Op. Dr.Cafer Özgür Hançerli

  • İlgi Alanları
  • Ortopedik travma cerrahisi
  • Pediatrik travma cerrahisi
  • Aroplasti
  • Kemik eklem enfeksiyonları cerrahisi
  • Ortopedik deformite cerrahisi

Eğitim ve Uzmanlık
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uzmanlık

Deneyim
1994-2000 Üniversite Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
2000-2002 Doktor Adana, Kızılay Kan Merkezi
2003-2004 Doktor Adana, Aladağ, Akören sağlık ocağı
2004-2009 Uzmanlık Eğitimi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2009-2014 Elazığ Eğitim ve Araştırma hastanesi, Uzm. Dr.
2009-2010 Sivas Asker Hastanesi, Uzm. Dr.  
2014-2023 Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma hastanesi-İstanbul, Uzm. Dr.
2023 BAU Medical Park Göztepe, Uzm. Dr.

Kurs ve Sertifikalar
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği Temel Bilimler Araştırma Okulu Şubat 2006
Türk Ortopedi ve Travmatoloji derneği Temel Artroplasti kursu Mart 2008
Principle in operative Fracture Management AO course  January 2008
Advances in operative Fracture Management as Participant AO course  January 2009
18. Diz Ekleminde Temel Artroskopi Kursu Mart 2009
Türk El ve Üst Ekstremite cerrahisi derneği Prof. Dr. Rıdvan EGE temel el cerrahisi kursu-3 Mayıs 2011
19. Artroskopik Motor Beceri Geliştirme Kursu Mart 2012
T.C. Sağlık Bakanlığı Gelişimsel Kalça Displazisi Erken Tanı ve Tedavi Programı Kasım 2013
8. Pelvis-Asetabulum kırıkları cerrahi tedavisi uygulamalı eğitim toplantısı Mayıs 2017
Omuz artroplatisi uygulamalı kadavra kursu Eylül 2018

Mesleki Üyelikler
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği(TOTBİD), Üye
Türk Tabipler Birliği İstanbul Şubesi, Üye, 2023 
Kemik Eklem Cerrahisi derneği

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. The effectiveness of distal soft tissue procedures in hallux valgus. J Orthop Traumatol. 2008 Sep;9(3):117-21. doi: 10.1007/s10195-008-0017-3.

2.Acute kidney injury after hip fracture surgery in patients over 80 years of age. Arch Orthop Trauma Surg. 2022 Sep;142(9):2245-2252. doi: 10.1007/s00402-021-03969-y.

3. Epidemiologic Study of Syrian Refugees Underwent Surgery Due to Fracture in a Tertiary Reference Hospital in Turkey. Cureus. 2021 Feb 13;13(2):e13323. doi: 10.7759/cureus.13323.

4. Analysis of Factors Affecting the Third- and Twelfth-Month Mortality in Patients with Hip Fractures Aged 80 Years and Older. Indian J Orthop. 2021 Nov 29;56(4):601-607. doi: 10.1007/s43465-021-00574-4.

5. Comparison of below-knee and above-knee amputations with demographic, comorbidity, and haematological parameters in patients who died. J Foot Ankle Res. 2023 Jun 13;16(1):36. doi: 10.1186/s13047-023-00635-x.

6.Efficacy of Single Titanium Elastic Nail in the Treatment of Child Femur Fractures. Cureus. September 27,2023. DOI: 10.7759/cureus.46099

 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

1. Tip II ve III Çocuk Humerus Suprakondiler Kırıklarında Lateral Paralel K-Teli Tespitine Medialden Çapraz K Teli Eklenmesi Sonuçları Değiştirir mi? (1. Türk Dünyası Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 2018)

2. Psoas Apseli 4 Vakanın Geriye Dönük Değerlendirilmesi (2. Türk Dünyası Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 2019)

3. Pemberton Perikapsüler Osteotomisinin Erken Dönem Klinik Ve Radyolojik Sonuçları (3. Türk Dünyası Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 2022)

4. Efficacy Of Single Titanium Elastic Nail In the Treatment Of Child Femur Fractures (8.Hippocrates Congress 2022)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. Report of Five Cases and Literature Review of Psoas Abscess. İKSSTD 2021;13(3):252-7. DOI: 10.4274/iksstd.2021.84756

2. Does the Cannulated Screw Tension Band Improve Quadriceps Muscle Strength, Atrophy, Implant Irritation and Functional Results in Patella Fractures Compared to the Kirschner Wire Tension Band? Hamidiye Med J 2021;2(2):64-69. DOI: 10.4274/hamidiyemedj.galenos.2021.02411

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1 Tüm Çocuk Femur Kırıkları Kanal İçi İki Adet Esnek Çivi İle Tespit Edilmeli Midir? (20. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi 2007)

2. 65 Yaştan Genç Hastaların Femur Boyun Kırıklarında İlk 12 Saatte Uygulanan Dynamic Hip Screw (Dhs) Tespitinin Erken Dönem Fonksiyonel ve Radyolojik Sonuçları. (28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi 2018)

3. Radius Başı Kırıkları (29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi2019)

4. Çocuklarda Humerus Lateral Kondil Kırıklarının Açık Redüksiyon ve K-Teli Tespitinin Klinik ve Radyolojik Sonuçları. (Kemik Eklem Kongresi 2019)

5. 45 Günlük Sağlıklı Süt Çocuğunda Dirsek Septik Artriti (Kemik Eklem Çevirim İçi Kongresi 2021)

6. Essex-Loprestı Teknığı Ile Redüksıyon ve Perkütan Pınleme Cerrahısı Uygulanan Kalkaneus Kırıklarının Erken Dönem Fonksıyonel Ve Radyolojık Sonuçları (Kemik Eklem Kongresi 2022)

7. Çocuk Femur Kırığı Tedavisinde Tek Titanyum Elastik Çivinin Etkinliği. (Kemik Eklem Kongresi 2023)