Doç. Dr.Özgür Korkmaz

  • İlgi Alanları
  • Artroskopik eklem cerrahisi

Eğitim ve Uzmanlık
1996 - 2003 - İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
2003 - 2009 - S.B Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Deneyim
2009-2010 Bayburt Devlet Hastanesi      
2010-2011 Özel Ekol Hastanesi (Edirne)
2012-2013 Or-Ahayim Özel Balat Hastanesi
2013-2016 Özel Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi
2017 Or-Ahayim Özel Balat Hastanesi

Mesleki Üyelikler
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) 2010 TOTEK Yeterlilik Sınavı Sertifikasyonu
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (TOTDER)
İstanbul Tabip Odası (İTO)

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1.Korkmaz Ö,  Bozkus F. S, Aykut U.S, Cakı H. C, Kaygusuz M. A The effect of component position on clinical  outcomes in resurfacing hip arthroplasty Acta Orthop Traumatol Turc 2012;46(1):13-16 doi:10.3944/AOTT.2012.2467  

2.Malkoc  M, Korkmaz Ö, Genç Y, Say F, Aytekin M. N Giant Epidermal Cyst of the Foot Srp Arh Celok Lek. 2014 Sep-Oct;142(9-10):607-609

3. Malkoc M, Korkmaz Ö, Oltulu I, Seker A, Say F, Bulbul AM. Surgical treatment results of carpal tunnel syndrome in patients with and without type 2 diabetes mellitus. Srp Arh Celok Lek. 2014 Nov-Dec;142(11-12):675-9.

4. Malkoc M, Korkmaz Ö, Kara A, Oltulu İ, Şeker  A.  Results Of Combıned Chevron Osteotomy And Fırst Proxımal Phalangeal Close-Up Osteotomy Wıthout Soft Tıssue Procedure Wıth Severe Hallux Valgus In Patıents Aged Over 60 Years Of Age. Turkish Journal of Geriatrics 2015;18(1):54-59

5. Malkoc M, Korkmaz O,  Ormeci T, Sever C, Kara A,  Mahirogulları M. The effect of glenoid cavity depth on rotator cuff tendinitis. Arch Orthop Trauma Surg (2016) 136:321–324 DOI 10.1007/s00402-015-2397-1

6. Malkoc M, Korkmaz O, Bayram E, Ormeci T, Isyar M, Yilmaz M, Seker A. Short-term Results of Robinson Type 2B2 Clavicular Fractures Treated Conservatively or Surgically. Orthopedics. 2016 Mar-Apr;39(2):e276-9. doi: 10.3928/01477447-20160201-04

7. Malkoc M, Korkmaz O, Keskinbora M, Seker A, Oltulu I, Bulbul AM, Say F, Cakir A. Surgical treatment of nail bed subungual exostosis. Singapore Med J. 2015 Dec 14. doi: 10.11622/smedj.2015180.

8. Korkmaz O, Malkoc M. Effect of Anterior Cruciate Ligament Reconstruction with Hamstring Tendons on Insall-Salvati Index and Anterior Knee Pain Srp Arh Celok Lek doi: 10.2298/SARH170530153K

9. Malkoc M, Korkmaz Ö. Results of Arthroscopic Synovectomy for Treatment of Synovial Lipomatosis (Lipoma Arborescens) of the Knee. J Knee Surg. 2017 Jul 24. doi: 10.1055/s-0037-1604440.
10. Seker A, Sarikaya IA, Korkmaz O, Yalcin S, Malkoc M, Bulbul AM. Management of persistent coccydynia with transrectal manipulation: results of a combined procedure. Eur Spine J. 2017 Dec 12. doi: 10.1007/s00586-017-5399-6.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.Malkoc M, Korkmaz Ö, Oltulu I, Sever C, Bulbul AM, Yalcın S. Osteochondroma of scapula with large bursa formation. Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica.2013.64(3):98-101

2.Malkoc M, Korkmaz Ö, Ormeci T, Oltulu I,.Isyar M, Mahirogulları M. An  unusual  stress  fracture: Bilateral  posterior  longitudinal  stress fracture  of  tibia. International Journal of Surgery Case Reports.2014.(5).500–504.

3. Malkoc M, Ormeci T, Keskinbora M, Yılmaz A, Korkmaz O, Tanik CB. Nerve sheath myxoma of the dorsal paravertebral space Int J Surg Case Rep. 2014 Oct 16;5(11):858-860.

4.Malkoc M, Korkmaz Ö, Kara A, Oltulu I, Say F Comparıson of Medıal Arch Supportıng Insoles and Heel Pads ın the Treatment of Plantar Fascııtıs Ser J Exp Clin Res 2015; 16 (1): 39-42

5. Ata A, Yilmaz M, Malkoç M, Korkmaz Ö, Uğraş  A, Çetinus E. The evaluation and results of the surgery in the acromioclavicular joint dislocations. Medicina Sportiva (2015), vol. XI, no 2, 2553-2557 Journal of the Romanian Sports Medicine Society

6. Malkoc M,  Korkmaz O,  Kara A, Seker A, Oltulu I, Surucu S. Fractures Of The Hamatum And Capıtatum In A Chıld: A Case Report.  Ser J Exp Clin Res 2015; 16 (2): 163-165

7. Sever C,  Malkoc M, Acar T, Turkmen F, Korkmaz O, Oto O. Ganglion cysts in the lateral portal region of the knee after arthroscopy: report of two cases. Autopsy Case Rep . 2015;5(4):71-76.

8.Genc Y, Korkmaz O, Seker A, Kara A. Clinical outcomes of arthroscopic rotator cuff surgey over-55 years of age patients with and without biceps tenotomy Medicina Sportiva (2017), vol. XIII, no 2, 2905-2910 Journal of the Romanian Sports Medicine Society

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.Malkoc M, Korkmaz Ö, Sever C, Oltulu I, Genc Y. İleri yaş hastalarda kalça kırığı cerrahisi ve sonrasında kan transfüzyonu. Haseki Tıp Dergisi.2013:haziran.51(2).

2. Malkoc M, Oltulu I, Korkmaz Ö, Cift HT, Seker A, Bulbul AM, Gonartroz Teşhisinde Rozenberg Grafileri Gerekli midir? Okmeydanı Tıp Dergisi 30(2):78-81, 2014

3.  Korkmaz Ö, Gursu S, Demir B, Kaygusuz M.A Konservatif Tedavi Edilen İzole Medial  Subtalar Çıkık Olgusunun Orta Dönem  Fonksiyonel Sonuçları. Bakırköy Tıp Dergisi 2012; 8(2): 89-90

4.  Korkmaz Ö, Malkoc M, Genc Y, Abul K, Bulbul A.M, Kaygusuz M.A Sabit İnsörtlü Arka Çapraz Bağ Koruyan  Diz Protezi Yapılan Dizlerde Tibial Eğimin  Fonksiyonel ve Klinik Sonuçlarla İlişkisi Bakırköy Tıp Dergisi 2014; 10(2): 53-56

5. Malkoc M, Korkmaz Ö, Sever C Diz manyetik rezonans görüntüleme bulguları ve fizik muayene bulgularının artroskopik bulgular ile karşılaştırılması Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt: 47, Sayı: 3, 2013 DOI: 10.5350/SEMB2013470302

6.  Korkmaz Ö, Malkoc M, Kaygusuz M.A Çift Taraflı Diz Protezi Sonrası Ortaya Çıkan Komplikasyonlar Haseki Tıp Bülteni DOI: 10.4274/Haseki.814

7. Korkmaz Ö, Aykut Ü.S, Bozkuş F.S, Köksal A, Tanrıtanır R, Kaygusuz M.A Diz Çevresinde Atipik Yerleşimli Sinovyal Kondromatozis Olgusu ( Ekstra Artiküler Parameniskal Kist İçerisinde Sinovyal Kondromatozis) Cerrahpaşa Tıp Dergisi 2011

8. Malkoç M, Genç Y,  Korkmaz Ö, Oltulu İ, Bülbül A.M Travmatik Kalça Kırığı Cerrahisi Sonrası Eklem Çıkığı ve Diğer Kalçada Kırık  MÜSBED 2015;5(2):145-148

9. Çakı H.Ç, Kaygusuz M. A, Korkmaz Ö, Bozkuş F.S, Aykut Ü.S. Total Kalça Protezi ve Kalça Yüzey Değiştirme Protezi Yapılan Hastalarda Serum TGF- ß1 Düzeyleri Türk Tıp Dergisi 2015(2): 157-161

10.Malkoç M ,Korkmaz Ö, Şeker A, Kara A, Sürücü S, Bülbül A.M Sentetik Zeminli Alanlarda Ön Çapraz Bağ ve Ayakbileği Yaralanmaları Kocatepe Tıp Dergisi 2016; 17:89-93

Kitap Bölümleri:

1.Malkoç M, Korkmaz Ö, Yalçın S, Mahiroğulları M. Patellofemoral Çıkığın Doğal Seyri editör Mehmet Aşık Patellofemoral Hastalıklar TUSYAD Eğitici Kitap Serisi  İstanbul Tıp Kitabevi 2016

2.Korkmaz Ö, Malkoç M. Total Hip Replacement in Developmental Dysplasia of the Hip: Pitfalls and Challenges editör Duško Spasovski  In Tech 2017

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

1.Demir B, Oke R, Ozturk K, Aykut U.S, Aydin K, Gursu S, Korkmaz Ö The Treatment of The Forearm With Bone Defect By Distraction Osteogenesis. Federation of the European Societies for Surgeryof the Hand . XI Congress.Poster

2.Kaygusuz M. A, Bozkuş F. S, Korkmaz Ö, Koksal A, Abul K Early and Mıd-Term Results Of Anterior Open Reduction Of Developmental Hip Dysplasiz with Mini İncision: A New Technique 28 Annual Meeting 2009 EPOS poster

3.Balıoglu M.B, Kaygusuz M.A, Korkmaz Ö, Cimen O Perioperative Cardiac Arrest in a Young Patient with Scheuermann Kyphosis: Case Report Global Spine Congress 2009 poster

4.Caki H.C, Kaygusuz M.A, Korkmaz Ö, Abul K Comparison of Serum TGF-B1 levels in patients who have been performed resurfacing Hip Arthroplasty and Total Cementless Hip Arthroplasty 10. EFORT Congress poster

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

1.Kaygusuz M. A, Aykut U.S, Balioğlu M.B Çakı H. Ç, Bozkuş F.S, Korkmaz O Kalça Yüzey Değiştirme Artroplastisi: İlk 18 olgumuzun erken sonuçları ve analizi . 20.Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi Poster

2.Korkmaz Ö, Koksal A, Çakı H. Ç, Tacal T, Balioğlu M.B, Kaygusuz M.A Tibia Diafiz Kırıklarında klitli plak: 15 olgunun sonuçları .20. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi Poster

3.Çakı H.Ç, Korkmaz Ö, Öner A, Yağmurlu M.F, Kaygusuz M.A Gelişimsel Kalça Çıkığı’nın Cerrahi Tedavisinde Anterior Mini İnsizyonla Açık Redüksiyon: İlk Rapor Erken Sonuçlar 20.Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi Poster

4.Korkmaz Ö, Bozkuş F. S, Örnek S, Aykut U.S, Öke R, Kaygusuz M.A Proksimal İnterfalangeal Eklem İçine Uzanan Midfalanks Kırıklarında Kolay Uygulanabilir Bir Yöntem: Dinamik Eksternal Fiksatör. 20.Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi Poster

5.Aykut U.S, Korkmaz Ö, Örnek S, Ateş E, Kaygusuz M.A Artroskopi Eşliğinde Osteosentez Yapılan Schatzker Tip 2 Plato Tibia Kırıklarının Cerrahi Tedavisinde orta Dönem Sonuçlarımız 9. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi Ve Diz Cerrahisi Kongresi Sözel Bildiri

6.Korkmaz Ö, Aykut U. S, Bozkuş F. S, Köksal A, Tanrıtanır R Kaygusuz M. A An Unusual Form Of Synovial Osteochondromatosis Presented As Periarticular soft Tissue Mass Around Knee Joint 9. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi Ve Diz Cerrahisi Kongresi Poster Bildiri

7.Balioğlu M.B, Korkmaz Ö, Kaygusuz M.A, Öner A, Köksal A Crowe tip3-4 Kalçalarda Asetabuler Kap Yerleşiminin Kalça Eklem Fonksiyonlarına Etkisi 21.Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi Poster

8.Kaygusuz M.A, Korkmaz Ö, Bozkuş F.S, Balioğlu M.B, Tunç O.D Kalça yüzey Değiştirme Protezlerinde Komponentlerin Tespit Açılarının Kalça Skorlarına Etkisi 21.Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi Poster

9.Korkmaz Ö, Bozkuş F.S, Köksal A, Aykut U.S, Kaygusuz M.A Hareketli ve Sabit İnsörtlü Tibial Polietilenin Diz Protezlerinde Fonksiyonel Sonuçlara Etkisi  21.Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi Poster

10.Korkmaz O, Çimen O, Uygun B, Almaghalsa N, Kaygusuz M.A Cerrahi ve Konservatif  Tedavi Edilen İki Morel-Lavallee Olgusu 21.Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi Poster

11.Balioğlu M.B, Kaygusuz M.A, Korkmaz Ö, Abul K Femur Distalinde Dev Hücreli Kemik Tümörü Nedeniyle Tümör Protezi Uygulanan Olgunun 9 Yıllık Sonucu 21.Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi Poster

12.Balioğlu M.B, Yağmurlu M. F, Korkmaz Ö, Kaygusuz M.A, Özer D Serebral Palsili Hastalarda Alt Ekstremitede Çoklu Tendon Gevşetme ve/veya Uzatmaların Popliteal  Açı ve Motor Fonksiyonlar Üzerine Etkisi Olumlu mu? 21.Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi Poster

13.Balioğlu M.B, Korkmaz Ö, Öner A, Kaygusuz M.A, Köksal A, Almaghalsa N Gelişimsel Kalça Displazisinde Pemberton Perikapsüler Osteotomisi İle Femoral Kısaltma Yapılanlarla Yapılmayan Kalçaların  Radyolojik ve Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması 21.Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi Poster

14.Malkoc M, Korkmaz Ö, Genc Y, Oltulu I, Sever C.  Karpal tünel cerrahisi yapılan diabetes mellituslu hastalarla diğer hastaların fonksiyonel sonuçlarının karşılaştırılması. 23.Milli Ortopedi Kongresi. Sözlü sunum.

15. Malkoç M,  Korkmaz Ö, Şeker A, Mahiroğulları M, Kaya E, Keskinbora M, Diz Ekleminde Spontan Osteonekrozda Kombine Tedavi Protokolünün Etkinliği ve Kısa Dönem Sonuçları 24. Milli Ortopedi Kongresi Poster

16.Malkoç M,  Korkmaz Ö,  Çelik D, Yalçın S, Ayak ve Ayak Bileği Kullanılabilirlik Ölçeğinin Türkçe’ye Çevirisi ve Kültürel Adaptasyonu 24. Milli Ortopedi Kongresi Sözlü sunum

17. Malkoç M, Korkmaz Ö, Şeker A,  Kara A,  Keskinbora M, Sürücü S, İleri Derecede Hallux Valgus Açısı ve İntermetatarsal Açısı Olan 60 Yaş Üstü Hastalarda Chevron Osteotomisi ile Kombine Edilen Birinci Proximal Falanks Close-up Osteotomi Orta Dönem Sonuçları 24. Milli Ortopedi Kongresi Poster

18.Malkoç M,  Korkmaz Ö, İşyar M, Şeker A, Keskinbora M,  Kayaalp M.E, Plantar Fasiitin Tedavisinde Medial Ark Destekli Tabanlıklar ile Topuk Pedlerinin Karşılaştırılması 24. Milli Ortopedi Kongresi Poster

19. Malkoç M, Örmeci T,  Keskinbora M, Yılmaz A, Korkmaz Ö, Tanık C, Dorsal Paravertebral Alanın Sinir Kılıfı Mixoması 24. Milli Ortopedi Kongresi Poster

20. Genç Y, Korkmaz Ö. Artroskopik Rotator Cuff Tamiri Yapılan 55 Yaş Üstü Hastalarda Biseps Tenotomisi yapılan ve Yapılmayan Hastaların Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması 27. Milli Ortopedi Kongresi  Sözlü Sunum

21.Genç Y, Korkmaz Ö. Kubital Tunel Sendromu Tedavisinde Ulnar Sinir Dekompresyonu ve Anterior Transpozisyonu Yapılan 11 Hastanın Retrospektif Olarak Klinik Değerlendirilmesi 27. Milli Ortopedi Kongresi  Sözlü Sunum

22. Genç Y, Korkmaz Ö. İnstabil İntertrokanterik Femur Kırkların Parsiyel Kalça Protezi Ve Proksimal Femoral Çivi İle Osteotentez Sonuçlarının Karşılaştırılması 27. Milli Ortopedi Kongresi Poster

23.Genç Y. Korkmaz Ö. Diz İçi Hoffa Kökenli Ganglion Kisti Artroskopik Eksizyonu ve Debridmanı 27. Milli Ortopedi Kongresi Poster

24. Genç Y. Korkmaz Ö. Patellası Değişen ve Değişmeyen Arka Çapraz Bağı Koruyan Sabit İnsörtlü Total Diz Protezi Yapılan Hastalarda Diz Hareket Açıklıkları ve Ön Diz Ağrısı 27. Milli Ortopedi Kongresi Poster