Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık

  • İlgi Alanları: Akut lösemiler, Akut myeloblastik lösemi, Akut lenfoblastik lösemi, Kronik lösemiler, Kronik myeloproliferatif hastalıklar, Miyelodisplastik sendromlar, Lenfomalar, Multiple myeloma, Kanama ve pıhtılaşma bozuklukları, Anemiler, Talasemi, Trombositopeni, Gebelik ile ilişkili hematolojik komplikasyonlar

Eğitim ve Uzmanlık
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitmi
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanlık Eğitimi