Uzm. Dr.Özlem Çakmak Yılmaz

  • İlgi Alanları

Eğitim ve Uzmanlık
1997 - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
2005 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi – Uzmanlık

Deneyim
2017- 2020 İzmir Özel Can Hastanesi
2012- 2017 Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 
2010-2012 Ordu Akkuş Devlet Hastanesi

Kurs ve Sertifikalar
İnfeksiyonlar ve İmmünizasyona Genel Bkış Kış Simpozyumu 2012
Olgularla Çocukluk Çağı Zehirlemeleri Kursu 2012
İlk Beş Yaşta Çocuk Sağlığı İzlemi Kursu 2013
Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Eğitimi Sertifikası 2015
Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Çocuk Yoğun Bakım Kursu 2017
Çocuklarda Akılcı Antibiyotik Kullanımı Eğitim Programı 2017
Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası 2019
Çocuklarda resim analizi ve psikolojik testler sertifikası 2020

Mesleki Üyelikler
İzmir Tabip Odası Üyesi
Türk Pediatri Derneği Üyesi
Milli Pediatri Derneği Üyesi