Dr. Öğr. ÜyesiÖzcan Kaya

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji İhtisası

Deneyim
İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi
Florence Nightingale Hastanesi Istanbul Spine Center
Özel Ethica İncirli Hastanesi

Uzmanlık Tezi

Adolesan İdiyopatik Skolyoz Cerrahisinde Pedikül Vida Sistemleriyle Global Derotasyon Manevrası ve Tedavi Sonuçlarımız

Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1- Salduz A,Kaya O,Balci HI,Akgul T,Dikici F,Zulfikar B,Kocaoglu M.Surgical Treatment of an Infected Nonunion of the Middle Third of the Femur Associated with Femoral Shortening in a Hemophilia Patient. Case Rep Orthop doi: 10.1155/2016/3045262 e-pub:2016 Mar 17

2-Zhang, J., Eisenhauer, P., Kaya, O.,Vaccaro AR., Diallo C., Fertala A.,Freeman TA. P15 peptide stimulates chondrogenic commitment and endochondral ossification. International Orthopaedics (SICOT) (2017). doi:10.1007/s00264-017-3464-8 e-pub:2017 Apr 8

Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

1- O.Kaya,F.Yildiz,T.Akgul,F.Dikici,Unsal Domanic .The results of posterior instrumentation only for rigid scoliotic spine deformity with cobb angles are more than 80 degrees 9th International Turkish Spine Congress April 27-30,2011 Istanbul,Turkey (Sözel Bildiri)

2- T.Akgul,C.Sar,F.Dikici,O.Kaya,A.Toker,S,Dilege . En bloc partial vertebrectomy for lung cancer invading the spine. 9th International Turkish Spine Congress April 27-30,2011 Istanbul,Turkey (Sözel Bildiri)

3- O.Ozkunt,O.Kaya,Fatih Dikici,T.Akgul,C.Sar,U.Talu.Sacral screw instrumentation in degenerative spine:mid and long term follow up 9th International Turkish Spine Congress April 27-30,2011 Istanbul,Turkey (Sözel Bildiri)

4- M.Korkmaz,C.Sar,O.Ozkunt,K.Sariyilmaz,F.Dikici,O.Kaya .Correction with translation technique in the treatment of Adolescent Idiopathic Scoliosis minimum two years follow –up. AOSpine 4. Global Spine Congress  April 4-6 , 2013 Hong Kong (Sözel Bildiri)

5- O.Ozkunt,F.Dikici,M.Korkmaz,O.Kaya,C.Sar .Effectivity of interbody fusion proceure in degenerative spine disease AOSpine 4. Global Spine Congress  April 4-6 , 2013 Hong Kong (Sözel Bildiri)

6- Karadereler S,Kaya O,Ulusoy L,Kahraman S,Guneri B,Alrashdan A,Hamzaoglu A .Does CT angiography change the decision of C2 pedicular screw in posteriorcervical fusion? 32nd Annual Meeting Cervical Spine Research Society-Europe 11th-13th May 2016 Prague,Czech Republic.(Sözel Bildiri)

7-Kaya O, Kahraman S, Gumussuyu G, Peker G, Guneri B, Aytekin K, Alrashdan A, Kuran FD, Sanli T, Ucar BY, Enercan M, Hamzaoglu A. Comparison of Bending vs Fulcrum vs Traction X-ray Under General Anesthesia (TrUGA) for the Assesment of the Curve Flexibility and Prediction of Correction in AIS. 23rd International Meeting On Advanced Spine Techniques IMAST 2016. July 13-16,2016 Washington,D.C. USA

8-Kaya O, Karaderler S, Kahraman S, Guneri B, Gumussuyu G, Peker G, Aytekin K, Sanli T, Enercan M, Talu U, Hamzaoglu A. Surgical Correction of the Severe Rigid Pelvic Obliquity with PVCR in Neglected Congenital Scoliosis. 23rd International Meeting On Advanced Spine Techniques IMAST 2016. July 13-16,2016 Washington,D.C. USA

9- Kahraman S, Kaya O, Kaya E, Ulusoy OL, Mutlu A, Peker G, Aytekin K, Alrashdan A, Guneri B, Gumussuyu G, Sanli T, Ucar BY, Enercan M, Hamzaoglu A. Assessment of the Disc and Facet Degeneration in the Unfused Lumbar Spine after Stopping Fusion at L3 in AIS: An MRI study. How Much Disc Wedging and Residual Curve can be Accepted? Scoliosis Research Society 51st Annual Meeting &Course September 21-24,2016 Prague,Czech Republic.

