Prof. Dr.Özcan Hız

  • İlgi Alanları
  • Bel fıtığı
  • Boyun fıtığı
  • Romatizmal hastalıklar
  • Kemik erimesi
  • Kuru iğneleme
  • PRP
  • Nöral terapi
  • Eklem içi enjeksiyonlar
Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (ÇAPA) - Tıp Eğitimi
İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Uzmanlık
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi - Doçentlik

A.    MAKALELER

1.       SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded, SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleler

 

A1.1. N. Kotevoglu, P. C. Iyıbozkurt, O. Hız, H. Toktas, B. Kuran, "A prospective randomised controlled clinical trial comparing the efficacy of different molecular weight hyaluronan solutions in the treatment of knee osteoarthritis", Rheumatology International (ISI) , 26:325-330 pp., 2006

 

A1.2. O. Hız, L. Ediz, E. Gülcü, İ. Tekeoglu, "Effects of behçet disease on sexual function and psychological status of male patients", Journal of Sexual Medicine (ISI) , 2010 ,

8(5):1426-33. doi: 10.1111/j.1743-6109.2010.02040.x.

 

A1.3. O. Hiz, L. Ediz, I. Tekeoglu, "Effect of number of pregnancies on bone mineral density", The Journal of International Medical Research (ISI) , 38:1816-1823 pp., 2010 , DOI: false

 

A1.4. L. Ediz, O. Hiz, H. Ozkol, E. Gulcu, M. Toprak, M. F. Ceylan, "Relationship between Anti-CCP antibodies and oxidant and anti-oxidant activity in patients with rheumatoid arthritis", International Journal of Medical Sciences (ISI) , 8(2):139-147 pp., 2011 , DOI: false

 

A1.5. L. Ediz, O. Hız, M. Toprak, I. Tekeoğlu, S. Ercan, "The validity and reliability of the Turkish version of the Revised Fibromyalgia Impact Questionnaire", Clinical Rheumatology (ISI) , 30:339-3346 pp., 2011 , DOI:10.1007/s10067-010-1546-8

 

A1.6. U. Çobanoğlu, Ö. Hız, M. Melek, Y. Edirne, "Is muscle-sparing thoracotomy advantageous?", Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi (ISI) , 19(1):43-48 pp., 2011 , DOI: false

 

A1.7. L. Ediz, O. Hiz, M. Toprak, MF. Ceylan, L. Yazmalar, E. Gulcu. Restless legs syndrome in Behçet’s Disease. The Journal of International Medical Research (ISI), 39(3):759-765 pp., 2011

 

A1.8. L. Ediz, MF. Ceylan, U. Türktaş, İ. Yanmış, Ö. Hız. A randomised controlled trial of electrostimulation effects on effusion, swelling and pain recovery after anterior cruciate ligament reconstruction;A pilot study. Clinical Rehabilitation, 2012;26(5):413-22. doı: 10.1177/0269215511421029

 

A1.9. Ö. Hız, Levent Ediz, Songül Ercan, Mehmet Arslan, Serhat Avcu, İbrahim Tekeoğlu. The relationship between chronic low back pain and bone mineral density in young and middle age males. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi. 2012;58:294-8 DOI: 0.4274/tftr.37267

 

A1.10. I. Tekeoglu, L. Ediz, O. Hiz, M. Toprak, L. Yazmalar, G. Karaaslan. The relationship between shoulder impingement syndrome and sleep quality. Eur rew med Pharmacol Sci. Ahead of print ID: ERMPS-1242

 

A1.11. M. Alpayci, Y. Ozkan, L. Yazmalar, O. Hiz, L. Ediz. A randomized controlled trial on the efficacy of intermittent and continuous traction for patients with knee osteoarthritis. Clinical rehabilitation. 2013 Apr;27(4):347-54, DOI: 10.1177/0269215512459062

 

2. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında yer alan uluslararası indeks ve özler kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleler

 

A2.1. İ. Tekeoğlu, Ö. Hız, B. Özbay, M. Toprak, S. Avcu., "Sistemik romatizmal hastalıklarda akciğer tutulumu: HRCT bulguları", Clinical and Analytical Medicine , 2(2):36-39, 2011 , DOI: 10.4328/JCAM.276

 

