Doç. Dr.Özgür Haki Yüksel

  • İlgi Alanları
  • HoLEP
  • Onkolojik cerrahi
  • Robotik cerrahi
  • Ürojinekolojik cerrahi
  • Androloji
  • Laparoskopik cerrahi
  • Mikro TESE

Eğitim ve Uzmanlık
1997– 2003: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
Kasım 2003– Şubat 2009: Haydarpasa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Deneyim
1997 - 2003: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
2003-2008: Üroloji ihtisası; Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2009-2010: Askerlik Hizmeti
Mayıs 2010- Mart 2018: Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Üroloji uzmanı
2015:Yurtdışı eğitimi olarak University of Michigan, Department of Urology, Ann Arbor, MI, ABD ( Mentor: Prof. J. Stuart Wolf) de gözlemci, klinik gözlemci olarak görev yapmıştır.
2018 yılında Doçentlik Ünvanı almıştır.
2018-2020: Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Mart 2018 den itibaren VM Medikal Park Pendik Hastanesi Üroloji Bölümünde çalışmaktadır.
Avrupa ülkelerinde Üroloji uzmanı denkliği sertifikası sayılan FEBU Board sertifikasısahibidir.
12 Ulusal ve 34 adet uluslararası yayını (Editöre mektup, olgu sunumu, derleme ve orijinal makale) mevcuttur. Bunların dışında 16 adet uluslararası ve 30 adet ulusal kongrelerde sunulmuş bildirisi vardır. 2 adet ulusal kitapta bölümüvardır.
Üroloji ana başvuru kitabında bölüm çevirisi bulunmaktadır.
Özel İlgi Alanları: Ürolojik Onkoloji, Endoüroloji(Laparaskopi, robotik cerrahi vb.), Taş hastalıkları Ürojinekoloji( idrar kaçırma vb.), Androloji( İnfertilite ).

Mesleki Üyelikler
Türk Üroloji Derneği
Avrupa Üroloji Derneği (EAU)

Kurs ve Sertifikalar
26. Ulusal Üroloji Kongresi (Ekim 2017)
European Board Of Urology Sözlü Sınavı( Haziran 2017)
İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Robotik Cerrahi Kursu Acıbadem Üniversitesi CASE  Merkezi İstanbul (Mart 2017)
European Board Of Urology Online Yazılı Sınavı (Sonuç:7) (Kasım 2016)
Avrupa Ürojinekoloji Birliği 9. Yıllık Kongresi Amsterdam-Hollanda (Kasım 2016)
25. Ulusal Üroloji ve 14. Uluslararası Prostat Forumu Kıbrıs (Ekim 2016)
Endoüroloji Derneği Canlı Laparoskopi Kursu (Konuşmacı olarak: Laparaskopik cerrahide komplikasyonların yönetimi)  Istanbul (Eylül 2016)
24. Ulusal Üroloji Kongresi ve 26. Dünya Videoüroloji Kongresi (Ekim 2015)
Marmara Ünv. Hayvan deneyleri yerel etik kurulu, Deney hayvanları kullanım sertifikası, Sertifika No: DEN 14.133 (Kasım 2014)
2.Kartal Üroloji Günleri (Kasım 2014)
10. Ulusal Androloji Kongresi, Bodrum ( Mayıs 2013)
5. Üroonkoloji Kış Kongresi Üsküp-Makedonya (Şubat 2013)
“Klinik epidemiyolojiden kanıta dayalı tıbba doğru: Bilimsel araştırmalarda temel ilkeler ve sayımsal çözümleme” İstanbul (Kasım 2013)
“İleri klinik araştırmalar eğitim programı”, Sağlık Bakanlığı Istanbul (Kasım 2012)
21. Ulusal Üroloji Kongresi  Istanbul (Kasım 2010)
Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu Üroloji Yeterlilik Yazılı Sınavı (Sonuç:76) (Ekim 2008)
Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu 4. Hazırlık Kursu Kartepe (Kasım 2007)
8. Üroonkoloji Kursu Ankara (Kasım 2007)
4. İstanbul Asistanları Eğitim Kursu İstanbul (Aralık 2004)

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: (SCI and SCI- Expanded) 


1.    Yuksel OH, Yildirim Ç, Urkmez A, Ozbay N, Uruc F, Sahin A, Akan S, Verit A. The effect of darbepoetın alfa on renal fıbrosıs ın rats wıth acute unılateral ureteral obstructıon. accepted puplication for Arch. Esp. Urol. 

