Prof. Dr.Osman Rodop

  • İlgi Alanları
  • Travma
  • Artoplasti
  • Diyabetik ayak

Eğitim ve Uzmanlık
1986 - GATA Tıp Fakültesi                       
1996 - 2002 - Yardımcı Doçentlik                       
2003 - Doçentlik                              
2009 - Profesörlük

Deneyim
1987 -1990 - Pratisyen Hekim Kuleli Askeri Lisesi Reviri, İstanbul
1990 -1994 - Uzmanlık Öğrencisi GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
1994 -1996 - Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı …Mareşal Çakmak Asker Hastanesi, Erzurum
1996 - 2002 - Yardımcı Doçent …GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
2002 - 2007 - Doçent …GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
2007 - 2016 - Profesör …GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
2016 - 2017 - İstinye Üniversitesi / Medikal Park Bahçelievler Hastanesi

Mesleki Üyelikler
TOTBİD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği), Aktif üye
TOTBİD Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri Şubesi, Aktif üye

                                   

Bilimsel Yayınları:

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

Kaplan H, Kıral A, Kuşkucu M, Arpacıoğlu MÖ, Sarıoğlu A, Rodop O: Report of eight cases of humeral fracture following the throwing of hand grenades. Arch Orthop Trauma Surg, 117: 5052, 1998.
Rodop O, Arpacıoğlu MÖ, Akmaz İ, Kıral A. Primary hydatidosis of the peripheral muscles: treatment by surgery and chemotherapy. Case report. Euro J Plast Surg (2001) 24: 261263.
Rodop O, Kıral A, Arpacıoğlu Ö, Akmaz İ, Solakoğlu C, Pehlivan Ö, Kaplan H.: Effects of stem design and precooling prostheses on the heat generated by bone cement in an in vitro model. (Research Report) J Int Med Res. 30(3):265270, 2002.
Rodop O, Kıral A, Kaplan H, Akmaz İ. Primary bipolar hemiprosthesis for unstable intertrochanteric fractures. (Original Article) Int Orthop 26(4): 233237, 2002.
Pehlivan Ö, Akmaz İ, Solakoğlu C, Rodop O. Medial peritalar dislocation. Arch Orthop Trauma Surg. 122 (910): 541543,2002.
Akmaz İ, Arpacıoğlu MÖ, Pehlivan Ö, Solakoğlu C, Kıral A, Kaplan H, Rodop O. Calcaneal Osteochondroma: A case report. Journal of The American Podiatric Medical Association 94(4): 409411 2004.
Akmaz I, Kiral A, Pehlivan O, Mahirogullari M, Solakoglu C, Rodop O. Biodegradable implants in the treatment of scaphoid nonunions International Orthopaedics 28(5) : 261266, 2004.
Akmaz I, Kiral A, Pehlivan O, Mahirogullari M, Solakoglu C, Rodop O, Kuskucu M. Late reconstruction of neglected metacarpal shaft defects due to gunshot wound J Hand Surg (British and European Vol) 29B(6): 585589, 2004.
Kuskucu M, Mahirogullari M, Solakoglu C, Akmaz I, Rodop O, Kiral A, Kaplan H. Treatment of rupture of the Achilles tendon with fibrin sealant. Foot and Ankle Int. 26(10): 826831, 2005.
Khan M, Rodop O, Mahirogullari M, Akmaz I, Pehlivan O, Kiral A. Surgical fixation of intraarticular fractures of the distal humerus in adults. Soon et al. (2004) Letter to the editor. Injury 36(3): 462, 2005.
Rodop O, Solakoğlu C, Kıral A, Mahirogulları M, Kuskucu M. The effect of surgical delay on acute infection following 554 open fractures in children. Skaggs DL. Letter to the editor. JBJS (Am) 21 Nov 2005.
Rodop O, Ozyurek S. Unusual localization of osteoid osteoma. Arch Orthop Traum Surg. 126(7): 500500, 2006
Mahirogullari M, Kiral A, Solakoglu C, Pehlivan O, Akmaz I, Rodop O. Treatment of fractures of the humeral capitellum using Herbert screws. J Hand Surg( British and European Vol) 31B(3): 320325,2006.
