Uzm. Dr.Özge Yağcıoğlu Yassa

 • İlgi Alanları
 • Uyku bozuklukları
 • Uyku apnesi
 • Demans
 • Alzheimer
 • İnme
 • Baş ağrısı
 • Vertigo

Eğitim ve Uzmanlık
2005-2011: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
2012-2017: TC SBÜ Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH

Deneyim
2017- TC SBÜ Fatih Sultan Mehmet EAH
2017-2018- TC SBÜ Haydarpaşa Numune EAH Validebağ Uyku Bozuklukları Merkezi
2018-2019- Bartın Devlet Hastanesi

Mesleki Üyelikler
Türk Nöroloji Derneği Nörorehabilitasyon Çalışma Grubu
Türk Tabipler Birliği
Türk Uyku Tıbbı Derneği

Kurs ve Sertifikalar
Türk Uyku Tıbbı Derneği Uyku Hekimliği Sertifikası
Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği Uyku Hekimliği Sertifikası
Türk Nöroloji Derneği Ulusal Board Sertifikası

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Mehmet Demir, Özge Yağcıoğlu Yassa, Rahşan Karacı, Füsun Mayda Domaç, Tuğçe Toptan, Gülay Kenangil. BP-17 İskemik İnmelerde Nötrofil Lenfosit Oranı Kardiyoemboli ile İlişkilimidir? 52. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2016
 • Özge Yağcıoğlu Yassa, Rahşan Karacı, Mehmet Demir, Füsun Mayda Domaç, Gülay Kenangil. EP-84 Anterior Koroidal Arter İnfarktlarında Cinsiyetin Risk Faktörleri, Etiyoloji ve Prognoz ile İlişkisi. 52. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2016
 • Mehmet Demir, Özge Yağcıoğlu Yassa, TuğçeToptan, RahşanKaracı, Füsun Mayda Domaç, Gülay Kenangil. EP-83 İskemik İnmeli Olgularda Atrial Fibrilasyon ile Tiroid Hormonları İlişkisi. 52. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2016
 • Özge Yağcıoğlu Yassa, Nazmiye Güçlü, Gülay Özgen Kenangil, Füsun Mayda Domaç. EP-44 İskemik İnme Sonrasında Gelişen Oftalmik Zona Olgusu. 52. Ulusal NörolojiKongresi, 2016
 • Deniz Kıraç, Özge Yağcıoğlu Yassa, Hazal Gezmiş, FüsunMayda Domaç, ElifÇiğdem Kaspar, Ece Genç. TEP-184 Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Oluşumunda APOE Gen Varyantlarının Etkisi. 52. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2016
 • Özlem Çobanoğlu, Çiğdem Diler, Yasemin Şıpka Kurtulmuş, ÖzgeYağcıoğlu Yassa, Mehmet Demir, Füsun Mayda Domaç. BP-80 Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olan Hastalarda Eritrosit Dağılım Genişliği (RDW). 52. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2016
 • Özge Yağcıoğlu Yassa, Gülay Özgen Kenangil, Mehmet Demir, Füsun Mayda Domaç. BP-79 Parkinsonizm Hastalarında Uyku Bozuklukları. 52. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2016
 • Özge Yağcıoğlu Yassa, Gülay Kenangil, Saime Füsun Domaç, Fatma Altuntaş. Sentetik Kanabinoid Kullanımına Bağlı Gelişen Talamomezensefalik Enfarkt. 51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye. Poster Sunumu. Aralık 2015
 • Tuğçe Toptan, Füsun Mayda Domaç, Mehmet Demir, Özge Yağcıoğlu Yassa, Gülay Kenangil. Akut İskemik İnmede Serum Magnezyum Düzeylerinin Prognoza Etkisi. 51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye. Poster Sunumu. Aralık 2015
 • Gülay Kenangil, Betül Özdilek, Özge Yağcıoğlu Yassa, Mustafa Ülker, Füsun Mayda Domaç. Psikojen Miyoklonus: İki Olgu Sunumu. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye. Poster Sunumu. Kasım 2014
 • Betül Özdilek, Gülay Kenangil, Mustafa Ülker, Esma Kobak, Buket Kanat, Özge                    Yağcıoğlu. Parkinson Hastalarında Bilişsel Durum ile Serum Leptin Düzeyleri Arasındaki İlişki. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye. Poster Sunumu. Kasım 2013

 

Ulusal Makaleler

 • Kıraç D, Yagcioglu Yassa O, Gezmis H, Mayda Domac SF, Cigdem Altunok E, Genc E. The Effect of Different ApoE Genotypes and Other Risk Factors on Obstructive Sleep Apnea Syndrome Formation. Turk J Neurol 2017;23:199-204

Uluslararası Makaleler

 • Yagcioglu Yassa O, Domac SF, Kenangil G. Serum vitamin D status does not correlate with the severity of obstructive sleep apnea in Male adults. Int J Vitam Nutr Res, 2018.
 • Kirac D., Yagcioglu Yassa O, Gezmis H., Domac SFM., Altunok EC., Genc E. Different VDR, VDBP Genotypes and Vitamin D levels may effect obstructive sleep apnea syndrome. Cell Mol Biol, 2019.

 

 

 

 

 


Uzm. Dr. Özge Yağcıoğlu Yassa Videoları