Dr. Öğr. ÜyesiÖzkan Özger

 • İlgi Alanları

Eğitim ve Uzmanlık:
2002 / 2007: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi (uzmanlık)
1993 / 2001: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Deneyim: 
2015 / Halen:
Özel Çanakkale Anadolu Hastanesi
2013 / 2015: İskenderun Özel Gelişim Hastanesi
2011 / 2013: Özel Çanakkale Anadolu Hastanesi 
2010 / 2011: Siirt Asker Hastanesi
2009 / 2010: Adana Özel BSK Metropark Hastanesi
2007 / 2009: Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
2001 / 2002: Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü 
 

Kurs ve Sertifikalar:

 • Hospital Management Training Certificate, Project CoordinationUnitMinistry of Health-Republic of Turkey, 06 May-17 May 2002, Ankara- Turkey
 • TND Sonbahar Sempozyumu, SupratentoryelAstrositom ve Oligodendrogliomalar, 24-27 Ekim 2002, Richmond Otel, Pamukkale
 • TND Eğitim Kursu, I.Dönem III. Kursu, Serebrovasküler Cerrahi, 29 Ekim-03 Kasım 2003, Pine Bay Holiday Resort, Kuşadası
 • TND Eğitim Kursu, I.Dönem IV. Kursu, Kafa Travmaları, Ağrı Tedavisi ve Fonksiyonel Nöroşirürji, 24-27 Mart 2004, Fantasia Hotel De Luxe, Kuşadası
 • TND Eğitim Kursu, II.Dönem I. Kursu, Beyin Tümörleri, 15-18 Mart 2005
 • TND XIX. Bilimsel Kongresi, 27-31 Mayıs 2005, Antalya
 • TND Eğitim Kursu, II. Dönem II. Kursu, Spinal Cerrahi Periferik Sinir Cerrahisi Doğumsal Anomaliler, 21-24 Mart 2006
 • TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu, Spinal ve Periferik Yaralanmaları Sonbahar Sempozyumu, 2-5 Kasım 2006, Antalya
 • TND XXI. Bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2007, Kremlin Palace Hotel, Aksu-Antalya
 • TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu, Omurga ve Omurilik Tümörleri Sempozyumu, 18-21 Ekim 2007, Antalya
 • TND XXII. Bilimsel Kongresi, 18-22 Nisan 2008, Kremlin Palace Hotel, Aksu-Antalya
 • TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu, LomberDejeneratif Disk Hastalığı Sempozyumu, 9-12 Ekim 2008, Antalya
 • TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu, ServikalDejeneratif Disk Hastalığı Sempozyumu, 8-11 Ekim 2009, Nevşehir
 • TND XXIV. Bilimsel Kongresi, 14-18 Mayıs 2010, Antalya
   

Üyelikler:

 • Türk Tabipleri Birliği
 • Türk Nöroşirurji Derneği
 • Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu

 

 


Araştırma ve Yayınlar(varsa-Sayısı Mühim Değil):

 

 • PrimaryIntracerebralMalignantLymphomaandProstateAdenocanser: Cytogeneticstudy of a case. Ozger O, Yılmaz C, Altay B, Sahin F, Caner H, Altinors N. TurkishNurosurg. 2005; 15(3), 144-149.
 • Fusiformaneurysm of thesuperiorcerebellarartery: shortreviewarticle. Atalay B, Altinors N, Yilmaz C, Caner H, Ozger O. ActaNeurochir (Wien). 2007 Mar;149(3):291-4
 • Remote cerebellarhaemorrhageafterspinalsurgery.Calisaneller T, Yilmaz C, Ozger O, Caner H, Altinors N. Can J NeurolSci. 2007 Nov;34(4):483-4.
 • Theaccuracyanddiagnosticyield of computerizedtomographyguidedstereotacticbiopsy in brainlesions.Calişaneller T, Ozdemir O, Ozger O, Ozen O, Kiyici H, Caner H, Altinörs N. TurkNeurosurg. 2008 Jan;18(1):17-22.
 • Thepreventiveeffect of mexiletine on cerebralischemicinjuryfollowingexperimentalmiddlecerebralarteryocclusion.Yilmaz C, Ozger O, Kabatas S, Cansever T, Akar A, Gulsen S, Altinors N, Caner H. TurkNeurosurg. 2009 Oct;19(4):367-73.
 • Intramedullarybronchogeniccyst of theconusmedullaris.Yilmaz C, Gulsen S, Sonmez E, Ozger O, Unlukaplan M, Caner H. J NeurosurgSpine. 2009 Oct;11(4):477-9.

 

Ulusal Bildiriler:

 • Stereotacticexploration of deep-seatedorsurgicallyunamenableintracranialtumors. Atalay B, Caner H, Yılmaz C, Cekinmez M, Ozger O, Altinors N. 3rd Shangai International Conference of Neurosurgery, 3rd Meeting of theAsianSocietyforNeuro-Oncology. 2005, Shangai-China
 • SacralPedicleScrewAugmentationwithPercutenousPoliymethylmethacrylateInjection. Yılmaz C, Atalay B, Ozger O, Caner H, Altinors N. An InterdisciplinaryCongress on spinecare, World Spine III. 31 July-3 August 2005, InterContinental Rio Hotel, Rio De Janerio, Brazil.
 • The Analysis of the First YearResults of Nücleoplasty. Yılmaz C, Gökce C, Ozger O, Cetinalp E, Caner H, Altinors N. 8th Annual Meeting of theSpineSociety of Europe, Euro Spine 2006, October 25-28 2006, İstanbul-Turkey.
 • Comprasion of Knee-ChestandPronePositions in LumbarDiscSurgerywithSpinalAnesthesia. Yılmaz C, Ozgur S, Ozger O, Caner H, Altinors N. . 8th Annual Meeting of theSpineSociety of Europe, Euro Spine 2006, October 25-28 2006, İstanbul-Turkey.