Prof. Dr.Özge Yılmaz Küsbeci

  • İlgi Alanları
  • Parkinson hastalığı
  • Hareket bozuklukları
  • Botulinum toxin uygulamaları
  • Demans
  • Alzheimer
  • Baş ağrısı
  • Baş dönmesi
  • İnme

Eğitim ve Uzmanlık
1999 – Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi – Tıp eğitimi
2005 – Dışkapı Yıldırım Beyazıd Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Uzmanlık

Mesleki Üyelikler
Türk Nöroloji Derneği
Parkinson Derneği
Movement Disorders Society
Hareket Hastalıkları Çalışma Grubu
Demans ve Davranış Bozuklukları Çalışma Grubu
Beyin Damar Hastalıkları Çalışma Grubu
Türk Epilepsi ile Savas Derneği

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A1. Taskin Duman, Nilgun Cınar, Derya Ugurlu, Fusun Domac, Serefnur Ozturk, Vildan Yayla, Ali Yavuz Karahan, Nazire Afsar, Mehmet Ali Sungur, Eylem Ozaydin Goksu, Vedat Ali Yürekli, Hamit Genç, Uygar Utku, Sevki Sahin, Hakan Tekeli, Firdevas Ezgi Tokuc, Nevzat Uzuner, Mehmet Guney Senol, Arda Yılmaz, Mustafa Gokce, Seden Demirci, Ozge Yilmaz Küsbeci, Gulnur Tekgul Uzuner, Hale Zeynep Batur Caglayan, Mustafa Acikgoz, Hatice Kurucu, Fatih Ozdag, Sevim Baybas, Hakan Ekmekci, Murat Cabalar, Mehmet Yaman, Hesna Bektas, Yuksel Kaplan, Basak Karakum Goksel, Aysel Milanlioglu, Dilek Necioglu Orken, Mehmet Ufuk Aluclu, Sena Colakoglu, Ahmet Tufekci, Mustafa Bakar, Bijen Nazliel, Nida Tascilar, Baki Goksan Hasan Huseyin Kozak, Handan Misirli, Hayriye Kucukoglu, Ipek Midi, Necdet Mengulluoglu, Emrah Aytac, Nilufer Yesilot, Birsen Ince, Osman Ozgur Yalin, Taskin Gunes, Serdar Oruc, Headache as the sole presenting symptom of cerebral venous sinuses trombosiz: Subgroup analysis of data from VENOST study Ahead of Print; Agri-77698 DOI: https://doi.org/Agri.2020.77698
A2. Uluduz D., Midi I., Duman T., Yayla V, Karahan AY, Afşar N., Özaydın Göksu E, Mengulluoglu N, Aytac E, Sungur MA, Yesilot N, İnce B, Yalın OO, Oruç S, Gökçe M, Demirci S, Kusbeci OY, Uzuner G, Cağlayan HZB, Açıkgöz M, Kurucu H, Özdağ F, Baybas S, Ekmekci H, Cabalar M, Yaman M, Yürekli VA, Tekeli H, Genç H, Utku U, Sahin S, Ucan Tokuc FE, Uzuner N, Bektas H,  Kablan Y, Göksel BK, Milanlioglu A, Necioglu Orken D, Aluclu U, Colakoglu S, Tufekci A, Bakar M, Nazlıel B, Tascılar N, Göksan B, Kozak HH, Demir S, Mısırlı CH, Küçükoğlu H, Çınar N, Domaç FM, Özturk S, Gunes T, Epileptic Seizures In Cerebral Venous Sinus Thrombosis: Subgroup Analysis Of VENOST Study Published: March 03, 2020 DOI:https://doi.org/10.1016/j.seizure.2020.02.017
A3. Derya Uluduz, Sevki Sahin, Taskin Duman, Serefnur Ozturk, Vildan Yayla, Nazire Afsar, Nevzat Uzuner, Ipek Midi, Nilgun Cinar, Mehmet Ali Sungur, Fusun Mayda Domac, Birsen Ince, Baki Goksan, Cemile Handan Misirli, Mustafa Bakar, Hasan Huseyin  Kozak, Sena Colakoglu, Ali Yavuz Karahan, Eylem Ozaydin Goksu, Fatih Ozdag, Mehmet Guney Senol, Vedat Ali Yurekli, Ufuk Aluclu, Serkan Demir, Hayriye Kucukoglu, Serdar Oruc, Nilufer Yesilot, Ozge Yimaz Kusbeci, Bijen Nazliel, Firdevs Ezgi Ucan Tokuc, Hesna Bektas, Fatma Nida Tascilar, Emrah Aytac, Mustafa Gokce, Hale Zeynep Batur Caglayan, Ahmet Tufekci, Gulnur Uzuner, Dilek Necioglu Orken, Osman Ozgur Yalin, Uygar Utku, Arda Yilmaz, Hamit Genc, Murat Cabalar, Aysel Milanlioglu, Hakan Ekmekci, Burcu Zeydan,35 Sevim Baybas,36 Yuksel Kablan, Basak Karakurum Goksel, Mustafa Acikgoz, Hatice Kurucu, Seden Demirci, and Taskin Gunes., Cerebral Venous Sinus Thrombosis in Women: Subgroup Analysis of the VENOST Study. Hindawi Stroke Research and Treatment Volume 2020, Article ID 8610903, https://doi.org/10.1155/2020/8610903

