Prof. Dr.Osman Kürşat Arıkan

  • Kulak Burun Boğaz
  • VM Medical Park Mersin
  • İlgi Alanları: Kulak Deformiteleri, Kronik Otit ve Sekelleri Ameliyatları, İşitme Kayıplarının Tanı ve Tedavisi, Koklear İmplant, Rinoplasti, Septum deviasyonu, Koku ve Tat Bozukluklarının Tedavisi, Vazomotor Rinit Tedavisi, Bademcik Ameliyatı, Genizeti ve Bademcik Cerrahisi, Horlama, Uyku Apnesi, Vokal Nodül ve Polip Cerrahileri, Ses Estetiği, Botox, Dolgu, Yüz Germe

Eğitim ve Uzmanlık:
1990-1996: Hacettepe Tıp Fakültesi – Tıp
1996-2000: Ankara Numune Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanlık Eğitimi
2002-2006: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Yardımcı Doçentlik
2006-2011: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Doçentlik
2011-2012: Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Profesörlük

Deneyim:
2001-2002: İngiltere Royal Surrey County Hospital ENT Clinic 
2010-2011: Kırıkkale Üniversitesi Dekan Yardımcılığı 
2011-2012: Adana Numune Eğt. ve Araşt. Hast. KBB Kliniği Şefliği 
2012 -2014: Adana Numune Eğt. ve Araş. Hast. Başhekimliği 
2015 -2017: Adana Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 
2017-2019: Adana Şehir Eğt. ve Araşt. Hast. KBB Kliniği Eğitim Sorumlusu 

Üyelik:
Türk Otorinolarengoloji Derneği
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği (Ankara)
Pediatrik Kulak Burun Boğaz Derneği
Yüz Plastik Cerrahi Derneği
 

Kurslar:
Da Vinci Robotik Cerrahi Eğitim Programı, 2016
Koklear İmplant Cerrahi Eğitim Programı, Poland, 2016
Koklear İmplant Cerrahisi Eğitim Programı, Italy, 2017.

Ulusal Kitaplarda Editörlük

1.    Arıkan OK. Rinosinüzitler (Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar) kitabı. Veri Medikal Yayıncılık, 2008, İstanbul.
    
2.     Özkaya G, Arıkan OK. Tonsillofarenjitler (Tanı ve Tedavi) kitabı. Veri Medikal Yayıncılık, 2013,  İstanbul.

 
Ulusal Kitaplarda Bölümler

1.    Koç C, Arıkan OK. ‘Vertigo Cerrahisi’. Editörler: Dr. Umut Akyol-Dr. Can Koç, Vertigo kitabı. Güneş Tıp Yayınevi, 2003, Ankara, s. 76-88.
    
2.    Arıkan OK. ‘Paranazal Sinüslerin Anatomisi ve Fizyolojisi’ Editör: Dr. Can Koç. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi kitabı. Güneş Tıp Yayınevi, 2003, Ankara, s. 427-43.
    
3.    Arıkan OK. ‘Pediatrik Kulak Burun Boğaz Acilleri’. Editör: Dr. Can Koç. Kulak Burun Boğaz Acilleri kitabı. Güneş Tıp Yayınevi, 2004, Ankara, s. 158-189.
    
4.    Arıkan OK, Koç C. ‘Larenks Anatomisi’. Editör: Dr. Can Koç. Larenks Hastalıkları kitabı. Güneş Tıp Yayınevi, 2005, Ankara, s. 1-16.
    
5.     Arıkan OK, Çırpar Ö. Temel Rinoloji kitabı. Güneş Tıp Yayınevi, 2008, Ankara, s. 285-294 


Çeviri Kitaplarda Editörlük

1.    Yalçın Ş ve Arıkan OK. “Pediatrik Otolaringoloji-Kısım 17”. Genel Editör(çeviri): Koç C. Cummings CW et al. -Otolaryngology-Head & Neck Surgery Book. Güneş Tıp Yayınevi, 2007, Ankara, s. 3927-4525.  
    
2.     Arıkan OK. Primary Rhinoplasty (Redefining the Logic and Techniques). Tebbetts JB, editor. Veri Medikal Yayıncılık, 2009, İstanbul.

Çeviri Kitaplarda Bölümler

1.    Koç C, Arıkan OK. “Sistemik hastalıkların nazal belirtileri”. Editör(çeviri): Cingi C.CURRENT Otorinolaringoloji-Baş ve Boyun Cerrahisi Tanı ve Tedavi, Güneş Tıp Yayınevi, 2005, Ankara, s. 265-273.  
    
2.    Arıkan OK. “Ağız ve Tükrük Bezi Hastalıkları”. Editör(çeviri): Ünal S, Cecil Textbook of Medicine – Bölüm Editörü (çeviri):  Koç C, Göz, Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları. Güneş Tıp Yayınevi, 2006, Ankara, s. 2426-2431.

3.    Arıkan OK. “Koku Fizyolojisi”. Editör(çeviri): Koç C. Cummings CW et al. -Otolaryngology-Head & Neck Surgery Book - Bölüm Editörü (çeviri):  Koç C, Burun. Güneş Tıp Yayınevi, 2007, Ankara, s. 865-897.

4.    Arıkan OK. “Vasküler prosedürler”. Editör(çeviri): Önerci M. LORE An Atlas of Head & Neck Surgery Book. Güneş Tıp Yayınevi, 2011, Ankara, s.1233-1347.


5.    Çırpar Ö ve Arıkan OK. “Epistaksis”. Editör(çeviri): Korkut N. Bailey Otolaryngology-Head & Neck Surgery Book. Güneş Tıp Yayınevi, 2011, Ankara, s.505-516. 
    
6.     Arıkan OK ve Aydoğan F. “Endoskopik sinüs cerrahisi”. Editör(çeviri): Korkut N. Bailey Otolaryngology-Head & Neck Surgery Book. Güneş Tıp Yayınevi, 2011, Ankara, s.459-476. 


Sahibi Olduğum Ulusal Hakemli Dergi

1.    Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 2003-.  


Ulusal Hakemli Dergilerde Editör Yardımcılığı ve Yazı İşleri Müdürlüğü

1.    Arıkan OK, Bozkurt E, Özışık K. BİDDER (Bilim İnsanları Dayanışma Derneği) Tıp Bilimleri Dergisi, 2009-2012.