Dr. Öğr. ÜyesiÖzgün İyigün

  • İlgi Alanları
  • Diyabet
  • Hipertansiyon
  • Tiroid
  • Obezite
  • Ödem

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - Uzmanlık
Uzmanlık Tezi
1. Kronik Hepatit C Hastalarında Doğal Seyrin ve Tedavi Yanıtının Değerlendirilmesinde İnterlökin 28B'nin Değeri- 2012
Yürüttüğü Çalışmalar
1. Kardiyovasküler Risk Faktörlerinin Yönetiminin Araştırılması (SURF- SUrvey of Risk Factors) Çalışması – Çok Merkezli Çalişma; 2013

 

1. St. John's wort (Hypericum perforatum) and Warfarin : Dangerous liaisons ! The Turkish Journal of Gastroenterology , 2011

2. Long term follow up of two families with acute intermittent porphyria- Poster bildiri 8th Congress of the European Federation of İnternal Medicine , 2009

3. İleri yaşta atipik prezentasyonlu Çölyak hastalığı :Bir olgu nedeniyle- Poster bildiri 26. Ulusal Gastroenteroloji haftası , 2009

4. Sanal kolonoskopi deneyimlerimiz- Poster bildiri 26. Ulusal Gastroenteroloji haftası , 2009

5. Lenfomalı bir hastada bitkisel ilaçlara bağlı toksik hepatit –Poster bildiri 7.Ulusal Hepatoloji Kongresi

6. Nadir Bir Portal Hipertansiyon Prezentasyonu—Poster bildiri 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2009

7. Mezenter İskemi Ve BT Anjiografi— Poster bildiri 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası