• İlgi Alanları: Deri Allerji Testleri, Ekzema, Atopik Ekzema, Kronik Ürtiker, Genital Siğil ve Genital Herpes, Akne

Eğitim ve Uzmanlık
1996 - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
1998 - 2001 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dermatoloji Uzmanlık eğitimi
1999 Haziran- 1999 Aralık ayları arasında, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Dermatoloji Kliniğinde Behçet Hastalığı Eğitimi

Deneyim
2001-2005 İstanbul Lepra, Deri ve Zührevi Hastanesi'nde Dermatoloji Polikliniği ve Lepra servisi hekimliği
2005-2008 İstanbul Lepra, Deri ve Zührevi Hastanesi Başhekimliği
2008-2011 Esenyurt Kıraç Arı Tıp Merkezi Mesul Müdürlüğü ve Dermatoloji Poliklinik Hekimliği
2013 Ekim- 2014 Mart Ota Tıp Merkezi Dermatoloji Uzmanlığı
2014 Mart-Ota-Jinemed Hastanesi Dermatoloji Kliniği
2015 Şubat - Özel Eyüp Haliç Hospital

Mesleki Üyelikler
Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
İstanbul Tabip Odası
Cüzzamla Savaş Derneği
Galapera Kültür Ve Sanat Derneği