Uzm. Dr.Özlem Günay

  • İlgi Alanları
  • Alerji testleri
  • Kalite yönetim sistemleri
  • Prenatal tarama testleri

Eğitim ve Uzmanlık
2001 - Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi – Tıp eğitimi
2007 - Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya A.D. – Uzmanlık

Deneyim
2001 - 2002 - Manisa Karaağaçlı Sağlık Ocağı Pratisyen Hekim
2002 - 2007 - Celal Bayar Üniversitesi Biyokimya A.D. Asistan  
2007 - 2009 - Van Devlet Hastanesi Laboratuvar Sorumlu Uzman Hekim
2009 - 2016 - İzmir Biolab Laboratuvarlar Grubu Tıbbi Koordinatör
2016 - 2020 - İzmir Özel Talatpaşa Tıp Laboratuvarı Kurucu Ortak ve Tıbbi Koordinatör

Kurs ve Sertifikalar
Klinik Laboratuvarda Elektroforez Uygulamaları Kursu
Düzen Laboratuvarı Periferik Yayma Kursu
Düzen Laboratuvarı TS EN ISO 15189 Tıbbi Laboratuvarlar Kalite ve Yeterlilik İçin Özel Şartlar Eğitimi
FTA Akademi Kadın Hormonları Kursu
FTA Akademi Tiroid- Erkek Hoprmonları-HPA - Stres Aksı Kursu

Mesleki Üyelikler
Türk Klinik Biyokimya Derneği Üyesi  
Türk Klinik Biyokimya Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Üyesi

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler


Onur, E., Kabaroğlu, C., Günay, Ö., Var, A., Yilmaz, Ö., Dündar, P., ... & Yüksel, H. (2011). The beneficial effects of physical exercise on antioxidant status in asthmatic children. Allergologia et immunopathologia, 39(2), 90-95.

 

Yüksel, H., Söğüt, A., Yılmaz, Ö., Günay, Ö., Tıkız, C., Dündar, P., & Onur, E. (2009). Effects of physical exercise on quality of life, pulmonary function and symptom score in children with asthma. Asthma Allergy Immunology, 7(1), 58-65.

 

Onur, E., Kabaroglu, C., Inanir, I., Var, A., Guvenc, Y., Gunay, O., & Gunduz, K. (2011). Oxidative stress impairs endothelial nitric oxide levels in Behcets’ disease. Cutaneous and ocular toxicology, 30(3), 217-220.

 

Gunay, O., Onur, E., Yilmaz, O., Dundar, P. E., Tikiz, C., Var, A., & Yuksel, H. (2012). Effects of physical exercise on lung injury and oxidant stress in children with asthma. Allergologia et Immunopathologia, 40(1), 20-24.

 

Tuncyurek, O., Gunay, O., Taneli, F., Ayhan, S., Nese, N., & Pabuscu, Y. (2015). Is Melatonin Protective in Contrast Material Related Renal Failure?. JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, 6(2), 186-189.

 

Yurtsever, F., Esen-Danaci, A., Taneli, F., & Günay, Ö. (2007). Atipik Antipsikotik Kullanan Hastalarda Ailede Diyabet Öyküsü Olmas› n› n Glikoz Metabolizmas› Üzerine Olan Etkisi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 17, 111-118.

 

Ari, Z., Ulman, C., Taneli, F., Isbilen, B., Uyanik, B. S., Aldirmaz, H., ... & Gunay, O. (2008). The Effect of Dehydroepiandrosterone Sulfate on Oxidant Status, Copper and Zinc Levels in Hind Leg Muscle of the Rats Fed with High-Fat Diet. TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI, 33(1), 1-8.

 

Tuncyurek, O., Gunay, O., Taneli, F., Ayhan, S., Nese, N., & Pabuscu, Y. 1Aydin Ataturk Goverment Hospital, Radiology Dep, Aydin, 2Biolab Laboratory Groups, Biochemistry Dep, Izmir, 3Celal Bayar University Faculty of Medicine, Biochemistry Dep, Manisa, 4Celal Bayar University Faculty of Medicine, Pathology Dep, Manisa, 5Celal Bayar University Faculty of Medicine, Radiology Dep, Manisa, Turkey.