A2.2. L. Ediz, B. Al, Ö. Hız., "Rehabilitasyon tıbbında acil bir durum:Otonomik disrefleksi", Akademik Acil Tıp Dergisi , 9:175-178 pp., 2010 , DOI: false

 

A2.3. Ö. Hız, L. Ediz, M. Toprak, İ. Tekeoğlu, "Bir üniversite hastanesinde yatan hastalarda fiziksel tıp ve rehabilitasyon konsültasyonları", Journal of Clinical and Analytical Medicine , 2(3):1-3 pp., 2011 , DOI: 10.4328/JCAM.275

 

A2.4. U. Çobanoğlu, Ö. Hız, F. Sayır, L. Ediz, A. Şehitoğlu. Travmatik ve atravmatik sternum kırıkları: 13 olgunun değrlendirilmesi. Türk Toraks Dergisi. Kabul edildi. 08.06.2011.

 

A2.5. L. Ediz, Ö. Hız. Physical therapy in treating fibromyalgia syndrome: a brief review. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi. 2011;14:28-32

 

A2.6. Ö. Hız, Levent Ediz, Mehmet Fethi Ceylan, Emrullah Gezici, Elif Gülcü, Metin Erden. Prevalence of the absence of palmaris longus muscle assessed by a new examination test (Hız-Ediz Test) in the population residing in the area of Van, Turkey. Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi. 2011;2(3):254-259

 

A2.7. M. Erden, L. Ediz, Ö. Hız, Y. Tuluce, H. Özkol, M. Toprak, F. Demirdağ. Effect of colchicine on total antioxidant capacity, antioxidant enzymes and oxidative stress markers in patients with knee osteoarthritis. International Journal of Clinical Medicine. 2012:3;377-383

 

A2.8. L. Ediz, Ö. Hız, M. F. Ceylan, M. Toprak, "Shoulder subluxation and shoulder-hand syndrome after stroke; effect of brain lesion location and side", Journal of Clinical and Analytical Medicine , 2(3):49-53 pp., 2011 , DOI: 10.4328/JCAM.258

 

A2.9. L. Ediz, Ö. Hız, M. Toprak, İ. Tekeoğlu, "Effect of weekly alendronate on knee symptoms in patients with osteoporosis and knee osteoarthritis coexistence", Osteoporoz Dünyasından , 16:17-21 pp., 2010 , DOI: false

 

A2.10. Ozcan Hiz, Levent Ediz, Yasemin Özkan, Aydın Bora. Clinical and magnetic resonance imaging findings of the temporomandibular joint in patients with rheumatoid arthritis. J Clin Med Res. 2012;4(5):323-331

 

 

3. İndekslerde yer almayan yurt içi ve yurt dışı hakemli ve süreli dergilerde yayınlanmış makaleler

 

A3.1.1. Ö. Hız, S. Deveci, "Romatizmal hastalıklarda cinsel fonksiyon bozukluğu", Androloji Bülteni , 40:19-22 pp., 2010 , DOI: false

 

A3.2. İ. Tekeoğlu, Ö. Hız, "Elektroakupunktur uygulamaları", Türkiye Klinikleri JPM&R-Special Topics , 3(1):63-70 pp., 2010 , DOI: false

 

A3.3. Ö. Hız, B. Çelik, "Lokomotor sistem hastalıklarında akupunktur", Türkiye Klinikleri JPM&R-Special Topics , 3(1):49-54 pp., 2010 , DOI: false

 

A3.4. Ö. Hız, H. Toktaş, N. Kotevoğlu, E. Deniz, B. Kuran, "Servikal osteoartrit ve vertigo: fizik tedavi ve egzersiz etkinliğinin karşılaştırılması", Van Tıp Dergisi , 16(2):55-62 pp., 2009 , DOI: false

 

A3.5. H. Toktaş, D. Parlar, Ö. Hız, S. Yakut, H. Öztürk, B. Kuran, "Boyun ve boyun kol ağrılı hastalarda klinik ve radyolojik bulguların ilişkisi", Ege Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi , 9(1):9-16 pp., 2003 , DOI: false

 

A3.6. H. Toktaş, Ö. Hız, F. Şahin, F. Yılmaz, E. Deniz, B. Kuran, "Ekstrüde lomber diskal hernilerde konservatif tedavi sonuçları", Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi , 14(2):87-92 pp., 2003 , DOI: false

 