Kiral A, Pehlivan O, Cilli F, Akmaz I, Rodop O, Solakoglu C. Reconstruction of Intercalary Gap After Wide Surgical Resection of Adamantinoma of the Tibia Orthopedics 31(11): 11431143, 2008.
Ozyurek S, Rodop O, Kose O, Çilli F, Mahiroğulları M. Aneurysmal bone cyst of the fifth metacarpal. Orthopedics. 32:606, 2009.
Solakoglu C, Ozyurek S, Rodop O, Kaya E, Durusu M. A rare cause of chronic low back pain: osteoblastoma of the lumbar spine. Turk j Rheumatolog 24, 2323, 2009.
Rodop O, Mahiroğulları M, Tırmık Ü, Keklikçi K, Şen H. İleri yaşla birlikte artan intertrokanterik kırık insidansı. Eklem Hastalıkları Cerrahisi 20(3): 131135, 2009.
Rodop O, Mahiroğulları M, Akyüz M, Sönmez G, Turgut H, Kuşkucu M. Ayak bileği burkulmalarında gözden kaçan talus boyun kırıkları. Acta Orthop Traumatol Turc. 44(5): 392396, 2010.
Yıldırım C, Unay K, Rodop O, Gamsızkan M. Periosteal chondroma as a subcutaneus mass in the ring finger. J. Plas Surg and Hand surg. 45(2); 117120, 2011.
Ozturk A, Kucukardalı Y,Tangi F, Erikci A, Uzun G, Bashekim C, Sen H, Tenekeci H, Narin Y, Ozyurt M, Ozkan S, Rodop O, Nalbant S, Sıldıroglu O, Yalnız FF, Senkal IV, Sabuncu H, Oktenli C. Therapeutical potential of autologous peripheral blood mononuclear cell transplantation in patients with type 2 diabetic critical limb ischemia. JDiabetes Compl. 26 (1) 2933, 2012
Çakmak S, Mahiroğulları M, Keklikçi K, Sarı E, Erdik B, Rodop O. Bilateral low energy sequential femoral shaft fractures in patients on long term bisphosphonate therapy. Acta Orthop Traumatol Turc. 47(3):16272; 2013.
Cakmak S, Keklikci K, Sivrioglu AK, Rodop O. Intrathoracic displacement of the humeral head in a trauma patient. Indian J Orthop. Sep;47(5):5301; 2013.
Göçmen S, Topuz AK, Atabey C, Simşek H, Keklikçi K, Rodop O. Peripheral nerve injuries due to osteochondromas: analysis of 20 cases and review of the literature. J Neurosurg. Jan 3. PubMed PMID: 24405073; 2014.
İşyar M, Çakmak S, Mahiroğulları M, Keklikçi K, Ekici MB, Rodop O. What is the fate of clubfoot patients treated by posteromedial release? Arch Orthop Trauma Surg. 135: 789794; 2015.

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Kıral A, Kuşkucu M, Kaplan H, Sarıoğlu A, Yaşar Aİ, Rodop O: Transskafoid dorsal perilunar çıkıklarda açık redüksiyon ve internal tespit ile tedavi sonuçları. Acta Orthop Traum Turc 27, 171-175,1993.
Kıral A, Kuşkucu M, Kaplan H, Rodop O, Sarıoğlu A: Anstabil parçalı intertrokanterik kalça kırıklarının primer tedavisinde straight stem parsiyel protez uygulaması. Artroplasti Artroskobik Cerrahi Dergisi 4: 22-26,1993.
Kıral A, Kuşkucu M, Kaplan H, Sarıoğlu A, Rodop O: El bombası atmayı takiben oluşan sekiz humerus kırık vakasının bildirimi. Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 33: 41-44, 1993.
Arpacıoğlu Ö, Sarıoğlu A, Rodop O, Çilli F, Kaplan H. İntertrokanterik kırıklarda dinamik kalça çivisi ile cerrahi tedavi ve sonuçlarımız. Hacettepe Ortop Derg. 1996, 90-95.
Arpacıoğlu Ö, Kıral A, Kuşkucu M, Sarıoğlu A, Rodop O, Çilli F: Osteopoikilozis. Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi. 36: 159-161, 1996.