A4. Gültekin M, Ulukan Ç, Aydemir ST, Doğu O, Hanağası HA, Bilgiç B, Tokçaer AB, Elibol B, Mirza M, Günal D, Özbek ÇSE, Kenangil G, Küsbeci OY, Akbostancı MC. Multicenter study of levodopa carbidopa intestinal gel in Parkinson's disease:  The Turkish experince Tuk J Med Sci 2020:50;66-85

A5. İnci İ, Küsbeci OY, Eşkut N. The neutrophil-to-lymphocyte ratio as a marker of peripheral inflammation in progressive supranuclear palsy: a retrospective study. Neurol Sci. 2020 Jan 4. doi: 10.1007/s10072-019-04208-4. [Epub ahead of print]

A6. Yonguc T, Sefik E, Inci I, Kusbeci OY, Celik S, Aydın ME, Polat S. Randomized, controlled trial of fesoterodine fumarate for overactive bladder in Parkinson's disease. 
World J Urol. 2019 Oct 23. doi: 10.1007/s00345-019-02981-7.

A7. Duman T, Demirci S, Uludüz D, Kozak HH, Demir S, Mısırlı CH, Kucukoğlu H, Çınar N, Domac FM, Ozturk Ş, Sungur MA, Yaya V, Karahan AY, Afsar N, Goksu EÖ, Aytac E, Yesilot N, Ince B, Yalın OO, Oruç S, Senol MG, Yılmaz A, Küsbeci OY, Uzuner G, Caglayan  HZB, Acikgoz M, Kurucu H, Ozdag F, Ekmekci H, Cabalar M, Yurekli VA, Gunes T, Genc H, Utku U, Sahin S, Tokucu FU, Uzuner N, Bektas H, Kablan Y, Goksel BK, Milanlıoglu A, Orken DN, Aluclu U, Midi I, Colakoglu S, Tufekci A, Bakar M, Nazlıel B, Tascilar N, Goksan B. Cerebral venous sinus thrombosis as a rare complication of systemic lupus erythematosus: subgroup analysis of the venost study JStroke Cerebrovasc Dis. 2019 Dec;28(12):104372.                                doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis. 2019.104372. Epub 2019 Sep 24.
A8. Kusbeci OY, Colakoglu BD, Inci I, Duran E, Cakmur R. Sarcopenia in Parkinson’s disease patients Neurol Sci Neurophysiol 2019; 36(1): 28-32. 
A9. Uluduz D, Midi I, Duman T, Colakoglu S, Tüfekci A, Bakar M, Nazliel B, Tascilar N, Goksan B, Sungur MA, Kozak HH, Demir S, Misirli CH, Kucukoglu H, Cinar N, Domac FM, Ozturk S, Yayla V, Karahan AY, Afsar N, Goksu EO, Mengulluoglu N, Aytac E, Yesilot N, Ince B, Yalin OO, Oruc S, Demirci S, Senol MG, Yilmaz A, Gokce M, Kusbeci OY, Uzuner G, Batur Caglayan HZ, Acikgoz M, Zeydan B, Ozdag F, Baybas S, Ekmekci H, Cabalar M, Yaman M, Yurekli VA, Tekeli H, Genc H, Utku U, Ucan Tokuc FE, Uzuner N, Bektas H, Kablan Y, Goksel BK, Milanlioglu A, Necioglu Orken D, Aluclu U. Behçet’s disease as a causative factor of cerebral venous sinus thrombosis: subgroup analysis of data from the VENOST study Rheumatology 2018;58 (4), 600-608