A3.7. L. Ediz, O. Hız, M. Toprak, İ. Tekeoğlu, L. Yazmalar. Comparison of the efficacies of two different physical therapy treatment programs in patients with lumbar spinal stenosis. Sakaryamj 2011:2;59-63

 

A3.8. Özcan Hız. Spinal kord yaralanmalarından sonra ağrı. Türkiye Klinikleri JPMR&R-Special Topics 2011;4(2):90-5

 

A3.9. Gülşah Karaaslan, Özcan Hız, Levent Ediz, İbrahim Tekeoğlu, Sıddık Keskin. Evaluation of fatigue in Behçet’s syndrome; relationship with disease activity, clinical manifestations, anxiety, depression, and daily living activities. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi. 2010;21(4):110-6

 

4. Birinci, 2., 3. ve 4. maddelerde belirtilen dergilerde yayınlanmış editöre mektup, teknik not, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

 

A4.1. M. Arslan, Ö. Hız, T. Yazıcı, Ç. Kotan, B. O. Güdü, "Anterior servikal diskektomi ve füzyondan sonra allogreftin kırılmasından dolayı kusma ve disfaji", Journal of Clinical and Analytical Medicine , 2012 ,3(1): 99-101 DOI: 10.4328/JCAM.395

 

A4.2. L. Ediz, O. Hiz, M. F. Ceylan, M. Toprak, Y. Ozkan, "Pes cavus and Charcot Marie Tooth disease: a case report and brief review of the literature", Journal of Clinical and Analytical Medicine , 2(3):149-151 pp., 2011 , DOI: 10.4328/JCAM.293

 

A4.3. Ö. Hız, E. Gülcü, Y. Özkan, İ. Tekeoğlu,"Pleuropericarditis associated with sulphasalazine in a case of rheumatoid arthritis: A drug-induced lupus-like syndrome", Türk Romatoloji Dergisi (ISI) , 26(3):248-253 pp., 2011 , DOI:10.5152/tjr.2011.039

 

A4.4. L. Ediz, I. Tekeoglu, M. F. Ceylan, S. Avcu, O. Hiz, "Ekstradural spinal hidatidozise bağlı parapleji ve cerrahi girişimden sonra siringomyeli: Bir olgu sunumu", Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi (ISI) , 57:182-185 pp., 2011 , DOI: 10.4274/tftr.31932

 

A4.5. L. Ediz, M.F. Ceylan, O. Hiz, I. Tekeoglu, Complex regional pain syndrome (shoulder-hand syndrome) in an elderly patient after open cardiac surgical intervention; a case report. Eastern Journal of Medicine ,  16:56-58 pp., 2011 , DOI: false

 

A4.6. Ö. Hız, G. Karaaslan, V. Şah, L. Yazmalar, İ. Tekeoğlu, "Elektrokonvulsif tedavi sonrası bilateral total supraspinatus tendon yırtığı: olgu sunumu", Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi (ISI) , 55:132-134 pp., 2009

 

A4.7. Ö. Hız, H. Ünver, Y. Özkan, L. Yazmalar, İ. Tekeoğlu, "Sistemik lupus eritematozuslu bir olguda multifokal osteonekroz", Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi (ISI) , 29(3):784-787 pp., 2009 , DOI: false

 

A4.8. İ. Tekeoğlu, T. Tombul, Ö. Hız, E. Gülcü, M. Toprak, "Multipl skleroz ve antifosfolipid sendromu birlikteliği", Türk Romatoloji Dergisi (ISI) , 24:106-109 pp., 2009 , DOI: false

 

A4.9. L. Ediz, O. Hiz, I. Meral, M. Alpayci, "Complex regional pain syndrome: A vitamin K dependent entity?", Medical Hyphotheses (ISI) , 75:319-323 pp., 2010 , DOI: 10.1016/j.mehy.2010.03.012

 

A4.10. Ö. Hız, L. Ediz, M. F. Ceylan, Y. Özkan, İ. Tekeoğlu, "Osteogenesis imperfektalı bir olguda romatoid artrit benzeri el deformiteleri", Osteoporoz Dünyasından , 16:35-37 pp., 2010 , DOI: false

 

A4.11. Ö. Hız, L. Ediz, M. F. Ceylan, E. Gülcü, İ. Tekeoğlu, "Bilateral kalkaneus kırığı sonrasında bilateral kompleks bölgesel ağrı sendromu: olgu sunumu", Osteoporoz Dünyasından , 16:38-40 pp., 2010 , DOI: false

