Doç. Dr.Özlem Şahin Balçık

  • İlgi Alanları
  • Anemi
  • Talasemi
  • Lösemi
  • Lenfoma
  • Myelom
  • Kronik myeloproliferatif hastalıklar
  • Kronik myelositik lösemi
  • Pıhtılaşma bozuklukları

Eğitim ve Uzmanlık
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitmi
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanlık Eğitimi