Kuşkucu M, Arpacıoğlu Ö, Sarıoğlu A, Kıral A, Aydın B, Rodop O: Kronik Diz Ön Çapraz Bağ Yokluğunun Trevira Sentetik Bağ İle Cerrahi Tedavisi. GATA Bülteni Vol: 39: 449-453, 1997.
Kıral A, Arpacıoğlu MÖ, Sarıoğlu A, Kuşkucu M, Rodop O, Kaplan H: Uzun segmenter kemik defektlerinin tedavisinde serbest vaskülarize fibula grefti. Acta Orthop Traum Turc 31: 216-224, 1997.
Arpacıoğlu MÖ, Kuşkucu M, Kıral A, Sarıoğlu A, Rodop O, Çelik T, Kaplan H: Doğumsal kalça çıkığının rezidüel subluksasyonlarında Salter ve varizasyon derotasyon osteotomisi sonuçları. Acta Ortop Traum. Turc. 31: 59, 1997.
Arpacıoğlu MÖ, Kıral A, Rodop O, Kuşkucu M, Sarıoğlu A, Kaplan H: İleri yaş grubunda intrakapsüler femur boyun kırıklarının primer tedavisinde düz saplı (straight stem) parsiyel protez uygulaması. Acta Ortop. Traum. Turc. 31: 26-30, 1997.
Arpacıoğlu MÖ, Sarıoğlu A, Akmaz İ, Rodop O : Tekrarlayan öne omuz çıkığı ve modifye Bristow operasyonu ile aldığımız sonuçlar. Acta Orthop Traum Turc 31: 233-236, 1997.
Arpacıoğlu MÖ, Kuşkucu M, Sarıoğlu A, Bayraktar H, RodopO, KıralA, Kaplan H: Alt ekstremite stres kırıklarında tanı, tedavi ve aldığımız sonuçlar. Göztepe Tıp Dergisi 12: 74-76,1997.
Arpacıoğlu MÖ, Rodop O, Sarıoğlu A, Kaçmaz Z: İntertrokanterik kalça kırıklarının primer tedavisinde düz saplı parsiyel protez uygulaması. Acta Orthop.Traum. Turc. 31: 106-109,1997.
Sarıoğlu A, Arpacıoğlu MÖ, Kıral A, Kuşkucu M, Rodop O, Kaplan H, ÇilliF: Çocuk humerus suprakondiler kırıklarında açık redüksiyon ve internal fiksasyon. Acta Orthop Traum Turc 31:14, 1997.
Sarıoğlu A, Arpacıoğlu MÖ, Kıral A, Kuşkucu M, Kaplan H, Rodop O: Humerus cisim kırıklarının Sarmiento fonksiyonel breys ile tedavisi. Acta Orthop. Traum. Turc. 31: 97-100, 1997.
Sarıoğlu A, Arpacıoğlu MÖ, Rodop O, Kaçmaz Z: Halluks valgus tedavisinde Chevron Osteotomisi. Göztepe Tıp Dergisi 12: 20-25, 1997.
Sarıoğlu A, Kıral A, Arpacıoğlu MÖ, Rodop O, Kuşkucu M, Kaplan H: İleri yaşlarda oluşan femur boyun kırıklarının tedavisinde Thompson ve Müller Modüler Straight Stem Endoprotez Uygulama Sonuçlarımızın Karşılaştırılması. PTT Hastanesi Tıp Dergisi. 19: 17-23, 1997.
Pehlivan Ö, Rodop O, Kıral A, Kuşkucu M, Güdemez E, Kaplan H: Humerus cisim kırıklarının fonksiyonel tedavisi. Artroplasti Artroskopik Cerrahi 11: 45-51, 2000.
Kuşkucu M, Rodop O, Mahiroğulları M: Kliniğimizde uygulanan ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sonuçları. Gülhane Tıp Dergisi. 42: 5-10, 2000.
Kuşkucu M, Rodop O, Pehlivan Ö: Aşil tendon rüptürlerinin fibrin doku yapıştırıcısı ile tedavisi. Gülhane Tıp Dergisi, 42: 11-15, 2000.