2.    Uruc F, Yildirim Ç, Urkmez A, Aras B, Yanartas O, M. Yasin Irmak, Yuksel OH, Sahin A, Verit A. Cırcumcısıon and ıts potentıal effects on chıldren’s mental health state.  Revista Internacional de Andrología October 2016 DOI: 10.1016/j. androl. 2016. 10.007

3.    Urkmez A, Yuksel OH, Uruc F, Akan S, Yildirim C, Sahin A, Verit A. The effect of asymptomatic histological prostatitis on sexual function and lower urinary tract symptoms. Arch. Esp. Urol. 2016 May; 69(4):185-191.

4.    Yüksel OH, Urkmez A, Akan S, Verit A. A case of Fournier's gangrene after inguinal hernia repair. Revista Internacional de Andrología 2016 June; 14(3):104-106 DOI: 10.1016/j.androl.2016.04.003 

5.    Yüksel OH, Verit A, Sahin A, Urkmez A, Uruc F. White blood cell counts and neutrophil to lymphocyte ratio in the diagnosis of testicular cancer: A simple secondary serum tumor marker. Int. Braz. J. Urol. 2016 Jan-Feb;42(1):53-9. DOI: 10.1590/S1677-5538.IBJU.2014.0593.

6.    Verit A, Yuksel ÖH, Kivrak M, Yazicilar HA, Özbay N, Uruc F. Are Helicobacter Pylori and Benign Prostatic Hyperplasia Related, and If So, How? Urol J. 2015; 12(4):2271-5.

7.    Soylu Boy FN, Yüksel OH, Verit A. Bilateral sporadic synchronous renal clear-cell carcinoma treated by bilateral partial laparoscopic nephrectomy: report of two cases. Arch. Esp. Urol. 2015 Nov; 68 (9):718-21.

8.    Yuksel OH, Kivrak M, Sahin A, Akan S, Urkmez A, Verit A. A case of idiopathic diabetes insipidus presented with bilateral hydroureteronephrosis and neurogenic bladder: A pediatric case report and review of the literature. Can. Urol. Assoc. J. 2015 Nov-Dec; 9(11-12):E817-20. DOI: 10.5489/cuaj.3092.

9.    Uruc F, Yuksel OH, Urkmez A, Sahin A, Aras B, Verit A. A standardized scoring system in the prediction of success and complications of percutaneous nephrolithotomy: Guy’s stone scoring system? Arch. Esp. Urol. 2015 Nov; 68(9):710-7.

10.    Yuksel OH, Akan S, Urkmez A, Uruc F, Verit A. Efficacy and safety of semirigid ureteroscopy combined with Ho:yag laser in the treatment of upper urinary tract calculi: is it a good alternative treatment option of flexible ureteroscopy for developing countries? Journal of the Pakistan Medical Association 2015 Nov; 65(11):1193-1196 • 


11.    Uruc F, Yüksel OH, Sahin A, Urkmez A, Yildirim C, Verit A. Emphysematous pyelonephritis: Our experience in the management of these cases. Can. Urol Assoc. J.  2015 Jul-Aug; 9(7-8): E480-3. DOI: 10.5489/cuaj.2828.

12.    Uruc F, Urkmez A, Yüksel OH, Sahin A, Verit A. Androgen secreting giant adrenocortical carcinoma with no metastases: A case report and review of the literature.  Can. Urol. Assoc. J. 2015 Sep; (9-10): E644-7.  DOI: 10.5489/cuaj.2867. 

13.    Yuksel OH, Urkmez A, Erdogru T, Verit A. The role of steroid treatment in intractable cystitis glandularis: A case report and literature review. Can. Urol. Assoc. J. 2015 May-Jun; 9(5-6):E306-9. DOI: 10.5489/cuaj.2636.

