• İlgi Alanları: Yenidoğan, Prematüre bebek takibi, Alerjik Hastalıklar, Enfeksiyon Hastalıkları, Çocuk takibi ve izlemi
Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi - Uzmanlık
 
Topiramatın üriner sistem taşları ile ilişkisi
Afebril tek nöbet geçiren olguların değerlendirilmesi
Bir nörokutanöz melanozis olgusu
Subakut sklerozan panensefalitli olgularda demografik ve klinik özellikler
Akut dissemine ensefalomyelitli üç olgu