10- Kahraman S, Kaya O, Gumussuyu G, Mutlu A, Ulusoy OL, Guneri B, Peker G Kuran FD, Ucar BY, Enercan M,Talu U, Hamzaoglu A. Assessment of the Non-Fused Lumbar Segments in Terms of Facet and Disc Degeneration after Surgical Treatment of Scheuermann Kyphosis; an MRI Study. Scoliosis Research Society 51st Annual Meeting &Course September 21-24,2016 Prague,Czech Republic.

11-Peker G,Sanli T,Kaya O,Kahraman S,Karadereler S,Gumussuyu G,Kaya E,Ucar BY,Enercan M,Hamzaoglu A.Comparison of dual rod construct combined with interbody fusion at adjacent disc levels versus multi-rod constructs in pedicle subtraction osteotomy.

Eurospine 2016. October 5-7,2016 Berlin,Germany.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1-Efficacy of Multiple Smith Petersen Osteotomy in Adults with thoracic hyperkyphosis O.Kaya,F.Dikici,T.Akgul,A.Salduz  The Journal of Turkish Spinal Surgery  Vol.26 No:2 April 2015 p 119-125

2- Eren A , Abay B, Özbay H, Kaya Ö, Adanır O. Çocuk femur boyun kırıklarına yaklaşım Derleme. Türkiye Klinikleri Ortopedi ve Travmatoloji Özel Dergisi 2016;9(2):37-42

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

1- A.Salduz, Ö.Kaya, E.Yıldız, K.Karaytuğ, M.Ekinci, M.F. Çakmak, Ö.İ. Kılıçoğlu Kalça protezi revizyonlarında silindirik flekilli, diafizer tutunumlu, poröz kaplı femoral stemin sağkalımı. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 29 Ekim-3 Kasım 2015 Antalya,Türkiye(Sözel Bildiri)

2- Ö.Kaya, Ö. Bozduman, E. Bal, A.E.Yenigül, İ.Çalışkan, K. Ç. Köse. Boyut mu işlev mi önemlidir? 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim-1 Kasım 2015 Antalya,Türkiye(Sözel Bildiri)

3-Ö.Kaya,S.Kahraman,A.Baymurat,N.Ök,T.Şanlı,BY.Uçar,M.Enercan,A.Hamzaoğlu.  Lenke tip 5 Adölesan İdyopatik Skolyoz tedavisinde selektif posterior lomber füzyon: Klinik ve radyolojik sonuçlar. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 25 Ekim-30 Ekim 2016 Antalya,Türkiye(Sözel Bildiri)

4-Ö.Kaya, S.Kahraman, N.Ök, A.Baymurat, OL.Ulusoy, A.Mutlu,T.Şanlı,BY.Uçar,M.Enercan,A.Hamzaoğlu.Adolesan İdiyopatik skolyozda eğriliğin fleksibilitesinin değerlendirmede bending, fulkrum ve TRUGA nın karşılaştırılması. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 25 Ekim-30 Ekim 2016 Antalya,Türkiye(Sözel Bildiri)

5-Ö.Kaya,S.Kahraman,S.Karadereler,N.Ök,A.Baymurat,T.Şanlı,BY.UçarM.Enercan,A.Hamzaoğlu. Pedikül subtraksiyon osteotomisi ve multirod uygulanmış hastalar ile pedikül substraksiyon osteotomisi,dual rod ve interbody füzyon uygulanmış hastaların karşılaştırılması. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 25 Ekim-30 Ekim 2016 Antalya,Türkiye(Sözel Bildiri)

         

Diğer Yayınlar

1-Bilateral pelvic  Osteotomies for fixed pelvic obliquity T.Akgul,C.Sar,F.Dikici,F.Yildiz,O.Ozkunt,O.Kaya  9th International Turkish Spine Congress April 27-30,2011 Istanbul/Turkey (Poster Bildirisi)

2- F.Yildiz,C.Sar,F.Dikici, T.Akgul,O.Kaya. Direct repair of pars interarticularis in Lumbar spondylolysis using pedicle screw hook fixation system:a case report of four athletes. 9th International Turkish Spine Congress April 27-30,2011 Istanbul/Turkey (Poster Bildirisi)

3- T.Akgul,C.Sar,F.Dikici,O.Kaya,A.Toker,S,Dilege. En bloc resection in costovertebral angle tumors:a report of two cases. 9th International Turkish Spine Congress April 27-30,2011 Istanbul/Turkey (Poster Bildirisi)

4- F.Dikici,T.Akgul,O.Ozkunt,O.Kaya,F.Yildiz,K,Sariyilmaz.Total en bloc spondylectomy (TES) of thoracal spine: a report of two cases. 9th International Turkish Spine Congress April 27-30,2011 Istanbul/Turkey (Poster Bildirisi)