14.    Yuksel OH, Otunctemur A, Ozbek E, Uruc F, Verit A. Should oncological cases of upper urinary system be excluded at the beginning of the laparoscopic learning curve? Int. Braz. J. Urol. 2015 Jul-Aug; 41(4):707-713. DOI: 10.1590/S1677-5538.IBJU.2014.0134.

15.    Yüksel OH, Memetoglu OG, Urkmez A, Aktas I, Verit A. The role of physical activity in the treatment of erectile dysfunction. Revista Internacional de Andrología 2015 Feb; 13(4) 115-119 DOI: 10.1016/j.androl.2014.12.003

16.    Akan S, Yüksel OH, Ozbay N, Verit A. Testicular fibrous pseudotumour as a rare intrascrotal mass.  Revista Internacional de Andrología 2015 DOI: 10.1016/j.androl.2014.11.007

B.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.    Sahin A, Yildirim C, Akan S, Yuksel OH, Urkmez A. A case of seminoma presented with clinical manifestations of testicular torsion.Arch Ital Urol Androl. 2017 Oct 3;89(3):236-237. doi: 10.4081/aiua.2017.3.236.

2.    Sahin A, Urkmez A, Verit A, Yuksel OH, Verit FF Psychologic and sexual dysfunction in primary and secondary infertile male patients.Arch Ital Urol Androl. 2017 Jun 30;89(2):120-124. doi: 10.4081/aiua.2017.2.120.

3.    Uruç F, Akan S, Aras B, Yıldırım Ç, Sahin A, Yuksel OH, Aydın MT, Verit A. Effects of obesity surgery (Laparoscopic sleeve gastrectomy technique) on lower urinary tract symptoms, depression and quality of life of males: Prospective study. Arch. Ital. Urol. Androl. 2016 Dec 30; 88(4):258-261. DOI: 10.4081/aiua.2016.4.258. 

4.    Yuksel OH, Urkmez A, Verit A. Can perineural invasion detected in prostate needle biopsy specimens predict surgical margin positivity in D’AMICO low risk patients? Arch. Ital. Urol. Androl. 2016 Jul 4; 88(2):89-92. DOI: 10.4081/aiua.2016.2.89.

5.    Yuksel OH, Akan S, Urkmez A,Yildirim C, Sahin A, Verit A. Preoperative Glasgow prognostic score as a predictor of primary bladder cancer recurrence. Molecular and Clinical Oncology 2016 Jul; 5(1): 201-206. DOI: 10.3892/mco.2016.901

6.    Yuksel OH, Urkmez A, Verit A. The role of Cajal cells in chronic prostatitis. Arch. Ital. Urol. Androl. 2016 Jul 4; 88(2): 133-5. DOI: 10.4081/aiua.2016.2.133.

7.    Yuksel OH, Urkmez A, Akan S, Yildirim C, Verit A. Predictive Value of the Platelet-To-Lymphocyte Ratio in Diagnosis of Prostate Cancer. Asian Pac. J. Cancer Prev. 2015; 16(15):6407-12 DOI:10.7314/APJCP.2015.16.15.6407

8.    Yüksel OH, Verit A, Urkmez A. What is the correct staging and treatment strategy for locally advanced prostate cancer extending to the bladder? Arch. Ital. Urol. Androl. 2015 Jul 7; 87(2):130-135  DOI: 10.4081/aiua.2015.2.130.

9.    Yüksel OH, Akan S, Yildirim Ç, Urkmez A,Verit A. Extraintestinal gastrointestinal stromal tumor of undetermined origin: Is the mass resection a wrong approach? A case report and review of the literature. Arch. Ital. Urol. Androl. 2015 Jul 7;87(2):177-178 DOI: 10.4081/aiua.2015.2.177

10.    Yildirim Ç, Yüksel OH, Akan S, Urkmez A, Verit A. Lower pole renal cut injury due to the iliac wing fracture: A rare case report. Arch. Ital. Urol. Androl. 2015 Jul 7; 87(2):179-180 DOI: 10.4081/aiua.2015.2.179.

