Op. Dr.Özlem Oruç Şener

Eğitim ve Uzmanlık
2003: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
2009: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 
Deneyim:
2009-2011: Gördes Devlet Hastanesi
2011- : VM Medical Park Bursa Hastanesi

Üyelik:
Bursa Tabip Odası

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
Jinekoloji Endoskopi Derneği