A10. Duman T, Uluduz D, Midi I, Bektas H, Kablan Y, Goksel BK, Milanlioglu A, Necioglu Orken D, Aluclu U; VENOST Study Group. Collaborators (43) A Multicenter Study of 1144 Patients with Cerebral Venous Thrombosis: The VENOST Study. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2017 Aug;26(8):1848-1857
A11. Oruc S, Gülseren G, Kusbecı OY, Özbulut O. An evaluation of neuropsychiatric symptoms in Parkinson's disease patients. Niger J Clin Pract. 2017 Jul;20(7):900-904.
A12. Çopur A, Kusbeci T, Kusbeci OY, Gedizlioglu M. Optic nerve head, retinal nerve fiber layer and macular thickness measurements in patients with Restless Legs Syndrome Parkinsonism & Related Disorders. 2016; 31:110-115.
A13. Toktas H, Dundar U, Kusbeci OY, Ulasli AM, Toy O, Oruc S. FPL tendon thickness, tremor and hand functions in Parkinson‘s disease Open Med. 2016; 11:16-20

A14. Kusbeci, T., Kusbeci OY, N. Göçmen Mas, H.S. Karabekir, G. Yavaş, A. Yücel,. “Stereological Evaluation of the Optic Nerve Volume in Alzheimer Disease” Journal of Craniofacial Surgery, 26(5):1683-6 (2015)

A15.   Oruc, S., G. Gulseren, Kusbeci OY, M. Yaman, O. Gecici. “Quetiapine Treatment for Psychosis in Friedreich’s Ataxia”. Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 22(4): 357-58 (2012).
A16. Kusbeci, OY, N.G. Mas, A. Yucel, H.S. Karabekir, A.C. Yazici. “Stereological Evaluation of Basal Ganglia in Parkinson's Disease” Journal of Neurological Sciences, 29, 232-42 (2012).
A17. Gocmen-Mas N, Kusbeci OY, H.S. Karabekir, T. Ertekin, A. Yucel, A.C. Yazici. “Volumetric evaluation of hemicerebellar changes in migraine patients without aura”. Folia Morphol (Warsz). 70:235-9 (2011).

A18. Gocmen-Mas N, O. Kahveci, S. Karabekir,  Kusbeci OY, A. Altuntas, A.C. Yazici. “Stereological volumetric evaluation of the cerebellum in benign paroxysmal positional vertigo.” Neurosciences (Riyadh). 16:358-62 (2011).