11.    Yuksel OH, Yildirim C, Urkmez A, Akan S, Verit A. Contralateral tumor seeding of renal cell carcinoma mimicking late metastasis of liver after laparoscopic nephrectomy: A case report with review of the literature. Arch. Ital. Urol. Androl. 2015 Sep 30;87(3):256-7. DOI: 10.4081/aiua.2015.3.256.

12.    Akan S, Urkmez A, Yildirim C, Sahin A, Yüksel OH, Verit A. Late onset nocturnal enuresis in adolescents associated with post-traumatic stress disorder developed after a traffic accident.Arch. Ital. Urol. Androl. 2015 Sep 30;87(3):250-1. DOI: 10.4081/aiua.2015.3.250.

13.    Yüksel OH, Urkmez A, Verit A. Treatment of tuberculous ureteritis. What is the appropriate time for invasive treatment? A case report and review of literature. Arch. Ital. Urol. Androl. 2014 Sep 30;86(3):224-6. DOI: 10.4081/aiua.2014.3.224.


14.    Yildirim Ç, Yüksel OH, Ürkmez A, Özbay N, Verit A. A rarely seen case among retroperitoneal mass lesions: paraganglioma. Georgian Med. News. 2014 Oct; (235):41-4.

15.    Urkmez A, Yüksel OH, Somay A, Verit A. Effect of benign testicular mass on fertility: an epidermoid cyst case. Georgian Med. News. 2014 Mar; (228):14-7.

16.    Akan S, Yüksel OH, Ozbay N, Uruç F, Verit A. A rare entity of benign bladder neoplasm: female lipoma. Georgian Med. News. 2014 Mar; (228):17-20.

C.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:


1.    Akan S, Ürkmez A, Yıldırım Ç, Yüksel ÖH; Temiz Aralıklı Kateterizasyona Bağlı Gelişen İntraperitoneal Mesane Perforasyonu Olgusu ve Literatürün İncelenmesi DOI: 10.14744/hnhj.2017.25338 Haydarpasa Numune Med J 2017;57(3):179–182

2.    Akan S, Yüksel OH, Yıldırım Ç, Ürkmez A. Atipik olguda vezikosigmoid fistül’ün laparoskopik tedavisi” DOI: 10.14744/hnhj.2017.32042 Haydarpasa Numune Med J 2017;57(2):115–118

3.    Şahin A, Yüksel OH, Ürkmez A, Verit A. Primer mesane tümörlü olguda nonsemptomatik üretra divertikülü içinde kalkül: olgu sunumu. Journal of Urological Surgery accepted for puplication

4.    Yüksel OH, Şahin A, Ürkmez A, Verit A. Gleason skoruna etki eden parametreler kullanılarak transrektal biyopsi sonuçları ile radikal prostatektomi spesmenlerinin uyumunun değerlendirilmesi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2017;57(1):accepted for puplication

5.    Yüksel ÖH, Yıldırım Ç, Ürkmez A, Akan S, Şahin A. Glasgow prognostik skorunun transrektal prostat biyopsisi sonuçlarını öngörmedeki yeri. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2017;57(1): accepted for puplication

6.    Akan S, Urkmez A, Yuksel ÖH, Yildirim Ç, Verit A; A Rare Cause of Rapidly Progressive Fournier’s Gangrene: Staphylococcus lungdunensis. Journal of Microbiology and Infectious Diseases  2016; 6 (3): 132-135  DOI: 10.5799/ahinjs.02.2016.03.0231

7.    Uruc F, Yıldırım C, Aras B, Kivrak M, Sahin A, Akan S, Yüksel OH, Ürkmez A. Transrektal Ultrasonografi Eşliğinde Prostat İğne Biyopsisi Yapılan Hastalarda Enfeksiyöz Komplikasyonlar: Bir Retrospektif Vaka Kontrol Çalışması. Bogazici Tip Dergisi. 2016; 3:  