5- O.Ozkunt,O.Kaya,T.Akgul,K.Sariyilmaz,F.Dikici,C.Sar.Extreme lateral interbody fusion (XLIF) a report of six cases. 9th International Turkish Spine Congress April 27-30,2011 Istanbul/Turkey (Poster Bildirisi)

6- F.Dikici,T.Akgul,O.Kaya,C.Sar,U.Talu,A.Hamzaoglu,U.Domanic .Posterior total wedge resction osteotomy for surgical correction of rigid spinal deformities. 9th International Turkish Spine Congress April 27-30,2011 Istanbul/Turkey (Poster Bildirisi)

7- C.Sar,F.Dikici,K.Sariyilmaz,O.Kaya,F.Yildiz,O.Ozkunt .Correction with translation technique in the treatment of adolescent idiopathic scoliosis:minimum two years follow up. 9th International Turkish Spine Congress April 27-30,2011 Istanbul/Turkey (Poster Bildirisi)

8- G.Polat, A. Baş, F. Dikici, M.Sungur, M. Korkmaz, Ö. Kaya .Radius distal cisim kırığında Z şekli verilen kanal içi Kirschner teli ile indirekt repozisyon: olgu sunumu. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (2012) (Poster Bildirisi)

9-M.Çakmak,Ö.Kaya ‘Kırık Redüksiyonu’ Travmada İlizarov Uygulamaları  edit. Prof.Dr.Mehmet Çakmak, Prof.Dr.Cengiz Şen  2013 İstanbul, İklim Matbaa (Kitap Bölümü)

10-F.Bilgili,Ö.Kaya ‘Pediatrik Kırıklar’ Travmada İlizarov Uygulamaları edit. Prof.Dr.Mehmet Çakmak, Prof.Dr.Cengiz Şen  2013 İstanbul, İklim Matbaa (Kitap Bölümü)

11-M.Çakmak,Ö.Kaya ‘Mekanik Ortopedi’ Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Tıp Fakültesi 185. Yıl Ders Kitapları Serisi edit.Prof.Dr.Cengiz Şen,Prof.Dr.Mehmet Çakmak,Prof.Dr.İrfan Öztürk 2016 İstanbul,Nobel Tıp Kitapevleri (Kitap Bölümü)

12-Kaya O, Karadereler S, Kahraman S, Guneri B, Gumussuyu G, Peker G, Aytekin K, Sanli T, Enercan M,Talu U Hamzaoglu A.Surgical Correction of the Severe Rigid Pelvic Obliquity with PVCR in Neglected Congenital Scoliosis.Scoliosis Research Society 51st Annual Meeting &Course September 21-24,2016 Prague,Czech Republic. (E-Poster)

13-Akgul T, Ozkunt O, Sariyilmaz K, Kaya O, Korkmaz M, Dikici F, Domanic U. The Effects of Distal Fusion Level Selection on Sagittal and Spinopelvic Parameters in Adolescent Idiopathic Scoliosis Surgery. Scoliosis Research Society 51st Annual Meeting &Course September 21-24,2016 Prague,Czech Republic. (E-Poster)

14-Karadereler S, ,Ulusoy L, Kaya O,Kahraman S,Karalok I,Sanli T,Ucar BY,Enercan M Hamzaoglu A. Does CT angiography change the decision of C2 pedicular screw in posterior cervical fusion? Eurospine 2016. October 5-7,2016 Berlin,Germany.(E-Poster)

15-Kahraman S,Karadereler S,Kaya O,Kaya E,Karalok I,Gumussuyu G,Sanli T,Ucar BY,Enercan M,Hamzaoglu A. Posterior hemivertebra resection and short segment fusion with pedicle screw fixation for congenital scoliosis in children younger than 5 years;with minimum 8 years follow-up. Eurospine 2016. October 5-7,2016 Berlin,Germany.(E-Poster)

16- Kahraman S,Karadereler S,Kaya O,Gumussuyu G,Ulusoy L,Mutlu A,Sanli T,Ucar BY,Enercan M,Hamzaoglu A. Assesment of the disc and facet degeneration in the unfused lumbar spine after stopping fusion at L3 in AIS: An MRI study.How much disc wedging and residual curve can be accepted? Eurospine 2016. October 5-7,2016 Berlin,Germany. (E-Poster)

17- Kahraman S,Kaya O, Kaya E,Mutlu A,Ulusoy L, Gumussuyu G,Ucar BY,Sanli T Enercan M,Hamzaoglu A.Does the location of cement for prophylactic vertebroplasty

affect adjacent disc degeneration in adult degenerative deformity surgery?An MRI study

Eurospine 2016. October 5-7,2016 Berlin,Germany. (E-Poster)