• Uzmanlık Alanları: Fibromiyalji, Miyofasiyal ağrı sendromu, Nörolojik Rehabilitasyon, Pediatrik rehabilitasyon, Osteoporoz, Osteoartrit, Ortopedik Rehabilitasyon, Kırık iyileşmesi, Bel ağrısı, Boyun ağrısı, Eklem ağrıları, Romatizmal hastalıklar, Serebral Palsi
Eğitim ve Uzmanlık
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi - Uzmanlık
Rebuplic of Slovenia University Rehabilitation Institute
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı - Uzmanlık
 
Katıldığı Kongreler
1. 3. Ulusal Osteoporoz Sempozyumu 15-19 ekim 2008 Antalya
2. 5th ISPRM world congress istanbul june 13-17 2009
3. 22. ulusal ftr kongresi 12-17 haziran 2009 İstanbul
4. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 11-15 Mayıs Antalya
5. 2. pediatrik rehabilitasyon kongresi 7-9 ekim 2011 İstanbul
 
Üye Olduğu Kuruluşlar
1. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
2. Tabip Odası
 

 

1-Kronik ağrı sendromlarında kanıta dayalı rehabilitasyon Gülseren Akyüz, Özlem Özkök Ağrı. Year: 2012 Volume: 24 Issue: 3 97-103
2-Siringomiyeliye Bağlı El-El Bileği Nöropatik Artropatisi: Olgu Sunumu İlker Yağcı, Özlem Özkök, Işıl Üstün, Mehmet Ağırman, O. Hakan Gündüz, Gülseren Akyüz Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2009;55:176-8.
3-Rizedronat Tedavisinin Ağrı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri - Orijinal Araştırma Evrim Karadağ Saygı, Özlem Özkök, Ümran Kaya, Gülseren Akyüz Osteoporoz Dünyasından 2009;15:34-7
 
Uzmanlık Tezi
Hemiplejik Serebral Palsili Çocuklarda Üst Ekstremiteye Kinezyoteyp Uygulaması
Kongre ve Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1. E. Karadağ-Saygı, Ö. Özkök, G. Akyüz Risedronate tedavisinin ağrı ve yaşam kalitesi üzerine etkisi 3. ulusal osteoporoz kongresi, Antalya.
2. Yagci I, Ozkok O, Ustun I, Gunduz H, Akyuz G. Neuropathic Arthropathy: A case report. 5th International World Congress of the ISPRM, June 13-17, 2009, Istanbul, Turkey.
3. Karadag-Saygi E, Ozkok O, Gunduz H. Evaluation of different electrodiagnostic methods in the diagnosis of tarsal tunnel syndrome. 5th International World Congress of the ISPRM, June 13-17, 2009, Istanbul, Turkey
4. Ozkok O, Karadag-Saygı E, tokgöz D, akdeniz M. Efficacy of kinesio taping in children with hemiplegic cerebral palsy: randomized, double blind, controlled, clinical study 9th Mediterranean Congress of PRM (Sorrento, 21-25 October 2012)