Rodop O, Kıral A, Arpacıoğlu Ö: Eldeki eklem içi, deplase, çok parçalı kırıkların tedavisinde P&R ( The Pins and Rubber) traksiyon sistemi. Acta Orthop Traumatol Turc 2000; 34: 157-163.
Rodop O, Kıral A, Arpacıoğlu MÖ: Lateral ayak bileği ligamanlarının Colville tekniği ile geç dönem rekonstrüksiyonu. Acta Orthop Traumatol Turc 2000; 34: 293-299.
Rodop O, Kıral A, Kaplan H, Akmaz İ, Kuşkucu M, Arpacıoğlu MÖ. İleri yaş anstabil intertrokanterik kırıkların tedavisinde bipolar leinbach parsiyel protez uygulamalarının erken sonuçları. Artroplasti Artroskopik Cerrahi. 2000; 11(2): 117-123.
Us MH, Rodop O, Özkan S, Civelek A, Elbüken E, İnan K, Süngün M, Öztürk ÖY: 17 Ağustos Depreminde Kompartman Sendromu ve Uygulanan Tedavilerle İlgili Deneyimlerimiz. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2000; 8(4): 805-807.
Rodop O, Kuşkucu M, Mahiroğulları M, Kıral A, Arpacıoğlu Ö, Kaplan H, Yıldırım Ş: Pakidermoperiostosis. Olgu Bildirimi. Gülhane Tıp Dergisi 2000; 42 (2): 190-193.
Us MH, Ege T, Rodop O, Bingöl H, İnan K, Öztürk ÖY. Derin ven trombozu ile seyreden rabdomiyosarkom: Olgu sunumu. Fleboloji Dergisi, 2001; 3(2): 27-29.
Us MH, Ege T, Rodop O, Çakır O, İnan K, Süngün M, Duran E, Öztürk ÖY: Periferik damar yaralanmalarında son 5 yıllık tecrübelerimiz. Damar Cerrahisi Dergisi. 2001, 10(1): 36-40.
Us MH, İnan K, Rodop O. Çakır O, Süngün M, Öztürk ÖY: Travmaya bağlı internal iliak arter pseudo anevrizmalarındaki klinik yaklaşımımız (İki olgu nedeniyle). Ulusal Travma Dergisi, 7(4); 270-273,2001.
Rodop O, Kıral A, Akmaz İ, Arpacıoğlu MÖ. İleri evrelerdeki Kienböck hastalığının STT artrodez yöntemiyle tedavisi. Acta Orthop Traumatol Turc 2001; 35: 329-335.
Rodop O, Kaplan H, Kıral A, Akmaz İ, Kuşkucu M, Arpacıoğlu Ö. Yaşlı hastaların İnstabil İntertrokanterik Kalça Kırıklarının Tedavisinde Leinbach Primer Hemiartroplasti. Artroplasti Artroskopik Cer. Dergisi 2001; 12(2): 107-114.
Rodop O, Güdemez E, Kuşkucu M, Kıral A, Arpacıoğlu Ö, Kaplan H. Genç erişkinlerde dirsek çevresi travmaları. Acta Orthop Traumatol Turc 2001; 35: 135-139.
Rodop O, Kıral A, Akmaz İ, Arpacıoğlu MÖ, Şanel S, Kaplan H. Yaşlı hastalarda deplase parçalı eklem içi proksimal humerus kırıklarında primer hemiartroplasti uygulamalarımızın erken sonuçları. Artroplasti Artroskopik Cer. Dergisi 2002; 13(2): 78-84.
Arpacıoğlu MÖ, Rodop O, Akmaz İ, Kıral A, Öge B. Erişkin Tibia Kırıklarının Kilitli İntramedüller Çivileme İle Tedavisi. Artroplasti Artroskopik Cer. Dergisi 2002; 13(4): 236-246.
Arpacioglu MÖ, Akmaz İ, Mahiroğulları M, Kıral A, Rodop O. Treatment of femoral shaft fractures by interlocking intramedullary nailing in adults. Acta Orthop Traumatol Turc. 37(3): 203-212, 2003.
Pehlivan Ö, Akmaz A, Solakoğlu C, Rodop O. Management of Lisfranc’s fracture dislocation. Ulus Travma Derg. 9(2): 145-148, 2003.