 

A4.12. Ö. Hız, Y. Özkan, E. Gülcü, İ. Tekeoğlu, "Lepralı erkek hastada osteoporoz: olgu sunumu", Osteoporoz Dünyasından , 16:22-24 pp., 2010 , DOI: false

 

A4.13. İ. Tekeoğlu, Ö. Hız, Y. Özkan, D. Söker, R. Özçelik, "Jüvenil skleroderma ve kalsinozis kutis: Olgu sunumu", Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi , 20(3):104-107 pp., 2009 , DOI: false

 

A4.14. Ö. Hız, M. Toprak, M. Erden, M. Alpaycı, İ. Tekeoğlu, "Vertebra malignitesi ile karışabilen aseptik spondilodiskit (Andersson lezyonu): Olgu sunumu", Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi , 20(3):108-113 pp., 2009 , DOI: false

 

A4.15. Ö. Hız, G. Karaaslan, L. Yazmalar, İ. Tekeoğlu, "Uzun dönem glukokortikoid kullanımına bağlı gelişen manifest osteoporoz ve sağ femur başı avasküler nekroz birlikteliği: Olgu sunumu", Van Tıp Dergisi , 15(3):90-94 pp., 2008 , DOI: false

 

A4.16. Ö. Hız, H. Toktaş, T. Balcı, E. Deniz, D. Parlar, B. Kuran, "Omuz sıkışma sendromuna neden olan os akromiale: Olgu sunumu", Ege Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi , 9(1):29-34 pp., 2003 , DOI: false

 

A4.17. L. Yazmalar, Ö. Hız, L. Ediz, İ. Tekeoğlu. Romatoid artritte asimetrik eklem tutulumu; Üç olgu sunumu. Sakaryamj 2011:2;67-70

 

A4.18. Ozcan Hiz, Levent Ediz, Fahrettin Demirdağ, Yasemin Özkan, Ramazan Esen, Savaş Güner. Sacroiliac joint involvement in a patient with Hemophilia A: case report. J Hematol. 2012;1(4-5):105-107

 

 

B. BİLDİRİLER

 

1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve özeti yayınlanmış poster bildiri

 

B1.1. L. Ediz, Y. Tülüce, H. Ozkol, O. Hiz, E. Gulcu, M. Toprak, Excellence In Rheumatology konferansı dahilinde "Abstracts Excellence In Rheumatology" bildiri kitapçığındaki "The effect of Anti-CCP antibodies on sinovial fluid oxidant and anti-oxidant activities in patients with rheumatoid arthritis", ii9 pp., Istanbul, Turkey, 2011

 

B1.2. L. Ediz, O. Hiz, M. F. Ceylan, M. Toprak, İ. Tekeoğlu, Excellence In Rheumatology konferansı dahilinde "Abstracts Excellence In Rheumatology" bildiri kitapçığındaki "The prevelance of restless legs syndome in Turkish patients with rheumatoid arthritis", ii26 pp., Istanbul, Turkey, 2011

 

B1.3. M. Toprak, I. Tekeoglu, O. Hiz., Annual European Congress of Rheumatology konferansı dahilinde "Ann Rheum Dis" bildiri kitapçığındaki "Fibromyalgia in Behcet’s Disease is associated with anxiety, depression, sleep quality of life", 598 pp., Copenhagen, Denmark, 2009

 

B1.4. O. Hiz, M. Toprak, İ. Tekeoglu, 5th World of the international society of physical and rehabilitation medicine konferansı dahilinde "5th World of the international society of physical and rehabilitation medicine, abstract book" bildiri kitapçığındaki "Evaluation of the characteristics of the concultation requests for inpatients from a physical therapy and rehabilitation/rheumatology department in a university hospital", 696-697 pp., Istanbul, Turkey, 2009

 

B1.5. G. Karaaslan, O. Hız, İ. Tekeoğlu, 5th World of the international society of physical and rehabilitation medicine konferansı dahilinde "5th World of the international society of physical and rehabilitation medicine, abstract book" bildiri kitapçığındaki "Evaluation of fatigue in Behçet’s syndrome; relationship with disease activity", 540 pp., Istanbul, Turkey, 2009

 

B1.6. H. Toktas, O. Hiz, F. Sahin, F. Yilmaz, E. Deniz, B. Kuran, 2nd World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine- ISPRM konferansı dahilinde "2nd World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine- ISPRM, Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Conservative treatment outcomes in extruded lumbar disc herniation", 185 pp., Prague, Czech Republic, 2003

 

B1.7. H. Toktas, O. Hiz, D. Parlar, S. Yakut, H. Özkurt, B. Kuran, Annual Europan Congress of Rheumatology Eular konferansı dahilinde "Annals of Rheumatic Disease" bildiri kitapçığındaki "Correlarion between radiologic and clinical findings in patients with neck and neck-arm pain", 33 pp., Stockholm, Sweden, 2002

 

B1.8. N. Kotevoglu, P. Iyibozkurt, O. Hiz, B. Kuran, European Congressof Rheumatology konferansı dahilinde "Annual European Congressof Rheumatology , Final Programme" bildiri kitapçığındaki "Viscosupplementation treatment for osteoarthritis of the knee", 253 pp., Stocholme, sweden, 2002

 

B1.9. Levent Ediz, Mehmet Fethi Ceylan, Murat Toprak, Özcan Hız, İbrahim Tekeoğlu,  9. Uluslararası Türk Omurga Kongresi dahilinde bildiri kitapçığındaki “Comparison of the efficacies of two different physical therapy treatment programs in patient with degenerative lumbar spinal stenosis”, P23 ppç, İstanbul, Türkiye, 2011

 

2. Uluslararası/ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve tam metni ya da özeti yayınlanmış konferans, panel konuşması ya da davetli bildiri

 

B2.1. Özcan Hız. Çocuk Engellilerde Spor. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi  dahilinde. Türk Fiz Rehab Derg 2011:57 Özel Sayı;1-334

 

 

3. Uluslararası katılımlı/ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve özeti yayınlanmış sözlü bildiri

 

B3.1. Ö. Hız, L. Ediz, E. Gülcü, İ. Tekeoğlu., Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi konferansı dahilinde "Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi Bildiri Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Behçet hastalığının erkek hastalarda cinsel fonksiyon ve psikolojik durum üzerine etkisi", 198 pp., Antalya, Türkiye, 2010

 

B3.2. Ö. Hız, A. P. İyibozkurt, T. Balcı, B. Özcan, E. Ergöz, B. Kuran, 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi konferansı dahilinde "19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "İnmeli hastalarda rehabilitasyon ile elde edilen fonksiyonel kazanç ve maliyet ilişkisi.", 25 pp., Antalya, Türkiye, 2003

 

B3.3. Ö. Hız, N. Kotevoglu, H. Toktas, E. Deniz, B. Kuran, 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi konferansı dahilinde "19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Servikal kaynaklı vertigo olduğu düşünülen olgularda fizik tedavi ve rehabilitasyonun etkisi", 10 pp., Antalya, Türkiye, 2003

 

B3.4. Özcan Hız, Hasan Toktas, Ömer Dikici, Levent Ediz. Ankilozan spondilitli hastalarda vertigo sıklığı: hastalık aktivite parametreleri ile ilişkisi. 5. Türk Romatoloji Kongresi dahilinde. Tam Metin ve Bildiri Özet Kitabı, Sayfa 59, 2012, Antalya, Türkiye

 

B3.5. Remziye Özçelik, Özcan Hız, Levent ediz, Emrullah Gezici, İbrahim Tekeoğlu. Kronik boyun ağrılı hastalarda servikal radyografik dejeneratif bulgular ile ağrı, disabilite, uyku kalitesi, yaşam kalitesi ve psikolojik durum arasındaki ilişki. 5. Türk Romatoloji Kongresi dahilinde. Tam Metin ve Bildiri Özet Kitabı, Sayfa 59, 2012, Antalya, Türkiye

 

B3.6. Özcan Hız, Yasemin Özkan, Levent Ediz, Serhat Avcu, Aydın Bora, İbrahim Tekeoğlu. Romatoid artritli hastalarda temporomandibular eklemin klinik ve manyetik rezonans görüntüleme bulguları. 5. Türk Romatoloji Kongresi dahilinde. Tam Metin ve Bildiri Özet Kitabı, Sayfa 51, 2012, Antalya, Türkiye

 