8.    Uruç F, Akan S, Aras B, Şahin A, Uruç E, Yüksel ÖH, Ürkmez A, Yıldırım Ç; Effect of Bariatric Sleeve Gastrectomy Technique on Women’s Lower Urinary Tract Symptoms and Quality of Life: A Prospective Study Journal of Urological Surgery, 2016; 3: 90-94 DOI: 10.4274/jus.2016.1023

9.    Yüksel ÖH, Uruç F, Kıvrak M, Şahin A, Verit A. Our series of laparoscopic urology and review of the literature. Bogazici Tip Dergisi. 2014;

10.    Aras B, Yüksel ÖH, İçli B, Uruç F, Şahin A. Orchiectomy as a result of ischemic orchitis after inguinal hernia repair. Bakırköy Tıp Dergisi. 2012; 8(3): 148-150
D. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1.    Ürkmez A, Yüksel OH, Özsoy E, Topaktaş R, Şahin A, Koca O, Öztürk MI; AM18-3926: "The effect of urethroplasty surgery on erectile and orgasmic functions: A prospective study"New number: PT021 Presentation type: Expert Guided Poster Tour  EAU Annual Congress 2018(Accepted) 

2.    Uruç F, Akan S, Aras B, Şahin A, Yıldırım Ç, Yüksel ÖH, Aydın MT, Verit A. The effect of bariatric surgery on sexual function and quality of life of men undergoing Sleeve gastrectomy technique. 11. Eurasian Andrology Summit Madrid- Spain (Şubat 2016)
3.    Verit A, Uruç F, Yüksel ÖH, Ürkmez A, Şahin A, Akan S, Yıldırım Ç. Zero ischemic – zero hilar dissecting laparoscopic partial nephrectomy: Tumor focusing surgery. EAU 11th South Eastern European Meeting (SEEM) Antalya-Turkey (Kasım 2015). European Urology Supplements 14(8):e1398 • November 2015 DOI: 10.1016/S1569-9056(15)30442-5

4.    Urkmez A, Yuksel OH, Uruc F, Akan S, Yildirim C, Sahin A, Verit A. The effect of asymptomatic histological prostatitis on sexual function and lower urinary tract symptoms. EAU 11th South Eastern European Meeting (SEEM) Antalya-Turkey (Kasım 2015). European Urology Supplements 14(8):e1432

5.    Yüksel ÖH, Urkmez A, Uruç F, Şahin A, Serkan Akan, Çağlar Yıldırım, Ayhan Verit. Predictive Value of the Platelet-To-Lymphocyte Ratio in Diagnosis of Prostate Cancer EAU 11th South Eastern European Meeting (SEEM) Antalya, Turkey (Kasım 2015). European Urology Supplements 14(8):e1363
6.    Uruc F, Urkmez A, Yuksel OH,  Akan S Yıldırım Ç, Şahin A, Verit A. A standardized scoring system in the prediction of success and complications of percutaneous nephrolithotomy: Guy’s stone scoring system? Challenging in Laparoscopy and Robotics  İstanbul-Turkey (Haziran 2015)
7.    Yüksel ÖH, Yıldırım Ç, Urkmez A, Uruç F, Akan S, Şahin A, Verit A. Contralateral tumor seeding of renal cell carcinoma mimicking late metastazis of liver after laparascopic nephrectomy: a case report Challenging in Laparoscopy and Robotics İstanbul-Turkey (Haziran 2015)