Acar A, Rodop O, Yenilmez E, Baylan O, Öncül O. Case Report: Primary localization of a hydatid cyst in the adductor brevis muscle. Türkiye Parazitoloji Derg. 33(2): 174-176, 2009.
Yıldırım C, Rodop O, Kuskucu M, Şahin O, Gamsızkan M. Giant solitary osteochondroma arising from fifth metatarsal bone: a case report. J. Foot and ankle surgery. 49;298.e9298. e15, 2010.
Diktaş H, Çakmak S, Turhan V, Kantemir A, Güleç B, Öncül O, Rodop O, Öztürk E, Görenek L. Multiple rekürrensle seyreden pelvik tutulumlu hidatik kist olgu sunumu. Türkiye parazitoloji dergisi. 35: 178-180, 2011.
Çakmak S, Mahiroğulları M., Keklikçi K., Rodop O. Tendon tamirinde rejeneratif uygulamalar.Türkiye klinikleri, 6(1): 605, 2013.
Orhan SS, Çakmak S, Keklikçi K, Rodop O. Açık Kırıklarda Etyoloji ve Sınıflama. Turkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol Special Topics 2014;7(1):16


7.3. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Çakmak S, Mahiroğulları M, Rodop O, Tuğrut H, Sönmez G, Başekim Ç. Osteoid osteoma tedavisinde bilgisayarlı tomografi eşliğinde radyofrekans uygulaması sonuçları. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 31 Ekim5 Kasım 2011 Antalya. Acta Orthop Traumatol Turc 45 Suppl.I Kasım 2011. 6
Kantemir A, Keklikci K, Cakmak S, Rodop O, Kuskucu M. Kronik Ön Çapraz Bağ Yırtığı Olgularında Artroskopik Anatomik Tek Demet Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Sonrası Erken Dönem Klinik Sonuçlarımız. 23. Ulusal Türk Ortopedi Kongresi 29 Ekim 3 Kasım Antalya No:14325
Cakmak S, Mahirogullari M, Keklikci K, Rodop O, İsyar M. Eğitim Şart: Ameliyathanede C Kollu Floroskopi Kullanımında Küçük Ancak Önlenebilen Hatalar. 23. Ulusal Türk Ortopedi Kongresi 29 Ekim 3 Kasım 2013 Antalya No:1432
Cakmak S, İsyar M, Mahirogullari M, Keklikci K, Ekici Mb, Rodop O. Cerrahi Olarak Düzeltilmiş Pes Ekinovarusu Olan Erişkinlerin Klinik Ve Radyolojik Değerlendirilmesi. 23. Ulusal Türk Ortopedi Kongresi 29 Ekim3 Kasım 2013 Antalya No:2128
Kıral A, Uzunismail A, Arpacıoğlu Ö, Rodop O: Serbest vaskülarize fibula aktarımında septokutan dalların renkli dopler ile saptanması ve anastomoz açıklığının erken devrede takibinde monitorize cilt flebinin önemi. I. Ulusal rekonstrüktif mikrocerrahi kongresi, İstanbul, 1995. (Serbest bildiri)
Kıral A, Baş L, Sarıoğlu A, Arpacıoğlu MÖ, Rodop O, Kaplan H: Uzun segmenter kemik defektlerinin tedavisinde serbest vaskülerize fibula grefti uygulamalarımızın geç sonuçları. II. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongre Kitapçığı, İstanbul, 8, 1997.
Kıral A, Arpacıoğlu MÖ, Rodop O: İleri evrelerdeki Kienböck hastalığının skafoidtrapeziumtrapezoid (STT) artrodez yöntemiyle tedavisi. VI.Milli El Cerrahisi ve Üst Ekstremite Kongre Kitabı, Bursa, 259262,1998.
Kıral A, Rodop O, Mahiroğulları M, Bozhan C: Skafoid psödoartrozunda biodegredable implantlarla açık redüksiyon, internal fiksasyon ve greftlemenin erken ve geç sonuçları. VI. Milli El Cerrahisi ve Üst Ekstremite Kongre Kitabı, Bursa, 250252, 1998.
Çilli F, Rodop O: Klavikula distal uç kırıklarının modifiye Bosworth tekniği ile cerrahi tedavi sonuçları. XVI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, Antalya.388390, 1999.
Kıral A, Akmaz İ, Rodop O, Solakoğlu C, Pehlivan Ö: Ateşli silah yaralanmasına bağlı gelişen ve ihmal edilmiş metakarp diafiz defektlerinin geç dönem rekonstrüksiyonu. Sözlü sunum 8. Türk El ve Üst ekstremite Cerrahi Kongre Kitabı, Adana, 157160, 2002.
Kıral A, Akmaz İ, Rodop O, Pehlivan Ö, Solakoğlu C: Elde başparmak karpometakarpal eklem travmatik kronik çıkıklarında ligament rekonstrüksiyonu. Sözlü sunum 8. Türk El ve Üst ekstremite Cerrahi Kongre Kitabı, Adana, 152156, 2002.
Mahiroğulları M, Kıral A, Solakoğlu C, Pehlivan Ö, Çilli F, Rodop O, Özyürek S. Eldeki parçalı deplase ve eklem içi falanks kırıklarının tedavisinde P&R (Pins and Rubber) traksiyon sisteminin kullanımı sonuçları. V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi Antalya 2005. Kongre Kitapçığı 319.
Solakoğlu C, Mahiroğulları M, Kıral A, Pehlivan Ö, Çilli F, Rodop O, Çakmak S. Parçalı eklem içi distal humerus kırıklarının tedavisinde rigid üç kolon rekonstrüksiyonu erken dönem sonuçları. V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi Antalya 2005. Kongre Kitapçığı 319.
Mahiroğulları M, Rodop O, Kaplan H, Yılmaz İ, Kıral A. Osteokondroma zemininde gelişmiş bir kondrosarkoma olgusu sunumu. Poster XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Acta Orthop Traumatol Turc Supp. 39(2): 185, 2005.
Solakoğlu C, Çakmak S, Rodop O, Kıral A. In situ füzyon ile tedavi edilen, semptom oluşturmayan, nontravmatik lomber üçüncü vertebra spondilozisi. Poster XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Acta Orthop Traumatol Turc Supp. 41(3): 149, 2007.
Özyürek S, Rodop O, Mahiroğulları M, Çerçi H, Keklikçi K, Kıral A. Beşinci metakarp anevrizmal kemik kisti: Olgu sunumu. Poster XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Acta Orthop Traumatol Turc Supp. 41(3): 194, 2007.
Rodop O, Mahiroğulları M, Çakmak S, Erler K, Kıral A. Eksizyon, küretaj ve damarsız fibula grefti ile tedavi edilen femur boynunda yerleşmiş eozinofilik granüloma olgusu. Poster XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Acta Orthop Traumatol Turc Supp. 41(3): 196, 2007.
Rodop O, Mahiroğulları M, Uzun M, Çilli F, Özyürek S. Osteoporoz, kalça kırık tipinin oluşmasında bir etken midir? Poster XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Acta Orthop Traumatol Turc Supp. 41(3): 251, 2007.
Çakmak S, Mahiroğulları M, Rodop O, Solakoğlu C, Kıral A, Akyüz M. Sağlıklı genç erkeklerde el bileği radyografik ölçümleri. Poster XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Acta Orthop Traumatol Turc Supp. 41(3): 256, 2007.
Keklikçi K, Rodop O, Çilli F, Mahiroğulları M, Acar A, Kuşkucu M. Uyluk yerleşimli primer kist hidatik olgusu. Poster XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Acta Orthop Traumatol Turc Supp. 43(1): 118, 2009.
Mahiroğulları M, Dönmez F, Tırmık Ü, Kuşkucu M, Rodop O. Ön çapraz bağ rüptürlerinin anatomik çift demet yöntemi ile tedavisinin erken dönem sonuçları. Poster XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Acta Orthop Traumatol Turc Supp. 43(1): 127, 2009.
Rodop O, Turgut H, Mahiroğulları M, Akmaz İ, Özyürek S, Kuşkucu M. Elde yerleşim gösteren tümör benzeri lezyon. Poster XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Acta Orthop Traumatol Turc Supp. 43(1): 146, 2009.