B3.7. Yasemin özkan, Özcan Hız, Mehmet Özkan, İbrahim Tekeoğlu. Romatoid artritli hastalarda periodontal hastalık. 5. Türk Romatoloji Kongresi dahilinde. Tam Metin ve Bildiri Özet Kitabı, Sayfa 51, 2012, Antalya, Türkiye

 

 

4. Uluslararası katılımlı/ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve özeti yayınlanmış poster bildiri

 

B4.1. Ö. Hız, E. Gülcü, Y. Özkan, Y. Güneş, Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi konferansı dahilinde "Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi Bildiri Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Pleuropericarditis in a case associated to sulphasalazine: Drug induced lupus like syndrome", 336 pp., Antalya, Türkiye, 2010

 

B4.2. İ. Tekeoğlu, Ö. Hız, L. Yazmalar, M. Erden, R. Özçelik, E. Gülcü., Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi konferansı dahilinde "Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi Bildiri Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Romatoid artrit ve asimetrik eklem tutulumu: Üç olgu", 339 pp., Antalya, Türkiye, 2010

 

B4.3. L. Ediz, Ö. Hız, M. Toprak, İ. Tekeoğlu, Türk Geriatri 2010 Kongresi konferansı dahilinde "Türk Geriatri 2010 Kongresi-Özel Sayısı" bildiri kitapçığındaki "Osteoporoz ve diz osteoartritli yaşlı kadın hastalarda haftalık alendronat tedavisinin diz semptomları üzerine etkisi", 31 pp., İzmir, Türkiye, 2010

 

B4.4. L. Ediz, Ö. Hız, İ. Tekeoğlu, E. Gezici, Türk Geriatri 2010 Kongresi konferansı dahilinde "Türk Geriatri 2010 Kongresi-Özel Sayısı" bildiri kitapçığındaki "Complex regional pain syndrome in an elderly patient after open cardiac surgical intervention", 41 pp., İzmir, Türkiye, 2010

 

B4. 5.     L. Ediz, Ö. Hız, M. Toprak, M. Erden, İ. Tekeoğlu, Türk Geriatri 2010 Kongresi konferansı dahilinde "Türk Geriatri 2010 Kongresi-Özel Sayısı" bildiri kitapçığındaki "Effect of oxcarbezepine in the treatment of lumbar spinal stenosis in the elderly", 42 pp., İzmir, Türkiye, 2010

 

B4.6. L. Yazmalar, Ö. Hız, L. Ediz, İ. Tekeoğlu, XI. Ulusal Romatoloji Kongresi konferansı dahilinde "RAED Dergisi" bildiri kitapçığındaki "Romatoid artrit, ankilozan spondilit, osteoartrit hastalarında ve kontrollerde mevsimsel serum 25 hidroksivitamin D düzeyleri ile hastalık aktivitesi arasındaki ilişki", 153 pp., Antalya, Türkiye, 2010

 

B4.7. V. Şah, Ö. Hız, L. Ediz, İ. Tekeoğlu, 2. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi konferansı dahilinde "2. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Diz osteoartritli hastalarda hastalık aktivitesi ile uyku ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki", P030 pp., Ankara, Türkiye, 2010

 

B41.8. L. Ediz, Ö. Hız, M. Toprak, 2. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi konferansı dahilinde "2. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "İnme sonrası omuz subluksasyonu ve omuz el sendromu gelişimi:Beyin lezyon tarafı ve lokalizasyonunun etkisi", P014 pp., Ankara, Türkiye, 2010

 

B4.9. İ. Tekeoğlu, Ö. Hız, B. Özbay, M. Toprak, S. Avcu, 22. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi konferansı dahilinde "22. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi Program ve Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Sistemik bağ doku hastalıklarında akciğer tutulumu: HRCT bulguları", P-FTR-33 pp., İstanbul, Türkiye, 2009

 

B4.10. Ö. Hız, M. Erden, M. Toprak, M. Alpaycı, İ. Tekeoğlu, 22. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi konferansı dahilinde "22. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi Program ve Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Vertebra malignitesi tanısı ile opere edilen ankilozan spondilite bağlı spondilodiskit olgusu", P-FTR-35 pp., İstanbul, Türkiye, 2009

 

B4.11.  İ. Tekeoğlu, Ö. Hız, R. Özçelik, L. Yazmalar, D. Söker, M. Erden, 22. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi konferansı dahilinde "22. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi Program ve Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Jüvenil skleroderma ve kalsinozis kutis: olgu sunumu", P-FTR-38 pp., İstanbul, Türkiye, 2009

