşim Erbil,Özgür Mete,Artur Salmaslıoğlu Laparoskopik Periadrenal Lipo Sarkom Eksizyonu 2010

O.A. Savaş, D. Uymaz, E. Kunduz, E. Balık, O. Asoğlu, T. Bulut, S. Yamaner, A. Akyüz, D.Buğra.  Tek Kesiden (SILS) Laparoskopik Sağ Hemikolektomi; 10 Olgu ile Erken Dönem Sonuçları.10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 27-30 Nisan, İstanbul,2011

AnılO. A, Kunduz E, Keskin M, Balık E, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, AkyüzA, Buğra D.  Laparoskopik Yardımlı Kolorektal Cerrahideki Artan Tecrübemiz ve Bunların Sonuçları 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011

Osman Anıl Savaş, Cihad Tatar, Hüsnü Aydın, Tamer Karşıdağ, İshak Sefa Tüzün. Sağ ve sol hemikolektomiler sonrası anastomoz kaçağı.(P170). 14. ULUSAL KOLON VE REKTUM CERRAH KONGRESİ 15-19  Mayıs 2013

Tamer Karşıdağ,Hüsnü Aydın, Anıl Savaş, İshak Sefa Tüzün. İki port ile laparoskopik kolesistektomi.(VS-50) 11. Ulusal Endoskopik  Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2-6 ekim 2013

E.G.Alkurt, Mehmet Celal Kızılkaya, Suat benek, Bahri Özer ,Gamze çıtlak, Yaşar murat vardar. Osman Anıl Savaş,  İshak Sefa Tüzün. Pilonidal sinüs cerrahi tedavisinde limberg flep ile karidakis flep onarımının karşılaştırılması. 7.CERRAHİ ARAŞTIRMA KONGRESİ .07-09 Kasım 2013 .ANKARA

Çakır M, Tüzün İ, Karşıdağ T,Savaş O. İnoperabl Klatskin Tümörü Düşünülen Karaciğer Kitlesi Non Hodgkin Lenfoma ‘nın Kemoterapiye Damatik Cevabı.(P-1). 11.TÜRK HEPATOPANKREATOBİLİER CERRAHİ KONGRESİ .13-17 KASIM 2013 ANTALYA

Cihat tatar , İshak Sefa Tüzün , Osman Anıl Savaş ,Mikail Çakır, Mehmet Celal Kızılkaya, Ekrem ferlengez ,Tamer Karşıdağ. Boğulmuş kasık fıtıklarında mesh kullanımı yara enfeksiyonunu artırıyor mu? (SS-070). 19 .ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 16-20 NİSAN 2014. ANTALYA

Sefa Tüzün , Cihat tatar, Osman Anıl Savaş ,Mikail Çakır, Mehmet Celal Kızılkaya, Ekrem ferlengez ,Tamer Karşıdağ. Boğulmuş kasık fıtığı nedeniyle liechtenstein usulu meshli onarım yapılan hastalarda barsak rezeksiyonu yapılması yara enfeksiyonunu artırır mı?.(SS-071). 19 .ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 16-20 NİSAN 2014. ANTALYA

Mikail Çakır, Cihad Tatar, Osman Anıl Savaş, Adil Koyuncu, Murat Vardar, Ekrem Ferlengez, Sefa Tüzün  İnkarsere Femoral Fıtıklarda Meshli-Modifiye McVay Onarımı Sonuçlarımız SS-069 19 .ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 16-20 NİSAN 2014. ANTALYA