8.    Uruç F, Yüksel ÖH, Şahin A, Ürkmez A, Akan S, Yıldırım Ç, Verit A. Androgen secreting giant adrenocortical carcinoma with no metastases: A case report 6th Uro-oncology Winter Congress special Edition. Bakü- Azerbaycan (Ocak 2015)
9.    Yuksel OH, Otunctemur A, Ozbek E, Uruc F, Urkmez A, Verit A. Should oncological cases of upper urinary system be excluded at the beginning of laparoscopic learning curve? EAU 10th South Eastern European Meeting (SEEM) Belgrade- Serbia (2014).
10.    Yuksel OH, Urkmez A, Sahin A, Uruc F, Verit A “Does perineural invasion in prostate needle biopsy predict positive surgical margin in radical prostatectomy specimens in cases with lower PSA levels and Gleason scores? EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM) Thessaloniki, Greece (2013). European Urology Supplements. 2013-10-01, Volume 12, Issue 4, Pages e1298, S190-e1298
11.    Sahin A, Urkmez A, Uruc F, Yuksel OH, Verit A. What is new in the clinic of emphysematous pyelonephritis? Poster presentation. EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM) Thessaloniki, Greece (2013). European Urology Supplements. 2013-10-01, Volume 12, Issue 4, Pages e1204, S96-e1204
12.    Yüksel ÖH, Uruç F, Kıvrak M, Güner ND, Alp T, Verit A. Urooncologic surgery at the beginning of the laparoscopic learning curve. 5th Uro-oncology Winter Congress special Edition. Uskup-Macedonia (Şubat 2013)

13.    Şahin A, Uruç F, Yüksel ÖH, Alp T, Verit A. Our young urothelial cancer patients: is there any new data? 5th Uro-oncology Winter Congress special Edition. Uskup-Macedonia (Şubat 2013)

14.    Yüksel ÖH, Uruç F, Akan S, Değirmenci M, Verit A. Is cystoprostatectomy better for T4b? 5th Uro-oncology Winter Congress special Edition. Uskup-Macedonia (Şubat 2013)

15.    Verit A, Şahin A, Uruç F, Yüksel ÖH. White blood cell count and neutrophil to lymphocyte ratio in the diagnosis of testicular cancer: A simple secondary tumour marker. 5th Uro-oncology Winter Congress special Edition.  Uskup-Macedonia (Şubat 2013)
 
16.    Güner ND, Alp T, Değirmenci M, Uruç F, Yüksel OH, Verit A. Demographıc Characterıstics of our patients who underwent percutaneous nephrolıthotomy: there are differences in comparasion with classical knowledge of stone disease 30. World congress of Endourology (Eylül 2012)

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: 

1.    Akan S, Şahin A, Yüksel ÖH, Uruç F, Verit A; Geriatrik Taş Hastalarında Minimal İnvaziv Cerrahi Kararları Güven ile Alınabilir mi? / Can Minimally Invasive Surgical Decisions be Taken with Confidence in Geriatric Stone Patients? 5. İstanbul Ürolitiazis Günleri Aralık 2017 SÖZLÜ SUNUM

2.    Akan S, Yüksel ÖH, Ürkmez A, Verit A; Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Bilateral Büyük Böbrek Taşlı Olgunun Laparoskopik Piyelolitotomi ile Tedavisi / Laparoscopic Pyelolithotomy for Chronic Renal Failure with Bilateral Kidney Stones 5. İstanbul Ürolitiazis Günleri Aralık 2017 SÖZLÜ SUNUM

3.    Akan S, Yüksel H,Şahin A,Ürkmez A,Anıl BS, Yüksel ÖH, Verit A; Translabial ultrasonografinin inkontinans tanısındaki yeri 26. Ulusal Üroloji Kongresi Ekim 2017 Kıbrıs SÖZLÜ SUNUM

4.    Şahin A, Yıldırım Ç, Yüksel ÖH, Uruç F, Ürkmez A, Verit A;DJ katater ile ilişkili semptomların tedavisi;Potasyum sitrat, Tamsulosin/Solifenasin kombinasyonuna karşı 26. Ulusal Üroloji Kongresi Ekim 2017 Kıbrıs SÖZLÜ SUNUM

5.    Şahin A, Akan S, Yüksel ÖH, Uruç F, Ürkmez A;İntravezikal Bacillus Calmette Guerin uygulamasından sonra gelişen nadir komplikasyon: Lokal ileri pelvik inflamasyon 26. Ulusal Üroloji Kongresi Ekim 2017 Kıbrıs

6.    Şahin A, Akan S, Ürkmez A, Yüksel ÖH Nadir görülen bir birliktelik: Mesane villöz adenomu ve noninvaziv ürotelyal karsinomu 26. Ulusal Üroloji Kongresi Ekim 2017 Kıbrıs
 
