Dr. Öğr. ÜyesiÖzbil Korkmaz

  • İlgi Alanları
  • Sinir sıkışmaları
  • Fibromiyalji
  • Ağrı tedavisi
  • Boyun ağrısı
  • Bel ağrısı
  • Sırt ağrısı
  • Kas spazmları
  • Spor yaralanmaları
Eğitim ve Uzmanlık
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Osmaniye Devlet Hastanesi Fiziksel tıp ve Rehabilitasyon
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 
Kurs ve Sertifikalar
Kinesio Taping Basıc (KT1+KT2) March 7-8 , 2015
Top 30 DN Dry Needling Course by David G. Simons Academy 13-15 March 2015
Kas İskelet Sistemi Patolojilerinde MRG Değerlendirme Programı 4-5 Nisan 2015

 

Bahadır C., Korkmaz Gürel Ö. , , Ocak F., Yiğit S. "Kalçanın Geçici Osteoporozu: Olgu Sunumu" Osteoporoz Dünyasından Dergisi. 13: 19-22. 2007
Bahadır C., Ocak F., Önal B., Öztürk B., Korkmaz Ö., Önder C. B. Femur Başının Avasküler Nekrozu, Seronegatif Spondiloartropati ve Osteoporoz ile Komplike Olmuş Ailevi Akdeniz Ateşi: Olgu Sunumu" Romatoloji Dergisi. 22: 36-39, 2007
Bahadır C., Korkmaz Ö., Şahin Z. "Gebelik Sonrası Vertebral Kırıklarla Ortaya Çıkan Osteogenezis İmperfekta ve Siklik Etidronat Tedavisi: Olgu Sunumu" Osteoporoz Dünyasından 11(1): 85-88, 2005
Bahadır C., Akarırmak Ü., Bahadır E., Karacan İ, Şahin Z., Korkmaz Ö. "Hemiplejik Hastalarda Bobath Askısının Fonksiyonel Parametreler ve Omuz Subluksasyonu Üzerine Etkisi" Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 45(2): 66-70, 2005
Bahadır C., Önal B., Korkmaz Ö "Osteogenezis İmperfekta: Olgu Sunumu", Osteoporoz Dünyasından Özel Sayı: P 67, Eylül 2005
Bahadır C., Akarırmak Ü.,Bahadır E., Karacan İ., Şahin Z., Korkmaz Ö. "Hemiplejik Omuz Subluksasyonunda Bobath Askısının Etkinliği" Türk Geriatri Dergisi 8(1): 296, 2005
Önder C. B., Bahadır C., Demir Y., Gürer N., Sağlam Z., Korkmaz Ö. "Hemiplejik Hastalarda Klinik ve Fonksiyonel Durumun Rehabilitasyon Sonuçları Üzerine Etkisi" Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 45(1): 5-9, Ocak-Mart 2005