A19. Karagül B, H. Oral, R. Sener, Yilmaz-Küsbeci O, “Afyon Bölgesindeki Geriatrik Bireylerde Uyku Bozukluklarının Değerlendirilmesi” Turkish Journal of Geriatrics; 14:337-343 (2011).
A20. Kusbeci OY, O. Miman, M. Yaman, O.C. Aktepe, S. Yazar, “Could Toxoplasma gondii have any role in Alzheimer disease?” Alzheimer Dis Assoc Disord, 25, 1-3 (2011).
A21. Yilmaz-Kusbeci, O., N. Gocmen-Mas, A. Yucel, H.S. Karabekir, T. Ertekin, A.C. Yazici, “Evaluation of cerebellar and cerebral volume in migraine with aura: A  stereological study,” Cerebellum, 9, 345-351 (2010).
A22. Yucel, A., O.Y. Kusbeci, “Magnetic resonance imaging findings of shoulders in Parkinson’s Disease,” Mov Disord, 25,2524-2530 (2010).
A23. Miman, O., O.Y. Kusbeci, O.C. Aktepe, Z. Cetinkaya, “The probable relation between Toxoplasma gondii and Pakinson’s disease,” Neurosci Lett, 475, 129-131 (2010).
A24. Mas, N.G., H. S. Karabekir, O.Y. Kusbeci, B. Sahin, T. Ertekin, O. Bas, A. C. Yazıcı, S. Senan “Morphometric Analysis of Hemicerebellar Asymmetry with Central Vertigo Cases: A streological Study,” Int J Morphol, 28, 637-642 (2010).
A25. Yilmaz-Kusbeci, O., O.C. Aktepe, O. Miman, M.C. Miman, “Serum viral and toxoplasma gondii antibody titers in vestibular neuronitis,” 
Int Adv Otol, 6, 342-346 (2010)
A26. Kusbeci, O.Y., O. Bas, N. Gocmen-Mas, H.S. Karabekir, A. Yucel, T. Ertekin, A.C. Yazici, “Evaluation of cerebellar asymmetry in Alzheimer's disease: a stereological study,” Dement Geriatr Cogn Disord, 28, 1-5 (2009).
A27. Kusbeci, T., O.Y. Kusbeci, O.C. Aktepe, G.F. Yavas, S.S. Ermis, “Conjunctival flora in patients with Parkinson’s Disease,” Curr Eye Res, 34, 251-256 (2009).
A28. Bas, O., N. Acer, N. Mas, H.S. Karabekir, O.Y. Kusbeci, B. Sahin, “Stereological evaluation of the volume and volume fraction of intracranial structures in magnetic resonance images of patients with Alzheimer's disease,” Ann Anat, 191, 186-195 (2009). 
A29. Yilmaz-Kusbeci, O., S. Ayhan, F.B. Bayram, T. Esenboga, A.B. Yapa, B. Coker, N. Oguz, “The Prevalence of Essential Tremor in Turkish Medical Students,”  Journal of Neurological Sciences, 26, 56-59 (2009).
A30. Yilmaz-Kusbeci, O., T. Koken, H. Demirbas, B. Koca, “Sialorrhea and salivary composition in patients with Parkinson’s disease,” Journal of Neurological Sciences, 26, 264-270 (2009).
A31. Karabekir, H.S., N.G. Mas, O.K. Yilmaz, O. Baş, T Ertekin, A.C. Yazici, S. Senan, “Evaluation of cerebellar asymmetry with vertigo cases: a stereological study,” Turk Neurosurg, 19, 15-20 (2009).
A32. Yucel, A, O. Yilmaz, S. Babaoglu, M. Acar, B. Degirmenci, Erratum to "Sonographic findings of the median nerve and prevalence of carpal tunnel syndrome in patients with Parkinson's disease," Eur J Radiol, 68, 499 – 502 (2008).
A33. Yavas, G.F., O. Yilmaz, T. Kusbeci, F. Ozturk, “The effect of levodopa and dopamine agonists on optic nerve head in Parkinson’s disease,” Eur J Ophthalmol, 17, 812-816 (2007).
A34. Aydoğ, E., E. Eksioglu, A. Cakci, O. Yilmaz, “Hand deformity in Parkinson's disease: case report,” Rheumatol Int, 25, 548 – 549 (2004).

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1. Teke Kısa P,  Ozturk Hismi B,  Gulten Arslan Z, Yilmaz Kusbeci O,  Arslan N. Bone Mineral Density in Patients with Cerebrotendinous Xanthomatosis at Diagnosis. INTERNATIONAL INBORN ERRORS OF METABOLISM AND NUTRITION CONGRESS. 10-14 April, 2019 Istanbul-Turkey. ISBN: 978-605-69276-0-7
B2. Kisa Teke P, Hismi Ozturk B, Arslan G, Yilmaz Kusbeci O, Yaman A. SSIEM 2019: Annual Symposium of the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism, Rotterdam, The Netherlands, 3-6 September 2019.Journal Of Inherited Metabolic Disease.2019;42 Suppl 1
B3. Eskut N, Simge Sever Y, Top Karti D, Akay S, Yilmaz Kusbeci O. Akut İskemik İnmede İntravenöz Rekombinant Doku Plazminojen Aktivatörü Uygulanması için zor karar verilen iki olgu.6. International Ciritical Care And Emergency Medicine Congress.2019
B4. Ozum Unsal Y, Murat Koc A, Yilmaz Kusbeci O, Inci I, Esen O. Evaluation of Corticobasal Syndome Patients By Using DTI. European Academy Of Neurology, Ean.2019;26:964
B5. Eskut N, Simge Sever Y, Top Karti D, Akay S, Yilmaz Kusbeci O. Akut İskemik İnmede IV Trombolitik Tedavi Semptom/İğne Zamanını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi.6. International Ciritical Care And Emergency Medicine Congress. 2019

B6. Kusbeci OY, Acarer A, Unsal Y, Colakoglu Z, Bilgin R., Malignant Neuroleptic Syndrome Following A Sudden Deep Brain Stimulation Battery Drain: Report Of Two Cases, 22th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, Hong Kong, Movement Disorders Abstracts, Vol.32, Supp 2 (550). Wiley-Blackwell, NJ, 2018

B7. Durmus B, Kusbeci OY, Inci I, Evaluation of pain in Parkinson's disease 22th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, Hong Kong, Movement Disorders Abstracts, Vol.32, Supp 2 (731). Wiley-Blackwell, NJ, 2018
 
B8. Erdoğan A, Acara AC, Unsal YÖ, Kusbeci OY, Erdoğan MA, Yalcin G, Bilgili S, Acil Serviste İskemik İnme Tanısı Konan Hastaların Kan Nitrik Oksit Düzeyleri ile Beyin Tomografilerinin Karşılaştırılması 6th Eurasian Congress on Emergency Medicine, 1, (11), 2018 (Sözel Sunum)

B9. Kusbeci OY, Inci I, Colakoglu BD, Ince NE, Cakmur R. Assesment of Malnutrition in Patients with Parkinson's disease 20th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, Berlin, Movement Disorders Abstracts, Vol.31, Supp 2 (550). Wiley-Blackwell, NJ, 2016

B10. Ince NE, Kusbeci OY, Gedizlioglu M, Koskderelioglu A. Evaluation of  Neuropathic Pain Assessed by the DN4 Questionnary in Carpal Tunnel Syndrome according to the Electrodiagnostic Severity Criteria Vienna 9th European Federation of Pain Congress. Austria 2-5 Sep 2015

B11. Kusbeci T, Kusbeci OY, Mas NG, Karabekir HS, Yavas GF, Yucel A. Stereological evaluation of the optic Nerve Volume in Alzheimer’s Disease Neurodegener Dis 2015;15(suppl 1): 1934

B12. Kusbeci OY, Colakoglu BD, Inci I, Duran E, Cakmur R. Evaluation of Sarcopenia in Parkinson’s Disease 19th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, San Diago, Movement Disorders Abstracts, Vol.30, Supp 1(550). Wiley-Blackwell, NJ, 2015

B13.  Kusbeci OY, Demirbas H, Yaman F. Parkinson’s Disease evaluation of range of motion to vertebral column and relation to fall. 19th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, San Diago, Movement Disorders Abstracts, Vol.30, Supp 1(98). Wiley-Blackwell, NJ, 2015

B14. Kusbeci OY, Miman O, Gedizlioglu M. Demodex spp prevelance in Parkinson’s Disease Patients. 19th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, San Diago, Movement Disorders Abstracts, Vol.30, Supp 1(292). Wiley-Blackwell, NJ, 2015

B15. Koskderelioglu A, Kusbeci T, Kusbeci OY, Gedizlioglu M. Optic Nerve Head, Retinal Nerve Fiber Layer and macular Thickness Measurements in Patients with Restless Legs Syndrome. 19th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, San Diago, Movement Disorders Abstracts, Vol.30, Supp 1(487). Wiley-Blackwell, NJ, 2015

B16. Kusbeci OY, S Hacioglu, E Bahadir, S Arican, D Bayrak. The prevalence of tic disorders in Turkish medical students18th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, Stockholm, Sweden, Movement Disorders Abstracts, Vol.29, Supp 1(1123). Wiley-Blackwell, NJ, 2014

B17. Yaman M, Karakaya F, Ceviz I, Öztürk S,  Kusbeci OY The effectiveness of pramipexole and ropinirole in early and advanced Parkinson's disease and comparision of the results with each other. 17th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, Sydney, Movement Disorders Abstracts, Vol.28, Supp 1 (602). Wiley-Blackwell, NJ, 2013

B18. Demirkan O, Oruc OA, Ozdinc S, Kusbeci OY, User NN, Oruc S. Retrospective Evaluation of the Patients over 65 Years Presenting to the Emergency Department. 3rd Euroasian Congress on Emergency Medicine, Antalya, 2012


B19. Kusbeci O. Y., S. Demirdal, O Dikici,  H. Cevik “Alzheimer Disease Risk in Elderly Persons with Rheumatoid Arthritis” 16th EFNS Congress in Stockholm, Sweden. European Journal of Neurology 19 (Suppl. 1), (479). Wiley, 2012
B20. F. Karakaya, Ş. Özturk, I. Ceviz, Ö. Yilmaz Kusbeci “The effectiveness of pramipexole in early and advanced Parkinson’s disease andcomparison of the results with ropinirole” European Journal of Neurology 19 (Suppl. 1), (668). Wiley, 2012
B21. S. Oruc, G. Gulseren, O. Yilmaz Kusbeci, O. Ozbulut.  “Evaluation of neuropsychiatric findings in patients with Parkinson’s disease” European Journal of Neurology 19 (Suppl. 1), (701). Wiley, 2012
B22. Yilmaz-Kusbeci, O., S. Gok, “Impulse Control Disorders and Depression in Parkinson's Disease Patients Living in Afyonkarahisar, Turkey” 16th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, Ireland, Movement Disorders Abstracts, Vol.7, Supp 1(292). Wiley-Blackwell, NJ, 2012
B23. Yilmaz-Kusbeci, O., N.G. Mas, A. Yucel, H.S. Karabekir, A.C. Yazici, “Stereological evaluation ofbasal ganglia and substantia nigra in Parkinson’s disease” 14th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, Buenos Aires, Movement Disorders Abstracts, Vol. 25, Supp 2 (637), Wiley-Blackwell, NJ, 2010.
B24. Yilmaz-Kusbeci, O., T. Koken, H. Demirbas, B. Koca, “Salivary composition in  Parkinson’s disease” 13th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, Paris, Movement Disorders Abstracts, Vol. 24, Supp 1 (328), Wiley-Blackwell, NJ, 2009.             
B25. Yucel, A., O. Yilmaz-Kusbeci, “Magnetic Resonance imaging findings of shoulders in Parkinson’s disease,” 13th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, Paris, Movement Disorders Abstracts, Vol. 24, Supp 1 (287), Wiley-Blackwell, NJ, 2009.       
B26. Gocmen-Mas, N., S. Karabekir, O. Yilmaz-Kusbeci, B. Sahin, T. Ertekin, O. Bas, A.C. Yazici, S. Senan, “Cerebellar volume ratio to total intracranial in central causes of vertigo: A stereological study,” 24th International Symposium on cerebral Blood Flow, Metabolism and Function & 9th International Conference on Quantification of Brain Function with PET, Abstract book, 869, Chicago, 2009.
B27. Demirdal, U.S., O. Yilmaz-Kusbeci, V. Kavuncu, A. Boluk, “The co-existence of rheumatoid arthritis and Parkinson disease: A case report,” 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, Abstract book, 813, Istanbul, 2009. 
B28. Yilmaz-Kusbeci, O., B. Yucel-Altan, S. Oruç, S. Gok, N. Subutay-Oztekin, “ The effectiveness of pramipexole, cabergoline and pergolide in early and advanced Parkinson’s disease and comparision of the results with each other,” 11th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, Istanbul, Movement Disorders Abstracts, Vol. 22, Supp 16 (227), Wiley-Liss, NJ, 2007.
B29. Yucel, A., O. Yilmaz, S. Babaoglu, M. Acar. “Sonographic Findings of the Median Nerve and Prevalence of Carpal Tunnel Syndrome in Patients with Parkinson’s Disease”. ESSR Congress, Abstract book, 144, Izmir, 2007.
B30. Yilmaz, O., N. Subutay-Oztekin, M. Oztekin, “ The effectiveness of cabergoline in early and advanced Parkinson disease and comparision of the results with pergolide,” 10th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, Kyoto, Abstracts, Vol. 21, Supp 15 (460), Wiley-Liss, NJ, 2006.
B31. Subutay-Oztekin, N., M.F. Oztekin, O. Yilmaz, B. Renkliyildiz, “Familial multiple sclerosis: report of three families, each with two affected members,” 20th Congress of the European Commitee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS 04), Vienna, Multiple Sclerosis, Vol. 10, Supp 2 (196), 2004.