Dr. Öğr. ÜyesiOsman Görkem Muratoğlu

 • İlgi Alanları
 • Ortopedik travma
 • Spor yaralanmaları
 • Diz cerrahisi
 • Eklem cerrahisi
 • Kalça eklemi cerrahisi
 • Omuz cerrahileri
 • Omurga cerrahisi

Eğitim ve Uzmanlık
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği - Uzmanlık

Deneyim
Ordu Kumru Devlet Hastanesi-pratisyen hekim
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi

 • Tıpta Uzmanlık Tezi: Cerrahi olarak tedavi edilen asetabulum kırığı olgularımızın klinik sonuçları Danışman: Doç. Dr. Murat Yılmaz, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresinde STR-2/S146 sözlü bildiri numarası ile sunulmuştur.

 

 • Ulusal Hakemli Dergiler
 • 1.Yildirim C, Muratoglu O, Muslu C, Erturk A, Sonmez M. Rotator Manşet Yırtıklarında Klinik Muayene, Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Artroskopi Bulgularının Karşılaştırılması, Haseki Tıp Bülteni 2019; 57:414-420
 • 2.Yildirim C, Muslu C, Muratoglu O, Ordu S, Altuntas O, Bayram E. Haseki Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’ndeki Akut Septik Artrit Epidemiyolojisi, Tanı ve Tedavi Yönetimi, Haseki Tıp Bülteni 2020;58:21-26
 • Sözlü Bildiriler
 • 1.Samed Ordu, Musa Korkmaz, Cem Yıldırım, Osman Görkem Muratoğlu, Murat Yılmaz, Ercan Çetinus , AÇIK REDÜKSİYON VE KİLİTLİ PLAK İLE AMELİYAT EDİLEN EKLEM İÇİ KALKANEUS KIRIKLI HASTALARIN FONKSİYONEL VE RADYOLOJİK SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ – Kemik Eklem 2015 Kongresi – Nisan 2015 Antalya
 • 2.Cem Yıldırım , Duran Can Muslu, Osman Görkem Muratoğlu, Ahmet Kamil Ertürk, Volkan Özel, Doğan Atlıhan , ÇEŞİTLİ FAKTÖRLERİN PREOPERATİF OLARAK ARTROSKOPİK ROTATOR MANŞET TAMİRİ BAŞARISI TAHMİNİNDE KULLANIMI – 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi – Ekim 2017 Antalya
 • 3.Cem Yıldırım, Duran Can Muslu, Murat Yılmaz, Osman Görkem Muratoğlu, Osman Burak Kaplan, Doğan Atlıhan , Humerus Proksimal Uç Kırıklarında Deltoidsplit Yaklaşımda Axiller Sinirin Yerini Preoperatif Öngörebilmek Mümkün Mü? – 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi – Kasım 2018 Antalya
 • 4.Osman Görkem Muratoğlu, Murat Yılmaz, Doğan Atlıhan, Cem Yıldırım, Duran Can Muslu, Mahmud Aydın, Cerrahi olarak tedavi edilen asetabulum kırığı olgularımızın klinik sonuçları - 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi – Kasım 2018 Antalya – Uzmanlık Tezi –
 • 5.Doğan Atlıhan, Cem Yıldırım, Osman Gorkem Muratoğlu, Duran Can Muslu, Samed Ordu, Ergun Bozdağ, Dilara Bayır, Total kalça artroplastisinde subtrokanterik kısaltma: Dört tekniğin biyomekanik kıyaslanması - 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi – Kasım 2018 Antalya
 • Posterler
 • 1.Osman Görkem Muratoğlu, Cem Yıldırım, Samed Ordu, Duran Can Muslu, Murat Yılmaz, Doğan Atlıhan, omuz çıkıklarında yapılan 3 farklı kapalı redüksiyon manevrasının kıyaslanması -  28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi – Kasım 2018 Antalya
 • 2.Mahmud Aydın, Murat Yılmaz, Osman Görkem Muratoğlu Crowe tip 4 kalça displazisi mevcut olan hastalarda normal taraf ile displazik taraf arasındaki femur uzunluk farkının radyolojik olarak karşılaştırılması -  28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi – Kasım 2018 Antalya
 • 3.Mahmud Aydın, Murat Yılmaz, Osman Görkem Muratoğlu Genç erişkin kalça displazisinde ganz periasetabular osteotomisi -  28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi – Kasım 2018 Antalya
 • 4.Osman Görkem Muratoğlu, Erhan Bayram, Cem Yıldırım, Ahmet Kamil Ertürk, Duran Can Muslu, Doğan Atlıhan, Nadir Bir Olgu: Kronik Patellar Tendon Rüptüründe Allogreft ve VY Plasti ile Rekonstrüksiyon -  28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi – Kasım 2018 Antalya
 • 5.Duran Can Muslu, Osman Görkem Muratoğlu, Cem Yıldırım, İbrahim Sungur, Murat Yılmaz, Osman Burak Kaplan, Doğan Atlıhan Serebral Palsili Bir Hastada Distal Femoral Ekstansiyon ve Derotasyon Osteotomisi Sonrası Nadir Görülen Miyozitis Ossifikans Komplikasyonunun Sirküler Eksternal Fiksatör ile Yönetimi -  28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi – Kasım 2018 Antalya
 • Ödüller
 • 1.Mahmud Aydın, Murat Yılmaz, Osman Görkem Muratoğlu Genç erişkin kalça displazisinde ganz periasetabular osteotomisi -  28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi – Kasım 2018 Antalya , En iyi Poster bildiri dalında birincilik ödülü
 • Konuşmacı Olarak Katıldığı Toplantılar

1.Çocuklarda Üst Ekstremite Kırıklarına Yaklaşım; 2016-2017 TOTDER-SET Eğitim Toplantıları, 3 Aralık 2016 – Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi