Doç. Dr.Özkan Özger

 • İlgi Alanları
 • Beyin tümörleri
 • Beyin damar bozuklukları
 • Lomber mikrodiskektomi
 • Servikal mikrodiskektomi
 • Omurilik tümörü
 • Hidrosefali
 • Kafa travmaları
 • Periferik sinir hastalıkları

Eğitim ve Uzmanlık
2002 - 2007 - Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi (uzmanlık)
1993 - 2001 - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Deneyim 
2001 - 2002 - Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü 
2007 - 2009 - Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
2009 - 2010 - Adana Özel BSK Metropark Hastanesi
2010 - 2011 - Siirt Asker Hastanesi
2011 - 2013 - Özel Çanakkale Anadolu Hastanesi 
2013 - 2015 - İskenderun Özel Gelişim Hastanesi
2015 - 2019 - Özel Çanakkale Anadolu Hastanesi
2019 - Halen - Medical Park Çanakkale

Kurs ve Sertifikalar
Hospital Management Training Certificate, Project CoordinationUnitMinistry of Health-Republic of Turkey, 06 May-17 May 2002, Ankara- Turkey
TND Sonbahar Sempozyumu, SupratentoryelAstrositom ve Oligodendrogliomalar, 24-27 Ekim 2002, Richmond Otel, Pamukkale
TND Eğitim Kursu, I.Dönem III. Kursu, Serebrovasküler Cerrahi, 29 Ekim-03 Kasım 2003, Pine Bay Holiday Resort, Kuşadası
TND Eğitim Kursu, I.Dönem IV. Kursu, Kafa Travmaları, Ağrı Tedavisi ve Fonksiyonel Nöroşirürji, 24-27 Mart 2004, Fantasia Hotel De Luxe, Kuşadası
TND Eğitim Kursu, II.Dönem I. Kursu, Beyin Tümörleri, 15-18 Mart 2005
TND XIX. Bilimsel Kongresi, 27-31 Mayıs 2005, Antalya
TND Eğitim Kursu, II. Dönem II. Kursu, Spinal Cerrahi Periferik Sinir Cerrahisi Doğumsal Anomaliler, 21-24 Mart 2006
TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu, Spinal ve Periferik Yaralanmaları Sonbahar Sempozyumu, 2-5 Kasım 2006, Antalya
TND XXI. Bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2007, Kremlin Palace Hotel, Aksu-Antalya
TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu, Omurga ve Omurilik Tümörleri Sempozyumu, 18-21 Ekim 2007, Antalya
TND XXII. Bilimsel Kongresi, 18-22 Nisan 2008, Kremlin Palace Hotel, Aksu-Antalya
TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu, LomberDejeneratif Disk Hastalığı Sempozyumu, 9-12 Ekim 2008, Antalya
TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu, ServikalDejeneratif Disk Hastalığı Sempozyumu, 8-11 Ekim 2009, Nevşehir
TND XXIV. Bilimsel Kongresi, 14-18 Mayıs 2010, Antalya

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipleri Birliği
Türk Nöroşirurji Derneği
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu


Araştırma ve Yayınlar(varsa-Sayısı Mühim Değil):

 

 • PrimaryIntracerebralMalignantLymphomaandProstateAdenocanser: Cytogeneticstudy of a case. Ozger O, Yılmaz C, Altay B, Sahin F, Caner H, Altinors N. TurkishNurosurg. 2005; 15(3), 144-149.
 • Fusiformaneurysm of thesuperiorcerebellarartery: shortreviewarticle. Atalay B, Altinors N, Yilmaz C, Caner H, Ozger O. ActaNeurochir (Wien). 2007 Mar;149(3):291-4
 • Remote cerebellarhaemorrhageafterspinalsurgery.Calisaneller T, Yilmaz C, Ozger O, Caner H, Altinors N. Can J NeurolSci. 2007 Nov;34(4):483-4.
 • Theaccuracyanddiagnosticyield of computerizedtomographyguidedstereotacticbiopsy in brainlesions.Calişaneller T, Ozdemir O, Ozger O, Ozen O, Kiyici H, Caner H, Altinörs N. TurkNeurosurg. 2008 Jan;18(1):17-22.
 • Thepreventiveeffect of mexiletine on cerebralischemicinjuryfollowingexperimentalmiddlecerebralarteryocclusion.Yilmaz C, Ozger O, Kabatas S, Cansever T, Akar A, Gulsen S, Altinors N, Caner H. TurkNeurosurg. 2009 Oct;19(4):367-73.
 • Intramedullarybronchogeniccyst of theconusmedullaris.Yilmaz C, Gulsen S, Sonmez E, Ozger O, Unlukaplan M, Caner H. J NeurosurgSpine. 2009 Oct;11(4):477-9.

 

Ulusal Bildiriler:

 • Stereotacticexploration of deep-seatedorsurgicallyunamenableintracranialtumors. Atalay B, Caner H, Yılmaz C, Cekinmez M, Ozger O, Altinors N. 3rd Shangai International Conference of Neurosurgery, 3rd Meeting of theAsianSocietyforNeuro-Oncology. 2005, Shangai-China
 • SacralPedicleScrewAugmentationwithPercutenousPoliymethylmethacrylateInjection. Yılmaz C, Atalay B, Ozger O, Caner H, Altinors N. An InterdisciplinaryCongress on spinecare, World Spine III. 31 July-3 August 2005, InterContinental Rio Hotel, Rio De Janerio, Brazil.
 • The Analysis of the First YearResults of Nücleoplasty. Yılmaz C, Gökce C, Ozger O, Cetinalp E, Caner H, Altinors N. 8th Annual Meeting of theSpineSociety of Europe, Euro Spine 2006, October 25-28 2006, İstanbul-Turkey.
 • Comprasion of Knee-ChestandPronePositions in LumbarDiscSurgerywithSpinalAnesthesia. Yılmaz C, Ozgur S, Ozger O, Caner H, Altinors N. . 8th Annual Meeting of theSpineSociety of Europe, Euro Spine 2006, October 25-28 2006, İstanbul-Turkey.