• İlgi Alanları: Kalp Damar Cerrahisi Anestezisi, Yoğun Bakım Anestezisi

Eğitim ve Uzmanlık
Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Tıp Eğitimi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Anestezi Bölümü - Uzmanlık