7.    Yuksel OH, Yildirim Ç, Urkmez A, Ozbay N, Uruc F, Sahin A, Akan S, Verit A. The effect of darbepoetın alfa on renal fıbrosıs ın rats wıth acute unılateral ureteral obstructıon 12. Ulusal Endoüroloji Kongresi Kapadokya- Nevşehir (Nisan2017)

8.    Yuksel OH, A serious complication developed following left laparoscopic radical nephrectomy performed with the indication of RCC: A case of a pancreatic injury12. Ulusal Endoüroloji Kongresi Kapadokya- Nevşehir (Nisan2017)

9.    Erdoğan Arı D, Yüce MF, Öztürk C, Uruç F, Yüksel ÖH, et al. Laparoskopik Nefrektomi Operasyonu Sonrası Analjezi Amaçlı Yapılan Bilateral Subkostal TAP Blok TecrübemizOctober 2016Conference: Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi - 2016

10.    Uruç F, Aras B, Akan S, Yıldırım Ç, Ürkmez A, Şahin A, Yüksel OH, Verit A. No-cable and smartphone /tablet: A functuonal laparoscopic training box:Fu-lap T-box. 25. Ulusal Üroloji Kongresi, Kıbrıs (Ekim 2016)

11.    Ürkmez A, Yüksel ÖH, Şahin A, Koca O, Kutluhan MA. Artmış serum PSA seviyesi ile prezente olan böbrek hücreli karsinomun prostatik metastazı. 25. Ulusal Üroloji Kongresi, Kıbrıs (Ekim 2016)

12.    Yüksel ÖH, Yıldırım Ç, Şahin A, Akan S, Ürkmez A, Verit A. 65 yaş altı lokalize prostat kanseri hastalarının tedavi planlamasında beden kitle indexinin yeri.  25. Ulusal Üroloji Kongresi Kıbrıs (Ekim 2016) ( SÖZLÜ)


13.    Şahin A, Ürkmez A, Yüksel ÖH, Uruç F, Akan S, Yıldırım Ç, Verit A, Vücut Kitle indeksi preoperatif prostat kanseri nomogramlarında yer  almalı mı? 25. Ulusal Üroloji Kongresi Kıbrıs (Ekim 2016)

14.    Uruç F, Akan S, Yıldırım Ç, Aras B, Şahin A, Yüksel ÖH, Aydın MT, Verit A; Obezite cerrahisinin ( Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Tekniği) erkeklerde alt üriner sistem semptomları, depresyon ve yaşam kalitesi üzerine etkisi: Prospektif çalışma Avrasya Üroonkoloji Bahar Kongresi Bursa (Nisan 2016) ( SÖZLÜ)

15.    Uruç F, Yıldırım Ç, Akan S, Ürkmez A, Şahin A, Yüksel OH, Güner ND, Aras B, Verit A. Helikobacter pilori ve üriner sistem taşları: İlişki varmı ve nasıl? 4.İstanbul Ürolitiazis Günleri (Aralık 2015)


16.    Yüksel ÖH, Yıldırım Ç, Urkmez A, Akan S, Uruç F, Verit A. The relationship between the transrectal prostate biopsy results with glasgow prognostic score. 24. Ulusal Üroloji Kongresi İzmir-Türkiye (Ekim 2015)

17.    Yuksel OH, Akan S, Urkmez A, Yıldırım Ç, Uruç F, Verit A. Does preoperative Glasgow prognostic score predict recurrence in primary bladder cancer? 24. Ulusal Üroloji Kongresi İzmir-Türkiye (Ekim 2015)

18.    Yüksel ÖH, Urkmez A, Uruç F, Akan S, Yıldırım Ç, Verit A. The role of Cajal cells in chronic prostatitis. 24. Ulusal Üroloji Kongresi, İzmir-Türkiye (Ekim 2015)

19.    Uruç F, Yüksel ÖH, Ürkmez A, Şahin A, Akan S, Yıldırım Ç, Verit A; Our young urothelial cancer patients: is there any new data? 24. Ulusal Üroloji Kongresi İzmir-Türkiye (Ekim 2015)