Özyürek S, İncedayı M, Rodop O, Solakoğlu C, Kuşkucu M. Hamat, kapitat, trapezoid kırık birlikteliği: Olgu sunumu. Poster XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Acta Orthop Traumatol Turc Supp. 43(1): 152, 2009.
Öznam K, Mahiroğulları M, Çakmak S, Kuşkucu M, Keklikçi K, Rodop O. Pilon kırıklarında cerrahi tedavi ve erken hareket verilmesinin sonuçları. Poster XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Acta Orthop Traumatol Turc Supp. 43(1): 162, 2009.
Mahiroğulları M, Rodop O, Akyüz M, Sönmez G, Keklikçi K, Kuşkucu M. Ayak bileği burkulmalarında gözden kaçan talus kırıklarının değerlendirilmesi. Poster XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Acta Orthop Traumatol Turc Supp. 43(1): 165, 2009.
Turgut H, Rodop O, Mahiroğulları M, Keklikçi K, Kuşkucu M. Aksesuar soleus kası olgu bildirimi. Poster XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Acta Orthop Traumatol Turc Supp. 43(1): 183, 2009.
Rodop O, Mahiroğulları M, Turgut H, Kuşkucu M. Karpal kemik yerleşimli bir osteoid osteoma olgusu. Poster XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Acta Orthop Traumatol Turc Supp. 43(1): 188, 2009.
Rodop O, Turgut H, Mahiroğulları M, Kuşkucu M. Elde yerleşim gösteren bir osteoid osteoma olgusu. Poster XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Acta Orthop Traumatol Turc Supp. 43(1): 188, 2009.
Rodop O, Mahiroğulları M, Turgut H, Kuşkucu M, Keklikçi K. Tibia dışı yerleşimli iki adet kondromiksoid fibroma olgusu. Poster XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Acta Orthop Traumatol Turc Supp. 43(1): 189, 2009.
Rodop O, Mahiroğulları M, Turgut H, Kuşkucu M. İskelet dışı yerleşimli mezenşimal kondrosarkom olgusu. Poster XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Acta Orthop Traumatol Turc Supp. 43(1): 191, 2009.
Rodop O, Çakmak S, Özyürek S, Mahiroğulları M, Turğut H, Dönmez F. Talusta atipik yerleşim gösteren anevrizmal kemik kisti olgusu. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 31 Ekim5 Kasım 2011 Antalya. Acta Orthop Traumatol Turc 45 Suppl.I Kasım 2011.
Çakmak S, Rodop O, Tuğrut H, Mahiroğulları M, Kuşkucu M. Elin tümör ve tümör benzeri oluşumlarında tanı ve tadavi: 100 olguluk seri. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 31 Ekim5 Kasım 2011 Antalya. Acta Orthop Traumatol Turc 45 Suppl.I Kasım 2011.
Turgut H, Akyıldız F, Ozyurek S, Cakmak S, Rodop O. Elin Tümörleri Ve Tümör Benzeri Oluşumlarının Tedavisinde Klinik Sonuçlar. 23. Ulusal Türk Ortopedi Kongresi 29 Ekim3 Kasım 2013 Antalya No:913
Keklikci K, Yıldırım C, Cakmak S, Orhan S, Rodop O, Kuskucu M. Midşaft Klavikula Kırıklarının Kirschner Telleri İle Minimal İnvazif Tespiti. 23. Ulusal Türk Ortopedi Kongresi 29 Ekim3 Kasım 2013 Antalya No:996
Mahirogullari M, Cift Ht, Cakmak S, Rodop O, Turkmensoy F, Ekici Mb, Erdogan A. Femur Boyun Kırıklı Hastalarda Femur Başının Osteoporoz İndeksinin Kantitatif Ölçümü İle Sağlam Kalçadan Ölçülen Kemik Dansitometresi Arasındaki Korelasyonun Araştırılması. 23. Ulusal Türk Ortopedi Kongresi 29 Ekim3 Kasım 2013 Antalya No:1898
Cakmak S, Rodop O, Keklikci K, Sivrioglu Ak, Mahirogullari M. Gazoz Açacağı Mekanizması: Humerus Başının Göğüs Kafesi İçine Kırıklı Çıkığı. 23. Ulusal Türk Ortopedi Kongresi 29 Ekim3 Kasım 2013 Antalya No:2002
Cakmak S, Mahirogulları M, Keklikci K, Rodop O, Kuskucu M, Kıral A. Hidroksiapatit Kaplı Anatomik Femoral Saplı Çimentosuz Total Kalça Artroplastisi Orta Dönem Klinik Ve Radyolojik Takip Sonuçları. 23. Ulusal Türk Ortopedi Kongresi 29 Ekim3 Kasım 2013 Antalya No:2003
Cakmak S, Mahirogullari M, Keklikci K, Uz O, Erkul E, Rodop O. Klippelfeil Sendromlularda Görülebilen Çeşitli Organ Patolojılerının Farkında Mıyız? 23. Ulusal Türk Ortopedi Kongresi 29 Ekim3 Kasım 2013 Antalya No:2004
Cakmak S, Mahirogullari M, Sari E, Keklikci K, Rodop O. Uzun Süre Bifosfonat Tedavisi Alan Hastalarda Görülen Bilateral Ardışık Düşük Enerjili Femur Şaft Kırıkları. 23. Ulusal Türk Ortopedi Kongresi 29 Ekim3 Kasım 2013 Antalya No:2005
Kuşkucu M, Rodop O, Pehlivan Ö: Aşil tendon rüptürlerinin fibrin doku yapıştırıcısı ile tedavisi. 5. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi. 2427 Ekim 2000/ İstanbul.
Rodop O, Arpacıoğlu MÖ, Akmaz İ, Kıral A, Oğuz Y. Humerus cisim kırıklarının tedavisinde kilitli intramedüller çivileme. XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 2429 Ekim 2001/ Antalya da Poster olarak sunulmuştur.
Rodop O, Akmaz İ, Kaplan H, Arpacıoğlu MÖ, Kıral A, Çengel C. Osteosarkoma. XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 2429 Ekim 2001/ Antalya da Poster olarak sunulmuştur.
Arpacıoğlu Ö, Solakoğlu C, Şanel S, Rodop O, Kıral A. İleri derecede kalça osteoartriti ve aynı tarafta femur şaft kırığı olan hastaya tek seansta uygulanan total kalça artroplastisi ve retrograd intramedüller çivileme. XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi İstanbul, 2003.
Solakoğlu C, Keklikçi K, Rodop O, Kıral A, Kaplan H. Talus cisim kırığı sonrasında psödoartroz gelişen olgumuzda transmalleoler yaklaşımla greftleme ve internal fiksasyon uygulamamız. XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi İstanbul, 2003.
Mahiroğulları M, Çilli F, Keskin AT, Rodop O, Mutlu H, Kuşkucu M. To evaluation of consistency between findings of shoulder examination and MRI arthrography results. Poster. IX. Türk Spor yaralanmaları artroskopi ve diz cerrahisi kongresi İstanbul, 2008
Karagöz H, Ülkür E, Öksüz S, Çakmak S, Rodop O, Mahiroğulları M. Serbest vaskülarize fibula flebi ile femur rekonstrüksiyonu. Türk plastik rekontrüktif ve estetik cerrahi derneği 33. ulusal kurultayı. İzmir, 1418 Eylül 2011


7.4. Diğer yayınlar (Kitaplar veya kitaplardaki bölümler)  

1-  Çocuk Ortopedisi, Bölüm Adı:(Çocuklarda Kas Ve İskelet Sistemi     Tümörleri) (2012).,    Erol Bülent,Er Turgay,Rodop Osman,Olgaç Necat Vakur, Bayçınar Tıbbi Yayıncılık, Editör:Emre Çullu, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 422, Isbn:978-605-88789-2-1, Türkçe(Bilimsel Kitap),(Yayın No: 2500591)  

2-Multidisipliner yaklaşımla Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri. Ed: Dabak N. Bölüm:11 Rodop O. Osteokondroma. Bayt Yayıncılık, 2013, 117-122.

3-Multidisipliner yaklaşımla Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri. Ed: Dabak N. Bölüm:12 Rodop O. Kondroma. Bayt Yayıncılık, 2013, 123-128