 

B4.12. Ö. Hız, H. Ünver, Y. Özkan, L. Yazmalar, İ. Tekeoğlu, Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi konferansı dahilinde "Romatizmal Hastalıklar Kongresi Program ve Bildiri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Sistemik lupus eritematozuslu bir olguda multifokal avasküler nekroz; bir olgu sunumu", 89 pp., Antalya, Türkiye, 2008

 

B4.13. İ. Tekeoğlu, Ö. Hız, Y. Özkan, E. Gülcü, D. Söker, L. Yazmalar, Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi konferansı dahilinde "Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi Program ve Bildiri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Kalça tutulumu ile başlayan ankilozan spondilit? Olgu sunumu", 168 pp., Antalya, Türkiye, 2008

 

B4.14. İ. Tekeoğlu, T. Tombul, Ö. Hız, E. Gülcü, M. Toprak, 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi konferansı dahilinde "21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi Program Konuşma ve Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Multipl skleroz ve antifosfolipid sendromu birlikteliği: Bir olgu sunumu", 132 pp., Antalya, Türkiye, 2007

 

B4.15. Ö. Hız, G. Karaaslan, V. Şah, L. Yazmalar, İ. Tekeoğlu, 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi konferansı dahilinde "21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi Program Konuşma ve Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Elektrokonvulsif tedavi sonrası bilateral total supraspinatus tendon yırtığı: Olgu sunumu", 138 pp., Antalya, Türkiye, 2007

 

B4.16. Özcan Hız, Levent Ediz, Mehmet Fethi Ceylan, Elif Gülcü, Songül Ercan. Hemofili A Hastasında Sakroiliak Eklem Tutulumu: Olgu Sunumu. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi dahilinde. Türk Fiz Rehab Derg 2011:57 Özel Sayı;194, Antalya, Türkiye

 

B4.17. Özcan Hız, Levent Ediz, Mehmet Fethi ceylan, Emrullah Gezici, Elif Gülcü, Metin Erden. Türkiyede Van Bölgesinde Yaşayan Popülasyonda Palmaris Longus Kası Yokluğunun Prevelansı ve Yeni Bir Muayene Testi (Hiz-Edzi Testi). 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi dahilinde. Türk Fiz Rehab Derg 2011:57 Özel Sayıı;194, Antalya, Türkiye

 

B4.18. Metin Erden, Özcan Hız, Levent Ediz, Halil Özkol, Yasin Tülüce. Diz osteoartritinde Kolşisin Tedavisinin Malonildialdehid, Antioksidan Kapasite ve hastalık Aktivitesi Üzerine Etkisi:Prospektif Randomize Kontrollü Klinik Çalışma. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi dahilinde. Türk Fiz Rehab Derg 2011:57 Özel Sayı;1-334, Antalya, Türkiye

 

B4.19. Özcan Hız, Levent Ediz, Songül Ercan, Mehmet Aslan, Serhat Avcu, İbrahim Tekeoğlu. Genç ve Orta Yaş Erkeklerde Kronik Bel Ağrısı ve Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişki. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi dahilinde. Türk Fiz Rehab Derg 2011:57 Özel Sayı;290, Antalya, Türkiye

 

B4.20. Songül Ercan, Özcan Hız, Levent Ediz, İrfan Bayram. Steroid Kaynaklı Osteonekroza Vitamin K’nın Etkisi: Rat Çalışması. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi dahilinde. Türk Fiz Rehab Derg 2011:57 Özel Sayı;1-334, Antalya, Türkiye

 

B4.21. Mahmut Alpaycı, Özcan Hız, Levent Ediz, Yasemin Özkan. Diz Osteoartritinde Traksiyon Tedavisinin Etkisi: Prospektif Randomize Kontrollü Çalışma. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi dahilinde. Türk Fiz Rehab Derg 2011:57 Özel Sayı;1-334, Antalya, Türkiye

 

B4.22. İbrahim Tekeoğlu, Özcan Hız, Levent Ediz, Gülşah Karaaslan. Omuz sıkışma sendromu ve uyku kalitesi arasındaki ilişki. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi dahilinde. Türk Fiz Rehab Derg 2011:57 Özel Sayı;195, Antalya, Türkiye