20.    Uruç F, Akan S, Şahin A, Uruç E, Aras B, Yüksel OH,  Ürkmez A, Yıldırım Ç, Aydın MT, Verit A, obezite cerrahisinin kadınlarda alt üriner sistem ve yaşam kalitesi üzerine etkisi: Prospektif çalışma. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi İstanbul-Türkiye (Ekim 2015)

21.    Uruç F, Akan S, Şahin A, Uruç E, Aras B, Yüksel OH,  Ürkmez A, Yıldırım Ç, Aydın MT, Verit A, obezite cerrahisinin kadınlarda cinsel fonksiyon ve yaşam kalitesi üzerine etkisi: Prospektif çalışma. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi İstanbul-Türkiye (Ekim 2015)

22.    Şahin A, Ürkmez A, Yüksel OH, Uruç F, Akan S, Yıldırım Ç, Verit A,Primer ve sekonder infertil hastalarda gözlenen depresyon ve cinsel fonksiyon bozukluklarının karşılaştırılması 11. Ulusal Androloji Kongresi Fethiye -Muğla (Mayıs 2015) ( SÖZLÜ)


23.    Uruç F, Yüksel OH, Ürkmez A, Şahin A, Akan S, Yıldırım Ç, Verit A. İnferior yerleşimli renal hilus basısına sekonder üreteropelvik bileşke obstriksiyonu: VİDEO  sunumu 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi  Antalya-Türkiye (Nisan 2015)

24.    Uruç F, Ürkmez A, Yüksel OH, Akan S, Verit A. Seçilmiş olgularda renal hilus diseksiyonsuz parsiyel nefrektomi mümkünmü? 11. Ulusal Endoüroloji kongresi Antalya-Türkiye (Nisan 2015)

25.    Şahin A, Yüksel OH, Ürkmez A, Uruç F, Akan S, Yıldırım Ç, Verit A. Primer mesane tümörlü olguda nonsemptomatik üretra divertikülü içinde kalkül: Olgu sunumu 11. Ulusal Endoüroloji Antalya-Türkiye (Nisan 
26.    Yüksel ÖH, Memetoglu ÖG, Ürkmez A, Aktas I, Verit A. Fiziksel egzersizin erektil disfonksiyon tedavisindeki yeri. 23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya-Türkiye (Ekim 2014)


27.    Yüksel ÖH, Akan S, Uruç F, Ürkmez A, Verit A. Ust ureter taslarinda semirijid ureteroskopi ve Ho: YAG lazer kullaniminin basarisi ve guvenligi: gelismekte olan ulkeler icin fleksible ureteroskopiye iyi bir alternatif mi? 23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya-Türkiye (Ekim 2014)

28.    Uruç F, Ürkmez A, Yüksel OH, Kivrak M, Sahin A, Akan S, Yildirim Ç, Aras B, Verit A. Perkutan nefrolitotomi basari ve komplikasyonlarini tahmin etmede standardize bir tablo: Guy’s Stone skorlama sistemi? 23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya-Türkiye (Ekim 2014)

29.    Uruç F, Ürkmez A, Akan S, Yüksel ÖH, Verit A. Günlük Androloji pratiğimizde erektil disfonksiyonlu olguların yeri.  10. Ulusal Androloji Kongresi, Bodrum-Türkiye (Mayıs 2013)

30.    Akan S, Şahin A, Uruç F, Yüksel OH, Verit A. Rigid üreterorenoskopi ve lazer litotripsi ile müdahale edilen hastalarımızın demografik verileri ve tedavi başarısı: Rigid sistem sadece alt üriner sistemde mi kullanılmalı? 10. Ulusal Endoüroloji Kongresi Antalya-Türkiye (Nisan 2013)

31.    Güner ND, Alp T, Değirmenci M, Uruç F, Yüksel ÖH, Kıvrak M, Verit A: Perkütan nefrolitotripsi serimizin demografik verilerinin genel taş hastalığı demografisi ile karşılaştırılması. 22. Ulusal Üroloji Kongresi Kıbrıs (Mayıs 2012)